Hjælp 18.178

16/4-2021

Ingen versionsnoter.
18.177

15/4-2021

Ingen versionsnoter.
18.176

15/4-2021

Fejl rettet, Stamdata, EUD statistik, Lærerstyret undervisning: Nu medtages kun information om lærerstyret undervisning for skoleperioder som er GF1 eller GF2.
Fejl rettet, Stamdata, EUD statistik, Lærerstyret undervisning: Perioden der medtages for hver elev er nu 6 måneder tilbage i tid.
Ansøgere, Konverter: Studieretning er nu ikke længere en del af konverteringssiden.
Fejl rettet, Ansøger konvertering: Det var ikke muligt at konvertere ansøgere til Grønlandske elevtyper.
Ansøger konvertering: Tilføjet kolonnen "Status" til tabellen Ansøgere.
Stamdata, Rapportering: Tilføjet feltet "Spring over" for ansøgerønsker 1-5 i feltgruppen "Ønsker" til datakilden "Ansøgere".
Stamdata, EUD Statistik: Der kan nu også generes excelrapporter for EUD-fraværsstatistik.
Fejl rettet: AMU: Man kunne ikke lave samlet faktura hvis kursistrekvirent varierede.
Fakturering: For AMU-hold opdateres betalingsstatus ml. "Eleven har betalt" og "Ej betalt" når rekvirent er UVM, forudsat at betalingsstatus i forvejen er en af de to værdier, eller er tom.
18.175

14/4-2021

Fejl rettet, Import af ansgøere: "Vis kun aktuelle afdeling" check box virker nu til at se andre afdelingers "indlæses ikke" Importeringer.
Stamdata, Eksamensplanlægningsprogram: Eksamensprojekt 5774 kan nu bruges til AT-Kæde planlægning
Fejl rettet, Stamdata, Ungedatabaseindberetning: Efter "hård fejl" som svar fra Ungedatabasen, kunne der blive lavet en optaget-hændelse, der så også fik hård "Dublet"-fejl fra Ungedatabase.
18.174

13/4-2021

FDL Region Hovedstaden, Ansøgerklager: Tilføjet 3 flueben der indikerer hvem der skal modtage svar på klagen.
Stamdata, Rapporter: Tilføjet felter til datakilden Ansøgerklager
Fejl rettet, Stamdata, Rediger studieretning: Der kunne ikke slettes studieretninger.
Fejl rettet, Praktiksteder, Tildel adgangskoder: Opdatering af adgangskoder må nu tage mere end 1 minut.
Stamdata, Aktivitetsindberetning, AMU, Edup kommunikation: Tilføjet kolonner der viser hvilke insitutioner der kommunikerer med hinanden samt gruppering af kolonner.
18.173

12/4-2021

FDL Region Hovedstaden, Ikke fordelte ansøgere: Indført Rejseplansopslag for mulige henviser
18.172

9/4-2021

Eksamen, Offentliggørelse: Offentliggørelsestypen for AGYM/EGYM Sommer 2021 er nu ændret til "Standard offentliggørelse med tidlig offentliggørelse" (var før GYM Sommer offentliggørelse). Eksisterende opsætninger er blevet slettet, så alle institutioner skal opsætte datoer og tidspunkter for offentliggørelser.
Fejl rettet, Stamdata, Aktivitetsindberetning fuldtid: Sortering på kolonnen Restbidrag gav fejlsiden.
Fejl rettet, Stamdata, Beviser: EUD Skolebevis før aug 15 kan nu have flere karakterer for samme fag.
18.171

8/4-2021

Fejl rettet, Stamdata, Rediger lærer, Kompetencer: Siden fejlede når man forsøgte at tilføje censorkompetence.
Fejl rettet, Eksamen, Rediger prøvehold: Siden fejlede når man forsøgte at redigere et prøvehold.
Stamdata, Skolehjem: Nu er der også orange farve hvis man prøver at reservere et værelse med en studerende, som har ønsket spærring af eget værelse.
Fejl rettet, Stamdata, Aktivitetsindberetning, Fuldtid/Skolepraktik (EUD): Man kan nu godt have start- og slut-tælleperioder som ikke starter på 1.
18.170

7/4-2021

Fejl rettet, Stamdata, CVR register: Servicen har fejlet et par dage fordi der er begyndt at optræde virksomheder uden adresser.
Fejl rettet: Stamdata,Edup: For skoler som bruger Amu Udlån fejlede EDUP Elevudlåns siden
Navne ændring, Tildel/opdater elev-ID og –PNr: sidens titel er nu den samme som linkets titel
Fejl rettet, Skolehjem: spærring af værelser viser nu fejl i verifikationslisten når der bliver dobbelt booket.
18.169

6/4-2021

Fejl rettet, Stamdata, CVR register: Servicen har fejlet et par dage.
18.168

6/4-2021

Fejl rettet, Stamdata, Bevis, Grundforløbsbevis: Lidt ændringer til Bekendtgørelser på bagsiden.
Fejl rettet, Stamdata, Karakterer: Omdøbt "Gymnasiel standpunktskarakter afsl. xxx" til "Gymnasiel standpunktskarakter xxx".
Fejl rettet, Stamdata, Timefagfordeling applikation: Ved opstart af programmet blev det altid aktiveret med "Brug aktuel afdeling". Nu tages højde for fluebenet på siden.
18.167

1/4-2021

Ingen versionsnoter.
18.166

31/3-2021

Ingen versionsnoter.
18.165

30/3-2021

Ansøgere:Fejl rettet, pile-knapper navigerede ikke korrekt igennem listen af ansøgere.
Indberetning til Miljøstyrelsens Autorisationssystem for brug af Bekæmpelsesmidler (MAB): Kolonneoverskrift ændret fra "Slettet dato" til "Tilbagetrukket"
18.164

29/3-2021

Stamdata, Rapportering: Tilføjet feltet "x. Studiestart" for ansøgerønske 1-5. til datakilden "Ansøgere".
Skolehjem: En booking kan nu spærre et helt værelse.
Stamdata, OBU: For OBU-indstillinger viser "Afholdt" nu antal modulers fravær isf. antal modulers fremmøde, og er dermed mere på linie med elevfraværssiden.
18.163

25/3-2021

Fejl rettet, Stamdata, Tilskud, AMU Enkeltfag: Hvis man tilføjede en manuel linje med en uddannelse som ikke er lovlig på AMU enkeltfag, så fik man ukendt fejl. Nu vises fejlen pænt.
Fejl rettet, Stamdata, Beviser, EUD Grundforløbsbevis: Bekendtgørelses navn, nr og dato skrives nu med samme format.
Fejl rettet, Stamdata, Beviser, EUD Grundforløbsbevis: Det er nu muligt at udstede flere grundforløbsbeviser til samme elev - dog skal det være for forskellige uddannelser.
Stamdata, Rapportering: Tilføjet feltet Skolekalender for datakilden "Taxameter fuldtid beregninger".
Fejl rettet, Stamdata, Postnumre: Postnumre opdateret og nye tilføjet.
Ansøger: Tilføjet kolonnerne "Eftertilmelder", "Opfølgning" og "Opfølgning note" til rapportudtrækket "Eksportér Excel".
Stamdata, Rapportering: Tilføjet felterne "Eftertilmelder", "Overligger til næste år" og "Overligger fra sidste år" til datakilden "Ansøgere".
Ansøger: Det er nu muligt at gemme værgeoplysninger uden at angive for- eller efternavn.
Stamdata, Rediger Elev, Værge: Det er nu muligt ikke at angive for- og efternavn på værger.
Fejl rettet, Ansøger, Importer: Kunne ikke importere ansøgere hvis værges for- eller efternavn ikke var udfyldt.
18.162

24/3-2021

Fejl rettet, Stamdata, Beviser, EUD Grundforløbsbevis: Mere plads til protokolinjer og bevisbemærkninger.
Fejl rettet, Ansøgere: Det er nu muligt at undlade at angive CPR-nummer som en værgeoplysning.
18.161

23/3-2021

Stamdata, Rapportering: Ny datakilde: "Skolehjem - Belægningsgrad".
Fejl rettet, Stamdata, Elev, SU: Elever der går på SOF-elevforløb indberettes nu ikke længere til SU-UUDB (5 påbegyndte ungdomsuddannelser)
18.160

22/3-2021

Ingen versionsnoter.
18.159

22/3-2021

Stamdata, FDL Ikke fordelte ansøgere: Man nu kan filtrere listen pr fordelingsudvalg på Region Hovedstaden-skolen.
Fejl rettet, Stamdata, Ansøger FDL Ønskestatistik: Antal ønsker var ikke ens for rektor og for stamdataadmin.
Fejl rettet, Eksamen, Eksamenslægningsprogram: Når der blev forsøgt vist en fejlbesked under hentning af eksamensplanen, blev den ikke vist, hvis fejlbeskeden var meget stor.
18.158

18/3-2021

Ingen versionsnoter.
18.157

18/3-2021

Ingen versionsnoter.
18.156

17/3-2021

18.155

16/3-2021

Fejl rettet, Fakturering: Efter udstedelse af kreditnota som Navision Stat afviste, forblev den afviste kreditnota i Lectio, fordi sletning af kreditnotaen fejlede.
18.154

15/3-2021

Fejl rettet, Stamdata, Aktivitetsindberetning, Skolehjem: Tjekket for om skolen er godkendt til uddannelsen på tilskudsrækker er nu fjernet.
Fejl rettet, Stamdata, FDL: Man får ukendt fejl, når du Klikke på knappen ”Skift til TEST-fordelingen”.
18.153

12/3-2021

Stamdata, Eksamen, Udtræksregler: COVID-19 markering kører efter udtræksprioritet, mens COVID-19 udskiftninger i udtræk kører efter udtræksrækkefølge.
18.152

12/3-2021

Fejl rettet, Stamdata, Tilskudsberegning, AMU: For Plan og Split Påbegyndelsestilskud markeres perioden for tilskuddet nu kun til at være tælledatoen. Månedsopgørelsesrapportering vil dermed udløse hele påbegyndelsestilskuddet i den måned der er tælledag. Før blev påbegyndelsestilskuddet fordelt på holdets periode. Dette påvirker kun månedsopgørelsen - ikke det tilskud og aktivitetsindberetning.
Stamdata, Verifikation, Elev-studieverifikation: Indførsel af bestået-krav for EUD/EUX fra bekendtgørelse 531.
Stamdata, Eksamen, Verifikation-Elever: Ændringer i udtrækket når udtrækket ikke indeholder nok rigtige "Covid19" eksamener vises nu i udtræksinformation.
Skolehjem: Ved opretning af ny booking arves der nu TMK fra seneste booking.
Rapportfeltet Xprselevtype, EUX og Speciale i datakilden "Ansøgere"
Fejl rettet, Stamdata, Ansoger, Rapportering: Kan ikke gå til tidligere års fordelingsrapporter under Optag.dk
Stmadata, Fordeling Skole: Vestegnen HF & VUC instution nummer blev ændret.
18.151

10/3-2021

Fejl rettet, Eksamen, Prøvefagsudtræk: For HTX elever med 4 a-niveau eller flere blev udtrukket til en eksamen for meget.
18.150

10/3-2021

Stamdata, Eksamen: "Samlet vurdering" indgår nu også i puljen til mundtlige eksaminer ved COVID-19-udtræk.
Fejl rettet, Stamdata, Fakturaoversigt, Fakturaforslag: Fejlede under søgning.
Stamdata, Fakturering, Forslag: Kolonnen "Hold-periode" er nu sorterbar.
Fejl rettet, Rediger elev, Bevis, Skolevejledning: Rettet "stavefejl" i bevis-teksten.
Stamdata, Rapportering: Tilføjet feltet "Ekstern ID" under datakilden "Ansøgere - Ansøgere"
Stamdata, Ansøgere: Tilføjet mulighed for at søge på "Ekstern ID" under avanceret søgning.
Fejl rettet, Skolehjem: Fejlede under indlæsning af indbakke.
Stamdata, Fakturering, Fakturaforslag: Tilføjet mulighed for at søge på Hold-periode.
Stamdata, EDUP: Indlæsning af elevdata med postnr. "DK-0000" eller kommunenr. "0000" gav fejlsiden.
Stamdata, Rediger elev: Fanebladet "Ungedatabasen (gammel før 2020)" er fjernet.
18.149

9/3-2021

Stamdata, Eksamen: Det er nu muligt automatisk at splitte mundtlige eksamenshold op i to prøvehold, når der både er covid19 elevforekomster og ikke-covid19 elevforekomster. Funktionen ligger under masseopdater prøvehold.
Skolehjem: Under oprettelse af bookninger bliver elevens postnr. nu vist under bookingsforslag.
Fakturering, Kontosæt: Rekvirenttypen SJOB blev ikke oversat til LEDIGE ifbm. kontostrengsberegning.
18.148

8/3-2021

Fejl rettet, Stamdata, Elever, Bevis, Manuelt Beviser: Manglende evalueringsform på karakterer på EUD Skolevejledning.
18.147

8/3-2021

Ingen versionsnoter.
18.146

8/3-2021

Stamdata, SU: CØSA-formål 2992 indberettes nu til SU til 5 ungdomsuddannelser.
18.145

5/3-2021

Ingen versionsnoter.
18.144

5/3-2021

Ingen versionsnoter.
18.143

5/3-2021

Fejl rettet, Stamdata, Efteruddannelse.dk indberetning: Hvis en elev havde et tomt cpr nummer, så fejlede afsendelsen af tilstededage.
Fejl rettet, Stamdata, Ansøger, indlæsning: Ukendt uddannelse er ikke understøttet (3312 dansk tysk studentereksamen + 3313 DFB).
Eksamen, Eksamensudtræk: Indførsel af undtagelse for mundtlig matematik.
Eksamen, Eksamensudtræk: Indførsel af regelsæt ved for få udtrukne COVID-19 eksaminer.
Stamdata, Aktivitetsindberetning, AMU: Det er nu muligt at sende AMU-udlån-indberetninger via. EDUP
Skolehjem: Tilføjet flueben "Skolehjem ønsket" for elevforløb.
Skolehjem: Man kan nu søge via CPR-nummer under bookinger og opret booking.
18.142

4/3-2021

Fejl rettet, Stamdata, Skoleopsætning, General: Nu man Kan aktivere cpr-integration på Region Hovedstaden skolen.
Stamdata, Ansøger: Gamle XML formater understøttes nu ikke længere. Det er nu kun optagelse.dk 2019 formatet der understøttes.
Stamdata, Ansøger: Emailadresse valideres nu.
Stamdata, Ungedatabasen: En skole fik ikke afsendt hændelser pga. fejl.
18.141

2/3-2021

Skolehjem: Bookingsøgningssiden har nu knap til rapportkørsel.
Stamdata, Rapportering: Tilføjet rapportfeltet "Skolehjem ønsket" til datakilden Elev - Holdelement placeringer"
Fejl rettet, Stamdata, Fakturaoversigt, Konto: Tryk på "Tilføj"-knap gav fejl.
Fejl rettet, Stamdata, Elever, Beviser, Skolevejledning: Overskrift rettet til at sige "Skolevejledning"
Fejl rettet, Stamdata, Elever, Beviser, AMU-uddannelsesbevis: Der kom fejl ved udstedelse af bevis
Fejl rettet, Stamdata, Ungedatabasen: Listen over seneste hændelser kunne give fejlsiden.
Stamdata, Ungedatabasen: En skole fik ikke dannet hændelser pga. fejl.
18.140

1/3-2021

Stamdata, Elever, Beviser, Manuelt beviser: Ny design for EUD Skolevejledning bevis i henhold til UVM.
Fejl rettet, Skemalægning: Der opstod fejl når man forsøgte at gemme et skema.
Stamdata, EUD Fraværstatistik: Indberetninger i marts måned indeholder nu fraværsstatistik tilbage til 1/1-2020 på foranledning af STIL statistik.
Fejl rettet, Stamdata, Rapporter: Gymnasiel standpunktskarakter skal ikke være afsluttende til EUD Inberetning.
Stamdata, Eksamen: Ny Eksamensadministration information tilføjet til Principper for angivelse af merit.
18.139

24/2-2021

Fejl rettet, Stamdata, Ungedatabase: "Vis kun aktuel afdeling"-checkbox opførte sig ikke som forventet.
Fejl rettet, Skemalægning: Hent skema kunne fejle for meget store skemaer.
Fejl rettet, AMU, Stamdata, Rediger hold, Tilmeldinger: Masseudfyld "Kont."-kolonnen virkede ikke.
Eksamen: Udtræk for HTX/STX/HHX/HF/EUX understøtter nu de seneste COVID-19-regler.
18.138

23/2-2021

Stamdata, Verifikation af stamdata: Udfasning af ældre bekendtgørelse.
Fejl rettet, Stamdata, Verifikation af stamdata: Verifikation af studieretningsfag giver ikke længere C-niveau-fejl for fag med underfag.
Stamdata, Tilskud, OBU: Der kan nu beregnes tilskud for holdelementer der overlapper to finansår.
Stamdata, Tilskud, Åben Uddannelse: Der kan nu beregnes tilskud for holdelementer der overlapper to finansår.
18.137

18/2-2021

Stamdata, Rapportering: Ny datakilde "Taxameter skolepraktik beregninger"
Stamdata, Rapportering: Ny datakilde "Taxameter AAU beregninger"
Ansøger, Søgning, Elev: CPR opslag på ansøgers adresse.
Stamdata, Tilskud: Tilskud for OBU-indstillinger opdeles nu ved finansårsskifte.
18.136

18/2-2021

Stamdata, Aktivitetsindberetning, Skolepraktik, Udskrifter: Der kan nu laves kvitteringsskrivelser for Skolepraktik-aktivitetsindberetninger.
Stamdata, Tilskud: Tilskud for OBU-indstillinger opdeles nu ved finansårsskifte.
FDL, Ansøger: Bilag bliver automatisk hentet ved opdateringer.
18.135

17/2-2021

Ingen versionsnoter.
18.134

17/2-2021

Fejl rettet, Stamdata, Fakturering, Opret faktura: Fejlede under oprettelse af faktura.
Fejl rettet, FDL, Ansøgere: Data i ansøger-søgning forsvandt og krævede nyt login før det blev vist igen.
Fejl rettet, Stamdata, Elever, Rediger, Uddannelse: Autoudledelse af uddannelsesordning nogle gange fejlede for eleven har en annulleret uddannelsesaftale.
Stamdata, Rediger hold, AMU: Der vises nu ikke længere advarsler om forkerte AMU priser på afsluttede hold.
Stamdata, Aktivitetsindberetning, Fuldtid, Udskrifter: Der medtages nu Resttakst og Restudgift i kvitteringsskrivelsen.
Stamdata, Aktivitetsindberetning, Fuldtid, Udskrifter: Der medtages nu RKV-elever i kvitteringsskrivelsen
18.133

16/2-2021

Fejl rettet, Stamdata, Fakturering: Fejlede under søgning på CPR-nummer.
Fejl rettet, Eksamensadministration: Fejlede under generering af elever til prøve indberetning.
18.132

15/2-2021

Stamdata, Rapportering, Taxameter fuldtid beregninger: Det er nu muligt at udtrække takster.
Stamdata, rapportering, Tilskud: Datakilden navn nu ændres til Taxameter VUC enkeltfag beregninger.
Stamdata, Elev, Edit, Elev-Hold tilknytninger: Alfabetisk sortering af elever i enkeltfagstilskudsopsætning på hold.
Fejl rettet, EDUP: En håndfuld beskeder var aldrig blevet modtaget.
18.131

12/2-2021

Fejl rettet, Stamdata, Easy-import, Protokol: Kunne fejle hvis beviskommentarer havde mere end 50 tegn.
Ansøger, Ønsker: Studestartsdato bliver nu vist for ansøgerønsker.
Stamdata, Servicestatus: Tilføjet ny servicestatus for EUD Fravær statistikindberetning.
Eksamen, EUD GF udtræk: Grundforløbsudtræk understøtter nu hold med kombinationsfag.
Fejl rettet, Fakturering: Forespørgsler til Navision Stat, der tager for lang tid, gav fejlsiden.
18.130

10/2-2021

Fejl rettet, Stamdata, Fakturering: Sælgerkoder kommer nu igen med i Navision Stat.
Stamdata, Aktivitetsindberetning, Fuldtid og Skolepraktik: Der kan nu udspecificeres taksttyper under "Summeringer"-fanen.
18.129

9/2-2021

Fejl rettet, Teknik: Deep link-PostBacks fejlede.
18.128

9/2-2021

Fejl rettet, Stamdata, EDUP: Automatisk afhentning af nye EDUP beskeder fejlede siden i fredags.
Fejl rettet, Tilskud: Skolehjemselever fik deres cøsa-formål tjekket mod skolegodkendelser.
Fejl rettet, Tilskud: EUV1-elever uden praktik gav advarsler.
Fejl rettet, Stamdata, Elever, Rediger, Uddannelse: Autoudledelse af uddannelsesordning kommer nu for for elever med EUD Hovedforløb gammel reform.
Fejl rettet, Studieplan, Undervisningsbeskrivelserne: Nogle stavemåder opdateret for "AT-forløb" titel.
Stamdata, Elevforløb: Lectio automatisk foreslår nyeste version af skoleperiode på listen.
18.127

7/2-2021

Fejl rettet, Stamdata, Lærer-lønposter: Budgetteret løntimer blev ofte beregnet forkert siden version 18.111.
18.126

5/2-2021

Ingen versionsnoter.
18.125

5/2-2021

Ingen versionsnoter.
18.124

5/2-2021

Ingen versionsnoter.
18.123

5/2-2021

Generelt: Lectio husker nu sorteringer for alle tabeller forskellige steder i systemet.
18.122

5/2-2021

Stamdata, Beviser: For AMU-beviser kan der nu indføres bevislinjer hvor de ikke er udmeldt i UMO.
Stamdata, Verifikation, Studieverifikation: GF2-elever kan nu verficeres både som EUX og EUD.
Eksamen, Beviser, Masseudstedelse: Der kan masseudstedes EUD Grundforløbsbeviser.
Stamdata, Unilogin: Brugere med rettighed Stamdata-admin får indberettet rolen Ledelse til Unilogin.
Stamdata, Unilogin: Der medtages nu kun elever i indberetningen som bliver/er/har været aktive indenfor dagsdato +- 7 dage.
Stamdata, Elevforløb, Rediger, Unilogin: Nyt flueben hvor man kan markere om elever på forløbet skal medtages i UNILogin indberetninger.
18.121

5/2-2021

Fejl rettet, Stamdata, EUD EASY-P indberetning: Nogle gange fejlede indberetningen af en elev grundet forkert gruppering af data i xml'en.
EASY-P indberetning: Kvalifikationer til merkantil hovedforløb indberettes nu for HHX
EASY-P indberetning: Dobbeltkompetencer indberettes nu
EASY-P indberetning: Splitkomptence for EUX indberettes nu ved udstedelse af bevis for EUX 1. del
EASY-P indberetning: Kvalifikation for EUX på grundforløb indberettes nu allerede ved udstedelse af grundforløbsbevis
18.120

4/2-2021

Ingen versionsnoter.
Plagiatkontrol: Ved visning af fundne tekster fra andre skoler, vises teksten i anonymiseret form.
18.119

3/2-2021

Fejl rettet, Stamdata, Hold, Verifikation: Der verificeres ikke længere fag på FGU.
18.118

2/2-2021

Fejl rettet, Eksamen: Prøveholdsafleveringssiden viste ikke nogen afleveringer.
18.117

2/2-2021

Ansøgere: EUD Optagelsesprøveresultat for Dansk og Matematik har nu værdierne "Bestået", "Ikke bestået" og "Ej mødt".
Stamdata, Rapportering: Tilføjet feltet "Tælleperiode" for datakilden "Taxameter fuldtid beregninger".
Stamdata, Rapportering: Tilføjet feltet "Restbidrag" for datakilden "Taxameter fuldtid beregninger".
Fejl rettet, Stamdata, Hold, Rediger, Fællesfag: Nu man kan vælge underfag/fællesfag på hold og anvende nye ændringer.
Fejl rettet, Valgfagsønsker: Det var muligt for elever at gemme valgfagsønsker, selvom forudsætninger ikke var opfyldt.
18.116

27/1-2021

Fejl rettet, Stamdata, Skolehjem: Der kunne opstå fejl ved forsøg på oprettelse af ny bookning.
18.115

27/1-2021

Fejl rettet, Skriftlig fravær: Afsluttet-markering virker igen.
AMU: Ved opdatering af tilmelding fra efteruddannelse.dk opdateres rekvirent og betalingsstatus nu iht. "afsluttet uddannelse", såfremt de ikke var udfyldt.
18.114

27/1-2021

Fagvalg: Hvis der er valgt mere end ét fag, gives der advarsel, hvis der blandt de valgte ikke er et studieretningsfag.
Fejl rettet, EDUP: Ved fejl under behandling af modtaget besked, blev ingen andre modtagne beskeder behandlet.
18.113

26/1-2021

Ingen versionsnoter.
18.112

26/1-2021

Fejl rettet, Stamdata: Generalt problem ved oprettelse af ny data i systemet.
18.111

26/1-2021

Fejl rettet, Stamdata, Elev, Bevis: Fanen fungerer igen, for elever uden aktive protokollinjer til et bevis.
Fejl rettet, Eksamen, Afleveringer på prøveholdet: Siden kunne ofte fejle.
18.110

22/1-2021

Stamdata, Dataslet, Elev-værger: Ny datasletter, som sletter værge-information for elever som er fyldt 18 år.
Stamdata, Dataslet, Elev-fravær: Ny datasletter, som sletter fraværsregistreringer på aktiviteter mere end 10 år gamle.
Fakturering: Felterne Arbejdsadresse P-nr og Arbejdsadresse CVR-nr bruges igen til at bestemme betaler, ligesom før version 18.109.
18.109

22/1-2021

Fejl rettet, Stamdata, Aktivitetsindberetning fuldtid: Person kolonnen viste ikke læreres navne.
Fejl rettet, Stamdata, Elev, Manuelt bevise, EUD Grundforløb: Kan bestemme xprsuddannelsen for elevforløbet "Inaktivt".
Felt Rettet, Samlet årsopgørelse: Sideskift virker nu ved udskrift af alle årsopgørelser.
Fejl rettet, Ungedatabasen: Ved tryk på Dan hændelser og de andre knapper, blev hændelseslisten ikke genopfrisket.
Fakturering: Pris-kolonnen har nu blot overskrift "Beløb" isf. "Beløb (DKK ex moms)".
Fakturering: Felterne Arbejdsadresse P-nr og Arbejdsadresse CVR-nr bruges nu aldrig til at bestemme betaler.
Fejl rettet, Stamdata, Ungedatabasen: Der blev ikke altid beregnet korrekt forløbsstatus for EUD-GF-elever, og følgeligt blev der ikke lavet korrekte hændelser.
18.108

18/1-2021

Stamdata, AMU, Efteruddannelse.dk: Hvis et hold markeres til ikke længere at skulle være indberettet til efteruddannelse.dk, så kan sletningen nu gennemføres. Alle tilstededage og tilmeldinger slettes først.
Stamdata, Dataslet, Lærerlogon: Ny datasletter, som sletter logon (password) for lærere 30 dage efter fratrædelsesdato.
Fejl rettet, Adgangsrettigheder, Lærere: Adgangsrettigheder fanen kan nu vise lærere data.
Fakturering: Til brug for AMU-fakturering kan man nu oprette "kontosæt" og derved automatisere kontostrengsudledning.
18.107

15/1-2021

Stamdata, Elevplan: Da STIL elevplan ikke længere bruges, så er en masse skærmbilleder, felter og funktionalitet fjernet.
18.106

15/1-2021

Fejl rettet, Fakturering, AMU: Tilmeldinger med rekvirent UVM brugte afdelingens konto for ISB, og ikke den for UVM.
18.105

12/1-2021

Fejl rettet: Fejlsiden kom ofte.
18.104

12/1-2021

Ungedatabase: Der kan nu laves frafaldstruet-hændelse for elever, der har flere uafsluttede forløb.
18.103

11/1-2021

Ingen versionsnoter.
18.102

08/1-2021

Ingen versionsnoter.
18.101

07/1-2021

Fejl rettet, Stamdata, Rapportering, Ansøger: Ansøgerdatakilden kunne fejle på gamle skoleår.
Stamdata, Fakturering: AMU-fakturering for rekvirenttype ISB udspecificeres nu ligesom for ledige.
Stamdata, Fakturering: AMU-fakturering med betaler sat til "Ingen afgift" foreslår nu eleven som betaler, eller cvr-nummeret på tilmeldingen, hvis en sådan er angivet.
Stamdata, Fakturering: AMU-fakturering med betaler sat til "Selvbetaler" foreslår nu tilmeldingens cvr-nummer som betaler, hvis en sådan er angivet.
Stamdata, EUD statistik: STIL afviste indberetninger hvor der var angivet at en ansøger har været/skal til optagelsesprøve i dansk/matematik, men hvor der endnu ikke var registreret resultat. Nu indberettes der ikke optagelsesprøve, hvis der ikke foreligger et resultat.
Fejl rettet, Stamdata, Hold, rediger, Tilmelding: Varighed og Holdelement periode kommer nu, når bruger tilføj faget til elever.
Stamdata, Fakturering: Samlede fakturaer samler nu ikke tilmeldinger med forskellige kunde-ordre-numre eller kunde-person-ref..
Samlede fakturaer samler nu ikke tilmeldinger med forskellige kunde-ordre-numre eller kunde-person-ref..
Stamdata, Fakturering: Søgning efter debitor kunne give fejlsiden.
18.100

29/12-2020

Fejl rettet, Stamdata, Aktivitetsindberetning, AMU Enkelfag: AMU Enkeltfags rækker Tidligere importeret ikke længere opdateret efter import af ny fil til Aktivitetindberetning.

 

 

Tidligere versioner