Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Gentofte HF
Fag og niveau Idræt C
Lærer(e)
Hold 2020 id/p (1p id)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Rytmisk opvarmning
Titel 2 Træningsprojekt/Tests
Titel 3 Volley
Titel 4 Crossfit
Titel 5 Basket
Titel 6 Hiphop
Titel 7 Bordtennis
Titel 8 Re-test biptest
Titel 9 Rytmisk opvarmning del 2 (I eksamensgrupper)

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Rytmisk opvarmning

Eleverne har arbejdet med at finde rytmen og hastigheden i forskellige musikstykker. Vi har haft fokus på bevægelse i takt til musikken samt på kvaliteten af bevægelserne. Eleverne har arbejdet med at måle tempoet i musikken (tiden for 16 taktslag) og arbejdet med forskellige øvelser ex. hop, sving, løb og styrke som passer til tempoet i musikken.
Eleverne har selv valgt opbygningen af deres programmer udfra litteraturen og fundet musik og bevægelser til de forskellige dele i programmet. Eleverne har alle forevist deres opvarmningsprogrammer og fået en tilbagemelding på det af elever og lærere.

Eleverne har senere i undervisningsperioden udarbejdet serier i eksamensgrupper. Se opvarmningsforløb del 2.

Pensum til opvarmningsforløbet er fra Yubio (e-bogen):
- Teori og øvelser s. 1116-1131
- Formål og evaluering s. 1135-1136
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Træningsprojekt/Tests

Fokuspunkter indenfor Test/Retest og aerob træning.
Vi har talt om følgende:
- maksimal iltoptagelse
- kondital
- måling af kondital, Biptest.
- Intervaltræning
- Kontinuerttræning
- Hvilepuls og maxpuls.

Pensum i yubio
- Aerob træning s 72-77 og
- Biptest 187-188
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 2,00 moduler
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Volley

Volley-forløbet har særligt fokus på:
- grundslagenes tekniske udførsel (fingerslag, baggerslag, underhåndsserv og smash)
- volleyball-spillets grundregler
- viden om den rette placering på banen herunder rotationsregler
- taktisk forståelse for hensigtsmæssig placering i forhold til bold og medspillere under spil

Pensum for volleyforløbet er fra Yubio (e-bogen):
- Historie, Regler og organisering' s. 541 - 551,
- Formål og Evalueringsskema' s.571- 572
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Crossfit

Fokus i crossfit-forløbet har dels været på det særegne ved disciplinen ift
- Organisering og regler: forskellige typer af WODs
- Historie og udtryk: den rå garage-stemning med appel til militær og politi
- Fysisk fokus: funktionalitet, styrke og kondition, høj intensitet.
- Vi har arbejdet med øvelser med egenkropsvægt, kettlebells, TRX.
Vi har afprøvet mange forskellige WOD´s bl.a. Fight gone bad, AMRAP, EMOM, TABATA og I go You go.
Eleverne har i grupper udarbejdet flere WOD´s som er tilpasset den enkelte i eksamensgruppen.

Pensum for forløbet er fra Yubio (e-bogen):
- Historie og regler s. 857-863
- Øvelser og WOD´s s. 864-873
- Formål og evaluering s. 883 - 884

Læse om WODS'ene som vi har afprøvet:
- Fight gone bad s. 874
- As many rounds as possible (AMRAP) s. 875
- Every minut on the minut (EMOM) s. 876
- Tabata s. 877
- You go, I go (YGIG) s. 880
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Basket

Fokus i basketforløbet har været:
- spillets regler; med særlig fokus på driblinger, når bolden er ude, skridt og fejl,
- spillets teknik: særligt driblinger (med venstre og højre hånd, crossover, mellem benene), afleveringer, lay-up, cuts , backdoor og skud og lidt om finter.
- spillets taktik; placering på banen både angrebs- og forsvarsmæssigt ift med- og modspillere, afleveringer, cuts, og bevægelse uden bold
- lidt om spillets historie.

Pensum fra Yubio-bog:
Teori s.503-514, Øvelser s. 519-520,
Taktik/øvelser 523-525,
Formål og evaluering 531-532
Idrætspsykologi: 135-142.
Indhold
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Hiphop

Hip Hop-forløbet bygger oven på opvarmningsforløbet ved fortsat at have et fokus på:
- opmærksomhed på musikkens tempo og karakter
- evnen til at koordinere bevægelser, som følger musikkens tempo og karakter.
-Lidt inddragelse af "dansehjulet" samt BESS-Konceptet

Specifikt for hip hop-forløbet er desuden:
- at indlære en koreografi
- at give bevægelserne det rette udtryk specifikt for genren
- selv at finde på og/eller sammensætte bevægelser inden for genren.
- Derudover har eleverne haft særligt fokus på at lave en historie bag deres hiphop performance. Hvor de har tænkt over hvor dansen foregår. Hvilke figurer/typer der indgår og figurenes indbyrdes relationer. Vi har blandt andet talt om status (kendetegn for lav status/høj status) samt elevernes mimik/blikretning. Nogen af eleverne har arbejdet med at inddrage rekvisitter i deres performance.

Pensum for hiphop-forløbet er fra Yubio (e-bogen):
- Historie etc: s.1205-1209.

- Genlæs om Rudolf Laban BESS- konceptet på BADJANGO Appen under Teori -> danseteori.
- Læs hiphopkompendiet nedenfor. Det indeholder det i skal bruge til jeres performance. Det ligger på lectio under dokumenter til hiphop.
HIP HOP dansekoreografi 1p e20.docx
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 24 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Bordtennis

Fokusområderne i bordtennisnundervisningen har været at give eleverne en rimelig beherskelse af slagene serv, forhånds- og baghåndskontra, loop, prik (underskru), og smash. Vi har I undervisningen arbejdet med enkle slagserier, og haft focus på en korrekt udgangsstillig til slagene og forståelse for benarbejde. Undervisningen har desuden haft vægt på regler både for single- og doublespillet.
Teoridelen er: udleveret kompendie I bordtennis s.4-10.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 11,00 moduler
Dækker over: 24 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 Re-test biptest

Indhold
Omfang Estimeret: 2,00 moduler
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 9 Rytmisk opvarmning del 2 (I eksamensgrupper)

Efter alle opvarmningsprogrammerne var fremvist og evalueret af lærere og elever, har eleverne udarbejdet små opvarmningserier inden for sving, hop og styrke i deres eksamensgrupper. De har blandt andet arbejdet med overgangene mellem forskellige øvelser så de kan blive så glidende som muligt.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 2,00 moduler
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer