Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Gentofte HF
Fag og niveau Musik C
Lærer(e)
Hold 2020 mu/q (1q mu)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Introduktion til Musik C - RYTME
Titel 2 Teori-og nodeforløb
Titel 3 Populærmusikhistorie
Titel 4 introduktion til klassisk musik og filmmusik
Titel 5 Særligt studeret emne

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 2 Teori-og nodeforløb

Introduktion til musikteori og nodelære.
Vi lærer hvad stamtonerne hedder og hvordan de ser ud i g- og f-nøgle. Vi ser lidt overfladisk på begreber som call & response, høj og lav aktivitet, med- og modrytmer og fokuserer på at kunne 'stave' sig igennem relativt simple nodebilleder.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 29 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Populærmusikhistorie

Vi gennemgår populærmusikhistorien fra dens rødder i den amerikanske blues og frem til i dag.

Vi læser om perioder og genrer med bestemte nedslag og arbejder samtidig med både at analysere og spille enkle bidder af samt hele numre inden for rock'n'roll, funk, pop m.m.

Vi arbejder også med hvordan musik produceres, både set i et historisk perspektiv men også i nutiden. Musikproduktion, indgår som et praktisk redskab, hvor vi får kendskab til diverse musikprogrammer og lærer simple redigeringsværktøjer og produktionsteknikker at kende. Samtidig med at vi introduceres til musikproduktion styrkes kendskab til rytme og læsning af simple noder.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 37 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 introduktion til klassisk musik og filmmusik

I dette forløb introduceres vi til hvordan klassisk musik er opstået og udviklet i Europa, fra middelalderen frem til og med 1800-tallet.

Samtidig med dette diskuterer vi musikkens betydning og brug i samfundet. Hvad bruger vi egentlig  musik til udover underholdning? Fx hvilke funktioner musik har haft i forskellige rituelle sammenhænge og hvordan det bruges i medier, kommunikation, reklamer, m.m.


Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer