Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Gentofte HF
Fag og niveau K og S faggrup. -
Lærer(e)
Hold 2020 2ks/q (2q ks/h, 2q ks/r)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Israel-Palæstina
Titel 2 religion 3: Israel-Palæstina (tværfagligt)
Titel 3 KUN FOR 'NYE' I 2HF: Hinduisme og Yoga (religion1)
Titel 4 KUN FOR 'NYE' I 2HF: Kristendom og USA (religion2)
Titel 5 Religion i det senmoderne samfund (særfagligt)
Titel 6 Velfærdsstatens historie

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Israel-Palæstina

Forløb om Israel-Palæstina-konflikten. Vi starter omkring 1897 og bevæger os ellers hurtigt frem til 1948 og staten Israels oprettelse. Derpå ser vi på tiden derfra og til i dag.

Fokus:

- zionisme
- 1948, Israels oprettelse: baggrunden herfor og konsekvenser heraf
- det palæstinensiske flygtningeproblem
- seksdagskrigen 1967
- Oslo-fredsprocessen
- 11. september og tiden herefter
- Trump og status i dag
- tendens i diverse fremstillinger af konflikten

Kilder:

Theodor Herzl: "Den jødiske stat" 1896. Uddrag.
Baselprogrammet 1897.
Sykes-Picot 1916.
Hussein-McMahon-brevudveksling 1916.
Balfour-erklæringen 1917.
Den arabiske højkomites brev til FN 1948.
Den israelske regerings syn på det palæstinensiske flygtningeproblem 1955.
FN's resolution 242 (1967)
Uddrag af Oslo-aftalerne (1993)

Kilder fra nettet:

http://israelshistorie.dk/history/chronological_presentation31.php (om staten Israels oprettelse)
https://modkraft.dk/artikel/fort-llinger-om-pal-stina-og-staten-israel (om staten Israels oprettelse)

Sekundærlitteratur:

David Jano: "Israel 1948-2015". Kap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
"Den etniske udrensning af Palæstina".Ilian Pape. Forlaget Klim (2012). Side 12-14, 16, 18.
"Israel - en stat i Mellemøsten". Henrik Wiwe Mortensen. Systime (2014). Side 61-63, 92-97, 151-155.

Artikler:

"Myten om Camp David". LARS ERSLEV ANDERSEN, 13. september 2001
"Seksdageskrigen - Israels dyrekøbte sejr" Af Louise Stigsgaard, Berlingske, 3. juni 2007.
"Israel-Palæstina-konflikten skaber også splid i Danmark". Ahmad Mahmoud, 5. august 2019.

Dokumentarer:

"En nations fødsel" (2018) og "Krig på krig". Dokumentarserie, DR (ligger på CFU).
"Verdens brændpunkter" (DR tv):
https://www.dr.dk/drtv/episode/verdens-braendpunkter_-israel_palaestina_49149
"Fem dramatiske dage i Gaza". 2005 (dr.dk)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 37 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 religion 3: Israel-Palæstina (tværfagligt)

1. Formativ jødedom
Nøgleord:
Tanakh/Tora
Pagterne:  Abraham, Moses, David.
Templerne i Jerusalem
Messias(-forventning)
Aliyah
Myte: beretning fra fortiden, som forklarer eller tegner idealbillede af nutiden
Pensum:
Kompendiet S. 7-15  (+94-96)
Teorikompendiet s. 7-10
(Følner mfl.: Kuplen, Muren, Graven, Gyldendal 2007, s. 128-133 + tekst 2, 4)
(Begrebsnøglen s. 66-67 + 90-93)

2. Teori til helligsted
Nøgleord:
Fænomenologi
Helligsted
Helligt/profant
Axis Mundi
Hellig tid
Reaktualisering af myterne
Haram al-Sharif: Klippe moskeen og All Aqsa-moskeen
Tempelbjerget/Vestmuren
Pensum:
Kompendiet s. 16-17 (+ 30-31)
(Følner mfl.: Kuplen, Muren, Graven, Gyldendal 2007, s.24-26)

3. Jerusalems betydning i jødedommens mytologi
Nøgleord:
Axis mundi
Abraham
Zion
David
Messias
Det himmelske Jerusalem
Den jødiske lov
Bøn: ’Næste år i Jerusalem’
Ritualer: symbolske handlinger, som religiøse mennesker udfører for at ændre noget.
Matisyahu: ”Jerusalem, if I forget you…”
Pensum:
Kompendiet s. 18-31
(Følner mfl.: Kuplen, Muren, Gravens. 37-45, 52-53 + tekst 8)  
(Sang: Matisyahu: Out of Darkness Comes Light) https://www.youtube.com/watch?v=H8ULIw0Zgaw)
(Kort: National Geographic 13/2019)
(Templeinstitute: Birds eye view and Aliyah-guide: https://www.templeinstitute.org/birds_eye.htm)

4. Intro til islam
Nøgleord:
Islams formative periode
Muhammed 570-632
Hidjra 622 > Umma
Mekka 630 > Kaba’en
Muhammeds første åbenbaringer
Polyteisme – monoteisme
Koran - Hadith (sunna)
Indefra-udefra
Pensum:
Kompendiet s. 32-35
(Grundbog til Religion C s. 92-95m)

5. De 6 trosartikler
Nøgleord:
Gud / Allah
Muhammed: Profeternes segl
Koranen (sura’er)
Monoteisme (tawhid)
Bogens folk
Myte: beretning fra fortiden, som forklarer eller tegner idealbillede af nutiden
Pensum:
Kompendiet s. 36-37
Teorikompendiet s. 9-10
(Grundbog til religion C s. 108-109)
(Begrebsnøglen s. 66-67)

6. Søjler
Nøgleord:
De 5 søjler
Bønnen
Qibla (bederetning)
Ritualer: symbolske handlinger, som religiøse mennesker udfører for at ændre noget.
Van Gennep’s faser
Podemann’s ritual-planer
Pensum:
Kompendiet s. 38-47
Teorikompendiet s. 11-12
(Grundbog til Religion C s. 97-101)
(Muslimernes Religion s. 97-101ø)
(Begrebsnøglen s. 108, 110, 114)
(Abdul Wahid Pedersen om bønnens betydning på religionsportalen)

7. Klassisk sharia
Nøgleord:
Sharia = ’Vejen til kilden’
Shariaens 4 kilder:
- Koran
- Hadith (sunna)
- Analogi
- Konsensus
halal – haram
Fatwa
Pensum:
Kompendiet s. 48-51
(Muslimernes Religion s. 42-43)
(http://islamsvar.dk/de-islamiske-videnskaber/usul-al-fiqh/hvad-betyder-en-fatwa-egentlig/)

8. Moderne sharia
Nøgleord:
Jan Hjærpes model
Indhold:
Modernisme > traditionalisme
Funktion: Sekularist > teokrat
Engagement: afstandtagen, ligegyldighed, entusiasme
Mainstream – elite
Maksimalisme – minimalisme
Pensum:
Kompendiet s. 52-55
Teorikompendiet s. 13-15
(http://islamsvar.dk/de-islamiske-videnskaber/usul-al-fiqh/hvad-betyder-en-fatwa-egentlig/)

(http://www.hizb-ut-tahrir.dk/content.php?contentid=102&caller=index.php)

(https://www.religion.dk/islam/sherin-khankan-det-vaere-troende-er-mig-vaere-aktivist)

(http://www.videnomislam.com/makale/ting-der-gør-bønnen-ugyldig)


9. Jerusalems betydning i islams mytologi
Nøgleord:
Den første Qiblas by
Natterejsen (Buraq)
Himmelfærden
Skabelsen
Dommedag
Axis Mundi
Al Aqsa
Buraqs mur
Pensum:
S. 56-67 i kompendiet
(Følner mfl.: Kuplen, Muren, Graven, s. 102-103, 104-106, 110-112 + T30, T33 i uddr., T38)

10. Zionismens forskellige former
Nøgleord:
Sekulær, socialistisk zionisme
Nationalreligiøs zionisme
Ultraortodoks antizionisme
Messias
Rabiner Kook (ældre + yngre)
Tempelbjergets Trofaste Tempelinstituttet
Pikuach Nefesh
Pensum:
Kompendiet s. 68-74 + 94-96
(Fafner: Radikalisering og Terror i uddrag: s. 88-101)
(Dokumentar: I Templets Navn)

11. Jødiske og muslimske grupperinger i Israel/Palæstina
Nøgleord:
Hjærpes Model
Mufti
Waqf
Jihad
Pikuach Nefesh
Religiøse aktører:
Hamas
PLO
Neturei Karta
Shas
Mit Jødiske Hjem
Michael Melchior
Tempelinstituttet
Rabbiner Kook
Pensum:
Kompendiet s. 75-93
Teorikompendiet s. 13-15
(Jødiske grupperinger: Fafner mfl. Israel Palæstina, Systime 2014, s. 73-74)
(Nadav Neuhaus: Jøder, der kæmper mod Staten Israel, Information 29/1 2014)
(Hanne Foighel: Et land, der fortærer sine egne, s. 89-90)
(Raf Sanches: Israels ultra-ortodokse mobiliserer sig, The Telegraph 15/9-2019
https://www.telegraph.co.uk/news/2019/09/15/israels-ultra-orthodox-mobilise-fight-soul-jewish-state-knife/)
(Bosætteradvokat: ”Der kan ikke være nogen palæstinensisk stat i Judæa og Samaria”, Kristeligt Dagblad 12. juni 2020)
(oversigt Knesset 2020 http://www.dif-aarhus.dk/valg2020.htm)
(Dokumentar: B.Z. Goldberg, Justine Shapiro, Håbet Israel, 2001)
(Faktalink:PLO og Hamas)
(Hamas’ Charter 1988 www.his2orie.dk: tekst 23)
Hamas børne-tv: https://www.youtube.com/watch?v=m3vGDmdEP_0  
WAQF: baggrundartikel af SV

Kr.Dagblad: Hanne Foighel ”Michael Melchior: Ingen fred i Mellemøsten uden Gud”

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 33 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 KUN FOR 'NYE' I 2HF: Hinduisme og Yoga (religion1)

OBS: FORLØBET ER SÆRFAGLIGT

1. Brillekursus- religion i det senmoderne
Nøgleord:
Hvornår er noget religiøst og hvordan kommer religion særligt til udtryk i det senmoderne?

Pensum:
Teorikompendiet s. 2-6

Kilde: Grundbogen til religion C s. 11-15


2. Yoga: Idræt, behandling eller religiøst ritual?
Nøgleord:
Podemanns ritualteori - handlingens, det mytiske og virkningens plan
Durkheims religionsdefinition
Religion i det senmoderne

Pensum:
Teori-kompendiet s. 7-8,11, (16-17)
Yogakompendiet s. 4-6

Kilde:
https://www.religion.dk/religionsanalysen/Yoga-er-populaert-fordi-det-mindsker-stress
Begrebsnøglen s. 90-93(uddrag), 108, 110, 114
(L. Ludvigsen: Religion i det senmoderne samfund s. 16, 30-31)


3. Intro til hinduismens filosofiske grundbegreber

Nøgleord:
Karma
Samsara
Atman
Brahman
Moksha

Pensum:
Yogakompendiet s. 8-9 + 10-11+ 13-14

Kilde:
Maitrayana Upanishad I 3-4
Brihadaranyaka-Upanishad II, 8, 8-11 og IV, 4
Allan Poulsen, Hinduisme s. 7-11
Religionsportalen: Erik Sand om hinduisme: http://religion.systime.dk/?id=c2323

4. Hinduismens historie, bøger og frelsesveje

Nøgleord:
Skrifter:
- vedaerne
- upanishaderne
- Bhagavadgita
De 4 livsmål
De 3 frelsesveje:
-erkendelsens vej
- handlingens vej
- hengivelsens vej

Pensum:
Yogakompendiet s. 9-10ø+11n-12+15-22

Kilde:
Allan Poulsen s. 7-11
Bhagavadgita (kap abcd)
https://levlykkeligt.dk/yoga (fokus på frelsesvejene)


5. Klassisk hinduistisk yoga
Nøgleord:
Flere betydninger af ’yoga’:
- frelsesvej generelt, eller
- metoder under ’erkendelsens vej’
Raja-yoga:
- 8 stadier
Hatha-yoga:
- mere kropsligt fokus end raja-yoga
Podemanns ritualteori (igen)

Pensum:
Teorikompendiet s.11
Yogakompendiet 23-25
Film: Indiens hellige mænd, CFU (45 min)
https://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=331
905251230

Kilde:
- Allan Poulsen, Hinduismen s. 68-71
- Begrebsnøglen til Religion s. 108, 110, 114

6. Yoga i det senmoderne Danmark
Nøgleord:
Durkheims religionsdefinition
Det traditionelle samfund
Det moderne samfund
Senmoderne samfund
- 3 kendetegn,særligt
Refleksivitet
-aftraditionalisering
-religion=’det senmoderne menneskes måde at designe sin identitet på’
-synkretisme
(evt. religion som modstykke til refleksiviteten)
Podemanns-ritualteori

Pensum:
Teorikompendiet s. 7-8, 11, 16-21
Yogakompendiet s. 28-35
”Fra Gud til Guru find roen”, (12.20-18.51) CFU
Jakob Lund fra Breathe Smart i aftensshowet om sit arbejde med indsatte:
https://www.youtube.com/watch?v=w8HUCOgGGVc#action=share
https://www.religion.dk/religionsanalysen/yoga-er-populaert-fordi-det-mindsker-stress
https://www.alt.dk/sudhed/fokus-pa-yoga-kan-det-virkelig-andre-dit-liv
Breathesmart.dk: ’Vejrtrækning ud af misbrug og kriminalitet’:
http://breathesmart.dk/onewebmedia/Psykologi%20juli%202015%20Repportage%20af%20Morten%20Steineche.pdf

Kilde:
Begrebsnøglen til religion s. 25-26, 90-93, 108, 110, 114
L.Ludvigsen m.fl: Religion i det Senmoderne s. 16, 30-31, 36-37
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 KUN FOR 'NYE' I 2HF: Kristendom og USA (religion2)

OBS: FORLØBET ER BÅDE SÆR- OG TVÆRFAGLIGT

1-5. Den kristne grundmyte
Nøgleord:
En myte er 'en fortælling fra fortiden, som forklarer forhold i nutiden'
Den kristne Grundmyte (Kvadratroden)
Skabelsen
Syndefaldet
De 3 pagter
Inkarnationen
Sonofferet/Stedfortrædende lidelse
Opstandelsen
Pinseunderet
Dommen
Frelseshistoriske tider: Syndefaldstiden, Åbenbaringstiden, Forsoningstiden, Dommens tid

Pensum:
Kompendiet s. 6-18
Teorikompendiet s.9-10
Bjergprædikenen: Mathæusevangeliet kap. 5-7 i uddrag.
Den Barmhjertige Samaritaner: Lukasevangeliet kap. 10,25-37
Pinseunderet: Apostlenes Gerninger 2,1-13

Kilde:
Lindhardt s. 21-28, 33
Begrebsnøglen s. 66-67

6-8 Luther og Reformationen
Nøgleord:
Aflad
Gratis nåde
Troen alene
Bibelen alene
Kærlighed
’Utilsigtet kapitalisme’
”Retfærdiggørelse ved tro”

Pensum:
Kompendiet s. 19-21+57
Romerbrevet 3,21-26
”Cellescenen” fra Lutherfilmen
5 skarpe om Luther
Joel Osteen: ”knowing you’re loved”:
https://www.youtube.com/watch?v=9qmFVgzCHS8

Kilde:
RelC s. 60-61

9-10 USA: Puritanerne
Nøgleord:
Puritanismen:
Frihed til religion
Religiøs individualisme
Streng livsførelse i tråd med Bibelen
Pagtstanken: Guds eget land/Det nye Pagtsfolk
John Winthrop: ’A shining city upon a Hill’
Max Weber: ”Protestantisk etik og kapitalismens ånd” – Frelsesusikkerhed › hårdt arbejde i søgen efter tegn på Guds velsignelse/tilfredshed

Pensum:
Kompendiet s. 22-27
5. Mosebog kap 30,15-20

Kilde:
’USA – religion, historie, samfund’ s.135-138.
Lindhardt: Kristendom og Protestantisk Fundamentalisme i USA s. 164

11-12. Sekularisering: Religionens rolle i hhv. USA’s Forfatning og Den Danske Grundlov
Nøgleord:
Sekulariserings-niveauer
Forhold kirke-stat
Grundlovens §4+6
1st Amendment/The Wall of Separation
Phil Zuckerman om høj grad af religiøsitet i USA vs DK
1. Højt utryghedsniveau › psykologisk og økonomisk støtte fra religion
2. Mange religioner + ingen statsstøtte til kirkerne › religiøs markedsføring, der virker
3. Racemæssig + etnisk mangfoldighed › religion giver ”sense of belonging”
4. Stærkt fokus på individualisme › religion giver ”sense of belonging”
Pensum:
Kompendium s. 28-32
Zuckerman på danskernes akademi https://www.youtube.com/watch?v=C7X355JF2PE
5 skarpe om kristendommens danske historie: https://www.dr.dk/undervisning/religion/5-skarpe
USA: historie, religion, samfund s. 140m-141 + 169-170 + 172-173 + 150-151
Om dekret 4/5-17:
http://nyheder.tv2.dk/udland/2017-05-
04-trump-dekret-giver-praester-mereret-
til-at-fore-politik
Kritik af religionsfriheds-dekretet fra AU:
http://www.protectthyneighbor.org/201
7-2018-federallegislation/
2017/5/10/promoting-freespeech-
and-religious-liberty-executiveorder

Kilde:
Banke Hansen: USA - historie, religion, samfund s. 140-141, 169-170

13-14. Vækkelser + Evangelikal og mainline protestantisme
Nøgleord:
Mainline protestantisme:
- historisk-kritisk bibellæsning
- dynamisk moralforståelse
- fokus på social retfærdighed og tradition for
deltagelse i politik

Evangelikalismens kendetegn:
- konversionisme
- aktivisme
- biblicisme/fundamentalisme
- korsdødens centrale rolle
Postmillenarisme: Jesus kommer igen efter Tusindårsriget,
der oprettes af mennesker (politisk deltagelse oplagt)
Præmillenarisme: Jesus kommer igen før Tusindårsriget.
Han bortrykker de retfærdige, tager kampen mod Antikrist
og opretter riget inden den endelige dom. Opgaven for de
kristne: at gøre alle ’rapture ready’ = til gode kristne
(oprindeligt ikke politisk aktive, men i dag ses politik som
’evangeliseren’)
Pensum:
Kompendium s. 33-36
Westboro Baptist Church: ’Happy ’http://godhatesfags.com/video/musicvideos.html
- Skilte inkl bibelvers (feks ’abortion dooms nations’):http://godhatesfags.com/signs/index.html

Kilde:
Banke Hansen: USA - historie, religion, samfund s. 140ø-m + 141n-144

15-16 Religion i USA i dag
Nøgleord:
Religiøse tilhørsforhold i USA
Pinsekirke
Baptistkirke
Bibelbæltet
Megakirker

Pensum:
Kompendiet s. 36-40
Doku:So F***ing Special 3:5
Joel Osteen: The Power of I am:
https://www.youtube.com/watch?v=_kjSK-PcU9o

Kilde:
Banke Hansen: USA - historie, religion, samfund s. 144-146 + 149-152+198-199

17-19. Det Kristne Højre fra verdensfjern separatisme til politisk aktivisme
Nøgleord:
Det kristne højre/protestantisk fundumentalisme:
The five fundamentals
De evangelikale præmillenialister bliver politiske = Nyevangelikalisme
Jerry Falwell
Paula White

Pensum:
Kompendiet s. 41-50
https://www.kristeligtdagblad.dk/kirke-tro/trumps-valg-af-praedikanter-viser-hans-vaerdier
Pat Robertson og Jerry Fallwell om 9/11:https://www.youtube.com/watch?v=kMkBgA9_oQ4
Michael Rothstein om Trump og PaulaWhite: ca 1:40-1:50https://www.dr.dk/radio/p1/orientering/orientering-2019-11-08/01:40:18
Kilde:
Banke Hansen: USA - historie, religion, samfund s. 152-158

------

20-22.Kristendom og race.
Nøgleord:
Bibelen og kristendom om slaveri og abolitionisme
Martin Luther King:agape=næstekærlighed
Luthers 2-regimentelære: Det åndelige og det verdslige regimente
Pensum:
Kompendiet s. 51-56

Doku: Race, Religion and Resistance (10.40 -
17.34):
https://www.youtube.com/watch?v=eTHHWAFSGUM

Kilde:
Banke Hansen: USA - historie, religion, samfund s. 177-179 + 185n-188m
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Religion i det senmoderne samfund (særfagligt)

Fokus:
- Religion i Danmark i dag: Hvordan ser religion ud i det senmoderne samfund og hvordan kan vi analysere eksempler på det med udgangspunkt i religionsvidenskabelig teori?
- Repetition: ritual-analyse, myter, kristendom, islam og en smule hinduisme – det hele med senmoderne fokus

1. Intro: teori til religion i det senmoderne samfund inkl. eksempel
Nøgleord:
Religion i det traditionelle, det moderne og det senmoderne samfund (kort)
Globalisering
Giddens:
• Dynamisk verden
• Refleksivitet
• Traditionen ikke længere autoritativ, men et tilvalg
• Selvidentitet
• Sekularisering
• Pluralisme
• Multireligiøsitet
• Affortryllelse
• Genfortryllelse
• Institutionaliseret og ikke-institutionaliseret religion
• Individet er en ’religiøs aktør’
• Eklekticisme
• Autencitet
• Erfaringsbaseret tro
Sisse og  Raja-Bjarne
Pensum:
Kompendiet s. 4-12 + teorikompendiet s. 16-17
”Senmoderne Religiøsitet i DK”, 2008, s. 7-15
Mikael Rothstein: Globalisering: Mangfoldighed
https://religion.systime.dk/?id=c1416
Fra Gud til Guru – find roen
https://www.dr.dk/drtv/serie/fra-gud-til-guru_40208

2. Kristendom: nadver som traditionelt ritual i Folkekirken
Nøgleord:
Ritual-analyse:
Van Genneps 3 faser
Podemanns 3 planer
myter
Folkekirkens nadverritual
Transsubstantiation
Consubstantiation
Pensum:
Kompendiet s. 13-17 + teorikompendiet s. 9-12
Obs siderne i kompendiet var også i USA-kompendiet s. 57ff
Video: Kirsten Højstrup Nielsen: Nadverens betydning i folkekirken https://religion.systime.dk/?id=c2719

3. Kristendom i det senmoderne samfund - eksempler
Nøgleord:
Natkirke
Brorsons kirke
Pensum:
Kompendiet s. 18-19
Alice Andersen og Sidsel Winther: ”Natkirken, det urbane kirkerum”, fra: Lise Ludvigsen: De store kristne kirkesamfund – rum og ritual, s. 119-121
Brorsons Kirke – Holdninger og værdier. https://brorsons.dk/holdninger-og-v%C3%A6rdier

4. Islam i det senmoderne samfund - eksempler
Nøgleord:
Grimhøjmoskeen
”Unge muslimer er religiøse anarkister”
Pensum:
Kompendiet s. 20-24
”Hjernevask og radikalisering i Grimhøjmoskeen”, fra: Politiken 16/1-2015 – gengivet fra Begrebsnøglen til Religion s. 133ff
Saftet Bektovic: Unge muslimer er religiøse anarkister, Kristeligt Dagblad 29/1-2005
https://www.kristeligt-dagblad.dk/kirke-tro/unge-muslimer-er-religi%C3%B8se-anarkister

5. Flere eksempler på religion i det senmoderne samfund
Nøgleord:
Skilsmisseritual
Livsceremonier
Ny-ritualisering
Pensum:
www.livsceremonier.dk
Channel 4: Grayson Perry – Divorce. Is Divorce the new marriage? https://www.facebook.com/Channel4/videos/483468658836242/


Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 17 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Velfærdsstatens historie

Kort forløb om velfærdsstatens opståen og udvikling fra 1849 til i dag.
Til forløbet var knyttet en rundvisning på Nationalmuseet om Danmarks historie i 1900-tallet.


Anvendt materiale:

"Fokus 2 - fra oplysningstid til europæisk integration". Kapitlet "Fra fattighjælp til velfærdsstat", s. 48-62.

Kilder:


Fra "Fokus 2":

Kilde 1: Jakob Knudsen: "Det offentlige fattigvæsen præmierer æreløsheden" (1908)
Kilde 3: Ernst Hansen: "Livet som arbejdsløs i 1930'erne" (1960'erne)
Kilde 5: Bent Rold Andersen: "Den aktive velfærdsstat" (1966)


Fra "Grundbog til danmarkshistorien" af Peter Frederiksen m.fl., Systime:

Kilde 37: "En ufaglært kvindes erindringer". side 178-181.(1930'erne)
Kilde 46: "Vi tjener mere", s. 231-235 (1958).
Kilde 47: Hans Jørgen Lembourn om velfærdsstaten (1960).
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 19 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer