Hjælp 17.227

1/7-2020

Fejl rettet, Konverter skemadata: Der blev ikke set forskel på små og store bogstaver i navne på holdelementer.
Fejl rettet, Stamdata, Fakturering: Opret faktura fejlede ved svensk postnummer.
Fejl rettet, Beviser, STX: Hævninger blev ikke medtaget ved tjek for andet fremmedsprog.
Stamdata, Masseopdater protokollinier: Mulighed for at masseopdatere karaktertype på protokollinier.
17.226

29/6-2020

Stamdata, Eksamensdatabasen: Afhentning af status på protokollinjer er nu slået til igen.
17.225

29/6-2020

Stamdata, Eksamensdatabasen: Afhentning af status på protokollinjer er midlertidigt slået fra.
17.224

29/6-2020

Fejl rettet, Stamdata, Dataeksport: Kan ikke downloade følsomme data uden Stamdatarettigheder
Stamdata, beviser: Åbning for EUD uddannelsesbevis 2020
17.223

26/6-2020

Stamdata, Beviser, EUD: Åbning for udstedelse af Eud skolebevis 2020
17.222

25/6-2020

Stamdata, Easyintegration, Protokol: "Dublet"-protokollinjer fik kun importeret den ene af linjerne. Nu forsøges alle linjerne importeret.
Stamdata, Easyintegration, Protokol: "DEL" karakterer importeres nu også.
Stamdata, Beviser, GYM: "Studieretning" teksten tilføjer nu ikke længere niveau selv, hvis niveaut allerede er en del af fagets betegnelse.
17.221

25/6-2020

Stamdata, AMU, Efteruddannelse.dk: Ny sekundær titel for EUX Elever på GF2 Beviser.
Fejl rettet, Beviser: Startdato på GF Dokumentations-beviser er elevforløbets start.
Fejl rettet, Rediger, Elever, Eksamen, Beviser: Eksamen type navn "Gymnasiets standpunktskarakter" er gyldig, når man udstedelse af manuelt bevis.
Fejl rettet, Rediger, Elever, Eksamen, Beviser: Udsteder flere ÅU Enkelfagsbeviser med forskellige fag.
Fejl rettet, Beviser: Mangel i titler på Teknisk EUX-beviser.
17.220

24/6-2020

Stamdata, AMU, Efteruddannelse.dk: Tilføjet funktion hvor man kan slå et HOPLGUID op i efteruddannelse.dk.
Fejl rettet, Stamdata, Rapportering, Lærer-datakilde: Kolonnerne fag, Holdelementer og Holdelementer (aktuel dato) kom ikke ud som lister i JSON api'et, men blev istedet sepereret med et specialtegn. Nu kommer de ud som pæne lister.
Fejl rettet, Beviser: Mangel i titler på EUX-beviser.
Fejl rettet, Elever, Bevis: Fag prøvetermin er nu udskrevet på ÅU enkeltfagsbevis.
Fejl rettet, Elever, Bevis: Full tekst ved karakteren gennemført på GF2 beviser.
17.219

24/6-2020

Fejl rettet, Elever, Studieplan, Valgfag, Valgfagstjek: Sammentælling af undervisningstid og Valgfagstjek på vores HF elever.
17.218

23/6-2020

Fejl rettet, Beviser, studenterkursus v2: Spansk 6627A validt fremmessprog.
Beviser, EUX: Covid-19 bekendsgørelse på EUX-beviser.
Fejl rettet, Eksamensdatabasen: Intern prøve indberettes nu korrekt efter eksamenstype.
17.217

23/6-2020

Fejl rettet, Beviser, Bagside: Ny bagsidetekst til HF Enkeltfag med overbygning.
17.216

23/6-2020

Skolehjem: TMK udledes automatisk ved opretning af bookning for hold.
Beviser, Studenterkursus v2: Opdatering af bevis-verifikation.
Fejl rettet, Beviser, Studenterkursus v2: Beviser kan genereres.
Stamdata, Skolehjem: TMK udledes automatisk ved opretning af bookning for hold.
Stamdata, Efteruddannelse.dk integration: Man kan nu søge på løbenummer.
Stamdata, Efteruddannelse.dk integration: Indberetning af tilmeldinger checkes nu for standard fejlene HoldPlac-87 og HoldPlac-88 i Lectio inden de forsøges indsendt.
Fejl rettet, Bevises, IB: Prøvebevis(gymnasielt) kan udstedes for IB-elever.
Fejl rettet, Beviser, Masseudstedelse: Masseudstedelse af AVU prøvebevis fejlede.
17.215

22/6-2020

Ingen versionsnoter.
17.214

22/6-2020

Ingen versionsnoter.
17.213

22/6-2020

Stamdata, Elev, Bevis: Reference til bekendtgørelse for COVID-19 opdateret på bagside af STX-v1 bevis.
Stamdata, Efteruddannelse.dk integration: Hvis en tilmelding slettes i Lectio og der efterfølgende kommer en opdatering fra EUDK (før lectio sletningen er sendt af sted), kunne der opstå fejl, da tilmeldingen ikke findes i lectio mere. Nu accepteres sådanne opdateringer.
17.212

19/6-2020

Fejl rettet, beviser: EUX merkantile beviser har nu korrekt Engelsk oversættelse af Erhvervsområdeprojekt.
Fejl rettet, beviser: 10.klassesbeviser kunne ikke udstedes for eux elever på 20/20 ordning.
Fejl rettet, beviser: Ændring af bekendtkørelse på bagside på EUD GF2-beviser.
17.211

19/6-2020

Fejl rettet, Stamdata, EUD, Praktikpladsfravær indberetning: Hvis en elev havde fået en fraværspost på mellem 0 og ½ minut, så fejlede indberetningen.
Fejl rettet, beviser, EUD GF2 bevis: Karakterene GE/IG og BE/IB blev set som ugyldige.
17.210

19/6-2020

Fejl rettet, Beviser: Tekst på beviser omkring SSO er rettet til.
Fejl rettet, Beviser: Projektlinjer kunne komme dobbelt.
Fejl rettet, Beviser, EUX: Nogle beviser kunne ikke udstedes.
17.209

19/6-2020

Fejl rettet, Beviser, EUD Skolebevis: Tom værdi kommer med beviset i stedet af Karakteren 94.
Fejl rettet, Uddannelsesmodel: Nogle Eud-specialer gav fejl ved søgning.
Fejl rettet, Beviser, GF2-bevis: Tekst om adgang til hovedforløb følger speciale-betegnelsen.
Fejl rettet, Stamdata, Eksamen, Beviser, Information: Engelsk tillægfil til bevis er opdateret.
17.208

18/6-2020

Fejl rettet, Stamdata, EUD, AUB: Oversigtstallene medtog også ikke-godkendte rækker, hvorfor det så ud som om der var poster som ikke blev afsendt.
Fejl rettet, Beviser, GYM: Bestået skala evalueres ikke for at blive konverteret til en gyldig tolvklasse skala.
Fejl rettet, Beviser, GYM: Hvis studieretningsprojektet var 6647-, så kom "Specialised Study Project: xxx" linjen ikke med på den engelske version.
Eksamen, Beviser, EUX: Henvisning til et ny nødprøvebekendtgørelsen på EUX-bevisernes bagside på grund af Covid-19.
17.207

18/6-2020

Eksamen, Beviser, GYM: Nogle fag er udmeldt med niveauet i fagets navn. Dermed kommer niveaut til at stå dobbelt. Dette fjernes nu.
Eksamen, Beviser: Karaktermultiplikater sættes korrekt for HTX elever med 5 og 6 A-niveau fag.
Stamdata, Karakterer: Faget 6672- Almen sprogforståelse har nu kun én lovlig karakter, som enten skal være intern prøve MDT,SAM eller SKR.
Eksamen, Beviser, GYM: Faget 6672- Almen sprogforståelse fremgår nu ikke længere med evalueringsform.
17.206

18/6-2020

Fejl rettet, Stamdata, EUD statistik: STIL har skiftet certifikat og Lectio fejlede derfor ved indberetninger.
Stamdata, Efteruddannelse.dk integration: Hvis en tilmelding slettes i Lectio og eudk samtidigt, kunne der opstå fejl når Lectio modtager sletningen fra eudk, da tilmeldingen ikke findes i lectio mere. Nu accepteres sådanne sletninger.
17.205

17/6-2020

Fejl rettet, Login: Safari på MacOS kan nu autoudfylde password ved login.
Fejl rettet, Stamdata, EUD GF2 bevis: Sidste kolonne titel på GF2-bevis blev korrigeret til "særlige oplysninger".
17.204

17/6-2020

Fejl rettet, Beviser, EUD skolebevis: Karakteren Gennemført blev set som ugyldig.
Stamdata, Elev, Bevis-udstedelse: Fag-check har fået opdateret fagkoder for HHX og HTX
Stamdata, Elev, Bevis-udstedelse: Reference til bekendtgørelse for COVID-19 opdateret på bagside af bevis.
Ansøger, bilag: Hentning af bilag kan nu gennemføres for skoler der ikke er ansøgers 1. prioritet
Stamdata, Eksamen, Eksamensadministration, Beviser, Kriterier: Elever der mangler bevis for EUD Hovedforløb findes indenfor de kommende tre måneder og de foregående tre måneder.
17.203

16/6-2020

Fejl rettet, Ansøger, konverter: Henviste ansøgere medtages baseret på deres 1.-prioritets uddannelse.
Stamdata, Elevforløb, Opret: Startår listen indeholder år i forvejen, når du opretter data.
Fejl rettet, Stamdata, EASY-P indberetning: Elever som har første skoleforløb i fremtiden indberettes nu også.
Fejl rettet, Stamdata, Ludus light import: Hvis filen ikke indeholdt henviser.csv, så fik man en ukendt fejl. Nu vises en pæn fejlbesked.
Stamdata, Uddannelsesmodel, Uddannelser-Skoleperioder: Tilføjet information om konteringsformål, samt fjernet nogle kolonner med info om TMK. TMK betegnelse og indberetningsprincip findes nu i tooltip.
Stamdata, Uddannelsesmodel, Fag: For AMU mål vises nu beregnede takster.
Stamdata, EUD, Efteruddannelse.dk integration: Funktionen "Marker som behandlet" er nu skjult og kan kun anvendes af Lectio Support. Ligeledes har LectioSupport fået en mulighed for at markere rækker som Ubehandlet.
17.202

12/6-2020

Fejl rettet, Stamdata, Eksamensdatabasen: Indberetning af prøvebeviser sker med udgangspunkt i prøvens afholdelsestermin.
Fejl rettet, Stamdata, AMU statistik: STIL har skiftet certifikater på serveren og derfor fejlede indberetninger. Lectio accepterer nu det nye certifikat.
Stamdata, AMU statistik: Tilføjet kolonne med info om indberetningsstatus.
Stamdata, AMU statistik: Hvis der er valideringsfejl ved indberetningen, så vises dette fra nu af i indberetningsstatus som fejl.
17.201

11/6-2020

Fejl rettet, Stamdata, Praktiksteder: Tilgang til praktiksteder fejlede ved ukendte postnumre.
Fejl rettet, Karakter-oversigter: Karakteren -3 blev ikke medtaget i gennemsnitsberegninger.
Eksamensmodul, afleveringer på prøvehold: Kopier afleveringer foreslår holdets nuværende lærer som default.
Fejl rettet, Skemalægningsapplikation: Når man henter og gemmer skemadata tager det nu noget kortere tid.
Fejl rettet, Ansøger, Søgning: Antal i quicksøgning stemte ikke overens med antal i søgeliste.
17.200

9/6-2020

Stamdata, Rediger, Hold, Vælg: Antal Elever kolonne ændret til en tal, Når man forsøger at kopier indhold over til excel.
17.199

9/6-2020

Ingen versionsnoter.
17.198

9/6-2020

Fejl rettet, Eksamen, Termin, Beviser, FVU Prøvebevis: Ændringer i FVU prøvebevis efter ny UVM skabelon i bagside (coronaspecial).
Fejl rettet, Eksamen, Termin, Beviser, AVU bevis: Ændringer i AVU bevis efter ny UVM skabelon i bagside (coronaspecial).
Fejl rettet, Eksamen, Termin, Beviser, AVU Prøvebevis: Ændringer i AVU prøvebevis efter ny UVM skabelon i bagside (coronaspecial).
Fejl rettet, Elever, Beviser, EUD: Prøvekarakter vises nu i kolonnen Prøvekarakter på eksamensbevis.
17.197

05/6-2020

Elev, forside: 'Aktuelt' viser midlertidigt bøger til aflevering 3 uger frem i stedet for 1 uge frem, af hensyn til den specielle eksamenssituation ifm Covid-19.
Fejl rettet, Hold, Lønfordeling, rapportering: Lønfordeling Beregning af Beløb.
17.196

4/6-2020

Fejl rettet, Ansøger import: Nye bilag til videresendte ansøgere blokerede for hentning af ansøgere.
Eksamen, Karakterer, Indtast: Listen over elever kan nu sorteres efter elevens navn.
17.195

3/6-2020

Fejl rettet, Ansøger søgning: Slutfordelings quicksøgning gav forkert resultat.
Stamdata, Rapportering, Datakilden Grupper: Hver gruppe optrådte én gang for hvert skoleår de var aktive i. Nu optræder hver gruppe præcist en gang.
Stamdata, Rapportering, Datakilden Grupper: Tilføjet kolonner med lærer og elevnavne, samt ID'er. Tilføjet start og slutdato for gruppen.
Stamdata, Rapportering, Feltgruppen Holdelement: Tilføjet kolonner med lærer og elevnavne, samt ID'er.
Fejl rettet: Ansøger, brevfletning: Fejlede ved manglende værger.
Stamdata, Ansøger, Region H: Det er nu muligt at angive hvilken institution ansøgeren skal til optagelsesprøve hos. Indberetningen til netprøver tager nu højde for dette felt.
17.194

2/6-2020

Stamdata, Elever, Rediger, Bevis, Manuelt: Der kan nu udstedes beviser for Studenerkursus v2.
Forside, Eksamen: Nu vises alle elevens/lærerens eksamener - også de aflyste. De aflyste vises med teksten "Aflyst". Herved kan eksamensaktive elever og lærere få adgang til deres rækkefølgeliste, selvom alle deres eksamener er aflyst.
Fraværsregistrering: Det er nu muligt for lærere at registrere fravær for alle lektioner på dagen. Før kunne der tidligst registreres fravær 60 minutter før aktivitetens starttidspunkt.
Fejl rettet, Eksamen, Opret prøvehold: I Større skriftlig opgaveterminer foreslås alle prøver nu oprettet som skriftlige (også selvom XPRS prøven er SAM/MDT). Bruges til oprettelse af SRP prøver til Netprøver.
Fejl Rettet, Ansøger konvertering, Region H: Fordelte ansøgere kan konverteres.
Stamdata, Hold verifikation, AMU: Der er indført advarsel, hvis ikke AMU priserne (fuld+justeret) stemmer overens med uddannelsesmodellen.
Stamdata, Verifikation af stamdata, Hold: Der findes nu ny funktion til at rette AMU priser på holdene, hvis priserne ikke stemmer overens med uddannelsesmodellen.
Stamdata, Opret/rediger Hold, AMU: Fuld og Justeret pris udfyldes nu automatisk for nye holdelementer.
17.193

28/5-2020

Stamdata, Rediger Hold, AMU: Det er nu muligt at se og redigere KvikDSNr og KvikNr på holdudbud. (KvikNr udfyldes ved første kørsel af EUDK indberetning).
Stamdata, Easy-synk: Der importeres nu KvikDSNr og KvikNr på amu hold.
17.192

27/5-2020

Fejl rettet, Eleve, Karakterer: Karakterer side fejlede, når elever er logger på.
Stamdata, Rediger hold, Eudk: Mulighed for at tjekke skolefag på holdplaceringer i eudk.
Rapportering, Hold, Elev-Holdelement placering: Tilføje feltet 'Symbol' til datakilden rapportering.
Stamdataverifikation, Hold: Fejl rettet, Skolepraktik giver ikke advarsel om at termin skal angives.
Fejl rettet, Fakturering, AMU: Den nye brug af takstkataloget til at udspecificere fakturalinier tog ikke højde for holdets skoledagskalender.
17.191

24/5-2020

Ingen versionsnoter.
17.190

24/5-2020

Ingen versionsnoter.

 

 

Tidligere versioner