Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Øregård Gymnasium
Fag og niveau Mediefag C
Lærer(e) Line Taarnberg
Hold 2020 me/t/2 (1g me/t/2)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Introduktion til filmiske virkemidler
Titel B Fiktionsforløb _ Tarantino

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Introduktion til filmiske virkemidler

INTRODUKTION TIL FILMISKE VIRKEMIDLER

Forløbet er en introduktion til filmiske virkemidler og dækker både den teori-analytiske og den praktiske del. Formålet for forløbet er således at lære om de grundlæggende filmiske virkemidler, både i forhold til at kunne de korrekte betegnelser for de forskellige filmiske teknikker og til at afprøve disse i praksis. Forløbet er i høj grad praktisk orienteret idet det lægger vægt på praktiske øvelser, der fokuserer på forskellige aspekter af filmsproget.

Læsepensum: "Levende Billeder" s.7-45 ( Kompendium)

Den teori-analytiske del er baseret på genkendelse af filmiske teknikker og at kunne beskrive disse teknikker ved deres rette betegnelse-
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer