Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Gentofte HF
Fag og niveau Idræt C
Lærer(e)
Hold 2020 id/k (1k id)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Fodbold (boldspil)
Titel 2 Badminton
Titel 3 Voleyball
Titel 4 Rytmisk opvarmning
Titel 5 Crossfit (Nyere og Klassiske idrætter)
Titel 6 Bevægelse til Musik: Hip Hop

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Fodbold (boldspil)

Fodbold-forløbet lægger som holdets første forløb fokus på teknisk boldhåndtering (tæmninger, afleveringer, afslutninger) og forståelse for grundlæggende taktiske færdigheder, som feks at placere sig på banen ift spilbarhed.

Pensum for forløbet er: (altsammen fra yubio)
- Regler, ide og organisering s. 463-466
- øvelser s. 467-490
- evaluering/krav s. 493
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Badminton

I badminton har vi arbejdet med forskellige tekniske øvelser til serv, clear, drop, netdrop og smash. Desuden blev der arbejdet med spilcentrum og forskellige taktiske elementer.

Pensum for badmintonforløbet er fra Yubio (e-bogen):
- 'Regler og organisering' s. 733-737,
- 'Øvelser' s. 737-757, og
- 'Evalueringsskema' s. 760
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Voleyball

Volley-forløbet har særligt fokus på:
- grundslagenes tekniske udførsel (fingerslag, baggerslag underhåndsserv, smash og evt blokade)
- volleyball-spillets grundregler
- viden om den rette placering på banen herunder rotationsregler
- taktisk forståelse for hensigtsmæssig placering i forhold til bold og medspillere under spil

Pensum for volleyforløbet er fra Yubio (e-bogen):
- 'Regler og organisering s. 544-549
- 'Øvelser' s. 549-569
- 'Evalueringsskema' s. 572
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Rytmisk opvarmning

Eleverne har arbejdet med at finde rytmen og hastigheden i forskellige musikstykker. Vi har haft fokus på bevægelse i takt til musikken samt på kvaliteten af bevægelserne. Eleverne har arbejdet på at måle tempoet i musikken (tiden for 16 taktslag) og arbejdet med forskellige øvelser ex. hop, sving, løb og styrke som passer til tempoet i musikken.
Eleverne har selv valgt opbygningen af deres programmer udfra litteraturen og fundet musik og bevægelser til de forskellige dele i programmet.

Pensum til opvarmningsforløbet er fra Yubio (e-bogen):
- Teori s. 1116-1120 + 69-72
- Øvelser s. 1121-1131
- 'Evalueringsskema' s. 1136
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 20 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Crossfit (Nyere og Klassiske idrætter)

Cross-Fit
Fokus i crossfit-forløbet har dels været på det særegne ved disciplinen ift
- Organisering og regler: forskellige typer af WODs samt Historie og udtryk: den rå garage-stemning med appel til militær og politi, og dels på
- Fysisk fokus: funktionalitet, styrke og kondition, høj intensitet.

Pensum for forløbet er fra Yubio (e-bogen):
- Historie og regler s. 857-863
- træningslære yubio s. 72-83
- Øvelser s. 863-873
- WOD-typer s. 874-880
- Evaluering/krav s. 884
- Borgs skala yubio s. 689
- Powerpoint fra timerne 'Crossfit intro'
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 22 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Bevægelse til Musik: Hip Hop

Hip Hop-forløbet er koncentreret om følgende elementer:
- at kende til basal hiphop-historie, herunder særligt den kontekst og konflikt, genren udtrykker
- evnen til at bevæge sig i takt til musikken og med et udtryk, der passer til musikken
- at beherske en række grundlæggende hiphop-trin/-bevægelser og anvende dem i en koreografi
- at kunne lære en koreografi fra undervisningen
- at bygge videre på den fælles koreografi med udgangspunkt i en lille fortælling, så det giver mening inden for genren
- anvendelse af dansehjulet til udfæredigelse og beskrivelse af koreografien (ligger i filen 'Hiphop-koreografi under dokumenter)

Pensum for forløbet er fra Yubio kap 33.1, 33.2 og henter inspiration til bevægelser i 33.3 og 33.A, B, C
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer