Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Gentofte HF
Fag og niveau K og S faggrup. -
Lærer(e)
Hold 2020 2ks/l (2l ks/h, 2l ks/r, 2l ks/s)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Israel - Palæstina historie
Titel 2 Israel - Palæstina samt
Titel 3 Indvandringens historie e. 2 verdenskrig
Titel 4 Indvandring og integration
Titel 5 Særfagligt forløb - senmoderne religion
Titel 6 Forløb#4
Titel 7 Forløb#5

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 5 Særfagligt forløb - senmoderne religion

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 41 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Forløb#4

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Forløb#5

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer