Hjælp 16.214

21/5-2019

Fejl rettet, Easy Synk AMU hold: HoldIdentifikator blev ikke indlæst korrekt. Nu sættes holdidentifikator til aktivitet-navn.
16.213

21/5-2019

Ingen versionsnoter.
16.212

21/5-2019

Ingen versionsnoter.
16.211

21/5-2019

Ingen versionsnoter.
16.210

21/5-2019

Ingen versionsnoter.
16.209

21/5-2019

Ingen versionsnoter.
16.208

21/5-2019

Fejl rettet, Stamdata, Fakturering AMU: Kursister med flere tilknytninger til samme holdelement blev opkrævet kursusgebyr flere gange.
16.207

21/5-2019

Fejl rettet, Stamdata, Rediger hold: Siden fejlede for det meste siden sidste release.
16.206

21/5-2019

Fejl rettet, Stamdata: Der kunne opstå ukendt fejl.
16.205

21/5-2019

Ingen versionsnoter.
16.204

21/5-2019

Ingen versionsnoter.
16.203

21/5-2019

Fejl rettet, EDUP: Indlæsning af elevdata fejlede, hvis elevdatabeskeden ikke indeholdt elevens navn.
Fejl rettet, Undervisningsbeskrivelser: Der var mange EUX hold som ikke blev vist i den offentlige oversigt over undervisningsbeskrivelser.
Fejl rettet, Aktivitetsforside: "&"-tegn i lektietitler blev vist som "&".
Fejl rettet, Ansøger: Nogle gange fik man fejlsiden på en ansøger, hvis ansøger XML/bilag ikke havde xml som kan valideres.
Fejl rettet, Stamdata, Fakturering AMU: Kursister med flere tilknytninger til samme holdelement blev opkrævet kursusgebyr flere gange.
16.202

20/5-2019

Fejl rettet, Stamdata, Fakturering: Integrationen til Navision Stat kører nu med dansk opsætning.
Stamdata, Fakturering, Kommunikation: Tilføjet faneblad hvor man kan se alle kommunikationerne.
Stamdata, Fakturering, Kommunikation: Tilføjet knap hvor man kan verificere om forbindelsen til navision er i orden.
16.201

20/5-2019

Ingen versionsnoter.
16.200

20/5-2019

Fejl rettet, Stamdata, Fakturering, Kreditnotaer: Udstedelse af kreditnotaer fejlede, hvis fakturaen var blevet bogført.
16.199

20/5-2019

Stamdata, Fakturering: Tilføjet faneblad hvor man kan se alle kommunikationer med navision stat.
16.198

20/5-2019

Fejl rettet, Stamdata, Hold, ÅU: Der gives ikke længere advarsel om manglende angivelse af TimerPerDag.
Fejl rettet, Stamdata, Fakturering: Det er nu muligt at udstede kreditnotaer.
Stamdata, Fakturering: Mange ændringer og fejlretninger.
Stamdata, Rediger Hold, AMU: Holdudbud tillægspriser har nu fået sin egen ø og er nu uafhængigt af fakturerings-tillægspriser.
Stamdata, Rediger Hold, AMU tilmeldinger: Varighed udfyldes nu automatisk når man tilføjer et fag på ÅV.
16.197

16/5-2019

Ingen versionsnoter.
16.196

15/5-2019

Ingen versionsnoter.
16.195

15/5-2019

Ingen versionsnoter.
16.194

15/5-2019

Ingen versionsnoter.
16.193

15/5-2019

Fejl rettet, AMU: Ved søgning efter P-numre vises nu også CPR og EAN numre i resultat-feltet.
Fejl rettet, Verifikation af stamdata: For AMU og HF hold vises ikke længere fejl ang. manglende angivelse af afsluttende termin.
Fejl rettet, Hold, Tilstededage: Der vises nu en Anvend-knap.
Stamdata, Hold, AMU, Tilmeldinger: Det er nu muligt at udskifte en elev med en anden.
16.192

13/5-2019

Fraværsopgørelse: Der vises nu maksimalt 1000 rækker i Fravær søgeresultat.
Stamdata, Rediger hold, AMU, Tilmelding: Feltet Ledig er nu fjernet. I indberetninger udledes Ledig nu ud fra kursiststatus.
Stamdata, Rediger hold, AMU, Tilmelding: Felterne Informationskanal og "information sendes til" er nu obligatoriske og udfyldes med default værdier.
Stamdata, Rediger hold, AMU, Tilmelding: Feltet Kursiststatus er nu fjernet fra de enkelte holdtilknytninger og findes nu kun på tilmeldingsniveau.
Stamdata, Rediger hold, AMU, Tilmelding: Feltet jobrettet uddannelse er nu fjernet.
16.191

8/5-2019

Fejl rettet, AMU, Hold, Aktivitetsindberetning: For åbent værksted kunne der blive vist utilsigtet advarsel.
16.190

8/5-2019

Fejl rettet, AMU, Hold, Aktivitetsindberetning: For åbent værksted kunne der blive udløst for meget påbegyndelsestaxameter.
Kviklinks, Hold, Amu tilstededage: Underviser kan nu registrere AMU målets resultat på kursistens sidste undervisningsdag.
16.189

7/5-2019

Fejl rettet, Undervisningsbeskrivelser: På skoler med flere afdelinger, var det altid den ene afdelings undervisningsbeksrivelser der blev vist, når man ikke var logget ind.
Fejl rettet, Stamdata, EUD statistik, Skoleophold: Undervisningsenheder fik sat undervisningssted=UVMAfdeling. Nu sættes undervisningssted=dsafdeling for holdbaserede skoleforløb.
Fejl rettet, Stamdata, EUD statistik, Undervisningsenheder: Undervisningsenheder fik altid sat undervisningssted=hovedinstitutionsnummer.
Stamdata, Rapportering, Skema-Aktiviteter: Webservice kald returnerer nu holdelement, lærere, lokaler og ressourcer som arrays i stedet for kommasepareret tekst.
Stamdata, Rapportering, Skema-Aktiviteter: Tilføjet aktivitetstype (AA/lekt).
Fejl rettet, Stamdata, Rediger hold: Holdverifikation kunne give ukendt fejl på AMU hold.
16.188

5/5-2019

Stamdata, Holdoversigt: For AMU hold vises nu indberetningsprincip og antal holdelementer.
16.187

5/5-2019

Fejl rettet, Editor: Indsættelse af links kunne fejle, f.eks. links til arcgis.com.
Rediger aktivitet, Redigere flere: Det er nu muligt at tilføje/fjerne elever.
Fejl rettet, Elev, Bevis: For STX beviser stod niveauet dobbelt.
Fejl rettet, Elev, Bevis: For erhvervsrettet påbygning kunne der opstå fejl ang. startdato.
Fejl rettet, Elev, Bevis: Erhvervsrettet påbygning kunne ikke udstedes for pre-reform uddannelser.
Fejl rettet, EDUP: Der opstod ukendt fejl ved oprettelse.
Kviklinks, Spørgeskema: Nu muligt at sortere på kolonner.
Fejl rettet, Stamdata, Rediger hold, AMU: Der blev ikke vist en advarsel, hvis et fag kun var del af FKB'en i en del af fagets periode.
Ændring, Stamdata hold. Betegnelse omdøbt til Holdårsnavn
Ændring, Stamdata stamklasse. Betegnelse omdøbt til Stamklassedårsnavn
Fejl rettet, Stamdata, Rediger hold, AMU: Der blev ikke vist en advarsel, hvis et fag kun var del af FKB'en i en del af fagets periode.
Stamdata, Rediger hold, AMU Beviser: Der vises nu en kolonne med dato for beviset.
Stamdata, Tildel ElevID: Elever i ÅU/AMU stamklasser tildeles ikke længere elevid.
Stamdata, Hold, Eksamen: I tilfælde af underfag kunne det samme fag blive vist flere gange.
Fejl rettet, Eksamen, Verifikation-Elever: For STX fremgår 6647 SRP nu som fast prøve.
16.186

2/5-2019

Ingen versionsnoter.
16.185

2/5-2019

Undervisningsbeskrivelser, AT: Oversigten over AT elever kunne indeholde samme elev flere gange.
Undervisningsbeskrivelser, HOLD: Nu vises kun hold hvor faget er gym-fag.
16.184

2/5-2019

Undervisningsbeskrivelser: Første udkast til offentlige undervisningsbeskrivelser vises nu i hovedmenuen.
16.183

2/5-2019

Fejl rettet, Stamdata, Hold, AMU Udbud: Vælgeren "Godkendt inst" medtog kun hovedinstitutioner. Nu kan der vælges mellem både hovedinstitutioner og institutioner uden enheder.
Eksamen, Indlæsning af censurplan: Hvis felter i filen indeholdte "ugyldige" tekststrenge i f.eks. telefon nr/email, så kunne censurplanen ikke indlæses.
16.182

2/5-2019

Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, AMU: For indberetninger for andre hoved-institutioner er det nu muligt at genere supplerende indberetninger.
Fejl rettet, Bevis, Prøvebevis: For SSO fremgår nu fagets niveau.
Ændring, Holdstamdata. Felterne Betegnelse og Kort betegnelse er flyttet længere op på siden.
Eksamen, Prøveholdsoversigt: Der vises nu kolonne med lokaler.
Eksamen, Prøveholdsoversigt: XPRS prøvekolonnen omdøbt til "Fag/XPRS prøve" og viser nu prøveholdets fag eller XPRS prøve.
Stamdata, Fakturering, Fakturaforslag: "Vis kun aktuelle afdeling" brugte brugerens standardafdeling i stedet for den afdeling man faktisk var logget ind på.
Fejl rettet, Eksamensdatabase: For prøvebeviser opstod der fejl.
Fejl rettet, Bevis, FVU prøvebevis: Underskrift for rektor er nu mere centreret.
Fejl rettet, Lærer, Årsopgørelse: Specialtegn blev ikke vist korrekt.
Fejl rettet, Elev, Forside: Punktet "Øvrige uddannelser" blev vist uhensigtmæssigt.
Fejl rettet, Konverter skemadata: Den valgte slutdato blev ikke inkluderet i filen.
Rapportering: Det verificeres nu, at man kun kan bruge '=' operator for 'Aktuel dato'.
Rapportering: Elev rapporteringsfelter startede med stamklassefelter. Disse er nu flyttet lidt længere ned, så det igen er Navn, cpr etc der ligger øverst.
16.181

29/4-2019

Fejl rettet, Forside, Lærer: AMU undervisere kunne få fejl på forsiden, hvis der var opsætningsfejl på et af deres aktuelle AMU hold.
Fejl rettet, Eksamensplanlægningsapplikation: Der blev i nogle tilfælde ikke vist dobbeltbooking af lærere.
Elev, Stamdata, Bevis: For finansuddannelsen medtages nu den engelske version af beviset.
16.180

26/4-2019

Fejl rettet, Stamdata, Fakturering AMU: For ISB elever bruges nu ISB konto dimension.
Fejl rettet, Stamdata, Brobygning integration: Adressefelter med mærkelige tegn håndteres nu pænt.
Aktivitetsindberetning, AMU: Der kan nu genereres indberetninger for andre institutioner end ens egen hoved-institution.
16.179

23/4-2019

Fejl rettet, Stamdata, EDUP: Efter svar på anmodning blev der vist en "Accept modtaget"-knap.
Ansøger: Der tages nu generelt ikke højde for instilling og resultat. Dvs ansøgere kan konverteres til elever uanfægtet den registrerede indstillingsstatus på ansøgeren.
Fejl rettet, Ansøger: Eksport af ansøgere til XML blev eksporteret i sidste års format. Nu bruges 2018/19 formatet.
Fejl rettet, EASY udtræk: Der opstod fejl ved gem.
Fejl rettet, Brevskabeloner: Det var ikke muligt at uploade en standard ansøger brevskabelon.
Fejl rettet, Ansøger, Indlæsning af ansøger: Hvis tekststrenge i XML'en indeholdt ugyldige tegn, kunne importen ikke altid gennemføres.
16.178

16/4-2019

Stamdata, Aktivitetsindberetning enkeltfag: Import af driftoverenskomster med formatet LudusWeb, understøtter nu også fagene Digital og Engelsk.
Stamdata, Hold, AMU, Beviser: Der blev i nogle tilfælde skrevet forkert periode på beviset.
Stamdata, EDUP: Ved afslutning af annulleret elevudlån eller elevdeling, slettes elevudlaansposten for eleven.
Stamdata, EDUP: Ved indlæsning af elevdata fik man en fejlbesked.
Fejl rettet, Stamdata, Hold: For IDV opstod der fejl ved tilføjelse af elev.
Ansøger: Ved oprettelse af ny ansøger ud fra optagelse.dk ansøger fil, indlæses nu også eventuelle karakterer i filen.
Fejl rettet, Fakturering: Den fulde oversigt og alle udestående faktureringer var blevet meget langsom (når der var mange AMU hold på skolen).
16.177

12/4-2019

Fejl rettet, Stamdata, Stamklasseoversigt: Siden var blevet langsom, når der skulle vises mange stamklasser.
Eksamen, XPRS Lærerbindinger: Der er nu udmeldt noget mundtligt censur i lærerbindinger-filen, så derfor er udmeldingen ubrugelig og indholdet bruges derfor ikke mere i Lectio.
16.176

11/4-2019

Fejl rettet, Ansøger, Region H: Videresendte ansøgere modtaget udenfor region H, kan nu sendes til fordeling, hvis 1. øsnket er markeret som "spring over".
16.175

11/4-2019

Fejl rettet: Lectio har været lidt nede.
16.174

11/4-2019

Fejl rettet, Ansøger, Rediger: Tabrækkefølge var forkert.
Fejl rettet, Ansøger, Region H fordelingsudvalg: Ikke fordelte ansøgere kunne fejle.
Stamdata, EUD, EUD statistik: Man kan nu hente en Excel version af indberetningen, med udvalgte data.
Stamdata, EUD, EUD statistik: Der medtages nu kun lærerstyret undervisning for de sidste 3 måneder (dog medtages alt stadig indtil 20/5-19 for at få opdateret forkert indberettede periodetyper).
Stamdata, EUD, EUD statistik: Der medtages nu kun "elever" (dvs cpr+uddannelse), hvis de har været aktive indenfor de sidste 3 måneder. Før blev alle elevens uddannelser medtaget hvis cpr nummeret var aktivt.
Stamdata, EUD, EUD statistik: Der skal nu ikke længere vælges "måned" ved indberetning. Det er dog muligt at angive en aktueldato, hvis ikke dags dato skal bruges.
Stamdata, EUD, EUD statistik: Automatisk indberetning virker nu. Hvis funktionen er aktiveret, vil der automatisk dannes og indberettes, hvis der ikke er dannet en indberetning for måneden.
Fejl rettet, Stamdata, Navision Stat - Hent kontodimensioner: Hvis navnet på en dimension i navision stat indeholdt linjeskift, så fejlede indlæsningen.
Stamdata, Navision stat dimensioner: Visningsteksten er nu "værdi (navn)".
Fejl rettet, Importer/Eksporter data, Elev eksport: Gav ukendt fejl.
Stamdata, EUD, Elevplan: Elevplan fejler, hvis emailadresser er over 50 tegn. Derfor indberettes for lange emailadresser ikke mere.
16.173

9/4-2019

Fejl rettet, Ansøger, Region H: Automatisk fordeling forsøger nu at tildele henvisere til den skole de var henvist til, foruden de kan få en plads på et af deres ønsker.
16.172

9/4-2019

Fejl rettet, Stamdata, EDUP, Udlån: Indlæs elevdata gav ukendt fejl.
Fejl rettet, Stamdata, Elev, EUD: Der blev i nogle tilfælde ikke givet advarsel om overlappende skoleforløb.
Fejl rettet, Hold, AMU, Beviser: Bevisets periode afspejler nu fagets periode på holdet.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, VUC Enkeltfag, Driftsoverenskomst import: Undersøtter nu FVU individuel screening.
Karakterer: Ny karaktertype 'Lokal prøve - sproglig'.
Fejl rettet, Stamdata, Navision Stat - Hent kontodimensioner: Hvis navnet på en dimension i navision stat sluttede med et mellemrum, så fejlede indlæsningen.
Fejl rettet, Ansøger, Region H: Rapporten Afgansklasser medtog kun ansøgere der var markeret som egnet. Dette felt bruges ikke mere og der kigges derfor ikke længere på feltet i rapporten.
Stamdata: Stamdata siden har nu fået faneblade. Funktioner som næsten aldrig skal bruges er flyttet til eget faneblad.
Stamdata, Dataslet: Nyt menupunkt til sletning af data. Der vil løbende indføres funktioner til at slette data.
Stamdata, Dataslet, Ansøger: Tilføjet datasletter der sletter gamle ansøgere.
Stamdata, Dataslet, Elev årsagsnoter: Tilføjet datasletter der sletter/blanker elevers årsagsnoter i tidligere skoleår.
Stamdata, Dataslet, Billeder: Tilføjet datasletter der sletter elevers billeder 3 måneder efter de sidst har været aktive.
Stamdata, Dataslet, Elevlogon: Tilføjet datasletter der sletter elevers logon 3 måneder efter de sidst har været aktive.
16.171

4/4-2019

Region H fordeling: På fordelingsskærmbilledet er det nu muligt for alle elever i listen at få opdateret deres rejseafstande inklusiv afstande til henviserskoler.
Fejl rettet, Stamdata, EDUP, Udlån: Indlæs elevdata gav ukendt fejl, hvis der ikke var kontaktoplysninger i xml'en.
Forside, Praktiksted: Der er nu ikke længere adgang til information om elever når deres praktikperiode er slut.
Fejl rettet, Stamdata, Bevis, Finansuddannelsen: Formand og næstformand navne og underskrifter er hardkodet.
16.170

4/4-2019

Stamdata, Skoleopsætning, Bevisopsætning: Det er nu muligt at angive information om skoleleder2 (til brug på beviser som har flere skoleledere angivet - f.eks. finansuddannelsebeviser).
Fejl rettet, Stamdata, Bevis, Finansuddannelsen: Ud fra Skoleopsætning-bevisopsætning hentes nu for formand og næstformand: titel, navn og underskrift.
Fejl rettet, Stamdata, Bevis, Finansuddannelsen: Småjusteringer af tekst.
Fejl rettet, Stamdata, Bevis: Det er nu muligt at udstede flere beviser af typen EUD uddannelsesbevis merkantil og EUD uddannelsesbevis (pre-reform). Dog skal man "tillad fejl" for at udstede dem.
16.169

3/4-2019

Fejl rettet, Stamdata, Rediger elev - EDUP elevudlån: Indlæs elevdata kunne give ukendt fejl.
Fejl rettet, Stamdata, Rediger elev - Ansøger: Link til ansøger blev ikke vist.
Fejl rettet, Stamdata, Beviser: EUD beviser viste ikke fags navn, hvis fagets niveau var 0.
Fejl rettet, Stamdata, Rediger hold - Tilmeldinger AMU: Siden var blevet meget langsom.
Fejl rettet, Rapportering, Bevisdatakilde: Kunne fejle hvis der var udstedt bevis uden afgangstermin angivet.
16.168

2/4-2019

Fejl rettet, Danskuddannelsen, Ankestyrelseindberetning: Der blev i nogle tilfælde opgjort forkert lektionslængde.
Fejl rettet, Danskuddannelsen, Bevis: Der kunne opstå fejl ved generering af bevis.
Fejl rettet, Eksamen, Udskrift: Som standard er den valgte periode nu den mundtlige periode.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, AMU: Der kan nu filtreres på ansvarsområde.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Verifikation: Der vises nu eksport til Excel og udskrift knapper.
Fakturaoversigt: Det er ny muligt at filtere på hold og ansvarsområde.
Ansøger, Region H: Eftertilmeldere medtages ikke længere i den automatiske fordeling.
Ansøger, Region H: Der laves nu afstandsopslag til en lang række skoler for ansøgere markeret som henvisere.
Fejl rettet, Hold, Opret faktura: Knapperne under auto-udfyld er fjernet da de ikke længere er nødvendige.
16.167

1/4-2019

Ingen versionsnoter.
16.166

1/4-2019

Stamdata, CVR: Man kan nu søge på cvr- og p-numre, og oprette dem fra listesiden.
Stamdata, CVR: Man kan nu lave fritekstsøgning.
Fejl rettet, Stamdata, CVR: Indtastning af ean-nummer gav fejlsiden.
Fejl rettet, Stamdata, SU: Parkeringslisten m.m. kunne fejle, hvis der var en elev med indmeldelsesdato efter 2047.
Fejl rettet, Ansøger, Opret: Siden fejlede ofte.
Fejl rettet, Beviser, Verifikation: Der kunne nogle gange optræde fejlen "Fandt 2 eksamensprotokollinier men der må kun være en...." for faget 6630A m.fl. også selvom eleven kun havde en eksamen/protokol.
Fejl rettet, Stamdata, Rediger hold, AUB: Siden kunne fejle.
Fejl rettet, Stamdata, Rediger elev, Ungedatabasen: Ved oprettelse af ny "Risiko for afbrud" blev noten ikke gemt.
Elev, Bevis, EUD, Finansuddannelsen: Det er nu muligt at lave uddannelsesbeviser for finansuddannelsen.
Fejl rettet, AMU, Hold, Aktivitetsindberetning: Der gives nu ikke længere information om alternativ varighed for en elev i nogle tilfælde.
Fejl rettet, Eksamensplanlægningsapplikation: Der blev givet fejl ang. dobbeltbooking af lærere.
16.165

29/3-2019

Rapportering, Eksamen, Prøvehold: Der er tilføjet lidt flere felter vedrørende noter, censorfag, samt fag.
Eksamen, XPRS Ind-Ud: Prøveplaner har nu fået en excel visning.
Fejl rettet, Ansøger, Søgning: Eksport til excel kunne fejle.
16.164

29/3-2019

Ansøger, Verifikation, Bilag: Listen viser nu alle ansøgere, hvor status på afhentning af bilag fra optagelse.dk ikke er OK.
Ansøger, Verifikation, Bilag: Man kan nu forsøge at genhente alle eller enkelte ansøgeres bilag.
Fejl rettet, Stamdata, Elev, EDUP: Siden fejlede, hvis en EDUP sag ikke hvade nogle kommunikationer.
16.163

28/3-2019

Ingen versionsnoter.
16.162

28/3-2019

Fejl rettet, Stamdata, Hold, Aktivitetsindberetning: FVU screening på fagkoder 6747 og 6748 udløser nu tilskud.
Fejl rettet, Ansøger: Beregning af om en optagelse.dk ansøgning var ændret virkede ikke korrekt, da feltet ModifiedDate altid bliver ændret når man downloader ansøgningen.
Ansøger: Når henter ansøgninger, så lægges de ikke længere i kø til download, men downloades med det samme. Man får til sidst info om hvor mange ændringer der er.
Fejl rettet, Rapportering, Elev-holdelementtilknytninger datakilde: Filtreringsfeltet Skoleår virkede ikke hvis man brugte andre operatorer en lig. Feltet er nu fjernet fra datakilden og i stedet skal man bruge feltet Holdelement år.
16.161

28/3-2019

Fejl rettet, Stamdata, EDUP, Skolehjemsbookning: Lectio kommunikerede altid at eleven var skolehjemsberettiget.
Fejl rettet, Stamdata, EDUP: Skolehjemsbookning: Gav fejlsiden hvis man ikke huskede at udfylde afsenderinstitution og periode.
Stamdata, CVR-integration: P-nummer-listen har nu også kolonner til EAN-nummer og postnr og -distrikt.
16.160

27/3-2019

Fejl rettet, Stamdata, EDUP: EDUP-fanebladet kunne give fejlsiden.
16.159

27/3-2019

Ansøger optagelsesprøver: Der kan nu dannes prøveplansindberetninger (i eksamensmodulet) ud fra ansøgere der er markeret til at skulle op til optagelsesprøve.
AMU tilstededage: Det er nu muligt at markere alle poster med timer fravær=0 ved tryk på knap (kan kun bruges på dagsniveau).
AMU tilstededage: Ved angivelse af fraværsårsag, vil fraværstimer automatisk sættes til samme antal timer som timer-feltet, hvis der ikke er angivet noget i fravær timer feltet.
AMU tilstededage: Der vises nu kolonne med de første 6 cifre af cpr nummer.
AMU tilstededage: Siden kan nu printes.
Print: Tabel-kolonner til slet/rediger/kopier skjules nu automatisk i prints.
Fejl rettet, Fakturering: Forfaldsdato sættes nu som standard igen til 10 dage.
Fejl rettet, Fakturering, Manuel fakturering: Hvis Forfaldsdato feltet ikke var udfyldt, så fik man en ukendt fejl.
Fejl rettet, Konsultation, Beregn: Der kunne opstå ukendt fejl.
Fejl rettet, Elev, Bevis, Danskuddannelsen: Der kunne opstå ukendt fejl ved udskrivning af modultest-bevis.
Fejl rettet, Elev, Bevis: For gymnasielle prøvebeviser blev der i nogle tilfælde givet fejl om manglende afslutningstermin.
Fejl rettet, Eksamensplanlægningsprogram: I nogle tilfælde blev der ikke vist fejl om lærer-dobbeltbooking.
Fejl rettet, Eksamensplanlægningsprogram: Ved filtreret visning blev nogle brikker fejlagtigt ikke medtaget.
Fejl rettet, Ansøger: Indlæsning af ansøgere satte ansøgningsdato til tidspunktet for oprettelsen af ansøgeren i Lectio. Nu sættes ansøgningsdatoen til den seneste underskriftdato i xml'en for enten eleven eller værgerne).
Ansøger, Ansøgerverifikation - Fejldata-faneblad: Kan nu fikse problemer med forkert ansøgningsdato.
16.158

25/3-2019

Fejl rettet, Elev, Bevis: Der kunne opstå ukendt fejl ved generering af AMU bevis.
Fejl rettet, Eksamensplanlægningsprogram: Der kunne opstå ukendt fejl ved gem.
Fejl rettet, VUC statistik: Der blev i nogle tilfælde fejlagtigt givet advarsel om manglende institutionsnummer.
Fejl rettet, Hold, Brevflet: I nogle tilfælde vises nu om eleven er aktiv på holdet dd.
16.157

22/3-2019

Fejl rettet, Stamdata, VUC statistik: Der forsøges nu ikke medtaget ugyldige protokollinier (dem som ikke findes i resultatformfag).
Stamdata, Eksamen, UVM XPRS-Uddannelsesmodel: Der hentes nu også information om OPT prøveområdet (optagelsesprøver).
Optagelsesprøve-eksamensterminer: Det er nu muligt at angive optagelsesprøve-kompetencerne 6752 og 6754 på lærerkompetencer. Der behøves ikke angivelse af skriftlig censur.
Optagelsesprøve-eksamensterminer: Der kan nu dannes censorkompetenceindberetning for optagelsesprøveterminerne. (Vælg OPT i prøvefagsområde).
16.156

21/3-2019

Stamdata, AMU: På tilmeldingsfanebladet for hold opdateres nu CVR-, P- og EAN-numre når der angives fakturerings-p-nummer.
Stamdata, AMU: På tilmeldingsfanebladet for hold hentes der nu data fra cpr-registeret ved oprettelse af ny elev ud fra cpr-nummer.
Fejl rettet, Importer, Fil-encodning: Der forsøges nu gæt på hvordan en fil er encodet (UTF8/7/ISO8859-1), så flere forskellige filencodings kan bruges.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning: Det verificeres nu flere steder hvornår rest-bidrag må anvendes.
16.155

20/3-2019

Fejl rettet, Beviser, AMU: Der kunne opstå ukendt fejl ved generering af AMU beviser.
Fejl rettet, Beviser, AMU: Institutionsnavn anvender nu institutionens officielle navn (før blev afdelingens officielle navn brugt).
Kviklinks, Hold, AMU Tilstededage: Der vises nu som standard tilstededage for dags dato.
Forside, Lærer, AMU: Der vises nu, hvis en lærer mangler at registrere tilstededage indenfor de sidste 7 dage.
Fejl rettet, Stamdata, Generer fiktivt cpr nr: Der blev ikke dannet fiktive cpr numre, men rigtige.
Fejl rettet, Stamdata, Hold, Aktivitetsindberetning: Kunne fejle for OBU hold.
16.154

19/3-2019

Fejl rettet, Stamdata, EDUP: Der kunne opstå ukendt fejl.
Stamdata, Aktivitetsindberetning, AMU: Der tages nu højde for tilstededage ved beregning af tilskud.
Stamdata, Rediger hold AMU: Ved tilføjelse af nye tilmeldinger til fag, sættes kursistresultat automatisk til gennemført med bevis.
Stamdata, Rediger hold AMU: Ved tilføjelse af nye tilmeldinger til fag, sættes Kursiststatus og betalingsstatus automatisk ud fra foregående linje.
Stamdata, Rediger hold AMU, Beviser: Der tjekkes nu ikke længere på at eleven sidste dato på et fag ligger før dags dato. Herved kan der udstedes beviser inden eleven er færdig.
16.153

19/3-2019

Fejl rettet, Opgaver: Ændringer blev ikke gemt (siden sidste release).
Fejl rettet, Stamdata, Aktivitetsindberetning, Fejl: Der opstod ukendt fejl.
16.152

18/3-2019

Fejl rettet, optag.dk fordelingsrapporter: Fordelingstallene så forkerte ud, da der blev taget højde for om ansøgeren var egnet (hvilket er et felt som ikke bruges mere).
Fejl rettet, Stamdata, Elev, EUD: I nogle tilfælde blev der fejlagtigt givet advarsel om overlappende skoleforløb på erhvervsrettetpåbygning.
Fakturering, Manuel fakturering, AMU: Der overføres nu information om betaler fra AMU tilmelding (kunde ref, kunde ordre nr, ean etc).
16.151

18/3-2019

Rapportering, Tilskud AMU beregninger: Nye kolonner 'Antal skoledage', 'Periode'.
Rapportering, Hold udvidet: Nye kolonner 'NSFormål', 'NSAnsvar', 'NSProjekt'.
Rapportering, Holdelement felter: Tilføjet kolonner med AMU xprsfag, fagkategori, samt holdelementperioder start- og slutdato.
Fejl rettet, Beviser: Hvis man havde opsat flere regler med samme afdeling, uddannelse og bevistype, så kunne man få ukendt fejl under udstedelse af beviser.
CVR: Under stamdata er der et link til cvr-stamdata, hvor man kan angive EAN-numre på de P-numre der er hentet for skolen.
Stamdata, Hold, AMU Tilmeldinger: Der er nu en knap der sætter EAN-nummer ud fra CVR- eller P-nummer.
Fejl rettet, Elev, Bevis, AMU-uddannelsesbevis: Det er nu muligt at angive varighed på beviset.
Fejl rettet, EDUP: Det var i nogle tilfælde ikke muligt at annullere en anmodning.
Fejl rettet, Hold, AMU: Der kan nu kun angives én kontrostreng for formål, ansvar og projekt.
Fejl rettet, SU indskrivningskontrol: Ved gem af indskrivningskontrol kunne man få ukendt fejl, hvis retningsbetegnelsen indeholdt foranstillede blanktegn.
Fejl rettet, SU Parkeringsliste: For skoler med AMU kunne siden fejle.
Adgangskoder, Tildel: Hvis man er stamdataadministrator, så fås nu også en kolonne med CPR nr til brug for brevflet til f.eks. eboks.

 

 

Tidligere versioner