Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Gentofte HF
Fag og niveau Kemi B
Lærer(e)
Hold 2020 Ke/v (1v Ke)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Organisk kemi - Jonas
Titel 2 Ioner og ionforbindelser
Titel 3 Mængdeberegninger

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Organisk kemi - Jonas

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 190 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Ioner og ionforbindelser

Vi gennemgår simple og sammensatte ioner, ionforbindelser og deres egenskaber, fældningsreaktioner, exoterme og endoterme reaktioner og mærkning af kemikalier.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 19 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Mængdeberegninger

Vi gennemgår masse, volumen, densitet, stofmængde, molarmasse og idealgasloven og deres anvendelse via en titreringsøvelse
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 19 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer