Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Gentofte HF
Fag og niveau Idræt C
Lærer(e)
Hold 2020 id/n (1n id)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Rytmisk opvarmning
Titel 2 Aerob test (bibtest)
Titel 3 Volleyball
Titel 4 Boldspil, Basket
Titel 5 Bordtennis
Titel 6 Rytmisk bevægelse hip hop
Titel 7 Badminton

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Rytmisk opvarmning

Opvarmning
I opvarmningsforløbet har fokus været:
- musikkens tempo og karakter
- evnen til at koordinere rytmiske bevægelser, som følger musikkens tempo og karakter.

Eleverne har arbejdet med at finde rytmen og hastigheden i forskellige musikstykker. Vi har haft fokus på bevægelse i takt til musikken samt på kvaliteten af bevægelserne. Eleverne har arbejdet på at måle tempoet i musikken (tiden for 16 taktslag) og arbejdet med forskellige øvelser ex. hop, sving, løb og styrke som passer til tempoet i musikken.
Eleverne har selv valgt opbygningen af deres programmer udfra litteraturen og fundet musik og bevægelser til de forskellige dele i programmet og de har arbejdet med at skabe en sammenhængende svingserie.
Alle elever har udarbejdet og gennemført en opvarmning for de andre elever i forbindelse med undervisningen og klassen har efterfølgende kommenteret og evalueret opvarmningerne.

Pensum til opvarmningsforløbet er fra Yubio (e-bogen):
- Teori s.1116-1122
- Øvelser s. 1122-1131
- Evaluering s. 1135-1136
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Aerob test (bibtest)

I denne lektion blev eleverne bib-testet. De arbejdede med forståelse af forskellige typer af tests; submaksimale, maksimale, direkte og indirekte tests samt konditionstræning. De arbejdede ligeledes med de fysiologiske begreber omkring konditital og maksimale iltoptagelse. De er introduceret for sammenhængen mellem minutvolumen, slagvolumen og puls og overordnet træningseffekten af kredsløbstræning.
Pensum til test og aerob træning er s. 72-77 samt  s.184-187 i Yubiobogen.
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Volleyball

Volley-forløbet har særligt fokus på:
- grundslagenes tekniske udførsel (fingerslag, baggerslag, underhåndsserv og smash)
- volleyball-spillets grundregler
- viden om den rette placering på banen herunder rotationsregler
- taktisk forståelse for hensigtsmæssig placering i forhold til bold og medspillere under spil

Pensum for volleyforløbet er fra Yubio (e-bogen):
- Historie, Regler og organisering' s. 541 - 551,
- Formål og Evalueringsskema' s.571- 572
Indhold
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Boldspil, Basket

Basket
Fokus i basketforløbet har været:
- spillets regler; med særlig fokus på driblinger, når bolden er ude, skridt og fejl,
- spillets teknik: særligt driblinger (med venstre og højre hånd, crossover, mellem benene), standsninger, afleveringer, lay-up, cuts og skud,
- spillets taktik; placering på banen både angrebs- og forsvarsmæssigt ift med- og modspillere, afleveringer, cuts, og bevægelse uden bold
- lidt om spillets historie

Pensum for forløbet er fra Yubio (e-bogen):
- Historie samt regler og organisering s. 503-512
- Øvelser s. 513-525, og
- Evaluering s. 531-532
Indhold
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Bordtennis

Fokusområderne i bordtennisnundervisningen har været at give eleverne en rimelig beherskelse af slagene serv, forhånds- og baghåndskontra, loop, prik (underskru), og smash. Vi har I undervisningen arbejdet med enkle slagserier, og haft focus på en korrekt udgangsstillig til slagene og forståelse for benarbejde. Undervisningen har desuden haft vægt på regler både for single- og doublespillet.
Teoridelen er: udleveret kompendie I bordtennis s.4-10.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 11,00 moduler
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Rytmisk bevægelse hip hop

Hiphop
Hip Hop-forløbet bygger oven på opvarmningsforløbet ved fortsat at have et fokus på:
- opmærksomhed på musikkens tempo og karakter
- evnen til at koordinere bevægelser, som følger musikkens tempo og karakter.
- derudover har eleverne haft særligt fokus på at lave en historie bag deres hiphop performance. Hvor de har tænkt over hvor dansen foregår. Hvilke figurer/typer der indgår og figurenes indbyrdes relationer. Vi har bland andet talt om  samt elevernes mimik/blikretning og udtryk/karakterer. Nogen af eleverne har arbejdet med at inddrage rekvisitter i deres performance.


Specifikt for hip hop-forløbet er desuden:
- at indlære en koreografi
- at give bevægelserne det rette udtryk specifikt for genren
- selv at finde på og/eller sammensætte bevægelser inden for genren ved hjælp fra 'Dansehjulet' og Danse App'en Badjango.


Pensum for hiphop-forløbet er fra Yubio (e-bogen):
- Historie etc: s. 1205-1208 og
- Øvelser s. 1209-1217, og
- Evalueringsskema s. 1225-1226

Beskrivelse af den indlærte koreografi til forløbet, samt dansehjulet ligger som dokumenter på lectio
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 22 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Badminton

I badminton har vi arbejdet med forskellige tekniske øvelser til serv, clear, drop, netdrop og smash. Desuden blev der arbejdet kortvarigt med spilcentrum og kort baghånd

Pensum for badmintonforløbet er fra Yubio (e-bogen):
- Historie, Regler og organisering' s. 731-737
- 'Øvelser' s. 737-741, 744-746 og 748-750
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 19 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer