Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2020/21
Institution Svendborg Gymnasium
Fag og niveau Dansk A
Lærer(e) Søren Nygaard Drejer
Hold 2018 DA-y (1y DA, 2y DA, 3y DA)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A 90'er- og 00'er-litteratur
Titel B Populærvidenskabelig artikel
Titel C Kognitiv semantik
Titel D Kognitiv semantik
Titel E Nedslag i litteraturhistorie
Titel F Fra Staffeldt til Broby-Johansen - nedslag
Titel G Eksistentialisme
Titel H Argumentation
Titel I Retorik og diskursanalyse
Titel J Kommatering
Titel K Værklæsning - Rifbjerg
Titel L Mediehistorie
Titel M Mediegenrer og analyse af tv-nyheder
Titel N Dokumentarfilm
Titel O Blog-forløb
Titel P Kroppen i lyrikken
Titel Q Litteraturteori
Titel R Forløb#4

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A 90'er- og 00'er-litteratur

Skriftligheds- og nærlæsningsforløb med fokus på noveller fra 90'erne og 00'erne:

Fokus:
Strukturering af analyserende genrer: strukturering af indledning og analyseafsnit, fortolkningshypotese, brug af citater.
Kendskab til træk ved litterær minimalisme
Semantisk skema
Intertekstualitet
Undertekst

Tekster:
Weitze: "Villy" (5 sider)
Weitze: "Biller" (6 sider)
Helle: "Køreplaner" (7 sider)
Helle: "En stol for lidt (2 sider)
Aidt: "Myggestik" (23 sider)
Aidt: "Bulbjerg" (15 sider)
Faglige forbindelser side 20-40.
Interview med Helle Helle i Ud & Se: "Hverdag!" (8 sider)

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 19 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Populærvidenskabelig artikel

Indhold:
Introduktion til genren: populærvidenskabelig artikel, herunder genretræk, modtager, retoriske virkemidler, artiklens komposition.
Retoriske appelformer, nyhedskriterier og væsentlighedskriterier, fortællende journalistik, objektiv formidling.
Produkt: populærvidenskabelig artikel i samarbejde med samfundsfag.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Kognitiv semantik

Introduktion til kognitiv semantik, herunder
metaforers kognitive funktion, kilde- og måldomæne, ontologisk metafor, orienterende metafor og strukturel metafor.

Forløb i sprog.

Litteratur:
Kasper Lezuik Hansen: Kort og godt om kognitive metaforer. Systime

25 sider

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Kognitiv semantik

Indhold:
Kasper Lezuik Hansen: Kort og godt om kognitive metaforer. Systime. 25 sider

Forløb i sprog.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Nedslag i litteraturhistorie

Nedslag i litteraturhistorie

Forberedelse til DHO

Tekster:

Middelalder: Ebbe Skammelsøn, Harpens kraft og Germand Gladensvend (6 sider)

Barok: Kingo: "Keed af Verden, og kær ad Himmelen" (2 sider), Holbein: "De to ambassadører" (billede), Bailly: "Selvportræt med vanitassymboler" (billede)

Oplysningen: Holberg: "Erasmus Montanus" (værk, 130 sider), Juel: "Det ryberske familiebillede" (billede)

Romantikken: Oehlenschläger: "Fædrelandssang", Staffeldt: "Indvielsen", H.C. Andersen: "Danmark, mit Fædreland", (3 sider) Friedrich: "Vandreren" (billede)

Det moderne gennembrud: Pontoppidan: "Havfruens sang" & "Naadsensbrød" (15 sider) , Ibsen: "Et dukkehjem" (værk, 130 sider)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Fra Staffeldt til Broby-Johansen - nedslag

Materiale:

Litteraturens veje

Staffeldt: "Indvielsen"
Grundvig: "At sige verden ret farvel"
HCA: "Skyggen", "Hist paa Vejen slaar en Bugt"
Kierkegaard: af "Enten-eller"
Aarestrup: "Angest"
Blicher: "Brudstykker af en Landsbydegns Dagbog"
Pontoppidan: "Muldskud"
Bang: "Frøkenen"
Ibsen: "Et dukkehjem"
Johs. V. Jensen: "Oktobernat"
Tom Kristensen: "Landet Atlantis", "Den syngende busk", "Angst", "Det blomstrende slagsmål"
Broby-Johansen: "Bordelpige dræber nyfødt"


Indhold:
Novelleanalyse, herunder fortællerforhold, rum, tid.
Lyrikanalyse.
Sproglig analyse, herunder talehandlinger.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 31 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Eksistentialisme

Indhold:
Sartre: af "Eksistentialisme er humanisme" (oversat litteratur)
Seeberg: "Hvile", "Patienten"
Villy Sørensen: "Blot en drengestreg"

Indhold:

Litterær analyse og sproglig analyse, herunder argumentation
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel I Retorik og diskursanalyse

Indhold:

Intro til retorik og til Mouffe og Laclaus diskursanalyse, herunder begreberne anafor, epifor, triade, antitese, hyperbel, metynomi, metafor, de klassiske retoriske appelformer, semantisk kæde, nodalpunkt, flydende betegner, framing. Broer til argumentationsanlayse

Materiale: lærerproduceret uv-materiale
Analyser af nytårstaler af Mette Frederiksen (2020) og Lars Løkke Rasmussen (2019), af Mette Frederiksens tale den 11. marts 2020 om coronavirus samt af dronningens tale om coronavirus.

Arbejde med debatterende artikel
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel K Værklæsning - Rifbjerg

Værklæsning: Rifbjerg: "Og andre historier"

Fokus:
Fortæller
Deiksis (sproganalyse)

Indhold:
Introduktion til deiksis (lærerproduceret materiale)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel L Mediehistorie

Materiale: Krydsfelt, side 265-282.
Herman Bang: "Branden"

Indhold:Mediekulturer, herunder mundtlig og skriftlig kultur, brug af medier, herunder sociale medier.

Omfang: ca. 25 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel M Mediegenrer og analyse af tv-nyheder

Materiale: Krydsfelt s 283-320.


Nyheds-programmer på tv: TV-Avisen (DR) og TV2-Nyhederne søndag den 27/9 2020


Indhold: fakta- og fiktionskoder, autenticitetsmarkører, fakta og fiktion i medier, analyse af nyhedsprogrammer på tv, nyhedskriterier
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel N Dokumentarfilm

Medieværk: Emil Langballe: Q's barbershop (1 time)

Øvrige dokumentarfilm:

Kestner: "Rejsen på ophavet"
Ladefoged: "Mirror"
Næsby Hansen: "Skjold & Isabel"
Leth: "Jeg er levende"

Litteratur: "Krydsfelt" side 283-302, 331-337.

Indhold: Dokumentargenrer, filmiske virkemidler, temaer i ny dansk dokumentar
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel R Forløb#4

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer