Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Gentofte HF
Fag og niveau Mediefag C
Lærer(e)
Hold 2020 me/l (1l me)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Filmens æstetik og dramaturgi
Titel 2 Eksamensproduktion
Titel 3 Krigsfilm

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Filmens æstetik og dramaturgi

Forløbet introducerer eleverne for den grundlæggende mediefaglige terminologi og klæder således eleverne på til at møde fagets analytiske samt dramaturgiske dimension.

I forløbet er desuden indlagt mindre klippe/redigeringsøvelser i både dramaturgi, filmiske virkemidler, suspense/surprise samt FEMO-principperne. Hertil introduktion til Splice.

Desuden har holdet haft en heldagsekskursion til Station Next, hvor de har modtaget undervisning af en professionel filmklipper (kursets navn: Klip en historie). Redigeringsprogram: Premier Pro. Hands on klipning i originalt råmateriale fra Klovn – the movie.

Tekster
Læste tekster: DFI.dk: Levende billeder, side 12-51


AV – hele film:
Mindre eksamensproduktioner fra tidligere år
Lone Survivor, Peter Berg (2013)
Saving private Ryan, Steven Spielberg (1998) (hovedfokus: dramaturgi og forløbsstruktur: Kontraktmodellen, 2. Tre-akter-modellen, 3. Berettermodellen, 4. Aktantmodellen samt plot, præmis og auteur)


Citater fra:
A History Of Violence, anslaget
Kill Bill, fight scene
Arrival Train, Lumiere Brothers, 1895
Snatch, Coming to London
Leoni: Den gode, den onde og den grusomme – duelscene
Twin Peaks, E2S1, anslaget
Saving private Ryan, Ohama Beach scene
FEMO: fire veje til filmiske frames, Dorthe Granild, 16:9
Breaking Bad: ’One Minute’
Breaking Bad: Jessie and Badger
Breaking Bad: S1, E3: Næranalyse af citat (Jessie & Walter White toiletscene’

Fight Club (subliminalklipning)
Memento (subliminalklipning)
Games Of Thrones: Sam cures  Jorah’s Greyscale (Matchcut)
Games Of Thrones: Sams morning routine
Lev Kuleshov: Experiment
Saving Private Ryan: anslaget (bla. til billedkomposition samt subjektiv lyd og POV)
Bergman: Persona (anslaget) (symbolsk montage)
Dexter: titel-sekvens
2001, A Space Odyssey, matchcut
Rocky: Training montage
Manderlay: End credits
Seven: Sloth scene
Carrie: Prom scene
Børnehjemmet: Beninga run over by car
The Ghost Ship (anslaget)
Pirates of the Caribbean → How music can change a film
Eyes Wide Shut (anslaget)
Notting Hill: Entering the park at night
Trainspotting (anslag)
Babel: Chieko club scene
Bowling for Columbine (Udtoning)
Jaws: Et masterpiece i suspense og surprise

Praktisk produktion:
Billedbeskæringsøvelse (Film en følelse)
FEMO-øvelse med storyboading
Redigering på mobil og Ipad: Splice
Dramaturgiske øvelser: Udarbejdelse af 2 mini-kortfilm på ca. 2-3 minutter med samme plot, men visualiseret gennem A. Suspense-opbyggende dramaturgi og b: Surprise-opbygning.
Øvelse i krydsklipning, over the shoulder etc: ”Film en simpel samtale”
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 47 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Eksamensproduktion

Forløbet er en naturlig forlængelse af de kreative øvelser, eleverne har mødt i deres introduktionsforløb om filmens terminologi, æstetik og dramaturgi.

Tekster
Selvproduceret power point om Rashkins kortfilmparametre
Selvproduceret power point om kortfilmen som genre
Levende billeder: side 220-228
Introduktion til pitchboard
Introduktion til Storyboardthat
Introduktion til manuskriptskrivning
Introduktion til shotliste
Introduktion til pitch
Introduktion til karakterboard
Introduktion til Celtx
Introduktion til Studiobinder
Introduktion til kameraudstyr (Canon 750 D) samt boom-mikrofon

Distributionskanaler:
Gennemgang af DR samt hertil hørende kanaler, både analoge og internetbaserede platforme
Sociale distributionskanaler
Streaming-tjenester

Tværmedielle medier:
Fokus på SKAM som mediekonvergerende og tværmediel distributionsplatform (NRK, Facebook, Instagram, nrk.no)

Sickhouse, 2016:
Snapchat som primær distributionsplatform, Youtube som sekundær, (Facebook som tertiær): Andreas Russel, trailer fra snapchat-filmen Sickhouse, 2016
Etiske overvejelser om gråzonelandet mellem autencitet og fiktionalitet på tværs af platformene, autencitetsmarkører, modtagerorientering mediekonvergens
Målgruppe (baseret på Gallups segmentinddeling) og interaktive kommunikationsmuligheder/interaktion for seerne.Citater og andre levende billeder:
Dsitributionsrettigheder og opgavsret: https://www.filmlinjen.dk/studentfrontpage/vaerktoejer/guides-til-gratis-musik
https://www.storyboardthat.com/
Hollywood Screenwriter attempts to write a scene in 7 minutes: https://www.youtube.com/watch?v=zoM-tQOOcPw&feature=youtu.be
180-gradersreglen : https://www.youtube.com/watch?v=aX3ZF4il2ts
Foley: https://www.youtube.com/watch?v=UO3N_PRIgX0 (The Magic of Making Sound)
Afsluttende faciliterer LQ en fællesvisning af holdets egenproduktioner, hvorefter konstruktiv kritik evalueres internt på holdet uden lærerens tilstedeværelse.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Krigsfilm

Forløbet har haft et fokus på:
A. Krig i mange former og formater
B. Krigsdokumentaren – Fokus på tv-dokumentaren
C. Krigsspillefilm
D. Krigsfilmens historie
E. Film om krigen mod terror
F. Krigens produktionsforhold

A. Krig i mange former og formater:
Tekster:
Krig – et forløb i medier, Olsen og Houlind side 8-10 (elevlæst)
Krig – et forløb i medier, Olsen og Houlind side 12-21 (frivillig læsning – power point baseret på indholdet fra kapitlet)
Gennemgang af:  TV-nyheder om krig, Krigsdokumentarer, Krigsvideoer, Hvervefilm, Propagangafilm, Computerspil (First person shooter games)
Citater fra:
DR: Rasmus Tanholdt: Bag kameraet med Tanholdt,
CNN: The War Comes Home, 2014, trailer
U.S. Soldier survives Taliban Maschine Gun Fire During Firefight
See You Again, Soldier Tribute, Youtube
America’s navy - A Family At Sea (spot på navy.com), 2016
British Army: Army Life - Army Jobs (tv-reklame), 2014
Fritz Hippler: Der Ewige Jude, (1940), (anslag)
America's Army, First person shooter game, trailer, 2014
Klassediskussion om etiske overvejelser omkring computerkrigsspil

NB: Power point med elevgennemgang samt citater kan tilgås på følgende link (Drive): Krig i mange former og formate: https://docs.google.com/presentation/d/1x7t8rGgSMIMAp38cwXLce7Jnxj3Az9AE7bKtm3gQ33A/edit#slide=id.p
B. Krigsdokumentaren – Fokus på tv-dokumentaren (portrætdokumentaren og den sociologiske dokumentar)

Tekster:
Krig – et forløb i medier, Olsen og Houlind side 100-111 (elever læst side 100-101, 108-110, 113)
Dokumentarens kendetegn: Hvad er en dokumentarfilm?, DFI
Tv-dokumentar: TV-dokumentaristerne, fra: Levende billeder (Dahl, Erstrup, Graversen m.fl.) side 154-156
Tv-produktion: TV-produktion, fra: Levende billeder (Dahl, Erstrup, Graversen m.fl.) side 162-167 – om public service/licensfinancieret tv kontra kommercielt tv.
Fakta- og fiktionskoder: Fra: Den iscenesatte virkelighed, Horsbøl og Harboe (hentet fra www.systime.dk)

AV:
DR3: Min krig, 1. Afsnit, 28 minutter

C. Krigsspillefilm – Fiktionsfilm om krig
Krig – et forløb i medier, Power Point baseret på læsning af Krig – et forløb i medier, Olsen og Houlind side side 26-21, 36-40 (ikke elevlæst)
Hele film:
Saving Private Ryan, Speilberg, 1998
Lone Survivor, Peter Berg, 2013

Citater:
Næranalyse/shot to shot a citat fra Lone Survivor, (1t.10min-1t.15min)

NB: Power point med elevgennemgang samt citater kan tilgås på følgende link (Drive): Krigsspillefilm:
https://docs.google.com/presentation/d/1k0GP6ljhQWigPPC2mW-DKB8k2CQ9TBpuTZWFsW6VQ6s/edit#slide=id.p

D. Krigsfilmens historie
Power Point baseret på læsning af Krig – et forløb i medier, Olsen og Houlind side 144-153 (ikke elevlæst)

Citater fra:
Tearing Down The Spanish Flag
(1898)
D.W. Griffith: The Birth Of A Nation (1815), udvalgte scener med gennemgang om filmens tekniske uovertruffenhed og indflydelse
Charles Chaplin: The Great Dictator (1940) (the globe scene)
Apocalyse Now (trailer)
The 4th Of July (trailer)
First Blood II (trailer)

NB: Power point med elevgennemgang samt citater kan tilgås på følgende link (Drive):
Krigsfilmens historie: https://docs.google.com/presentation/d/1Wz3xng6wxwR_iUIu0CshNN4I4FY86QtSIMyQv1ahn5s/edit#slide=id.p

E. Film om krigen mod terror
Tekster: Power Point baseret på læsning af Krig – et forløb i medier, Olsen og Houlind side 84-89 (ikke elevlæst)

Citater fra:
Youtube: The War Against Terror, en gennemgang af USA's politiske baggrund indrykning i Afghanistan og Irak.
Taken, 2008 (trailer)


(Filmen Lone Survivor, tv-dokumentaren Min krig samt diverse citater fra kategorien Krig i mange former og formater matcher også denne kategori)

NB: Power point med elevgennemgang samt citater kan tilgås på følgende link (Drive): Film om krigen mod terror: https://docs.google.com/presentation/d/1yFbqjBq8OQ3guWiimgX0AnVlxEqYs8TqZxcb_ed2tB0/edit#slide=id.p


F: Krigsfilmens produktionsforhold
Samarbejde mellem Pentagon og Hollywood (både i historisk og nutidigt perspektiv)

NB: Power point med elevgennemgang samt citater kan tilgås på følgende link (Drive): Krigsfilmens produktionsforhold: https://docs.google.com/presentation/d/1CENRvWe_leXxWicey7Z2D04aqqvKkW1TzPPJvg3LYWk/edit#slide=id.pIndhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 23 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer