Hjælp 18.109

22/1-2021

Fejl rettet, Stamdata, Aktivitetsindberetning fuldtid: Person kolonnen viste ikke læreres navne.
Fejl rettet, Stamdata, Elev, Manuelt bevise, EUD Grundforløb: Kan bestemme xprsuddannelsen for elevforløbet "Inaktivt".
Felt Rettet, Samlet årsopgørelse: Sideskift virker nu ved udskrift af alle årsopgørelser.
Fejl rettet, Ungedatabasen: Ved tryk på Dan hændelser og de andre knapper, blev hændelseslisten ikke genopfrisket.
Fakturering: Pris-kolonnen har nu blot overskrift "Beløb" isf. "Beløb (DKK ex moms)".
Fakturering: Felterne Arbejdsadresse P-nr og Arbejdsadresse CVR-nr bruges nu aldrig til at bestemme betaler.
Fejl rettet, Stamdata, Ungedatabasen: Der blev ikke altid beregnet korrekt forløbsstatus for EUD-GF-elever, og følgeligt blev der ikke lavet korrekte hændelser.
18.108

18/1-2021

Stamdata, AMU, Efteruddannelse.dk: Hvis et hold markeres til ikke længere at skulle være indberettet til efteruddannelse.dk, så kan sletningen nu gennemføres. Alle tilstededage og tilmeldinger slettes først.
Stamdata, Dataslet, Lærerlogon: Ny datasletter, som sletter logon (password) for lærere 30 dage efter fratrædelsesdato.
Fejl rettet, Adgangsrettigheder, Lærere: Adgangsrettigheder fanen kan nu vise lærere data.
Fakturering: Til brug for AMU-fakturering kan man nu oprette "kontosæt" og derved automatisere kontostrengsudledning.
18.107

15/1-2021

Stamdata, Elevplan: Da STIL elevplan ikke længere bruges, så er en masse skærmbilleder, felter og funktionalitet fjernet.
18.106

15/1-2021

Fejl rettet, Fakturering, AMU: Tilmeldinger med rekvirent UVM brugte afdelingens konto for ISB, og ikke den for UVM.
18.105

12/1-2021

Fejl rettet: Fejlsiden kom ofte.
18.104

12/1-2021

Ungedatabase: Der kan nu laves frafaldstruet-hændelse for elever, der har flere uafsluttede forløb.
18.103

11/1-2021

Ingen versionsnoter.
18.102

08/1-2021

Ingen versionsnoter.
18.101

07/1-2021

Fejl rettet, Stamdata, Rapportering, Ansøger: Ansøgerdatakilden kunne fejle på gamle skoleår.
Stamdata, Fakturering: AMU-fakturering for rekvirenttype ISB udspecificeres nu ligesom for ledige.
Stamdata, Fakturering: AMU-fakturering med betaler sat til "Ingen afgift" foreslår nu eleven som betaler, eller cvr-nummeret på tilmeldingen, hvis en sådan er angivet.
Stamdata, Fakturering: AMU-fakturering med betaler sat til "Selvbetaler" foreslår nu tilmeldingens cvr-nummer som betaler, hvis en sådan er angivet.
Stamdata, EUD statistik: STIL afviste indberetninger hvor der var angivet at en ansøger har været/skal til optagelsesprøve i dansk/matematik, men hvor der endnu ikke var registreret resultat. Nu indberettes der ikke optagelsesprøve, hvis der ikke foreligger et resultat.
Fejl rettet, Stamdata, Hold, rediger, Tilmelding: Varighed og Holdelement periode kommer nu, når bruger tilføj faget til elever.
Stamdata, Fakturering: Samlede fakturaer samler nu ikke tilmeldinger med forskellige kunde-ordre-numre eller kunde-person-ref..
Samlede fakturaer samler nu ikke tilmeldinger med forskellige kunde-ordre-numre eller kunde-person-ref..
Stamdata, Fakturering: Søgning efter debitor kunne give fejlsiden.
18.100

29/12-2020

Fejl rettet, Stamdata, Aktivitetsindberetning, AMU Enkelfag: AMU Enkeltfags rækker Tidligere importeret ikke længere opdateret efter import af ny fil til Aktivitetindberetning.
18.099

22/12-2020

Fejl rettet, Stamdata, Rapportering: Værgers Postnr og byen kommer nu med ud i Elev-holdelementplaceringer rapport
Ønske, Stamdata, Aktivitetsindberetning, Skolepraktik: Tilføjet kolonnen 'Elevforløb/Hold' under fanen 'Detaljer'.
Stamdata, Elever, Beviser, EUD Grundforløb: dobbelt kompetencer på beviserne for gastronom og tjener uddannelsen.
Stamdata, Elever, Beviser, EUD Grundforløb: dobbelt kompetencer på uddannelserne industritekniker, støberitekniker og værktøjsuddannelsen.
Stamdata, Elever, Beviser, EUD Grundforløb: dobbelt kompetencer på uddannelserne vejgodstransport og lager- og terminaluddannelsen.
18.098

16/12-2020

Stamdata, Tilstededage: Slutdato skal følge startdato ved søgning i tilstededage.
18.097

15/12-2020

Fejl rettet, Stamdata, Elev, Aktivitetsinberetning, Beregnet Tilskud, Rediger: Nu bruger kan rediger Tilskd Elevforløb data.
18.096

15/12-2020

Stamdata, Aktivitetsindberetning, Individuelle ændringer: Nu bruger kan kopiere data fra Individuelle ændringer til Excel i Skolehjem-indberetning.
Stamdata, Rapportering: Tilføjelse af datofelt til datakilden Elever-EASYP Aftaler.
18.095

15/12-2020

Fejl rettet, Stamdata, Fakturering: Udstedelse af kreditnota gav fejlsiden.
Fejl rettet, Stamdata, Fakturering: Ved registrering af betaling af faktura, blev tilmeldinger ikke registreret betalt, hvis en eller flere af fakturaens linier var blevet kreditnoteret.
Fejl rettet, Stamdata, Tilskud, Skolehjem: Der kunne kome fejl om at eleven ikke havde en XPRSElevtype for prereform-uddannelser.
Fejl rettet, Stamdata, Tilskud, Skolehjem: Forventet bidrag udfyldes nu når der er fejl på en række.
Stamdata, Tilskud, Generelt: Der er nu indført flere og bedre checks for at valgte tmk'er har korrekt opgørelsesmetode.
Fejl rettet, Stamdata, Tilskud, Generelt: Tilføjet mere generelle checks for at varighed og bidrag er korrekte for tmk'ens opgørelsesmetode.
Fejl rettet, Stamdata, Efteruddannelse.dk, Hold med fejl: Listen viser højest 30 hold. Hvis der er flere, så vises nu en information om at der faktisk er flere.
Stamdata, Efteruddannelse.dk, Hold med fejl: Det er nu muligt at resette listen.
Fejl rettet, Stamdata, Beviser, EUD: For postreform hovedforløbselever var "EUD Skolebevis (udgået)" standardbevistypen. Nu er den "EUD Skolebevis".
18.094

11/12-2020

Stamdata, Rediger Hold, Efteruddannelse.dk: Tjek hold-data mod efteruddannelse.dk kan nu også rette problemer med slutdato på holdfagperioder.
Fejl rettet, Stamdata, Aktivitetsindberetning AMU: Advarslen "Skolen har ikke en udlånt godkendelse til faget 'xxxxx- xxxx'" blev ofte givet, idet der blev tjekket på periodens slutdato og ikke den enkelte linjes Startdato.
Stamdata, Rediger Hold, Efteruddannelse.dk: Tjek tilmeldinger mod efteruddannelse.dk kan nu også rette problemer.
18.093

10/12-2020

Ønske, Stamdata, Rediger hold, Aktivitetsindberetning: Tilføjet kolonnen TMK under øen "Beregnet tilskud".
Fejl rettet, Stamdata, Ungedatabasen: EUD-elever uden passende bevis, men med afgangsårsag 14, blev ikke betragtede som gennemførte.
18.092

8/12-2020

Fejl rettet, Stamdata, Rediger Hold: Fikset fejl der fik siden til at fejle.
18.091

7/12-2020

Tilføjet, Font fallback for ø-overskrifter.
18.090

3/12-2020

Fejl rettet, Stamdata, Aktivitetsindberetning, Fuldtid: Hvis kladden indeholdt mere end 2500 linjer fik man ofte fejl når man forsøgte at gemme. Der er nu indført paginering på tabellen, så der vises 1000 rækker af gangen. Derudover var siden meget langsom og kunne give ukendt fejl fordi den tog for lang tid at danne.
Stamdata, SU: Man kan nu hente de kommunikerede XML'er.
18.089

1/12-2020

Ingen versionsnoter.
18.088

27/11-2020

Fejl rettet, Forside, Lærer: Undervisning fanen kan nu vise fravær data.
18.088

27/11-2020

Fejl rettet, Stamdata, EUD, AMU Statistik: Kan igen danne statistik på udtræk der indeholder fiktive CPR-numre.
Fejl rettet, Hold, Karakaterer: Karakterer kan igen opdateres af lærere der har adgang som holdfavorit.
Ønske, Kontektskort: Der linkes nu til 'Tilstededage' for AMU-hold på kontekstkortet.
Ønske, Stamdata, Rapportering: Tilføjet datakilden 'AMU Tilstededage'
18.087

25/11-2020

Fejl rettet, Stamdata, Elever, Bevis: Nye perioder for referencen til EUD-nødbekendtgørelse fra EUD beviser.
Fejl rettet, Stamdata, Elever, Bevis: Nogle stavefejl rettet på EUD Skolebevis.
18.086

25/11-2020

Ingen versionsnoter.
18.085

25/11-2020

Ingen versionsnoter.
18.084

25/11-2020

Ingen versionsnoter.
18.083

25/11-2020

Ingen versionsnoter.
18.082

23/11-2020

Fejl rettet, Stamdata, Hold, Rediger, EUD, AUB: EUD-fanen tager ikke længere lang tid at indlæse.
Fejl rettet, Skolehjem bookinger: Der tillades nu at lave skolehjem-bookinger med fiktive cpr-numre.
18.081

23/11-2020

Ingen versionsnoter.
18.080

23/11-2020

Fejl rettet, EDUP: Annulleringsanmodning kunne ikke besvares, hvis skolen selv havde sendt annulleringsanmodning inden modtagelsen.
Stamdata, Rapportering: Tilføjelse af datofelt til datakilden Elever-Elever.
18.079

20/11-2020

Ønske, Fravær, Masserediger: Der vises nu aktiviteter en måned tilbage fra dagsdato og som udangspunkt aktiviteter med fravær.
18.078

19/11-2020

Fejl rettet, Stamdata, Tilskud, AMU-SFI: Der blev i mange tilfælde fejlagtigt lavet en fejl om at eleven har angivet alternativ varighed.
Fejl rettet, Stamdata, EUD: Siden var blevet meget langsom for skoler med AMU.
18.077

18/11-2020

Ingen versionsnoter.
18.076

18/11-2020

Fejl rettet, Stamdata, Hold: Visning af synkroniseringsfejl for efteruddannelse.dk blev vist forkert.
18.075

18/11-2020

Stamdata, Tilskud, AMU Enkeltfag: Verifikationen af at et fag er lovlig på FKB'en bruger nu 'startdato' i stedet for udløsning-/tælledatoen.
Stamdata, EASY-integration, Opdater AMU kursist holdelement-tilknytninger: Hvis der ikke er nogle opdateringer eller fejl på en tilmelding, så vises rækkerne ikke. Dette betød dog at evt advarsler ikke blev vist. Nu vises hele tilmeldingen også hvis der er advarsler (som f.eks. ukendt rekvirent).
Fejl rettet, Stamdata, Efteruddannelse.dk synkronisering: Sletning af skolefagpåholdpladser var ikke understøttet.
Stamdata, Rediger hold, Efteruddannelse.dk: Det er nu muligt at indlæse et fuldt billede af hvordan et hold ser ud i EUDK, således at der kan sendes de rigtige ændringer til EUDK.
18.074

16/11-2020

Fejl rettet, Opgaver, Lærer: Siden fejlede siden sidste release.
18.073

16/11-2020

Fejl rettet, Opgaver, Lærer: Hvis man ikke havde rettigheder til at se information om elevers besvarelser/karakterer for en opgave, så fik man en fejl med, at man ikke har adgang til holdet. Nu skjules elev besvarelses-ø'en istedet (samt log og plagiatkontrol).
18.072

15/11-2020

Rettigheder, Protokol: Lærere har nu kun adgang til protokol for elever som læreren aktuelt har en relation til.
Rettigheder, Fraværsbemærkninger: Lærere har nu kun adgang til fraværsbemærkninger for elever som læreren aktuelt har en relation til.
18.071

13/11-2020

Eksamensdatabasen: SingleGradeType.Examyear, Proevebevis.Examyear m.fl. sættes nu ud fra termin og ikke ud fra datoen på protokollinjen da eksamensdatabasen ellers kan fejle. F.eks. skal eksamen 10/12-19 indberettes med examyear=2020. (Efter aftale med STIL/eksamensdatabasen).
Fejl rettet, Stamdata, Elever, Bevis, Skolebevis: For EUD fag med fagkategori Afsluttende prøve, vises alle fagets evalueringsformer nu på EUD Skolebevis.
18.070

11/11-2020

Fejl rettet, Stamdata, Elever, Beviser: Faget som har fagkategorien "Certikat" skal placere under på Grundforløbsfag af EUD Skolebeviset.
Fejl rettet, Hold, Rediger, AMU beviser: Man kan nu udstedt bevis hvis man har AMU Hold-tilmeldinger dobbeltoprettet i samme periode og ikke samme Kursistresultat.
Stamdata, Elever, EUD Beviser: Vi har opdateret teksten på EUD grundforløbsbeviser, så den afspejler den dobbelte kompetence for Social- og Sundhedsuddannelsen og social- og sundhedsassistentuddannelsen.
18.069

10/11-2020

Fejl rettet, Rettigheder: Man anses nu som holdfavoritlærer/stamklassefavoritlærer indtil 28 dage efter holdet/stamklassen er slut (før mistede man adgangsretten dagen efter holdet/stamklassen sluttede).
Fejl rettet, Stamdata, UNILogin: AMU Unavngivne elever indberettes ikke længere.
Fejl rettet, Generel skoleopsætning: Nyere version af Standardvilkår for offentlige myndigheders adgang til CPR-register information.
Fejl rettet, Stamdata, Elever, Beviser: Faget som har fagkategorien "Certikat" skal placere under på Grundforløbsfag af EUD Skolebeviset.
Fejl rettet, Hold, Rediger, AMU beviser: Man kan nu udstedt bevis hvis man har AMU Hold-tilmeldinger dobbeltoprettet i samme periode og ikke samme Kursistresultat.
Stamdata, Elever, EUD Beviser: Vi nu have opdateret Bekendtgørelse beskrivelse titel på Social- og Sundhedsuddannelsen og social- og sundhedsassistentuddannelsen på EUD grundforløbsbeviset.
18.068

10/11-2020

Fejl rettet, Opgaveaflevering, Elev: Siden kunne nogle gange fejle siden sidste release.
18.067

9/11-2020

Stamdata, Hold, Efteruddannelse.dk: Der kan nu findes- og rettes forskelle mellem Lectio og Efteruddannelse.dk på hold-pladser, hold-tillægspriser, hold-skolefag-perioder, hold-skolefag-pladser og hold-skolefag-tillægspriser.
Stamdata, Rapportering: Tilføjet feltet "Lærer" under datakilden FVU-tests
Fejl rettet, Stamdata, Integration, Easy, Opdater AMU kursist: Der sorteres nu på holdnavn og derfor burde fejl under opdatering af kursist ikke forekomme.
Fejl rettet, Stamdata, GYM-statistik: Nu bruges dags dato til opgørelse af stamklasse-dansk-hold.
Fejl rettet, Elever, Fravær, Fraværsårsager: Elever fik fejlside siden sidste release.
Fejl rettet, Lærer, Karakterer, Holdelement: Karaktergivningssiden fejlede siden sidste release for lærere.
18.066

6/11-2020

Rettigheder, Fraværsregistrering: Lærere har nu kun adgang til siden for aktiviteter indenfor det sidste år.
Rettigheder, Karaktergivning: Lærere har nu kun adgang til karaktergivningssiden for hold hvor læreren er aktuel holdfavoritlærer.
Stamdata, Elever, EUD Skolebevis: Faget med gennemført karakter er nu åbnet for EUD Skolebeviser.
18.065

5/11-2020

Ingen versionsnoter.
18.064

5/11-2020

Stamdata, Rediger lærer samme genvej var sat på to forskellige faneblade.
Stamdata, Elever, AUB: Tager nu højde for fraværsregistrering med godkendt/ikke godkendt.
Giv karakter for holdet: Lærere har nu kun adgang til siden, hvis man aktuelt har noget med holdet at gøre.
Fejl rettet, Stamdata, Elever, Bevis: Mere end ét prokollinje er gylidt på indledende EUD Bevis data.
Bogdepot: Skjul lærerlån-valget er gemmes nu på session.
Fejl rettet, Stamdata, Uddannelsesmodel, rapportering: Alle Karaktertype mangler information vises fra Kombineret Ungdomsuddannelse.
18.063

30/10-2020

Fejl rettet, Stamdata, Aktivitetsindberetning, AMU Enkeltfag: I Summeringer var bidraget nogle gange være forkert.
Fejl rettet, Stamdata, Aktivitetsindberetning, Åben uddannelse: I Summeringer var bidraget nogle gange være forkert.
Stamdata, Rapportering, Tilskudsdatakilder: Månedsopslitning opslitter nu også forventet bidrag.
18.062

28/10-2020

Ingen versionsnoter.
18.061

27/10-2020

Fejl rettet, Stamdata, UNILogin: Dannelsen af indberetning fejlede, hvis der var lærere i filen som ingen stamklasse-favoritter har i Lectio (siden release 18.059).
18.060

23/10-2020

Ingen versionsnoter.
18.059

22/10-2020

Stamdata, UNILogin: Der bruges nu de nyeste webservices.
Fejl rettet, Stamdata, UNILogin: Indberetningen kunne nogle gange indeholde hold på lærere selvom selve holdet ikke optrådte i filen.
18.058

21/10-2020

Stamdata, Studieretningsønsker: Elevtype-valget er gemmes nu på session til Studieretningsønsker.
Fejl rettet, Stamdata, Elev, Ansøger: Kan nu redigere ansøgerprofil, når samme CPR-nummer findes flere gange.
18.057

21/10-2020

Fejl rettet, Stamdata, Elever, Slet: Kan nu slette ubrugte elever der har haft AMU holddata tilnyttet.
Fejl rettet, Stamdata, EUD, Efteruddannelse.dk: Siden fejlede.
Stamdata, Eksamen, XPRS Censorkompetence indberetning: Kompetencen 4853 indberettes nu ikke længere i EGYM indberetninger.
Stamdata, Verifikation af stamdata: Brugerne kan nu se beregningsgrundlag under bevis-verifikation og studie-verifikation.
Stamdata, Rapportering: Tilføjet felterne "Skoledagskalender" og "Skoledagskalender effektiv" under felt-datagruppen "Hold"
Fejl rettet, Stamdata, EDUP: Indlæsning af elevdata fejlede for ikke-numeriske postnumre.
Fejl rettet, Stamdata, EDUP: Indlæsning af resultater fejlede for elevflytningssager.
Fejl rettet, stamdata, SkoleLocationer: Fejlbesked er blevet handlet og skrives pænere.
18.056

17/10-2020

Ingen versionsnoter.
18.055

17/10-2020

Ingen versionsnoter.
18.054

17/10-2020

Stamdata, Aktivitetsindberetning: Alle aktivitetsindberetnings-siderne er blevet ensrettet.
Stamdata, Elever, Beviser: Nye titler på Merkantile GF2 beviser og EUD Praktisk oplæringbeviser med split kompetence 1952v6 og 1932v9.
18.053

13/10-2020

Ingen versionsnoter.
18.052

12/10-2020

Stamdata, Beviser: Skolevejledningsbeviser kan vise lange navne i bevishoved.
Stamdata, Eksamen, XPRS Censorkompetence indberetning: Kompetencen 4846 indberettes nu ikke længere i EGYM indberetninger.
Fejl rettet, Stamdata, Lærer, Aktivitetsindberetning: Tilskud beregnet information vises nu under Aktivitetsindberetning.
Fejl rettet, Stamdata, Elever, Beviser, Manuelt: Delkarakter protokollinjer er ugyldig på beviser.
Fejl rettet, Skolehjem: Ved klik på uplaceret bookning blev der ikke vist farver i gantt-diagrammet.
Fejl rettet, EUD, AMU Statistik: AMU-statistik rapportering er dannet korrekt.
Stamdata, Aktivitetsindberetning: Mulighed for at printe data på "Data til UVM" fane.
18.051

7/10-2020

Fejl rettet, Stamdata, Aktivitetsindberetning: Verifikationen af om fag er lovlige brugte kun indberetningens startdato. Nu validereres det, om faget er lovligt på et eller andet tidspunkt i indberetningsperioden.
18.050

7/10-2020

Stamdata, EUD statistik: Hvis man har ansøgere dobbeltoprettet, så fjernes den ene ansøger nu fra filen og der gives en advarsel.
18.049

6/10-2020

Ingen versionsnoter.
18.048

5/10-2020

Fejl rettet, Stamdata, Aktivitetsindberetning, Import af udlån: Import fejlede af udlån med antal elever, der ikke samme er fra importfilen.
Fejl rettet, Stamdata, Aktivitetsindberetning, Korrektioner: Automatisk Bidrags-korrektion beregning for aktivitetsindberetning AMU.
18.047

5/10-2020

Fejl rettet, Stamdata, Aktivitetsindberetning: Redigering af aktivitetsindberetning korrektioner under hold det er nu muligt.
Fejl rettet, Stamdata, Aktivitetsindberetning Enkelfag, Fultid: aktivitetsindberetning oplysninger er nu indlæst korrekt.
Fejl rettet, Stamdata, Aktivitetsindberetning Enkelfag, Detaljer: AMU enkelfagsindberetning rapportering viser nu cpr nummmer.
18.046

2/10-2020

Stamdata, Beviser, AUD: Protokolinjer vises nu korrekt på bevis for finansuddannelsen.
18.045

02/10-2020

Stamdata, Beviser, AMU: Der kan nu udstedes manuelle beviser med fiktive cpr numre.
18.044

2/10-2020

Ingen versionsnoter.
18.043

2/10-2020

Ingen versionsnoter.
18.042

1/10-2020

Ingen versionsnoter.
18.041

1/10-2020

Stamdata, AMU Bevisdatabase: Beviser indsendes nu kun, hvis cpr nummeret på beviset er et normalt dansk cpr nummer (dvs beviser med fiktive cprnumre ikke indsendes).
18.040

29/9-2020

Fejl rettet, Stamdata, Elever, Bevis, Manuelt beviser: Beviser udstedes nu med protokolijner, der indeholder Merittype Godskrevet AVU.
Stamdata, Uddannelsesmodel: Udledning af om fagkategori er nu synlig for brugerne på Uddannelsesmodel udvidet information.
Fejl rettet, Stamdata, Eksamen, Elever til prøve indberetning: Der kunne komme fejl på nogle elever som reelt ikke har noget med indberetningen at gøre.
18.039

25/9-2020

Fejl rettet, Eksamen, Prøvehold: Prøvehold kunne ikke tilgås.
Stamdata, EUD, Praktikpladsen.dk fraværsindberetning: Der sendes nu ændringer ind for de sidste 3 måneders aktiviteter (var før 3 dage).
18.038

23/9-2020

Stamdata, EDUP hent beskeder: Timeout er nu sat op til 30 minutter og der vises progres.
Stamdata, Eksamen, XPRS Elever til prøve: Advarsler om fra dannelsen af "tidligere prøver" vises nu ikke længere.
Stamdata, Efteruddannelse.dk, Tilmeldinger indberetning: Fagtilknytninger fik ikke sat deres ForegårUndervisningPåVirksomhed og Fjernundervisning korrekt. Nu tages værdien fra holdelementperioden.
Stamdata, EUD, Indberetning: Indberetningen medtager nu også ansøgere der ikke er blevet optaget.
Stamdata, Aktivitetsindberetning: Hjælpeteksten opdelt i aktivitetsindberetning (fuldtid) på hver fane.
18.037

23/9-2020

Ingen versionsnoter.
18.036

22/9-2020

Fejl rettet, Stamdata, Elever, Bevis, EUD: Ny Nødbekendtgørelse for EUD GF2, EUD Praktisk oplæringsbevis, EUD Skolebevis og EUD Uddannelsesbevis.
Fravær, Rettigheder: Som lærer har man nu kun adgang til at se fravær for ens egne aktuelle stamklasser (favoritklasser), samt ens egne aktuelle hold (favorithold). Derudover kan man kun se fraværsoplysninger om elever man har en aktuel relation til (enten hold- eller klassefavoritlærer).
Fejl rettet, Elevens Opgaver: Hvis man ikke har rettigheder til at se en elevs opgaver, så fik man fejlsiden. Nu vises besked om manglende adgang.
Fejl rettet, Stamdata, Edup: At EDUP afviste en besked pga. manglende autorisation, forhindrede at man kunne sende en ny, lignende besked.
Fakturering: Opdatering af betalingsstatus overlever nu at hente status for en faktura på 0 kr., der af gode grunde ikke er blevet betalt.
Fejl rettet, Stamdata, EASY-integration, Skolehjemsstamdata: I nogle tilfælde fejlede import af skolehjem perioder.
18.035

21/9-2020

Fejl rettet, Opgaver: Det nye rettighedschecksystem for karakterer kunne give fejl i forbindelse med opgaver.
Fejl rettet, Stamdata, Elever, Manuelt bevis: Vælg det første matching Protokolinje, når udstedelse af EUD Skolebevis.
18.034

21/9-2020

Ingen versionsnoter.
18.033

21/9-2020

Karakterer, Rettigheder: Som lærer har man nu kun adgang til at se karakterer for ens egne aktuelle stamklasser (favoritklasser), samt ens egne aktuelle hold (favorithold). Derudover kan man kun se karakteroplysninger om elever man har en aktuel relation til (enten hold- eller klassefavoritlærer).
18.032

19/9-2020

Ingen versionsnoter.
18.031

18/9-2020

Ingen versionsnoter.
18.030

18/9-2020

Stamdata, Rapportering, Elev-Holdelement placeringer: Arbejdsadresse oplysninger kommer nu fra arbejdsadresse p-nr hvis dette er angivet. Alternativt for cvr nr.
Fejl rettet, Stamdata, Tilskud, AMU Plan+Split: Der tages nu igen højde for betalingsstatus. Hvis der er angivet EjBetalt, så udløses bidrag ikke.
18.029

18/9-2020

Stamdata, AMU Bevisdatabaseindberetning: Det er nu muligt at genbehandle fejlede indberetninger.
Stamdata, Verifikation af stamdata, Elev-studieverifikation: Verifikationsadvarsel om SSO kun for HF Enkeltfag
Stamdata, Elev: CPR-opdatering kan gennemføres med børn der endnu ikke har fået et navn i CPR-registeret.

Stamdata, Elev, Bevis: EUD Skolebevis 2020 viser nu tomme celler ved karakter 94 og 93.
Fejl rettet EDUP: Indlæsning af elevdata kunne blive afvist med beskeden "Modtagne elevdata er forældede, da der er senere udvekslinger i sagen.".
Ungedatabasen: Lectio har en ny indberetning til Ungedatabasen, der vil blive udrullet over de næste dage. Der er to nye faneblade til den nye indberetning: Et på elevstamdata, og et på ungedatabaseside.
18.028

17/9-2020

Fejl rettet, Fakturering: Nogle gange blev den samme fakturalinje foreslået mange gange i stedet for en enkelt.
Fejl rettet, Fravær, Dagsbaseret fraværsregistrering: Virkede ikke rigtigt hvis der var holdelementer indvolveret som løb over flere skoleår.
18.027

16/9-2020

Fakturering: Indsættelse af beskrivelseslinie baseret på skolehjemslinie, gav fejlsiden.
Stamdata, Hold, Opret: Betegnelse og kortbetegnelse bliver kopieret når man opretter ÅU/AMU hold via skabelonhold.
Fejl rettet, Stamdata, Aktivitet, Rediger: Problemer med at vælge materiale, når man bruger rediger aktivitet.
18.026

15/9-2020

Ingen versionsnoter.
18.025

15/9-2020

Fejl rettet, Stamdata, Vælg skoledagskalender: Listen er nu sorteret.
Stamdata, Holdet, Fakturering: Undervisningstaksten reduceres til 75% af normal UV-takst fra AMU Fjernudervisning.
18.024

14/9-2020

Fejl rettet, Stamdata, Elever, Beviser: EUD Grundforløbsbeviser undlod at vise nogle fag med både prøvekarakter og eksamenskarakter.
Stamdata, Studieverifikation: HF-elever har korrekte timer for C-niveau-fag
Stamdata, Aktivitetsindberetning, Skolehjem, Detaljer: Intet XprsElevType-check for Skolehjemindberetning på uddanelser hvor det ikke er påkrævet.
Stamdata, Aktivitetsindberetning, AMU SPLIT: Tilskud udløses nu på den enkelte holdelementperiodes slutdato.
Stamdata, Aktivitetsindberetning, AMU PLAN+SPLIT: Påbegyndelsestilskud udløses nu på første dag.
Elev, Fravær, Masserediger: Indført checkbox til kun at vise aktiviteter med fravær.
Fejl rettet, Stamdata, Aktivitetsindberetning: Eud skolebevis 2020 udløste ikke FÆRTA.
Fejl rettet, Stamdata, Rapportering, Standard Elevdatafelter: Værge2 email var altid tom.
Eksamen, Offentliggørelse: Offentliggørelse af S21 AGYM og S21 EGYM er nu implementeret.
Fejl rettet, Fraværsregistrering: Bemærkninger blev ikke vist korrekt.
Stamdata, Private aftaler: Ændring af kommentar om private aftaler.
18.023

9/9-2020

Stamdata, Aktivitetsindberetning, Skolehjem, Detaljer: Information om elevens praktiksted tilføjet.
Fejl rettet, Rapportering, Tilskud-AMU: Månedsvisning kunne give ukendt fejl.
Stamdata, EUD statistik: Dublet sekvenser og elevenavn navn vises, når Skolepraktikophold information genereres.
18.022

8/9-2020

Fejl rettet, Stamdata, Tilskud ÅU hold: Der blev altid udløst ÅBNUD TMK. Nu kan dette overskrives ved at vælge alt. undervisnings tmk på holdet/holdelementperioder.
Stamdata, Tilskud ÅU hold: Der tjekkes ikke længere for tilstededage.
Stamdata, Tilskud AMU Plan hold: Der vises nu forventet bidrag i de fleste tilfælde - også i mange fejltilfælde.
Fejl rettet, Elev-kviklinks, Masserediger fraværsregistrering: "Masseudfyld" funktionen udfyldte alle rækker med nye værdier. Dette er nu igen kun de valgte rækker.
18.021

7/9-2020

Fejl rettet, Stamdata, Elever, Beviser, EUD Skolebevis 2020: EUD Skolebevis 2020 fejler ved generering af manuelt bevis.
Stamdata, Statistik, GYM Stat STIL: STIL har opdateret deres XSD og denne er nu indlæst i Lectio.
Stamdata, Tilskud, AMU: P-indberetningsprincip understøtter nu "skæve" varigheder.
18.020

3/9-2020

Internet Explorer er ikke længere understøttet.
Fejl rettet, Optag.dk: Optag.dk fejler ved klik på regionerne.
18.019

1/9-2020

Fejl rettet, Stamdata, EDUP, Opret Elevudlån: EDUP tillader ikke udlån til anden uddannelse på trods af fri skiftekompetence.
Fejl rettet, Verifikation af valgfagsønsker: HHXv4 gav fejlen 'kunne ikke udlede en studieretningskategori'.
18.018

28/8-2020

Stamdata, Grades, Holdelement: Sortere på fag ved karaktergivning.
Fejl rettet, Skema: Tidskolonne var for sammenpresset for brugere på mac.
Beviser, EUD GF2 bevis: Bek. 419 og 475 tilføjet for detailhandelsuddannelse med specialer.
Beviser, HF enkeltfag: Indført verificering og mulighed for masseudstedelse.
Stamdata, Tilskud, Skolehjem: Der tjekkes ikke længere for om der er foretaget betaling (SHBET, SFBET og SPBET), før tilskuddet udløses.
Skema, Registrer fravær: Mulighed for at registrere fravær som ikke-godkendt (dog bruges informationen endnu ikke ifm AUB indberetninger).
Stamdata, Rapportering: Tilføjet to nye datakilder ”Elever - FVU Samtaler” og ”Elever - FVU Tests”
Stamdata, Opret faktura: viser nu en fejlbesked når debitornr er større en max-længden defineret i dbnavision.
Stamdata, Elever, Bevis, EUD praktisk oplæringsbevis: Forkerte bekendtgørelser på bagsiden af GF2 beviser.
Stamdata, SU, Indskrivningskontrol: Elevforløb med elevtypen "EUD HF" simuleres nu ikke til at udløse SU, selv om det har angivet skoleperiode.
Stamdata, Hold, AMU hold: Det er nu muligt at angive skæve varigheder på holdelementperioder. Tilskud tager dog pt ikke højde for det.
18.017

24/8-2020

Stamdata, Aktivitetsindberetning: Omgængere kan nu indberettes.
Stamdata, Elev, Rediger, Karakter: Alle karakter vises i øverste karakterblad for EUD-elever.
Stamdata, EUD Aktivitetsplan: Mulighed for at frasortere aflyste AMU-hold.
Stamdata, EUD Aktivitetsplan: Mulighed for at søge på flere ansvarsområder ved at adskille med komma.
Masseopdatering af prøvehold: Åbning for HFe EP fagkode 5774.
Stamdata, Uni-login indberetning: Fremtidige lærere medtages i indberetningen.
Stamdata, EUD, Efteruddannelse.dk: Siden er nu begrænset til maksimalt at vise 10.000 rækker (siden var blevet meget langsom - og i nogle tilfælde så stor at siden fejlede).
Fejl rettet, Stamdata, Holdet, Fakturering, Opret: Fejl vist ved oprettelse af en individual og samlet faktura.
18.016

20/8-2020

Fraværsregistrering, Dagsbaseret fravær giver liste af hold som der ikke kan laves dagsbaseret fravær for.
Eksamen, Beviser: Der kommer nu bevisforslag for ikke-EUX-elever på uddannelserne 1912 og 1922. Stamdata, EUD Aktivitetsplan: Grundforløbshold medtages i aktivitetsplan.
Fagvalidering: Alle EUD-fag er tilladte på 336v1.
Stamdata, UU Brobygning: UV data havde et gammelt udløbet certifikat på deres webservice. De har nu installeret et nyt og der kan hentes brobygningshold igen.
18.015

19/8-2020

Stamdata, Rediger adgangsrettigheder: Siden er blevet omskrevet så GUI er mere standard Lectio.
18.014

19/8-2020

Stamdata, Rapportering: Tilføjet Lokale ID (LectioID) som felt under datakilden "Lokaler".
Stamdata, Rapportering: Tilføjet CPR nummer med bindestreg-felt under datakilden ansøgere.
Fejl rettet, Opret, kreditnota: Fejl ved forsøg på delvis kreditering.
Fejl rettet, Stamdata, Holdet, Fakturering, Opret: Justeret pris er blevet reduceret som følge af ændring vedr bygningstakst.
Stamdata, Rapportering: Tilføjet elev-værge information under Elev-feltgruppen.
18.013

18/8-2020

Stamdata, Rapportering: Tilføjet dato-felter for datakilden "Fravær udspecificeret (fremmøde)" så man nu kan gruppere på dato, uge og måned.
Stamdata, Rapportering: Tilføjet Holdelement feltgruppen under datakilden "Elevaflevering"
Stamdata, Rapportering: Ny datakilde "Elever - Fravær (bemærkninger)" tilføjet
Stamdata, Rapportering: Tilføjet felterne "Studieretning ønsket" og "Studieretning ønsket alt." for feltgruppen "Elev".
Fejl rettet, Stamdata, Fagvægtning: HF Eksamensprojekt 5774- vægter nu 1.5.
Fejl rettet, Stamdata, beregning af tilskud: Tjek på om eleven er tilstede 1. og 2. dag fejlede.
Fraværsregistrering: Dagsbaseret fravær kan nu også bruges når der er mere end ét hold på en aktivitet.
Fejl rettet, Lærer, studieplan: Ukendt fejl ved tilgang til studieplan rettet.
Stamdata, Rapportering: Tilføjet feltgruppen "Hold" for datakilden "Elever - Fravær (udspecificeret)"
Fejl rettet, Stamdata, Rapportering: HoldelementID navn ændret.
Stamdata, Rapportering: Tilføjet feltet "Ansøgningsdato" under datakilden "Ansøgere"
18.012

17/8-2020

Fejl rettet, Stamdata, Holdet, Fakturering, Opret: Fejl vist ved oprettelse af en enkelt faktura.
Fejl rettet, Stamdata, Holdet, Fakturering, Opret: Advarsel om forkert pris på AMU-hold med takster på køreteknik.
18.011

17/8-2020

Fejl rettet, Stamdata, Fagverifikation: Fag på EUD blev erklæret ugyldige ved en fejl. Nu verificeres også op imod fag_speciale-tabellen.
Fejl rettet, Stamdata, Rapportering: Rettet fejl i månedlig AMU taxameter beregning.
Stamdata, Rapportering: Tilføjet P-nummer under datakilden "Elever, skoleforløbtilknytning".
Fejl rettet, Stamdata, Rapportering, Elev-felter: Hvis man valgte felter fra eleven, fejlede det ofte siden sidste release.
Stamdata, Terminer: Tilføjet gamle vinterterminer, så der nu er vinterterminer fra 1996/97 og frem.
18.010

14/8-2020

Forside for praktiksteder: Praktikaftaler vises stadig ved udlån til anden institution.
Skolehjem: Indbakken viser nu også holdtilknytninger der har "Indkvartering ønskes" sat.
Stamdata, AMU, Priser: Kursus, der afholdes hos kunden, skal ikke medtage bygningstaxameter.
API, Rapportering: API'et er nu tilgængeligt igen (slået fra siden 18.007 pga performanceproblemer).
Fejl rettet, Stamdata, Rediger hold: AMU Hold-tilmeldinger kan igen åbnes.
18.009

13/8-2020

Fejl rettet, rullemenuer: Viser igen brugerrelevante forslag.
18.008

13/8-2020

Klasser, Adgangskoder: Adgangskoder bliver først vist som udløbne efter 14 dage.
18.007

13/8-2020

Stamdata, Rapportering: Tilføjet 8 nye kolonner under datakilden EASY-P uddannelsesaftaler, samt tilføjet beskrivelse af Coesakode/uddannelseskode under datakilderne "Eksamen, protokollinier" og "Elever, EASY-P aftaler"
18.006

13/8-2020

Ingen versionsnoter.
18.005

12/8-2020

Stamdata, EASY-P indberetninger: Elever som har forkerte elevtyper registreret, får ikke længere forsøgt indberettet disse (da EASY-P fejler under indlæsningen).
Fejl rettet, Tilstededage: Hvis man trykkede på Masseangiv resultat, men ikke havde valgt noget i vælgeren, så fik man ukendt resultat.
Stamdata, Vælg Hold: Siden er nu begrænset til højest at vise 2000 hold i søgeresultatet (ellers blev siden urimeligt langsom at hente/vise).
18.004

11/8-2020

Skolehjem: Nyt faneblad ”Bookningsforslag”, der viser holdtilknytninger for hvilke der ikke findes bookninger, for elever der tidligere har brugt skolehjem.
Fejl rettet, Stamdata, Elevforløb: Kan vælge GF ved oprettelse af nyt elevforløb med GF+ periode.
Fejl rettet, Stamdata, Elever, Beviser, Manuelt: Faget kommer på beviset med to linjer fra forskellige Uddannelser.
Stamdata, EUD Statistik: Indberetningen afleveres nu gennem IPUng.
Fejl rettet, Verifikation af valgfagsønsker: Gyldige studieretningskategorier af fejlen "Ugyldig studieretning".
Stamdata, AMU, priser: Holdelementspriser giver ikke verifikationsfejl for fremtidige finansår.
Stamdata, Holdet, Fakturering, Opret: Ekstra prislinjer ved fag med køreteknisk anlæg.
Stamdata, Holdet, Fakturering, Opret: Varighed fra Holdelement til beregning af Taxameterpriserne.
18.003

6/8-2020

Fejl rettet, Stamdata, EASY-integration, AMU: Opdatering af AMU hold tillader nu holdperioder med skæv varighed for ikke ÅV hold, ved at opdele perioden i to dele.
18.002

6/8-2020

Eksamensdatabasen: Indførsel af karaktertypen 'Gymnasiets Standpunktskarakter'.
Stamdata, verifikation: Inført tjek på om den studerende har de obligatoriske studieretningsfag.
Fejl rettet, Beviser, Eksamensdatabasen: Indberetninger til eksamensdatabasen angiver udstedende person.
Fejl rettet, Stamdata, EUD: GST giver fejl i dannelse af EUD statistik.
Fejl rettet, Stamdata, Elever, Beviser, AMU: Varighed på bevis svarer ikke til tilmeldingens varighed.
Fejl rettet, Stamdata, EASY-integration, AMU: Opdatering af AMU hold tillader nu holdperioder med skæv varighed for ÅV hold.
Fejl rettet, Stamdata, EASY-integration, AMU: Introduktion af fejl der ikke blokerer importering for studerende med fag der ikke er fra UMO.
18.001

5/8-2020

Stamdata, Hold, Verifikation: Advarsel om AMU priser vises nu ikke længere, hvis der ikke kan beregnes en pris i takstkataloget (f.eks. for næste finansår).
Stamdata, Rapportering: Man kan nu hente rapporter i JSON og CSV format.
Skolehjem: Nyt faneblad ”Indbakke”, der viser holdelementstilknytninger uden matchende, periodemæssigt delvist overlappende bookning for holdet.
18.000

4/8-2020

Ansøger, Import: Import fejlede ved ansøgere med ønsker til dansk-tysk studentereksamen.
Ansøger, Søgning: Avanceret søgning understøtter søgning på ansøger-id og ekstern-id via fritekst-feltet 'Ansøger'.
Fejl rettet, Elever, Bevis, Manuelt bevis: Rettelse af tekst på side 2 på GF2 bagside beviser.

 

 

Tidligere versioner