Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Gentofte HF
Fag og niveau K og S faggrup. -
Lærer(e)
Hold 2020 2ks/n (2n ks/h, 2n ks/r, 2n ks/s)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Israel Palæstina
Titel 2 Israel/Palæstina samfundsfag
Titel 3 Israel-Palæstina Religion
Titel 4 Køn og Ligestilling
Titel 5 Forløb#2

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Israel Palæstina

Forløb om Israel-Palæstina-konflikten. Vi starter omkring 1897 og bevæger os ellers hurtigt frem til 1948 og staten Israels oprettelse. Derpå ser vi på tiden derfra og til i dag.

Arbejdsmetoder:
Læreroplæg, kildelæsning, gruppearbejde, matrix-øvelser, fremlæggelser, hjemmearbejde, opgaveaflevering

Fokus:
- zionisme
- 1. og 2. verdenskrigs betydning
- 1948, Israels oprettelse: baggrunden herfor og konsekvenser heraf
- det palæstinensiske flygtningeproblem
- seksdagskrigen 1967
- Oslo-fredsprocessen
- 11. september og tiden herefter
- Trump og status i dag
- tendens i diverse fremstillinger af konflikten

Kilder:

Theodor Herzl: "Den jødiske stat" 1896. Uddrag.
Baselprogrammet 1897.
Sykes-Picot 1916.
Hussein-McMahon-brevudveksling 1916.
Balfour-erklæringen 1917.
Peel-Kommisionens forslag 1937
Albert Einsteins syn på jødernes situation, 1938
Uddrag af Israels Uafhængighedserklæring, 1948
Den Arabiske Ligas erklæring, 1948
Den arabiske højkomites brev til FN 1948.
Den israelske regerings syn på det palæstinensiske flygtningeproblem 1955.
Herbert Pundiks erindringer, 2005
FN's resolution 242 (1967)
Stabschef Yitzhak Rabin om 6-dages krigen, 1967
Uddrag af Oslo-aftalerne (1993)


Sekundærlitteratur:
"Israel - en stat i Mellemøsten". Henrik Wiwe Mortensen. Systime (2014). Kap 1-5 samt 7-9 og 12-13

Dokumentarer:
"Verdens brændpunkter" (DR tv):
https://www.dr.dk/drtv/episode/verdens-braendpunkter_-israel_palaestina_49149
"Horisont - Jødernes flugt fra Europa" - https://www.dr.dk/skole/mediaitem/urn:dr:mu:programcard:598d916f6187a40db80fcef8
Om resolution 181: https://www.youtube.com/watch?v=EDSxwh3uu9c
Om 6-dages krigen: https://www.youtube.com/watch?v=zdt4L6VTbi4
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Virtuel Undervisning d. 3/9 03-09-2020
Virtuel Undervisning 4/9 04-09-2020
svar på spørgsmål til kilde 9 og 10 15-09-2020
Svar på komparative spørgsmål kilde 9 og 10 18-09-2020
Analyse af tabel 24-09-2020
Tabellæsning 28-09-2020
Virtuel Undervisning d. 2/10 02-10-2020
Omfang Estimeret: 38,00 moduler
Dækker over: 34 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Israel/Palæstina samfundsfag

Undervisningsbeskrivelse:

Dette forløb omhandler Israel/Palæstina-konflikten, inddelt i tre forskellige fokus på baggrund af de tre problemformuleringer, KS-faggruppen er blevet enige om:
1) Indkredsning af de kulturelle forskelle og politiske grupperinger i Israel og Palæstina med fokus på de interne konflikter, grupperne har
2) Konflikten internationalt, især med fokus på USA’s rolle
3) Israels aktuelle politik omkring nationalstatsloven og annekteringen af Vestbredden, her med fokus på forskelsbehandlingen mellem israelere og palæstinensere

Formålet med forløbet er at få en forståelse for den nuværende konflikt, dvs. hvilke faktorer der lige nu har indflydelse på, hvordan konflikten udspiller sig. Da forløbet er tværfagligt, er formålet desuden at forstå, hvordan man kan undersøge konflikten ud fra et samfundsfagligt perspektiv, dvs. hvad samfundsfag bidrager med i samspil med og til forskel fra historie og religion.

Læste tekster:

Del 1 af forløbet
Kernestof
- Fafner, Link og Mortensen: Israel – Palæstina. Historie, samfund, religion. Jødiske grupperinger. Systime 2014, p. 63 – 86
- Fafner, Link og Mortensen: Israel – Palæstina. Historie, samfund, religion. Palæstinensiske grupperinger. Systime 2014, p. 87 – 104

Supplerende stof
- Fafner, Hans Henrik: Konflikten mellem det ultraortodokse og det sekulære Israel er eksploderet mellem hænderne på Netahnyahu. Derfor går Israel til valg – igen!. Reason.dk 31. maj 2019
- Hanne Foighel: Også i Israel handler alt om blokpolitik. Kristeligt Dagblad 9. april 2019
- Hanne Foighel: Ny regering redder både Nethanyahu og Gantz’ politiske liv. Kristelig Dagblad, 22. april 2020
- Figur: Government formation and Israeli leadership. Sammenhæng mellem partiernes holdning til palæstina-problematikkerne og deres venstre/højre orientering. https://www.everycrsreport.com/files/20190418_IN11103_b8c47908ed2154a6ea883bf0b74a2d320e27c488.html

Del 2 af forløbet
Kernestof
- Graves og Sørensen: lP og Ø. Grundbog i international politik. Columbus 2016, p. 22 – 36
- Hans Branner: Global politik - Oversigt over IP-teorier, 3. udgave 2015, Columbus p. 92

Supplerende stof
- Line Prasz: En sejr for Israel og Trump. En tragedie for palæstinenserne. Politiken, 15. august 2020
- Havmand, Tobias: Palæstinensisk forfatter: Drop nu drømmen om en palæstinensisk stat, lnformation, 29. januar 2018
- CBS News: What the peace deal between Israel and United Arab Emirates means for Middle East

Del 3 af forløbet
Kernestof
- Jacobsen og Outzen: Liv i Danmark, Grundbog til samfundsfag på c-niveau. Columbus 2.udgave. 2011, pp. 142-148
- Branner, Hans: Det ny Europa: lnternational politik i forandring, 3. udgave, Columbus 2017, pp. 13-16

Supplerende stof
- Selvejer, Steen: Mellemøstkonflikten: Flygtningeproblemet, TV2, 17. november 2005, Dansk Palæstinensisk Venskabsforening.
- Danpal: Palæstinensiske flygtninge, http.//www.danpal.dUwp-contenVuploads/2010/10/Flyqtninqe.pdf, Siden besøgt 26. juni 2019
- Foighel, Hanne: Netanyahu: Nationalstatslov skal sikre lsraels jødiske fremtid, Kristielig Dagblad, 9. august 2018
- Hanne Foighel: Israels bosættere er uenige om annektering. Kristeligt Dagblad, 12. juni 2020
- Goldberg, B.Z. & Shapiro, Justine: Håbet. Filmcentralen, 2001

Centrale begreber og teorier:

Del 1 af forløbet
Jødiske grupperinger
- Indvandringsbølger: Sefardiske og ashkenaziske jøder
- Religiøse grupper: Ultraortodokse, ortodokse, reform- og sekulære samt nationalreligiøse jøder
Israelsk politik og begreber der har betydning herfor
- Det politiske system: Knesset, blokpolitik (inkl. højrefløj og venstrefløj), spærregrænse, koalitionsforhandlinger, politisk afpresning, politiske ideologier
- Status-quo-aftalen
- Yeshiva
- Pikuach Nefesh
- Medinat Israel vs. Eretz Israel
- Zionisme
- Bosættelser
- De politiske partier med fokus på Likud, Blå-Hvid, Israel er Vort Land og de arabiske partier
Palæstinensiske grupperinger
- Det Muslimske Broderskab
-       PLO
- Panarabisme vs. panislamisme
Palæstinensisk politik og begreber der har betydning herfor
- Det palæstinensiske selvstyre, PA
- De-facto-stat
- Fatah
- Hamas
- Islamisk Jihad
- Vestbredden og Gaza
- Intifada (første og anden)

Del 2 af forløbet
Konflikten internationalt
- FN; sikkerhedsråd, resolutioner
- USA - ambassadeflytning og som mægler i fredsforhandlinger
- MENA/den arabiske verden
- Verdensorden; bi- og unipolaritet (og hegemon)
- Anarki vs. orden
- Diplomati vs. væbnet kamp
- Fredsaftale
- Import og eksport
- De fire israelsk-arabiske krige
- Realisme og neorealisme*
- Liberalisme og neoliberalisme*
*Teorierne om international politik spørger jeg kun ind til, hvis eleverne selv bringer dem på bane

Del 3 af forløbet
Aktuel israelsk politik
- Stat, nation og nationalstat
- Annektering
- Nationalstatslov
- En-statsløsning (og apartheid-stat)
- To-statsløsning
- Menneskerettigheder (samt førsterangs- og andenrangsborgere
- Palæstinensiske flygtninge
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 32,00 moduler
Dækker over: 34 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Israel-Palæstina Religion

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 35 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Køn og Ligestilling

Undervisningsbeskrivelse
Dette forløb omhandler ligestilling mellem kønnene i Danmark samt hvilken betydning forskelle mellem kønnene har for individet og samfundet. Formålet er, at eleverne skal opnå viden om den ligestillingsdebat der er i Danmark og verden i dag samt hvordan denne har udviklet sig siden valgretten blev udvidet i 1915. Formålet er desuden, at eleverne skal kende til teorier, der lader dem forstå, at der findes forskellige udgangspunkter mht. hvor ligestillede kønnene kan og bør være i samfundet. Til sidst har der været et metodisk formål i forløbet i form af forståelse omkring indsamling af egen empiri igennem spørgeskemaer samt analyse og kritik heraf.
Forløbet strækker sig over 16 lektioner af 50 minutters varighed.

Læste tekster
Kernestof
Storr-Hansen, Ditlevsen og Studstrup: Køn og Ligestilling – i et samfundsfagligt perspektiv. Columbus 2017 s. 7-10, 30-32, 62-63, 65-67, 81-91, 138-145, 149, 155

Haarder, Mikkel: Det gode spørgeskema. Danmarks Evalueringsinstitut 2017. Hentet 14. oktober 2020 på www:
https://www.eva.dk/gode-spoergeskema

Supplerende stof
Gunge, Ulla: Kom ind i kønskampen, mand. Berlingske Tidende 17. juni 2014. Hentet 14. oktober 2020 på www: https://www.berlingske.dk/samfund/kom-ind-i-koenskampen-mand

Hohnen, Marie: Far tager lidt mere barsel – men udviklingen går langsomt. Danmarks Statistik 4. maj 2020. Hentet 14. oktober 2020 på www: https://www.dst.dk/da/Statistik/bagtal/2020/2020-05-04-far-tager-lidt-mere-barsel

Fasting, Susanne: Se forklaringen: Derfor bliver mænd mere syge end kvinder. Faglige seniorer 14. maj 2020. Hentet 14. oktober 2020 på www: https://fagligsenior.dk/2020/05/12/derfor-bliver-maend-mere-syge-end-kvinder/

Linde, Sofie: Sofie Lindes tale i fuld længde. TV2 Zulu 6. september 2020. Hentet 22. oktober på www: https://www.facebook.com/tv2zulu/videos/337639814314937/

Vestergaard, Jenvall, Svendsen, Larsen og Hansen. Morten Østergaard trækker sig efter sag om krænkelser. DR 7. oktober 2020 (video). Hentet 22. oktober på www: https://www.dr.dk/nyheder/politik/morten-oestergaard-traekker-sig-efter-sag-om-kraenkelser

Jenvall, Line: Frank Jensen trækker sig efter krænkelsessager. DR 19. oktober 2020 (video). Hentet 22. oktober på www: https://www.dr.dk/nyheder/politik/frank-jensen-traekker-sig-efter-kraenkelsessager

Centrale begreber og teorier
Lighedsbegreber
- Formel lighed
- Chancelighed
- Resultatlighed
Ligestilling på arbejdsmarkedet
- Horisontal arbejdsdeling
- Vertikal arbejdsdeling
- Crossovers
- Hegemonisk maskulinitet
Feminismebølger
- Første bølge
- Anden bølge
- Tredje bølge
- Fjerde bølge*
*I bogen skriver de, at der er uenighed om, hvorvidt der er en fjerde bølge i gang
Magttyper
- Direkte magt
- Indirekte magt
- Strukturel magt (institutionel og diskursiv)
Sociologiske teorier om køn
- Biologisk og socialt køn (Simone de Beauvoir)
- Biologisk determinisme
- Diskursivt køn (Judith Butler)
- Kønningsproces (Judith Butler)
Spørgeskemaer
- Kvantitativ metode (vs. kvalitativ)
- Svarskala
- Pilottest
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 17,00 moduler
Dækker over: 19 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Forløb#2

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer