Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Gentofte HF
Fag og niveau Design C
Lærer(e)
Hold 2020 de/u (1u de)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Designprocessen
Titel 2 Produktdesign - STOL
Titel 3 Arkitektur - BRO
Titel 4 Designhistorien i nedslag
Titel 5 Kommunikationsdesign - WAYFINDING
Titel 6 Produktdesign - SNEAKERS

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Designprocessen

Litteratur:
Design B. s. 6-9 + 111-125
Meebook kap. 1: Hvad er design?
Meeboook kap. 2: Designprocessen
Meebook kap.24: Eksamen i design

Film:
Louise Campbel for Royal Copenhagen
Dansk Design Center, 10 kendte danskere om design
Designprocessen fra start til slut (Meebook)

Andet:
www.designprocessen.dk

Begrebspixi: Designkompasset, Hovedgreb, designproces, iterativ, brief, indsnævringsmodel, maluma, takete, research, deskriptivt design, deciptivt design, Vitruvius model = Firmitas, Utilitas, Venustas.

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Produktdesign - STOL

Caseopgave:
Stoleforløb

Litteratur:
Design B. Del 1. Kap. 1 og 2 s.27-39
Meebook kap.3-7

Film:
Danmarks næste klassiker DR Program 2019 Sæson 1 program  om stoledesign
Arne Jacobsen Arkitekt og designer DR 2002

Andet:
Begrebspixi: Ydre og indre dimension, Minerva-model, ergonomi, geometrisk formsprog, organisk formsprog, målestoksforhold, manden i midten, model, mock-up, taffelstol, karmstol, frisvinger.

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Arkitektur - BRO

Caseopgave:
Bro eller det, der ligner

Litteratur:
Design B, Del 4. kap. 1. s.177-184 + 211-227
Meebook kap. 15&16 om bro, skitser, tegnefærdigheder
Meebook kap.17: at skitsere og tegne - mere process

Film:
Det abstrakte sæson 1 om BIG – portræt af en arkitekt

Andet:
Ekskursion CC

Begrebspixi:
Målestoksforhold, zoner = rum og non-space, proportioner og volumniner, linjer og struktur, genius loci, less is more/yes is more, 10 gifts arkitektur, arkitektonisk alkymi, situationstegning, plan, snit, opstalt, organisk, geometrisk, bygami.
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Designhistorien i nedslag

Caseopgave:
Portræt af en designer (PP-fremlæggelse)

Litteratur:
Stilhistorisk oversight pp-præsentation (Meebook)
Design B. Del 5. Stilhistorisk oversight s. 263-323
Meebook kap. 5: Den danske designkanon
Danmarks Designmuseum – Danmarks Designkanon (Meebook)

Begrebspixi: Historicisme, Art Noveau, Præmodernisme, Bauhaus, Funktionalisme, Art Deco, Streamline, Modernisme, PopArt, Postmodernisme, High Tech, Design af i morgen.
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Kommunikationsdesign - WAYFINDING

Caseopgave:
Wayfindingsstrategi

Litteratur:
Design B. del 2. kap. 1 og 2 s.111-137.
Meebook kap. 8-13: Forløb om kommunikationsdesign

Film:
Skriften på Væggen, dokumentar om Kontrapunkt og E-types, DR2
Det Abstrakte – Netflix sæson 2 episode om Skrifttypedesign om Jonathan Hoefler

Andet:
Fontequiz App-store

Begrebspixi: Antikvaskrifter, groteskskrifter, monospace-skrifter, håndskrifter, corporate-typeface, font, punkt, skydning, Ciceros kommunkationsmodel/kanyleteorien, appelformerne logos, etos, patos, roughs, majuskel, minuskel, designareal, serif, sans serif, grundlinje, overlængde, x-højde, hårstreg, grundstreg, overshoot, spatiering, gestaltlovene, farvelære, primærfarver, sekundærfarver, tertiærfarver, komplimentærfarver, logo, brand, storytelling, priming, nudging, wayfinding.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Produktdesign - SNEAKERS

Caseopgave:
Urban mode - "Sneakers"

Litteratur:
Design B. Del 2, s.Processen s.105-109
Design B del 1 s.Målgrupper og segmenter s.40-49
Meebook kap.22-24

Film:
The Abstract Netflix Sæson 2 Tinker Hatfield

Begrebspixi: Ydre og indre dimension, Minerva-model, ergonomi, geometrisk formsprog, organisk formsprog, målestoksforhold, manden i midten, persone, segmenter, endorser.

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer