Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Gentofte HF
Fag og niveau Billedkunst C
Lærer(e)
Hold 2020 bk/mr (1mr bk)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Billedkunst - en lang historie
Titel 2 Menneskekroppen i kunsten
Titel 3 Formalanalyse og betydningsanalyse
Titel 4 Arkitekturforløb
Titel 5 Samtidskunst
Titel 6 Skulptur
Titel 7 Ekskursion til Copenhagen Contemporary
Titel 8 Eksamensprojekt
Titel 9 Eksamensforberedelse

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Billedkunst - en lang historie

I undervisningen arbejder vi med at forstå den kontekst, som billedkunst indgår i. Ikke kun i vores egen tid, men også i tidligere tiders kunst og arkitektur. Eleverne kommer til at beskæftige sig med kunsthistorien samtidig med, at de også skal arbejde med den nyeste kunst.. Det er denne bevidsthed om fagets identitet, som det første forløb omhandler.

Dette forløb knytter sig til kapitel 1 og 2 i holdets Meebook: Billedkunst i flere dimensioner, 1mr 2020

Fokuspunkter:
Græsk og romersk skulptur
Menneskekroppens proportioner
Antikkens skulpturs indflydelse på samtidskunst
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Menneskekroppen i kunsten

Krop og individ er uløseligt forbundne. En stor del af menneskets selvforståelse er knyttet til dets krop. Man taler om at vedkommende "hviler i sin krop", hvis personen har det godt med sin krop. Og modsat kan man sige, at "kroppen er et fængsel". Netop fordi kroppen har så stor betydning for vores eksistens og selvforståelse, har den også været et fixpunkt igennem hele kunsthistorien. I alle perioder har billedkunstnere beskæftiget sig med at gengive kroppen. Ser man på de enkelte perioders måde at gengive kroppen på, så går det op for en, hvordan der er en sammenhæng ned gennem kunsthistorien. Den ene periodes udvikling er den næstes forudsætning. Selv nulevende kunstnere ser tilbage på tidligere tids måde at arbejde med kroppen på, når de skal finde inspiration.

Dette forløb knytter sig til kapitel 3 i holdets Meebook: Billedkunst i flere dimensioner, 1mr 2020

Fokuspunkter:
Fotografiets indflydelse på kunsten omkring år 1900
Kubismens nye virkelighedsopfattelse
Alberto Giacomettis gengivelse af menneskekroppen
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Formalanalyse og betydningsanalyse

Som den første af tre analyseformer arbejdede holdet med formalanalyse. Som en del af analysen arbejdede eleverne med farvelære og i forlængelse af analysearbejdet blev eleverne introduceret til centralperspektivet.
Efter formalanalysen arbejdede holdet med betydningsanalysen og lærte at kombinere de to analyseformer i en analyse af Skolen i Athen af Rafael.

Dette forløb knytter sig til kapitel 4, 5, og 6 holdets Meebook: Billedkunst i flere dimensioner, 1mr 2020

Fokuspunkter:

Farvelære og formalanalysens forskellige elementer
Centralperspektivet
Betydningsanalysen
Renæssancen og Skolen i Athen af Rafael
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 17 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Arkitekturforløb

I dette forløb arbejdes med, hvordan arkitektur traditionelt set er opfattet. En opfattelse som strækker sig helt tilbage til antikken og i meget høj grad  bygger på Vitruvius trekantmodel. Arkitekturen har beskæftiget sig med at frembringe harmoni, enhed og stabilitet, sådan som du kunne se det i eksemplet med det store romerske amfiteater Colosseum i Rom.
I forlængelse af i første omgang at se på nedslag i arkitekthistorien helt tilbage fra huleboerne og til modernisterne, arbejder holdet mere i dybden med et forløb om den dekonstruktivistiske arkitektur.

Dette forløb knytter sig til kapitel 7 og 8 holdets Meebook: Billedkunst i flere dimensioner, 1mr 2020

Fokuspunkter:

Arkitekturhistorie
Arkitekturanalyse
Modernismens arkitektur
Dekonstruktivistisk arkitektur

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Samtidskunst

Holdet har tidligere arbejdet med forskellige perioder i kunsthistorien, når fokus fx har været udviklingen af den græske og romerske skulptur og kunsten i renæssancen. Man kan sige at disse perioder hver især var kendetegnet ved nogle fælles kendetegn. Når vi når op i vor egen tid, bliver det imidlertid svært at tale om ligheder og fælles udtryksformer, når vi ser på kunsten. Kunsten skabt i vores egen samtid - samtidskunsten - peger i så mange forskellige retninger, hvad materialer, idéer og måde at fremvise den på angår, at man måske kan sige at mangfoldigheden er dens kendetegn

Dette forløb knytter sig til kapitel 10 i holdets Meebook: Billedkunst i flere dimensioner, 1mr 2020

Fokus:

Samtidskunststens mangfoldighed
Socialanalyse
Ekskursion til CC og udstillingen In Focus: Statements
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Skulptur

Ligesom behovet for at vaske tavlen ren og begynde helt forfra var til stede indenfor malerkunsten i begyndelsen af 1900-tallet, gjorde det sig også gældende indefor skulptur. I årene lige op til og lige efter den rusiske revolution i 1917 var Rusland et kunstnerisk centrum, hvor der blev eksperimenteret på livet løs med de forskellige kunstformer. Ligesom Kazimir Malevitjs arbejdede de to russiske billedhuggere Aleksander Rodchenko og Naum Gabo med et helt enkelt og minimalt formsprog, hvor deres skulpturer var bygget op omkring grundformerne. Skulpturene var nonfigurative og ønskede ikke at gengive noget genkendeligt, sådan som billedhuggerkunsten hidtil havde gjort.

Dette forløb knytter sig til kapitel 11 i holdets Meebook: Billedkunst i flere dimensioner, 1mr 2020

Fokus:

Russisk konstruktiv skulptur
Grundformer og det abstrakte formsprog
Skuplturanalyse

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Ekskursion til Copenhagen Contemporary

Holdet besøgte udstillingen In focus: Statements på Copenhagen Contemporary. Efter en rundvisning med nedslag i forskellige af værkerne arbejdede holdet med egne projekter i kunsthallens værksted.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 Eksamensprojekt

I perioden fra 7.11-8.12. arbejder holdets elever med at fremstille deres selvstændige eksamenprojekter. I forlængelse af arbejdet med samtidskunst og besøget på Copenhagen Contemporary udarbejdes projekter med emnet Protest.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 24 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 9 Eksamensforberedelse

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer