Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20 - 2020/21
Institution Øregård Gymnasium
Fag og niveau Mediefag C
Lærer(e) Timo Reilin
Hold 2020 me/py/4 (1g me/py/4)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Grundforløb
Titel B Pilotproduktion
Titel C Dokumentar
Titel D Eksamensproduktion

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Grundforløb

BESKRIVELSE
Grundforløbet er en introduktion til mediefag, den praktiske såvel som den teori-analytiske dimension. Den praktiske del af forløbet består af små øvelser, hvor eleverne i grupper filmer og redigerer efter montage- og kontinuitetsklipningsprincipper. Det praktiske forløb sluttes af med en dialog- og en montageøvelse, hvor eleverne skriver manus til, filmer og redigerer to sammenhængende sekvenser.  

Den teori-analytiske del fokuserer på at lære betegnelserne for de filmiske virkemidler.

MATERIALE
Dahl, Anders mfl. ”Kapitel 1” i  Levende billeder: En grundbog i mediefag. Systime, 2013.
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Pilotproduktion

Eleverne udarbejder en pilotproduktion på maks. 5 minutter i grupper og arbejdet går gennem faserne præproduktion, produktion og postproduktion. Kravene til produktionen er som følger:

- 5 minutter i spilletid
- Filmen skal indeholde et møde og konflikt
- Filmen skal indeholde mindst ét minuts dialog
- Filmen skal indeholde mindst én montage
- Filmen skal vise bevidst arbejde med dramaturgiske og filmiske virkemidler.

Forløbet rundes af med fælles visning og faglig refleksion.

NB: Forløbet ikke færdiggjort pga. COVID-19
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Dokumentar

BESKRIVELSE:
Forløbet undersøger, hvad der kendetegner dokumentaren, og herunder med særligt henblik på dokumentarfilm. Det tager udgangspunkt i dokumentarens format som værende kategoriseret som fakta og forholdet mellem fakta og fiktion (i fx forskellen mellem dokumentar- og spillefilm, fakta- og fiktionskoder, autenticitetsmarkører samt blandingsformer). Indholdet dækker således over to overordnede spørgsmål: Hvad er en dokumentar og hvilke former for dokumentarer findes der?

FILM:
Seaspiracy. Netflix, 2021

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Eksamensproduktion

BESKRIVELSE:
I dette forløb udarbejdes en eksamensproduktion i grupper via faserne præproduktion, produktion og postproduktion. Emnet for produktionen er frit. Produktionen skal demonstrere en kvalificeret anvendelse af filmiske og dramaturgiske virkemidler.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer