Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Gentofte HF
Fag og niveau Matematik B
Lærer(e)
Hold 2020 Ma/t (1t Ma)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 TØ ligninger og kvadratsætninger
Titel 2 TA Funktioner
Titel 3 TØ andengradspolynomier og ligninger
Titel 4 TA Differentialregning
Titel 5 TØ analytisk geometri
Titel 6 TA Sandsynlighedsregning
Titel 7 TA Statistik (regression)
Titel 8 TA Logistisk vækst (forberedelsesmateriale)
Titel 9 TØ Repetition
Titel 10 TA Repetition

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 TØ ligninger og kvadratsætninger

I alle forløb har vi anvendt i-bogen Mat B hf, Systime, Carstensen og Frandsen, enkelte sider fra webmatematik.dk samt egne noter, som fremgår af undervisningsbeskrivelsen.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 TA Funktioner

Lineære funktioner
Potensfunktioner
Eksponentielle funktioner
Funktionsbegrebet
Logaritmefunktioner
Trigonometriske funktioner
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 36 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 TØ andengradspolynomier og ligninger

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 16,00 moduler
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 TA Differentialregning

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 31 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 TA Sandsynlighedsregning

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 37 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer