Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Gentofte HF
Fag og niveau K og S faggrup. -
Lærer(e)
Hold 2020 2ks/r (2r ks/h, 2r ks/r, 2r ks/s)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Israel/Palæstina konflikten
Titel 2 Israel/Palæstina-konflikten samfundsfag
Titel 3 religion 3: Israel-Palæstina (tværfagligt)
Titel 4 KUN FOR 'NYE' I 2HF: Hinduisme og Yoga (religion1)
Titel 5 KUN FOR 'NYE' I 2HF: Kristendom og USA (religion2)
Titel 6 Køn og Ligestilling
Titel 7 Religion i det senmoderne samfund (særfagligt)
Titel 8 Forløb#8

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Israel/Palæstina konflikten

Siden staten Israels oprettelse, har der været konflikt i området.
Hvad er baggrunden for konflikten. Hvilke synspunkter har de forskellige grupper på konflikten. Hvilke forsøg har der været på at løse konflikten.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 41 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Israel/Palæstina-konflikten samfundsfag

Undervisningsbeskrivelse:

Dette forløb omhandler Israel/Palæstina-konflikten, inddelt i tre forskellige fokus på baggrund af de tre problemformuleringer, KS-faggruppen er blevet enige om:
1) Indkredsning af de kulturelle forskelle og politiske grupperinger i Israel og Palæstina med fokus på de interne konflikter, grupperne har
2) Konflikten internationalt, især med fokus på USA’s rolle
3) Israels aktuelle politik omkring nationalstatsloven og annekteringen af Vestbredden, her med fokus på forskelsbehandlingen mellem israelere og palæstinensere

Formålet med forløbet er at få en forståelse for den nuværende konflikt, dvs. hvilke faktorer der lige nu har indflydelse på, hvordan konflikten udspiller sig. Da forløbet er tværfagligt, er formålet desuden at forstå, hvordan man kan undersøge konflikten ud fra et samfundsfagligt perspektiv, dvs. hvad samfundsfag bidrager med i samspil med og til forskel fra historie og religion.

Læste tekster:

Del 1 af forløbet
Kernestof
- Fafner, Link og Mortensen: Israel – Palæstina. Historie, samfund, religion. Jødiske grupperinger. Systime 2014, p. 63 – 86
- Fafner, Link og Mortensen: Israel – Palæstina. Historie, samfund, religion. Palæstinensiske grupperinger. Systime 2014, p. 87 – 104

Supplerende stof
- Fafner, Hans Henrik: Konflikten mellem det ultraortodokse og det sekulære Israel er eksploderet mellem hænderne på Netahnyahu. Derfor går Israel til valg – igen!. Reason.dk 31. maj 2019
- Hanne Foighel: Også i Israel handler alt om blokpolitik. Kristeligt Dagblad 9. april 2019
- Hanne Foighel: Ny regering redder både Nethanyahu og Gantz’ politiske liv. Kristelig Dagblad, 22. april 2020
- Figur: Government formation and Israeli leadership. Sammenhæng mellem partiernes holdning til palæstina-problematikkerne og deres venstre/højre orientering. https://www.everycrsreport.com/files/20190418_IN11103_b8c47908ed2154a6ea883bf0b74a2d320e27c488.html

Del 2 af forløbet
Kernestof
- Graves og Sørensen: lP og Ø. Grundbog i international politik. Columbus 2016, p. 22 – 36
- Hans Branner: Global politik - Oversigt over IP-teorier, 3. udgave 2015, Columbus p. 92

Supplerende stof
- Line Prasz: En sejr for Israel og Trump. En tragedie for palæstinenserne. Politiken, 15. august 2020
- Havmand, Tobias: Palæstinensisk forfatter: Drop nu drømmen om en palæstinensisk stat, lnformation, 29. januar 2018
- CBS News: What the peace deal between Israel and United Arab Emirates means for Middle East

Del 3 af forløbet
Kernestof
- Jacobsen og Outzen: Liv i Danmark, Grundbog til samfundsfag på c-niveau. Columbus 2.udgave. 2011, pp. 142-148
- Branner, Hans: Det ny Europa: lnternational politik i forandring, 3. udgave, Columbus 2017, pp. 13-16

Supplerende stof
- Selvejer, Steen: Mellemøstkonflikten: Flygtningeproblemet, TV2, 17. november 2005, Dansk Palæstinensisk Venskabsforening.
- Danpal: Palæstinensiske flygtninge, http.//www.danpal.dUwp-contenVuploads/2010/10/Flyqtninqe.pdf, Siden besøgt 26. juni 2019
- Foighel, Hanne: Netanyahu: Nationalstatslov skal sikre lsraels jødiske fremtid, Kristielig Dagblad, 9. august 2018
- Hanne Foighel: Israels bosættere er uenige om annektering. Kristeligt Dagblad, 12. juni 2020
- Goldberg, B.Z. & Shapiro, Justine: Håbet. Filmcentralen, 2001

Centrale begreber og teorier:

Del 1 af forløbet
Jødiske grupperinger
- Indvandringsbølger: Sefardiske og ashkenaziske jøder
- Religiøse grupper: Ultraortodokse, ortodokse, reform- og sekulære samt nationalreligiøse jøder
Israelsk politik og begreber der har betydning herfor
- Det politiske system: Knesset, blokpolitik (inkl. højrefløj og venstrefløj), spærregrænse, koalitionsforhandlinger, politisk afpresning, politiske ideologier
- Status-quo-aftalen
- Yeshiva
- Pikuach Nefesh
- Medinat Israel vs. Eretz Israel
- Zionisme
- Bosættelser
- De politiske partier med fokus på Likud, Blå-Hvid, Israel er Vort Land og de arabiske partier
Palæstinensiske grupperinger
- Det Muslimske Broderskab
-       PLO
- Panarabisme vs. panislamisme
Palæstinensisk politik og begreber der har betydning herfor
- Det palæstinensiske selvstyre, PA
- De-facto-stat
- Fatah
- Hamas
- Islamisk Jihad
- Vestbredden og Gaza
- Intifada (første og anden)

Del 2 af forløbet
Konflikten internationalt
- FN; sikkerhedsråd, resolutioner
- USA - ambassadeflytning og som mægler i fredsforhandlinger
- MENA/den arabiske verden
- Verdensorden; bi- og unipolaritet (og hegemon)
- Anarki vs. orden
- Diplomati vs. væbnet kamp
- Fredsaftale
- Import og eksport
- De fire israelsk-arabiske krige
- Realisme og neorealisme*
- Liberalisme og neoliberalisme*
*Teorierne om international politik spørger jeg kun ind til, hvis eleverne selv bringer dem på bane

Del 3 af forløbet
Aktuel israelsk politik
- Stat, nation og nationalstat
- Annektering
- Nationalstatslov
- En-statsløsning (og apartheid-stat)
- To-statsløsning
- Menneskerettigheder (samt førsterangs- og andenrangsborgere
- Palæstinensiske flygtninge
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 32,00 moduler
Dækker over: 33 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 religion 3: Israel-Palæstina (tværfagligt)

1. Formativ jødedom
Nøgleord:
Tanakh/Tora
Pagterne:  Abraham, Moses, David.
Templerne i Jerusalem
Messias(-forventning)
Aliyah
Myte: beretning fra fortiden, som forklarer eller tegner idealbillede af nutiden
Pensum:
Kompendiet S. 7-15  (+94-96)
Teorikompendiet s. 7-10
(Følner mfl.: Kuplen, Muren, Graven, Gyldendal 2007, s. 128-133 + tekst 2, 4)
(Begrebsnøglen s. 66-67 + 90-93)

2. Teori til helligsted
Nøgleord:
Fænomenologi
Helligsted
Helligt/profant
Axis Mundi
Hellig tid
Reaktualisering af myterne
Haram al-Sharif: Klippe moskeen og All Aqsa-moskeen
Tempelbjerget/Vestmuren
Pensum:
Kompendiet s. 16-17 (+ 30-31)
(Følner mfl.: Kuplen, Muren, Graven, Gyldendal 2007, s.24-26)

3. Jerusalems betydning i jødedommens mytologi
Nøgleord:
Axis mundi
Abraham
Zion
David
Messias
Det himmelske Jerusalem
Den jødiske lov
Bøn: ’Næste år i Jerusalem’
Ritualer: symbolske handlinger, som religiøse mennesker udfører for at ændre noget.
Matisyahu: ”Jerusalem, if I forget you…”
Pensum:
Kompendiet s. 18-31
(Følner mfl.: Kuplen, Muren, Gravens. 37-45, 52-53 + tekst 8)  
(Sang: Matisyahu: Out of Darkness Comes Light) https://www.youtube.com/watch?v=H8ULIw0Zgaw)
(Kort: National Geographic 13/2019)
(Templeinstitute: Birds eye view and Aliyah-guide: https://www.templeinstitute.org/birds_eye.htm)

4. Intro til islam
Nøgleord:
Islams formative periode
Muhammed 570-632
Hidjra 622 > Umma
Mekka 630 > Kaba’en
Muhammeds første åbenbaringer
Polyteisme – monoteisme
Koran - Hadith (sunna)
Indefra-udefra
Pensum:
Kompendiet s. 32-35
(Grundbog til Religion C s. 92-95m)

5. De 6 trosartikler
Nøgleord:
Gud / Allah
Muhammed: Profeternes segl
Koranen (sura’er)
Monoteisme (tawhid)
Bogens folk
Myte: beretning fra fortiden, som forklarer eller tegner idealbillede af nutiden
Pensum:
Kompendiet s. 36-37
Teorikompendiet s. 9-10
(Grundbog til religion C s. 108-109)
(Begrebsnøglen s. 66-67)

6. Søjler
Nøgleord:
De 5 søjler
Bønnen
Qibla (bederetning)
Ritualer: symbolske handlinger, som religiøse mennesker udfører for at ændre noget.
Van Gennep’s faser
Podemann’s ritual-planer
Pensum:
Kompendiet s. 38-47
Teorikompendiet s. 11-12
(Grundbog til Religion C s. 97-101)
(Muslimernes Religion s. 97-101ø)
(Begrebsnøglen s. 108, 110, 114)
(Abdul Wahid Pedersen om bønnens betydning på religionsportalen)

7. Klassisk sharia
Nøgleord:
Sharia = ’Vejen til kilden’
Shariaens 4 kilder:
- Koran
- Hadith (sunna)
- Analogi
- Konsensus
halal – haram
Fatwa
Pensum:
Kompendiet s. 48-51
(Muslimernes Religion s. 42-43)
(http://islamsvar.dk/de-islamiske-videnskaber/usul-al-fiqh/hvad-betyder-en-fatwa-egentlig/)

8. Moderne sharia
Nøgleord:
Jan Hjærpes model
Indhold:
Modernisme > traditionalisme
Funktion: Sekularist > teokrat
Engagement: afstandtagen, ligegyldighed, entusiasme
Mainstream – elite
Maksimalisme – minimalisme
Pensum:
Kompendiet s. 52-55
Teorikompendiet s. 13-15
(http://islamsvar.dk/de-islamiske-videnskaber/usul-al-fiqh/hvad-betyder-en-fatwa-egentlig/)

(http://www.hizb-ut-tahrir.dk/content.php?contentid=102&caller=index.php)

(https://www.religion.dk/islam/sherin-khankan-det-vaere-troende-er-mig-vaere-aktivist)

(http://www.videnomislam.com/makale/ting-der-gør-bønnen-ugyldig)


9. Jerusalems betydning i islams mytologi
Nøgleord:
Den første Qiblas by
Natterejsen (Buraq)
Himmelfærden
Skabelsen
Dommedag
Axis Mundi
Al Aqsa
Buraqs mur
Pensum:
S. 56-67 i kompendiet
(Følner mfl.: Kuplen, Muren, Graven, s. 102-103, 104-106, 110-112 + T30, T33 i uddr., T38)

10. Zionismens forskellige former
Nøgleord:
Sekulær, socialistisk zionisme
Nationalreligiøs zionisme
Ultraortodoks antizionisme
Messias
Rabiner Kook (ældre + yngre)
Tempelbjergets Trofaste Tempelinstituttet
Pikuach Nefesh
Pensum:
Kompendiet s. 68-74 + 94-96
(Fafner: Radikalisering og Terror i uddrag: s. 88-101)
(Dokumentar: I Templets Navn)

11. Jødiske og muslimske grupperinger i Israel/Palæstina
Nøgleord:
Hjærpes Model
Mufti
Waqf
Jihad
Pikuach Nefesh
Religiøse aktører:
Hamas
PLO
Neturei Karta
Shas
Mit Jødiske Hjem
Michael Melchior
Tempelinstituttet
Rabbiner Kook
Pensum:
Kompendiet s. 75-93
Teorikompendiet s. 13-15
(Jødiske grupperinger: Fafner mfl. Israel Palæstina, Systime 2014, s. 73-74)
(Nadav Neuhaus: Jøder, der kæmper mod Staten Israel, Information 29/1 2014)
(Hanne Foighel: Et land, der fortærer sine egne, s. 89-90)
(Raf Sanches: Israels ultra-ortodokse mobiliserer sig, The Telegraph 15/9-2019
https://www.telegraph.co.uk/news/2019/09/15/israels-ultra-orthodox-mobilise-fight-soul-jewish-state-knife/)
(Bosætteradvokat: ”Der kan ikke være nogen palæstinensisk stat i Judæa og Samaria”, Kristeligt Dagblad 12. juni 2020)
(oversigt Knesset 2020 http://www.dif-aarhus.dk/valg2020.htm)
(Dokumentar: B.Z. Goldberg, Justine Shapiro, Håbet Israel, 2001)
(Faktalink:PLO og Hamas)
(Hamas’ Charter 1988 www.his2orie.dk: tekst 23)
Hamas børne-tv: https://www.youtube.com/watch?v=m3vGDmdEP_0  
WAQF: baggrundartikel af SV

Kr.Dagblad: Hanne Foighel ”Michael Melchior: Ingen fred i Mellemøsten uden Gud”

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 36 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 KUN FOR 'NYE' I 2HF: Hinduisme og Yoga (religion1)

OBS: FORLØBET ER SÆRFAGLIGT

1. Brillekursus- religion i det senmoderne
Nøgleord:
Hvornår er noget religiøst og hvordan kommer religion særligt til udtryk i det senmoderne?

Pensum:
Teorikompendiet s. 2-6

Kilde: Grundbogen til religion C s. 11-15


2. Yoga: Idræt, behandling eller religiøst ritual?
Nøgleord:
Podemanns ritualteori - handlingens, det mytiske og virkningens plan
Durkheims religionsdefinition
Religion i det senmoderne

Pensum:
Teori-kompendiet s. 7-8,11, (16-17)
Yogakompendiet s. 4-6

Kilde:
https://www.religion.dk/religionsanalysen/Yoga-er-populaert-fordi-det-mindsker-stress
Begrebsnøglen s. 90-93(uddrag), 108, 110, 114
(L. Ludvigsen: Religion i det senmoderne samfund s. 16, 30-31)


3. Intro til hinduismens filosofiske grundbegreber

Nøgleord:
Karma
Samsara
Atman
Brahman
Moksha

Pensum:
Yogakompendiet s. 8-9 + 10-11+ 13-14

Kilde:
Maitrayana Upanishad I 3-4
Brihadaranyaka-Upanishad II, 8, 8-11 og IV, 4
Allan Poulsen, Hinduisme s. 7-11
Religionsportalen: Erik Sand om hinduisme: http://religion.systime.dk/?id=c2323

4. Hinduismens historie, bøger og frelsesveje

Nøgleord:
Skrifter:
- vedaerne
- upanishaderne
- Bhagavadgita
De 4 livsmål
De 3 frelsesveje:
-erkendelsens vej
- handlingens vej
- hengivelsens vej

Pensum:
Yogakompendiet s. 9-10ø+11n-12+15-22

Kilde:
Allan Poulsen s. 7-11
Bhagavadgita (kap abcd)
https://levlykkeligt.dk/yoga (fokus på frelsesvejene)


5. Klassisk hinduistisk yoga
Nøgleord:
Flere betydninger af ’yoga’:
- frelsesvej generelt, eller
- metoder under ’erkendelsens vej’
Raja-yoga:
- 8 stadier
Hatha-yoga:
- mere kropsligt fokus end raja-yoga
Podemanns ritualteori (igen)

Pensum:
Teorikompendiet s.11
Yogakompendiet 23-25
Film: Indiens hellige mænd, CFU (45 min)
https://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=331
905251230

Kilde:
- Allan Poulsen, Hinduismen s. 68-71
- Begrebsnøglen til Religion s. 108, 110, 114

6. Yoga i det senmoderne Danmark
Nøgleord:
Durkheims religionsdefinition
Det traditionelle samfund
Det moderne samfund
Senmoderne samfund
- 3 kendetegn,særligt
Refleksivitet
-aftraditionalisering
-religion=’det senmoderne menneskes måde at designe sin identitet på’
-synkretisme
(evt. religion som modstykke til refleksiviteten)
Podemanns-ritualteori

Pensum:
Teorikompendiet s. 7-8, 11, 16-21
Yogakompendiet s. 28-35
”Fra Gud til Guru find roen”, (12.20-18.51) CFU
Jakob Lund fra Breathe Smart i aftensshowet om sit arbejde med indsatte:
https://www.youtube.com/watch?v=w8HUCOgGGVc#action=share
https://www.religion.dk/religionsanalysen/yoga-er-populaert-fordi-det-mindsker-stress
https://www.alt.dk/sudhed/fokus-pa-yoga-kan-det-virkelig-andre-dit-liv
Breathesmart.dk: ’Vejrtrækning ud af misbrug og kriminalitet’:
http://breathesmart.dk/onewebmedia/Psykologi%20juli%202015%20Repportage%20af%20Morten%20Steineche.pdf

Kilde:
Begrebsnøglen til religion s. 25-26, 90-93, 108, 110, 114
L.Ludvigsen m.fl: Religion i det Senmoderne s. 16, 30-31, 36-37
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 KUN FOR 'NYE' I 2HF: Kristendom og USA (religion2)

OBS: FORLØBET ER BÅDE SÆR- OG TVÆRFAGLIGT

1-5. Den kristne grundmyte
Nøgleord:
En myte er 'en fortælling fra fortiden, som forklarer forhold i nutiden'
Den kristne Grundmyte (Kvadratroden)
Skabelsen
Syndefaldet
De 3 pagter
Inkarnationen
Sonofferet/Stedfortrædende lidelse
Opstandelsen
Pinseunderet
Dommen
Frelseshistoriske tider: Syndefaldstiden, Åbenbaringstiden, Forsoningstiden, Dommens tid

Pensum:
Kompendiet s. 6-18
Teorikompendiet s.9-10
Bjergprædikenen: Mathæusevangeliet kap. 5-7 i uddrag.
Den Barmhjertige Samaritaner: Lukasevangeliet kap. 10,25-37
Pinseunderet: Apostlenes Gerninger 2,1-13

Kilde:
Lindhardt s. 21-28, 33
Begrebsnøglen s. 66-67

6-8 Luther og Reformationen
Nøgleord:
Aflad
Gratis nåde
Troen alene
Bibelen alene
Kærlighed
’Utilsigtet kapitalisme’
”Retfærdiggørelse ved tro”

Pensum:
Kompendiet s. 19-21+57
Romerbrevet 3,21-26
”Cellescenen” fra Lutherfilmen
5 skarpe om Luther
Joel Osteen: ”knowing you’re loved”:
https://www.youtube.com/watch?v=9qmFVgzCHS8

Kilde:
RelC s. 60-61

9-10 USA: Puritanerne
Nøgleord:
Puritanismen:
Frihed til religion
Religiøs individualisme
Streng livsførelse i tråd med Bibelen
Pagtstanken: Guds eget land/Det nye Pagtsfolk
John Winthrop: ’A shining city upon a Hill’
Max Weber: ”Protestantisk etik og kapitalismens ånd” – Frelsesusikkerhed › hårdt arbejde i søgen efter tegn på Guds velsignelse/tilfredshed

Pensum:
Kompendiet s. 22-27
5. Mosebog kap 30,15-20

Kilde:
’USA – religion, historie, samfund’ s.135-138.
Lindhardt: Kristendom og Protestantisk Fundamentalisme i USA s. 164

11-12. Sekularisering: Religionens rolle i hhv. USA’s Forfatning og Den Danske Grundlov
Nøgleord:
Sekulariserings-niveauer
Forhold kirke-stat
Grundlovens §4+6
1st Amendment/The Wall of Separation
Phil Zuckerman om høj grad af religiøsitet i USA vs DK
1. Højt utryghedsniveau › psykologisk og økonomisk støtte fra religion
2. Mange religioner + ingen statsstøtte til kirkerne › religiøs markedsføring, der virker
3. Racemæssig + etnisk mangfoldighed › religion giver ”sense of belonging”
4. Stærkt fokus på individualisme › religion giver ”sense of belonging”
Pensum:
Kompendium s. 28-32
Zuckerman på danskernes akademi https://www.youtube.com/watch?v=C7X355JF2PE
5 skarpe om kristendommens danske historie: https://www.dr.dk/undervisning/religion/5-skarpe
USA: historie, religion, samfund s. 140m-141 + 169-170 + 172-173 + 150-151
Om dekret 4/5-17:
http://nyheder.tv2.dk/udland/2017-05-
04-trump-dekret-giver-praester-mereret-
til-at-fore-politik
Kritik af religionsfriheds-dekretet fra AU:
http://www.protectthyneighbor.org/201
7-2018-federallegislation/
2017/5/10/promoting-freespeech-
and-religious-liberty-executiveorder

Kilde:
Banke Hansen: USA - historie, religion, samfund s. 140-141, 169-170

13-14. Vækkelser + Evangelikal og mainline protestantisme
Nøgleord:
Mainline protestantisme:
- historisk-kritisk bibellæsning
- dynamisk moralforståelse
- fokus på social retfærdighed og tradition for
deltagelse i politik

Evangelikalismens kendetegn:
- konversionisme
- aktivisme
- biblicisme/fundamentalisme
- korsdødens centrale rolle
Postmillenarisme: Jesus kommer igen efter Tusindårsriget,
der oprettes af mennesker (politisk deltagelse oplagt)
Præmillenarisme: Jesus kommer igen før Tusindårsriget.
Han bortrykker de retfærdige, tager kampen mod Antikrist
og opretter riget inden den endelige dom. Opgaven for de
kristne: at gøre alle ’rapture ready’ = til gode kristne
(oprindeligt ikke politisk aktive, men i dag ses politik som
’evangeliseren’)
Pensum:
Kompendium s. 33-36
Westboro Baptist Church: ’Happy ’http://godhatesfags.com/video/musicvideos.html
- Skilte inkl bibelvers (feks ’abortion dooms nations’):http://godhatesfags.com/signs/index.html

Kilde:
Banke Hansen: USA - historie, religion, samfund s. 140ø-m + 141n-144

15-16 Religion i USA i dag
Nøgleord:
Religiøse tilhørsforhold i USA
Pinsekirke
Baptistkirke
Bibelbæltet
Megakirker

Pensum:
Kompendiet s. 36-40
Doku:So F***ing Special 3:5
Joel Osteen: The Power of I am:
https://www.youtube.com/watch?v=_kjSK-PcU9o

Kilde:
Banke Hansen: USA - historie, religion, samfund s. 144-146 + 149-152+198-199

17-19. Det Kristne Højre fra verdensfjern separatisme til politisk aktivisme
Nøgleord:
Det kristne højre/protestantisk fundumentalisme:
The five fundamentals
De evangelikale præmillenialister bliver politiske = Nyevangelikalisme
Jerry Falwell
Paula White

Pensum:
Kompendiet s. 41-50
https://www.kristeligtdagblad.dk/kirke-tro/trumps-valg-af-praedikanter-viser-hans-vaerdier
Pat Robertson og Jerry Fallwell om 9/11:https://www.youtube.com/watch?v=kMkBgA9_oQ4
Michael Rothstein om Trump og PaulaWhite: ca 1:40-1:50https://www.dr.dk/radio/p1/orientering/orientering-2019-11-08/01:40:18
Kilde:
Banke Hansen: USA - historie, religion, samfund s. 152-158

------

20-22.Kristendom og race.
Nøgleord:
Bibelen og kristendom om slaveri og abolitionisme
Martin Luther King:agape=næstekærlighed
Luthers 2-regimentelære: Det åndelige og det verdslige regimente
Pensum:
Kompendiet s. 51-56

Doku: Race, Religion and Resistance (10.40 -
17.34):
https://www.youtube.com/watch?v=eTHHWAFSGUM

Kilde:
Banke Hansen: USA - historie, religion, samfund s. 177-179 + 185n-188m
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Køn og Ligestilling

Undervisningsbeskrivelse
Dette forløb omhandler ligestilling mellem kønnene i Danmark samt hvilken betydning forskelle mellem kønnene har for individet og samfundet. Formålet er, at eleverne skal opnå viden om den ligestillingsdebat der er i Danmark og verden i dag samt hvordan denne har udviklet sig siden valgretten blev udvidet i 1915. Formålet er desuden, at eleverne skal kende til teorier, der lader dem forstå, at der findes forskellige udgangspunkter mht. hvor ligestillede kønnene kan og bør være i samfundet. Til sidst har der været et metodisk formål i forløbet i form af forståelse omkring indsamling af egen empiri igennem spørgeskemaer samt analyse og kritik heraf.
Forløbet strækker sig over 16 lektioner af 50 minutters varighed.

Læste tekster
Kernestof
Storr-Hansen, Ditlevsen og Studstrup: Køn og Ligestilling – i et samfundsfagligt perspektiv. Columbus 2017 s. 7-10, 30-32, 62-63, 65-67, 81-91, 138-145, 149, 155

Haarder, Mikkel: Det gode spørgeskema. Danmarks Evalueringsinstitut 2017. Hentet 14. oktober 2020 på www:
https://www.eva.dk/gode-spoergeskema

Supplerende stof
Gunge, Ulla: Kom ind i kønskampen, mand. Berlingske Tidende 17. juni 2014. Hentet 14. oktober 2020 på www: https://www.berlingske.dk/samfund/kom-ind-i-koenskampen-mand

Hohnen, Marie: Far tager lidt mere barsel – men udviklingen går langsomt. Danmarks Statistik 4. maj 2020. Hentet 14. oktober 2020 på www: https://www.dst.dk/da/Statistik/bagtal/2020/2020-05-04-far-tager-lidt-mere-barsel

Fasting, Susanne: Se forklaringen: Derfor bliver mænd mere syge end kvinder. Faglige seniorer 14. maj 2020. Hentet 14. oktober 2020 på www: https://fagligsenior.dk/2020/05/12/derfor-bliver-maend-mere-syge-end-kvinder/

Linde, Sofie: Sofie Lindes tale i fuld længde. TV2 Zulu 6. september 2020. Hentet 22. oktober på www: https://www.facebook.com/tv2zulu/videos/337639814314937/

Vestergaard, Jenvall, Svendsen, Larsen og Hansen. Morten Østergaard trækker sig efter sag om krænkelser. DR 7. oktober 2020 (video). Hentet 22. oktober på www: https://www.dr.dk/nyheder/politik/morten-oestergaard-traekker-sig-efter-sag-om-kraenkelser

Jenvall, Line: Frank Jensen trækker sig efter krænkelsessager. DR 19. oktober 2020 (video). Hentet 22. oktober på www: https://www.dr.dk/nyheder/politik/frank-jensen-traekker-sig-efter-kraenkelsessager

Centrale begreber og teorier
Lighedsbegreber
- Formel lighed
- Chancelighed
- Resultatlighed
Ligestilling på arbejdsmarkedet
- Horisontal arbejdsdeling
- Vertikal arbejdsdeling
- Crossovers
- Hegemonisk maskulinitet
Feminismebølger
- Første bølge
- Anden bølge
- Tredje bølge
- Fjerde bølge*
*I bogen skriver de, at der er uenighed om, hvorvidt der er en fjerde bølge i gang
Magttyper
- Direkte magt
- Indirekte magt
- Strukturel magt (institutionel og diskursiv)
Sociologiske teorier om køn
- Biologisk og socialt køn (Simone de Beauvoir)
- Biologisk determinisme
- Diskursivt køn (Judith Butler)
- Kønningsproces (Judith Butler)
Spørgeskemaer
- Kvantitativ metode (vs. kvalitativ)
- Svarskala
- Pilottest
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 17,00 moduler
Dækker over: 19 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Religion i det senmoderne samfund (særfagligt)

Fokus:
- Religion i Danmark i dag: Hvordan ser religion ud i det senmoderne samfund og hvordan kan vi analysere eksempler på det med udgangspunkt i religionsvidenskabelig teori?
- Repetition: ritual-analyse, myter, kristendom, islam og en smule hinduisme – det hele med senmoderne fokus

1. Intro: teori til religion i det senmoderne samfund inkl. eksempel
Nøgleord:
Religion i det traditionelle, det moderne og det senmoderne samfund (kort)
Globalisering
Giddens:
• Dynamisk verden
• Refleksivitet
• Traditionen ikke længere autoritativ, men et tilvalg
• Selvidentitet
• Sekularisering
• Pluralisme
• Multireligiøsitet
• Affortryllelse
• Genfortryllelse
• Institutionaliseret og ikke-institutionaliseret religion
• Individet er en ’religiøs aktør’
• Eklekticisme
• Autencitet
• Erfaringsbaseret tro
Sisse og  Raja-Bjarne
Pensum:
Kompendiet s. 4-12 + teorikompendiet s. 16-17
”Senmoderne Religiøsitet i DK”, 2008, s. 7-15
Mikael Rothstein: Globalisering: Mangfoldighed
https://religion.systime.dk/?id=c1416
Fra Gud til Guru – find roen
https://www.dr.dk/drtv/serie/fra-gud-til-guru_40208

2. Kristendom: nadver som traditionelt ritual i Folkekirken
Nøgleord:
Ritual-analyse:
Van Genneps 3 faser
Podemanns 3 planer
myter
Folkekirkens nadverritual
Transsubstantiation
Consubstantiation
Pensum:
Kompendiet s. 13-17 + teorikompendiet s. 9-12
Obs siderne i kompendiet var også i USA-kompendiet s. 57ff
Video: Kirsten Højstrup Nielsen: Nadverens betydning i folkekirken https://religion.systime.dk/?id=c2719

3. Kristendom i det senmoderne samfund - eksempler
Nøgleord:
Natkirke
Brorsons kirke
Pensum:
Kompendiet s. 18-19
Alice Andersen og Sidsel Winther: ”Natkirken, det urbane kirkerum”, fra: Lise Ludvigsen: De store kristne kirkesamfund – rum og ritual, s. 119-121
Brorsons Kirke – Holdninger og værdier. https://brorsons.dk/holdninger-og-v%C3%A6rdier

4. Islam i det senmoderne samfund - eksempler
Nøgleord:
Grimhøjmoskeen
”Unge muslimer er religiøse anarkister”
Pensum:
Kompendiet s. 20-24
”Hjernevask og radikalisering i Grimhøjmoskeen”, fra: Politiken 16/1-2015 – gengivet fra Begrebsnøglen til Religion s. 133ff
Saftet Bektovic: Unge muslimer er religiøse anarkister, Kristeligt Dagblad 29/1-2005
https://www.kristeligt-dagblad.dk/kirke-tro/unge-muslimer-er-religi%C3%B8se-anarkister

5. Flere eksempler på religion i det senmoderne samfund
Nøgleord:
Skilsmisseritual
Livsceremonier
Ny-ritualisering
Pensum:
www.livsceremonier.dk
Channel 4: Grayson Perry – Divorce. Is Divorce the new marriage? https://www.facebook.com/Channel4/videos/483468658836242/


Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 Forløb#8

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer