Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Gentofte HF
Fag og niveau K og S faggrup. -
Lærer(e)
Hold 2020 2ks/u (2u ks/h, 2u ks/r, 2u ks/s)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Religion - Israel - Palæstina
Titel 2 Israel - Palæstina historie
Titel 3 KS3: Israel Palæstina
Titel 4 Indvandringens historie e. 1945
Titel 5 KS4: Kriminalitet
Titel 6 Religion i det senmoderne samfund
Titel 7 Forløb#4
Titel 8 Indvandringens historie e. 1945

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Religion - Israel - Palæstina

Israel – Palæstina / Islam (tværfagligt og særfagligt)

1. Formativ jødedom
Nøgleord:
Tanakh/Tora
Pagterne:  Abraham, Moses, David.
Templerne i Jerusalem
Messias(-forventning)
Aliyah
Myte: beretning fra fortiden, som forklarer eller tegner idealbillede af nutiden
Pensum:
(Følner mfl.: Kuplen, Muren, Graven, Gyldendal 2007, s. 128-133 + tekst 2, 4)
(Begrebsnøglen s. 66-67 + 90-93)
Kompendiet S. 7-15  (+94-96)
Teorikompendiet s. 7-10


2. Teori til helligsted
Nøgleord:
Fænomenologi
Helligsted
Helligt/profant
Axis Mundi
Hellig tid
Reaktualisering af myterne
Haram al-Sharif: Klippe moskeen og Al Aqsa-moskeen
Tempelbjerget/Vestmuren
Pensum:
(Følner mfl.: Kuplen, Muren, Graven, Gyldendal 2007, s.24-26)
Kompendiet s. 16-17 (+ 30-31)


3. Jerusalems betydning i jødedommens mytologi
Nøgleord:
Axis mundi
Abraham
Zion
David
Messias
Det himmelske Jerusalem
Den jødiske lov
Bøn: ’Næste år i Jerusalem’
Ritualer: symbolske handlinger, som religiøse mennesker udfører for at ændre noget.
Matisyahu: ”Jerusalem, if I forget you…”
Pensum:
(Følner mfl.: Kuplen, Muren, Gravens. 37-45, 52-53 + tekst 8)  
(Sang: Matisyahu: Out of Darkness Comes Light; https://www.youtube.com/watch?v=H8ULIw0Zgaw)
(Kort: National Geographic 13/2019)
(Templeinstitute: Birds eye view and Aliyah-guide: https://www.templeinstitute.org/birds_eye.htm)
Kompendiet s. 18-26, 28-31

4. Intro til islam
Nøgleord:
Islams formative periode
Muhammed 570-632
Hidjra 622 > Umma
Mekka 630 > Kaba’en
Muhammeds første åbenbaringer
Polyteisme – monoteisme
Koran - Hadith (sunna)
Indefra-udefra
Pensum:
(Grundbog til Religion C s. 92-95m)
Kompendiet s. 32-35

5. De 6 trosartikler
Nøgleord:
Gud / Allah
Muhammed: Profeternes segl
Koranen (sura’er)
Monoteisme
Bogens folk
Myte: beretning fra fortiden, som forklarer eller tegner idealbillede af nutiden
Pensum:
(Grundbog til religion C s. 108-109)
(Begrebsnøglen s. 66-67)
Kompendiet s. 36-37
Teorikompendiet s. 9-10

6. Søjler
Nøgleord:
De 5 søjler
Bønnen
Qibla (bederetning)
Ritualer: symbolske handlinger, som religiøse mennesker udfører for at ændre noget.
Van Gennep’s faser
Podemann’s ritual-planer
Pensum:
(Grundbog til Religion C s. 97-101)
(Muslimernes Religion s. 97-101ø)
(Begrebsnøglen s. 108, 110, 114)
(Abdul Wahid Pedersen om bønnens betydning på religionsportalen)
Kompendiet s. 38-47
Teorikompendiet s. 11-12

7. Klassisk sharia
Nøgleord:
Sharia = ’Vejen til kilden’
Shariaens 4 kilder:
- Koran
- Hadith (sunna)
- Analogi
- Konsensus
halal – haram
Fatwa
Pensum:
(Muslimernes Religion s. 42-43)
(http://islamsvar.dk/de-islamiske-videnskaber/usul-al-fiqh/hvad-betyder-en-fatwa-egentlig/)
Kompendiet s. 48-51

8. Moderne sharia
Nøgleord:
Jan Hjärpes model
Indhold:
Modernisme > traditionalisme
Funktion: Sekularist > teokrat
Engagement: afstandtagen, ligegyldighed, entusiasme
Mainstream – elite
Maksimalisme – minimalisme
Pensum:
(http://islamsvar.dk/de-islamiske-videnskaber/usul-al-fiqh/hvad-betyder-en-fatwa-egentlig/)
(http://www.hizb-ut-tahrir.dk/content.php?contentid=102&caller=index.php)
(https://www.religion.dk/islam/sherin-khankan-det-vaere-troende-er-mig-vaere-aktivist)
(http://www.videnomislam.com/makale/ting-der-gør-bønnen-ugyldig)
Kompendiet s. 52-55
Teorikompendiet s. 13-15


9. Jerusalems betydning i islams mytologi
Nøgleord:
Den første Qiblas by
Natterejsen (Buraq)
Himmelfærden
Skabelsen
Dommedag
Axis Mundi
Al Aqsa
Buraqs mur
Pensum:
(Følner mfl.: Kuplen, Muren, Graven, s. 102-103, 104-106, 110-112 + T30, T33 i uddr., T38)
S. 56-67 i kompendiet

10. Zionismens forskellige former
Nøgleord:
Sekulær, socialistisk zionisme
Nationalreligiøs zionisme
Ultraortodoks antizionisme
Messias
Rabiner Kook (ældre + yngre)
Tempelbjergets Trofaste
Tempelinstituttet
Pikuach Nefesh
Pensum:
(Fafner: Radikalisering og Terror i uddrag: s. 88-101)
(Dokumentar: I Templets Navn)
Kompendiet s. 68-74 + 94-96

11. Jødiske og muslimske grupperinger i Israel/Palæstina
Nøgleord:
Hjärpes Model
Mufti
Waqf
Jihad
Pikuach Nefesh
Religiøse aktører:
Hamas
PLO
Neturei Karta
Shas
Mit Jødiske Hjem
Michael Melchior
Tempelinstituttet
Rabbiner Kook
Pensum:
(Jødiske grupperinger: Fafner mfl. Israel Palæstina, Systime 2014, s. 73-74)
(Nadav Neuhaus: Jøder, der kæmper mod Staten Israel, Information 29/1 2014)
(Hanne Foighel: Et land, der fortærer sine egne, s. 89-90)
(Raf Sanches: Israels ultra-ortodokse mobiliserer sig, The Telegraph 15/9-2019
https://www.telegraph.co.uk/news/2019/09/15/israels-ultra-orthodox-mobilise-fight-soul-jewish-state-knife/)
(Bosætteradvokat: ”Der kan ikke være nogen palæstinensisk stat i Judæa og Samaria”, Kristeligt Dagblad 12. juni 2020)
(oversigt Knesset 2020 http://www.dif-aarhus.dk/valg2020.htm)
(Dokumentar: B.Z. Goldberg, Justine Shapiro, Håbet Israel, 2001)
(Faktalink:PLO og Hamas)
(Hamas’ Charter 1988 www.his2orie.dk: tekst 23)
Hamas børne-tv: https://www.youtube.com/watch?v=m3vGDmdEP_0  
WAQF: baggrundartikel af SV
Kr.Dagblad: Hanne Foighel ”Michael Melchior: Ingen fred i Mellemøsten uden Gud”
Kompendiet s. 75-82, 84-93
Teorikompendiet s. 13-15

12. Blokdagsmateriale (tværfagligt):
• Salmernes bog (Gammel Testamente): Salme 102 (uddrag).
• Pilgrimsbesøg i Jerusalem. Fra. Følner, Lindhardt og Lund: Kuplen, Muren, Graven. Jerusalem som helligsted for tre religioner. København, Gyldendal 2010, p. 118
• Marcus Rubin: Tiden rinder ud for palæstinenserne, Politiken 19. september 2020
• Jewish settlements in the West Bank. Fra: https://www.demetra.dk/joediske-bosaettelser- paa-vestbredden/ Siden besøgt 29. september 2020
• Bosættere 1997-2014. Fra https://old.danwatch.dk/undersogelse/forretning-paa-forbudt- land/ Siden besøgt 29. september 2020
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 36 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 KS3: Israel Palæstina

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 36 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Religion i det senmoderne samfund

Religion i det senmoderne samfund (særfagligt)
Fokus:
- Religion i Danmark i dag: Hvordan ser religion ud i det senmoderne samfund og hvordan kan vi analysere eksempler på det med udgangspunkt i religionsvidenskabelig teori?
- Repetition: ritual-analyse, myter, kristendom, islam og en smule hinduisme – det hele med senmoderne fokus

1. Intro: teori til religion i det senmoderne samfund inkl. eksempel
Nøgleord:
Religion i det traditionelle, det moderne og det senmoderne samfund (kort)
Globalisering
Giddens:
- Dynamisk verden
- Refleksivitet
- Traditionen ikke længere autoritativ, men et tilvalg
- Selvidentitet
- Sekularisering
- Pluralisme
- Multireligiøsitet
- Affortryllelse
- Genfortryllelse
- Institutionaliseret og ikke-institutionaliseret religion
- Individet er en ’religiøs aktør
- Eklekticisme
- Autenticitet
- Erfaringsbaseret tro
Bauman: Pilgrim, vagabond, turist
Sisse og  Raja-Bjarne
Pensum:
”Senmoderne Religiøsitet i DK”, 2008, s. 7-15
Mikael Rothstein: Globalisering: Mangfoldighed
https://religion.systime.dk/?id=c1416
Fra Gud til Guru – find roen
https://www.dr.dk/drtv/serie/fra-gud-til-guru_40208
Kompendiet s. 4-9 + teorikompendiet s. 16-17 + 21

2. Kristendom: nadver som traditionelt ritual i Folkekirken
Nøgleord:
Ritual-analyse:
Van Genneps 3 faser: ekskorporation, liminal fase, inkorporation
Podemanns 3 planer: det rituelle plan, det mytiske plan, virkningens plan
myter
Folkekirkens nadverritual
Transsubstantiation
Consubstantiation
Pensum:
Grundbogen til Religion C s. 62-65
Video: Kirsten Højstrup Nielsen: Nadverens betydning i folkekirken https://religion.systime.dk/?id=c2719
Nadver-video: https://www.youtube.com/watch?v=Oo5yWqiPMEk
Kompendiet s. 13-17 + teorikompendiet s. 9-12
Obs siderne i kompendiet var også i USA-kompendiet s. 57ff

3. Kristendom i det senmoderne samfund - eksempel
Nøgleord:
Natkirke
Pensum:
Alice Andersen og Sidsel Winther: ”Natkirken, det urbane kirkerum”, fra: Lise Ludvigsen: De store kristne kirkesamfund – rum og ritual, s. 119-121
Kompendiet s. 18-19

4. Islam i det senmoderne samfund - eksempel
Nøgleord:
Grimhøjmoskeen
”Unge muslimer er religiøse anarkister”
Pensum:
”Hjernevask og radikalisering i Grimhøjmoskeen”, fra: Politiken 16/1-2015 – gengivet fra Begrebsnøglen til Religion s. 133ff
Saftet Bektovic: Unge muslimer er religiøse anarkister, Kristeligt Dagblad 29/1-2005
https://www.kristeligt-dagblad.dk/kirke-tro/unge-muslimer-er-religi%C3%B8se-anarkister
Kompendiet s. 20-24

5. Flere eksempler på religion i det senmoderne samfund
Nøgleord:
Skilsmisseritual
Livsceremonier
Ny-ritualisering
Pensum:
www.livsceremonier.dk
Channel 4: Grayson Perry – Divorce. Is Divorce the new marriage? https://www.facebook.com/Channel4/videos/483468658836242/
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Forløb#4

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 Indvandringens historie e. 1945

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer