Hjælp 16.216

22/5-2019

Ingen versionsnoter.
16.215

22/5-2019

Fejl rettet, Stamdata, Hold, Fakturering: Der vises nu kolonne med om fakturaen en krediteret.
Fejl rettet, Stamdata, Vis faktura: Hvis fakturaen er krediteret, så vises dette nu i betalingsstatus.
Fejl rettet, Stamdata, Faktura oversigt: Der vises nu også information om kreditering.
16.214

21/5-2019

Fejl rettet, Easy Synk AMU hold: HoldIdentifikator blev ikke indlæst korrekt. Nu sættes holdidentifikator til aktivitet-navn.
16.213

21/5-2019

Ingen versionsnoter.
16.212

21/5-2019

Ingen versionsnoter.
16.211

21/5-2019

Ingen versionsnoter.
16.210

21/5-2019

Ingen versionsnoter.
16.209

21/5-2019

Ingen versionsnoter.
16.208

21/5-2019

Fejl rettet, Stamdata, Fakturering AMU: Kursister med flere tilknytninger til samme holdelement blev opkrævet kursusgebyr flere gange.
16.207

21/5-2019

Fejl rettet, Stamdata, Rediger hold: Siden fejlede for det meste siden sidste release.
16.206

21/5-2019

Fejl rettet, Stamdata: Der kunne opstå ukendt fejl.
16.205

21/5-2019

Ingen versionsnoter.
16.204

21/5-2019

Ingen versionsnoter.
16.203

21/5-2019

Fejl rettet, EDUP: Indlæsning af elevdata fejlede, hvis elevdatabeskeden ikke indeholdt elevens navn.
Fejl rettet, Undervisningsbeskrivelser: Der var mange EUX hold som ikke blev vist i den offentlige oversigt over undervisningsbeskrivelser.
Fejl rettet, Aktivitetsforside: "&"-tegn i lektietitler blev vist som "&".
Fejl rettet, Ansøger: Nogle gange fik man fejlsiden på en ansøger, hvis ansøger XML/bilag ikke havde xml som kan valideres.
Fejl rettet, Stamdata, Fakturering AMU: Kursister med flere tilknytninger til samme holdelement blev opkrævet kursusgebyr flere gange.
16.202

20/5-2019

Fejl rettet, Stamdata, Fakturering: Integrationen til Navision Stat kører nu med dansk opsætning.
Stamdata, Fakturering, Kommunikation: Tilføjet faneblad hvor man kan se alle kommunikationerne.
Stamdata, Fakturering, Kommunikation: Tilføjet knap hvor man kan verificere om forbindelsen til navision er i orden.
16.201

20/5-2019

Ingen versionsnoter.
16.200

20/5-2019

Fejl rettet, Stamdata, Fakturering, Kreditnotaer: Udstedelse af kreditnotaer fejlede, hvis fakturaen var blevet bogført.
16.199

20/5-2019

Stamdata, Fakturering: Tilføjet faneblad hvor man kan se alle kommunikationer med navision stat.
16.198

20/5-2019

Fejl rettet, Stamdata, Hold, ÅU: Der gives ikke længere advarsel om manglende angivelse af TimerPerDag.
Fejl rettet, Stamdata, Fakturering: Det er nu muligt at udstede kreditnotaer.
Stamdata, Fakturering: Mange ændringer og fejlretninger.
Stamdata, Rediger Hold, AMU: Holdudbud tillægspriser har nu fået sin egen ø og er nu uafhængigt af fakturerings-tillægspriser.
Stamdata, Rediger Hold, AMU tilmeldinger: Varighed udfyldes nu automatisk når man tilføjer et fag på ÅV.
16.197

16/5-2019

Ingen versionsnoter.
16.196

15/5-2019

Ingen versionsnoter.
16.195

15/5-2019

Ingen versionsnoter.
16.194

15/5-2019

Ingen versionsnoter.
16.193

15/5-2019

Fejl rettet, AMU: Ved søgning efter P-numre vises nu også CPR og EAN numre i resultat-feltet.
Fejl rettet, Verifikation af stamdata: For AMU og HF hold vises ikke længere fejl ang. manglende angivelse af afsluttende termin.
Fejl rettet, Hold, Tilstededage: Der vises nu en Anvend-knap.
Stamdata, Hold, AMU, Tilmeldinger: Det er nu muligt at udskifte en elev med en anden.
16.192

13/5-2019

Fraværsopgørelse: Der vises nu maksimalt 1000 rækker i Fravær søgeresultat.
Stamdata, Rediger hold, AMU, Tilmelding: Feltet Ledig er nu fjernet. I indberetninger udledes Ledig nu ud fra kursiststatus.
Stamdata, Rediger hold, AMU, Tilmelding: Felterne Informationskanal og "information sendes til" er nu obligatoriske og udfyldes med default værdier.
Stamdata, Rediger hold, AMU, Tilmelding: Feltet Kursiststatus er nu fjernet fra de enkelte holdtilknytninger og findes nu kun på tilmeldingsniveau.
Stamdata, Rediger hold, AMU, Tilmelding: Feltet jobrettet uddannelse er nu fjernet.
16.191

8/5-2019

Fejl rettet, AMU, Hold, Aktivitetsindberetning: For åbent værksted kunne der blive vist utilsigtet advarsel.
16.190

8/5-2019

Fejl rettet, AMU, Hold, Aktivitetsindberetning: For åbent værksted kunne der blive udløst for meget påbegyndelsestaxameter.
Kviklinks, Hold, Amu tilstededage: Underviser kan nu registrere AMU målets resultat på kursistens sidste undervisningsdag.

 

 

Tidligere versioner