Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Gentofte HF
Fag og niveau K og S faggrup. -
Lærer(e)
Hold 2020 2ks/p (2p ks/h, 2p ks/r, 2p ks/s)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Religion Israel - Palæstina
Titel 2 KS3: Israel-Palæstina
Titel 3 Israel Palæstina Historie
Titel 4 KS4: Kriminalitet
Titel 5 Kina 1949 -1989
Titel 6 Religion i det senmoderne samfund

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Religion Israel - Palæstina

Israel – Palæstina / Islam (tværfagligt og særfagligt)

1. Formativ jødedom
Nøgleord:
Tanakh/Tora
Pagterne:  Abraham, Moses, David.
Templerne i Jerusalem
Messias(-forventning)
Aliyah
Myte: beretning fra fortiden, som forklarer eller tegner idealbillede af nutiden
Pensum:
(Følner mfl.: Kuplen, Muren, Graven, Gyldendal 2007, s. 128-133 + tekst 2, 4)
(Begrebsnøglen s. 66-67 + 90-93)
Kompendiet S. 7-15  (+94-96)
Teorikompendiet s. 7-10


2. Teori til helligsted
Nøgleord:
Fænomenologi
Helligsted
Helligt/profant
Axis Mundi
Hellig tid
Reaktualisering af myterne
Haram al-Sharif: Klippe moskeen og Al Aqsa-moskeen
Tempelbjerget/Vestmuren
Pensum:
(Følner mfl.: Kuplen, Muren, Graven, Gyldendal 2007, s.24-26)
Kompendiet s. 16-17 (+ 30-31)


3. Jerusalems betydning i jødedommens mytologi
Nøgleord:
Axis mundi
Abraham
Zion
David
Messias
Det himmelske Jerusalem
Den jødiske lov
Bøn: ’Næste år i Jerusalem’
Ritualer: symbolske handlinger, som religiøse mennesker udfører for at ændre noget.
Matisyahu: ”Jerusalem, if I forget you…”
Pensum:
(Følner mfl.: Kuplen, Muren, Gravens. 37-45, 52-53 + tekst 8)  
(Sang: Matisyahu: Out of Darkness Comes Light; https://www.youtube.com/watch?v=H8ULIw0Zgaw)
(Kort: National Geographic 13/2019)
(Templeinstitute: Birds eye view and Aliyah-guide: https://www.templeinstitute.org/birds_eye.htm)
Kompendiet s. 18-26, 28-31

4. Intro til islam
Nøgleord:
Islams formative periode
Muhammed 570-632
Hidjra 622 > Umma
Mekka 630 > Kaba’en
Muhammeds første åbenbaringer
Polyteisme – monoteisme
Koran - Hadith (sunna)
Indefra-udefra
Pensum:
(Grundbog til Religion C s. 92-95m)
Kompendiet s. 32-35

5. De 6 trosartikler
Nøgleord:
Gud / Allah
Muhammed: Profeternes segl
Koranen (sura’er)
Monoteisme
Bogens folk
Myte: beretning fra fortiden, som forklarer eller tegner idealbillede af nutiden
Pensum:
(Grundbog til religion C s. 108-109)
(Begrebsnøglen s. 66-67)
Kompendiet s. 36-37
Teorikompendiet s. 9-10

6. Søjler
Nøgleord:
De 5 søjler
Bønnen
Qibla (bederetning)
Ritualer: symbolske handlinger, som religiøse mennesker udfører for at ændre noget.
Van Gennep’s faser
Podemann’s ritual-planer
Pensum:
(Grundbog til Religion C s. 97-101)
(Muslimernes Religion s. 97-101ø)
(Begrebsnøglen s. 108, 110, 114)
(Abdul Wahid Pedersen om bønnens betydning på religionsportalen)
Kompendiet s. 38-47
Teorikompendiet s. 11-12

7. Klassisk sharia
Nøgleord:
Sharia = ’Vejen til kilden’
Shariaens 4 kilder:
- Koran
- Hadith (sunna)
- Analogi
- Konsensus
halal – haram
Fatwa
Pensum:
(Muslimernes Religion s. 42-43)
(http://islamsvar.dk/de-islamiske-videnskaber/usul-al-fiqh/hvad-betyder-en-fatwa-egentlig/)
Kompendiet s. 48-51

8. Moderne sharia
Nøgleord:
Jan Hjärpes model
Indhold:
Modernisme > traditionalisme
Funktion: Sekularist > teokrat
Engagement: afstandtagen, ligegyldighed, entusiasme
Mainstream – elite
Maksimalisme – minimalisme
Pensum:
(http://islamsvar.dk/de-islamiske-videnskaber/usul-al-fiqh/hvad-betyder-en-fatwa-egentlig/)
(http://www.hizb-ut-tahrir.dk/content.php?contentid=102&caller=index.php)
(https://www.religion.dk/islam/sherin-khankan-det-vaere-troende-er-mig-vaere-aktivist)
(http://www.videnomislam.com/makale/ting-der-gør-bønnen-ugyldig)
Kompendiet s. 52-55
Teorikompendiet s. 13-15


9. Jerusalems betydning i islams mytologi
Nøgleord:
Den første Qiblas by
Natterejsen (Buraq)
Himmelfærden
Skabelsen
Dommedag
Axis Mundi
Al Aqsa
Buraqs mur
Pensum:
(Følner mfl.: Kuplen, Muren, Graven, s. 102-103, 104-106, 110-112 + T30, T33 i uddr., T38)
S. 56-67 i kompendiet

10. Zionismens forskellige former
Nøgleord:
Sekulær, socialistisk zionisme
Nationalreligiøs zionisme
Ultraortodoks antizionisme
Messias
Rabiner Kook (ældre + yngre)
Tempelbjergets Trofaste
Tempelinstituttet
Pikuach Nefesh
Pensum:
(Fafner: Radikalisering og Terror i uddrag: s. 88-101)
(Dokumentar: I Templets Navn)
Kompendiet s. 68-74 + 94-96

11. Jødiske og muslimske grupperinger i Israel/Palæstina
Nøgleord:
Hjärpes Model
Mufti
Waqf
Jihad
Pikuach Nefesh
Religiøse aktører:
Hamas
PLO
Neturei Karta
Shas
Mit Jødiske Hjem
Michael Melchior
Tempelinstituttet
Rabbiner Kook
Pensum:
(Jødiske grupperinger: Fafner mfl. Israel Palæstina, Systime 2014, s. 73-74)
(Nadav Neuhaus: Jøder, der kæmper mod Staten Israel, Information 29/1 2014)
(Hanne Foighel: Et land, der fortærer sine egne, s. 89-90)
(Raf Sanches: Israels ultra-ortodokse mobiliserer sig, The Telegraph 15/9-2019
https://www.telegraph.co.uk/news/2019/09/15/israels-ultra-orthodox-mobilise-fight-soul-jewish-state-knife/)
(Bosætteradvokat: ”Der kan ikke være nogen palæstinensisk stat i Judæa og Samaria”, Kristeligt Dagblad 12. juni 2020)
(oversigt Knesset 2020 http://www.dif-aarhus.dk/valg2020.htm)
(Dokumentar: B.Z. Goldberg, Justine Shapiro, Håbet Israel, 2001)
(Faktalink:PLO og Hamas)
(Hamas’ Charter 1988 www.his2orie.dk: tekst 23)
Hamas børne-tv: https://www.youtube.com/watch?v=m3vGDmdEP_0  
WAQF: baggrundartikel af SV
Kr.Dagblad: Hanne Foighel ”Michael Melchior: Ingen fred i Mellemøsten uden Gud”
Kompendiet s. 75-82, 84-93
Teorikompendiet s. 13-15

12. Blokdagsmateriale (tværfagligt):
• Salmernes bog (Gammel Testamente): Salme 102 (uddrag).
• Pilgrimsbesøg i Jerusalem. Fra. Følner, Lindhardt og Lund: Kuplen, Muren, Graven. Jerusalem som helligsted for tre religioner. København, Gyldendal 2010, p. 118
• Marcus Rubin: Tiden rinder ud for palæstinenserne, Politiken 19. september 2020
• Jewish settlements in the West Bank. Fra: https://www.demetra.dk/joediske-bosaettelser- paa-vestbredden/ Siden besøgt 29. september 2020
• Bosættere 1997-2014. Fra https://old.danwatch.dk/undersogelse/forretning-paa-forbudt- land/ Siden besøgt 29. september 2020
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 36 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 KS3: Israel-Palæstina

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 38 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Israel Palæstina Historie

ISRAEL-PALÆSTINA
I historie skal I arbejde med Israel-Palæstina-områdets nyere historie med fokus på følgende begivenheder og begreber:
• Zionismen og Theodor Hertzl (ganske kort)
• Det britiske mandatområde og statens oprettelse i 1948 og skabelsen af det palæstinensiske flygtningeproblem.
• Seksdageskrigen i 1967 og starten på bosættelsespolitikken, Yom Kippur krigen i 1973.
• Oslo-fredsprocessen fra 1993. Baggrund og forløb, med særligt fokus på den stigende radikalisering på både den israelske og den palæstinensiske side.
• Murens opbygning og 9/11’s betydning for konflikten. Israel som besættelsesmagt. Hindringer for fred. USA’s position under Trump-administrationen.

Fagligt stof:
Henrik Wiwe Mortensen: ”Israel – en stat i Mellemøsten”, Systime 2014. Side 9-34, 34-43, 45-58, 61-67, 87-110, 159-172, 175-186.

Kilder:
Uddrag fra Theodor Herzls Den Jødiske Stat, 1896. Side 15-16.
Balfour-erklæringen 2. november 1917. Side 21.
Hussein McMahon-brevudveksling, 1915-1916. Side 28-29.
Sykes-Picot aftalen, 1916. Side 29-30.
Israels Uafhængighedserklæring, 14. maj 1948. Side 57-58.
Den Arabiske Højkomités brev til FNs generalsekretær, 6. august 1948. Side 72.
Den israelske regerings syn på det palæstinensiske flygtningeproblem, 1955. Side 73.
Stabschef Yitzak Rabin om Seksdagskrigen, 28. juni 1967. Side 98.
FN-resolution 242, 22. november 1967. Side 99.
Oslo-aftalen: Principerklæring om fredsprocessen, 1993. Side 171.
Bush-doktrinen, 1. juni 2002. Side 191.

I alt: 121 normalsider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 40,00 moduler
Dækker over: 38 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Kina 1949 -1989

Særfagligt historieforløb med fokus på kina fra folkerepublikkens oprettelse frem til oprøret på den himmelske fredsplads. Særlige perioder er følgende:
-Mao Zedong og folkerepublikken Kina
-Det store spring fremad
-Kulturrevolutionen
-Genoprettelsespolitikken og Deng Xiaoping
-Oprøret på Den Himmelske Freds plads
Pensum (i alt ca. 60 sider): Mette Holm: Kina fra kejserdømme til kapitalisme. Frydenlund, 2001. Kapitel 1, 5, 6 side 9-17, 57-80.
Faktalink om kulturrevolutionen: https://faktalink.dk/titelliste/kulturrevolutionen-i-kina
Film: Ondskabens ansigter: Mao Zedong. DR K, 2017.
Kilder:
Åben erklæring om sultestrejke, Folkerepublikken Kinas grundlæggelse, Det store spring fremad, Deng Xiopings selvkritik, Kinas store sorte hul – Kulturrevolutionen, Den femte modernisering.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 20,00 moduler
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Religion i det senmoderne samfund

Religion i det senmoderne samfund (særfagligt)
Fokus:
- Religion i Danmark i dag: Hvordan ser religion ud i det senmoderne samfund og hvordan kan vi analysere eksempler på det med udgangspunkt i religionsvidenskabelig teori?
- Repetition: ritual-analyse, myter, kristendom, islam og en smule hinduisme – det hele med senmoderne fokus

1. Intro: teori til religion i det senmoderne samfund inkl. eksempel
Nøgleord:
Religion i det traditionelle, det moderne og det senmoderne samfund (kort)
Globalisering
Giddens:
- Dynamisk verden
- Refleksivitet
- Traditionen ikke længere autoritativ, men et tilvalg
- Selvidentitet
- Sekularisering
- Pluralisme
- Multireligiøsitet
- Affortryllelse
- Genfortryllelse
- Institutionaliseret og ikke-institutionaliseret religion
- Individet er en ’religiøs aktør
- Eklekticisme
- Autenticitet
- Erfaringsbaseret tro
Bauman: Pilgrim, vagabond, turist
Sisse og  Raja-Bjarne
Pensum:
”Senmoderne Religiøsitet i DK”, 2008, s. 7-15
Mikael Rothstein: Globalisering: Mangfoldighed
https://religion.systime.dk/?id=c1416
Fra Gud til Guru – find roen
https://www.dr.dk/drtv/serie/fra-gud-til-guru_40208
Kompendiet s. 4-9 + teorikompendiet s. 16-17 + 21

2. Kristendom: nadver som traditionelt ritual i Folkekirken
Nøgleord:
Ritual-analyse:
Van Genneps 3 faser: ekskorporation, liminal fase, inkorporation
Podemanns 3 planer: det rituelle plan, det mytiske plan, virkningens plan
myter
Folkekirkens nadverritual
Transsubstantiation
Consubstantiation
Pensum:
Grundbogen til Religion C s. 62-65
Video: Kirsten Højstrup Nielsen: Nadverens betydning i folkekirken https://religion.systime.dk/?id=c2719
Nadver-video: https://www.youtube.com/watch?v=Oo5yWqiPMEk
Kompendiet s. 13-17 + teorikompendiet s. 9-12
Obs siderne i kompendiet var også i USA-kompendiet s. 57ff

3. Kristendom i det senmoderne samfund - eksempel
Nøgleord:
Natkirke
Pensum:
Alice Andersen og Sidsel Winther: ”Natkirken, det urbane kirkerum”, fra: Lise Ludvigsen: De store kristne kirkesamfund – rum og ritual, s. 119-121
Kompendiet s. 18-19

4. Islam i det senmoderne samfund - eksempel
Nøgleord:
Grimhøjmoskeen
”Unge muslimer er religiøse anarkister”
Pensum:
”Hjernevask og radikalisering i Grimhøjmoskeen”, fra: Politiken 16/1-2015 – gengivet fra Begrebsnøglen til Religion s. 133ff
Saftet Bektovic: Unge muslimer er religiøse anarkister, Kristeligt Dagblad 29/1-2005
https://www.kristeligt-dagblad.dk/kirke-tro/unge-muslimer-er-religi%C3%B8se-anarkister
Kompendiet s. 20-24

5. Flere eksempler på religion i det senmoderne samfund
Nøgleord:
Skilsmisseritual
Livsceremonier
Ny-ritualisering
Pensum:
www.livsceremonier.dk
Channel 4: Grayson Perry – Divorce. Is Divorce the new marriage? https://www.facebook.com/Channel4/videos/483468658836242/
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer