Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Gentofte HF
Fag og niveau Dramatik C
Lærer(e)
Hold 2020 dr/r (1r dr)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Forløb#1 Skuespillerens virkemidler
Titel 2 2. Naturalismen og den indlevende spillestil.
Titel 3 3. Bertolt brecht og det episke teater
Titel 4 4. Absurd teater som periode og spillestil
Titel 5 5. Eksamensprojekterne
Titel 6 Forløb#2

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Forløb#1 Skuespillerens virkemidler

Grundforløb om skuespillerens virkemidler

- Status
- Blik- og taleretninger
- krop, stemme og mimik
- undertekst
- Type eller karakter?
- improvisation
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 24 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 2. Naturalismen og den indlevende spillestil.

Hvad sker der i slutningen af 1800'tallet med skuespilkunsten, scenografien og hvad handler stykkerne om?

Kernestof: Klar scene siderne om naturalismen, slutscenen fra "Et dukkehjem" af Henrik Ibsen, Stanislavskij-systemet beskrevet i Kommas teaterbog, diverse oplæg, fremlæggelser og grupperarbejde om perioden.

Kernebegreber og læringsmål i forløbet:

- Teaterhistorisk fokus: Kendskab til den historiske kontekst omkring den perioden naturalismen.
- Kendskab og forståelse for Konstantin Stanislavskijs metoder indenfor skuespiltræning
- Analyse, bearbejdelse og iscenesættelse af en klassiker fra perioden: Et dukkehjem af Henrik Ibsen
- kendskab og forståelse og anvendelse af begrebet "undertekst"  
- Iscenesættelse af scene fra Vildanden

Begreber: indlevelse, realisme, virkelighedsillusion, kukkassescene, lineær dramaturgi, Aristoteles' tre enheder, arv- og miljø, darwinisme, køn og ligestilling osv.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 26 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 3. Bertolt brecht og det episke teater

Vi ser på en periode, et kunstsyn og en spillestil, som står til kontrast til foregående periode naturalismen og hvor budskaberne ligger i et politisk indhold.

Kernebegreber og læringsmål: det politiske teater - hvordan?, Verfremdung - hvorfor? stilisering, anti-realisme, forenkling i scenografi og rekvisitter, perspektivering til nutidige politiske emner, handle og gøre vs. føle og mærke.     

Vi skal se Bertolt Brechts "Den kaukasiske kridtcirkel" på teater Republique
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 4. Absurd teater som periode og spillestil

Det absurde teater

Historisk kontekst: Hvilket årti er vi i og hvad sker der i tiden omkring det absurde teaters opståen? Hvad er eksistentialisme og hvilken tilknytning har den til det absurde teater? Hvad kendetegner det absurde teater? Dramaturgi: Hvordan er handlingen bygget op i det absurde teater? Nævn tre kendte absurdister indenfor teatret
Hvad kendetegner sproget og hvad er en skindialog?
Kærnestof: Siderne om det absurde teater i Klar Scene, filmen Stupid Clown samt power point om perioden
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 5. Eksamensprojekterne

I skal i grupper (max 5) arbejde med en produktionsproces, dvs. I skal arbejde på at lave en teaterforestilling. Og som I ved: Teater handler ikke kun om at lære replikker! Det er jeres opgave at gennemarbejde alle faser/enkeltdele i den forestilling I vælger at lave. I SKAL anvende viden og teknik om teater og drama. Her mener jeg:

Tekst og dramaturgisk tekstbearbejdning: I vælger en tekst at arbejde ud fra. Jeg hjælper med at finde en passende tekst.

Når teksten er valgt – skal I foretage dramaturgisk tekstbearbejdning, dvs. finde ud, hvad er det, der er vigtigt at fortælle her? Hvilke historier, mellem linjerne (undertekst), skal vi have frem? Find ud af, hvad der er på spil i teksten? Hvad er konflikten? Modstand og spænding? Hvad er særligt ved karaktererne? Hvordan fortolker i karaktererne? Hvordan skal miljø og rum fremstilles?
Herunder beskærer I også teksten, vælger scener ud, I vil bygge jeres forestilling på – og laver jeres eget, samlede manus herudfra.

Genre/stil:
I skal arbejde seriøst med at etablere den genre, I vælger – her spillestil og forestillingens udtryksform. Måske er det naturalisme, episk teater, Absurd teater eller moderne teater, hvor man blander forskellige stilarter og udtryk. Fx kan man anvende de absurde æstetiske greb til at skabe et moderne udtryk, til at skabe humor og tragi-komik… Eller man kan anvende Brechts verfremdungsteknik til at bryde indlevelsen… for at få publikum til at reflektere over jeres budskab…
Det er vigtigt, at I er bevidste om, hvilket helhedsudtryk jeres forestillings skal give publikum.

Skuespilteknik:
I skal arbejde seriøst med at indstudere jeres roller efter den skuespilteknik, I vælger. Og husk: I kan sagtens mixe forskellige teknikker… Brecht er som sagt afhængig af Stanislavskijs arbejde med indlevelsen for at skabe brud og distance.
Igen: vigtigt at I er bevidste om arbejdsprocessen – rollearbejdet: hvad og hvordan?

Scenografi:
I skal arbejde seriøst med scenografien – den skal supplere og underbygge stykkets handling og tematik. Scenografien har stor betydning for, hvad I vil fortælle, og hvilken stemning I vil have frem.

Lys:    I skal arbejde med lyset og dets virkning.

Målgruppe:
I skal kunne argumentere for, at jeres forestillings udtryksform henvender sig til en bestemt målgruppe.

Portfolio/logbog:
• I skal i forbindelse med jeres projekt lave logbogsnoter til portfolien, hvilket i praksis vil sige, at I hver gang, I mødes gør jer en række notater vedrørende jeres projektarbejde.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 28 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Forløb#2

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer