Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Øregård Gymnasium
Fag og niveau Musik C
Lærer(e) Marie Kvist Bondesen
Hold 2020 mu/z/2 (1g mu/z/2)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Populærmusik
Titel B Folkemusik
Titel C Kunstmusik
Titel D Særligt studeret område

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)