Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2020/21
Institution Svendborg Gymnasium
Fag og niveau Engelsk A
Lærer(e) Anine Jørgensen
Hold 2018 EN-d (1d EN, 2d EN, 3d EN)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A 1g Immigration
Titel B 1g The USA
Titel C 1g Voices of Protest
Titel D 2g The Lost Generation
Titel E 2g Gender
Titel F 2g India
Titel G 2g Virtual Book Club
Titel H 3g War - horror and heroism
Titel I 3g The USA (Presidential Election)
Titel J 3g Shakespeare: Macbeth
Titel K 3g The UK
Titel L Tilladte hjælpemidler: engelsk mundtlig eksamen 3g
Titel M Forløb#11

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A 1g Immigration

Ikke eksamensemne!!
Antal sider: 30
I det første forløb har vi fokus på lektielæsning, læsning af tekster (især pre-reading og læsestrategier), og der arbejdes med tekstanalyse, og relevant fagterminologi introduceres. Vi inddrager forskellige teksttyper (noveller, nyhedsklip, TED-Talk og en kortfilm). Det overordnede tema er immigration med fokuspunkter som kulturmøder/-sammenstød, push-pull faktorer, aktuelle forhold v. grænsen ml. USA og Mexico (ultimo 2018). Derudover inddrages FNs Verdensmål, som alle SG elever forventes at arbejde med i fagene.
Materiale:
Gish Jen, “Who’s Irish?”, in Jonna Engberg-Pedersen et al., Contexts, Gyldendal: 2005, pp. 160-169 (10 sider)
Edwidge Danticat, “Aline’s Journey”, in Kirsten Egebjerg et al., Texting, Systime: 2005, pp. 12-17 (4 sider)
Chimamanda Ngozi Adichie, “The Thing Around Your Neck”, in Helle Birk, American Issues, Systime: 2008, pp. 57-65 (7 sider)
Chimamanda Ngozi Adichie, “The Danger of a Single Story”, TEDGlobal: 2009, https://www.ted.com/talks/chimamanda_adichie_the_danger_of_a_single_story?language=en (talk + transcript) (3 sider)
Animated map of US immigration: https://www.youtube.com/watch?v=Fe79i1mu-mc
To nyhedsklip om migrantsituationen v. Tijuana (ultimo 2018), (svarer til ca. 1 side):
- ABC News https://www.youtube.com/watch?v=X9N3fqK-y18
- Fox News https://www.youtube.com/watch?v=SEWl4CESc3Q
Paul Gay, “The Removal” (short film), https://www.shortoftheweek.com/2018/12/04/the-removal/ (10 min.=3 sider)
UN Goals of Sustainable Development: https://sustainabledevelopment.un.org/# (ca. 2 sider pr. gruppe)
(Supplerende stof: https://news.un.org/en/story/2018/11/1026831 og https://news.un.org/en/story/2018/11/1027121)
Faglige mål:
Sprogfærdighed
̶ forstå forholdsvis komplekse mundtlige engelske tekster og samtaler af en vis længde om almene og faglige emner fra forskellige regioner og i forskellige stillejer
Sprog, tekst og kultur
̶ gøre rede for indhold, synspunkter og sproglige særtræk i engelsksprogede tekster
̶ analysere og fortolke forskellige nyere og ældre tekster med anvendelse af relevant faglig terminologi og metode
̶ analysere og perspektivere aktuelle forhold i engelsksprogede regioner på baggrund af engelskfaglig viden om historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien og USA
̶ anvende faglige opslagsværker og øvrige hjælpemidler

Kernestof:
̶ ordforråd, herunder orddannelse og idiomer
̶ sproglærings- og kommunikationsstrategier
̶ tekstanalytiske begreber og metoder til analyse af fiktive og ikke-fiktive tekster
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 14,00 moduler
Dækker over: 20 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B 1g The USA

Antal sider: Ca. 23
Til dette forløb hører også studieplanens "3g The USA (Presidential Election)".
I forløbet undersøger vi forskellige aspekter af det amerikanske samfund, amerikansk historie og kultur og amerikanske værdier. Som overgang fra det foregående forløb om ”Immigration” indleder vi med en tekst om de væsentligste immigrationsbølger til USA, og vi læser om de første europæiske ”settlers” i første del af 1600-tallet. Herefter læser vi novellen ”Spoil the Child”, som foregår i 1800-tallet og fortæller om en pionerfamilies rejse vestpå (”the frontier myth”, ”the Am. dream”). Næste nedslag er amerikanernes forhold til skydevåben med særligt fokus på Parkland 2018 og de unges reaktioner (Emma Gonzalez). Sidste del af forløbet omhandler afro-amerikanernes historie og forhold i det amerikanske samfund. Metodisk fortsætter vi arbejdet med analyse og fortolkning af skønlitteratur, og vi introducerer retorisk analyse og elementer af filmanalyse.

Materiale:
Geirr Dahl, “The Making of a Nation”, in Geirr Dahl et al., Adult Words – Textbook, Gyldendal: 2000, pp. 148-153 (4 sider)
William Bradford, “Of Plymouth Plantation” (1620-21), in Hanna and Edward Broadbridge (eds.), New England Crucible of the United States, Munksgaard: 1998, pp. 15-19 (4 sider)
Howard Fast, ”Spoil the Child”, The Saturday Evening Post August 6, 1938, https://www.trussel.com/hf/spoil.htm (7 sider)
Diverse kort og billeder til illustration af "the frontier" og "pioneers".
2nd Amendment https://constitutioncenter.org/interactive-constitution/amendments
ABC News clip about the Parkland school shooting (2018), https://www.youtube.com/watch?v=xglJosk=pnA (2 sider)
Emma Gonzalez, "We Call BS" - speech, 17 Feb. 2018, https://edition.cnn.com/2018/02/17/us/florida-student-emma-gonzalez-speech/index.html (3 sider)

Som optakt til arbejdet med spillefilmen The Butler og afro-amerikanerne har klassen i grupper arbejdet med følgende emner/materiale og har holdt præsentationer for hinanden. Ca. 3 sider pr. gruppe.
1. Separate but Equal: (Bianca Erlich-Møller of Mathilde Thomsen, Black Voices, Gyldendal: 2016, pp. 60-63)
2. Brown v. Board of Education and Supreme Court Justice Earl Warren (1954) + Little Rock, Arkansas: Central High School integration crisis (1957): https://www.history.com/topics/black-history/central-high-school-integration
3. Dr Martin Luther King and the Civil Rights Movement: https://www.history.com/topics/black-history/martin-luther-king-jr
4. Malcolm X, the Nation of Islam: https://www.history.com/topics/black-history/malcolm-x and The Black Panthers: https://www.history.com/topics/civil-rights-movement/black-panthers
5. The Vietnam War and black soldiers: Gerald F. Goodwin, “Black and White in Vietnam”, July 18, 2017, https://www.nytimes.com/2017/07/18/opinion/racism-vietnam-war.html
6. Emmett Till: https://www.history.com/this-day-in-history/the-death-of-emmett-till
7. The long, hot summer of 1967 (race riots):
https://www.youtube.com/watch?v=ykzOhWWOAHU

Spillefilm: Lee Daniels, The Butler (2013).

Faglige mål:
Sprogfærdighed
̶ forstå forholdsvis komplekse mundtlige engelske tekster og samtaler af en vis længde om almene og faglige emner fra forskellige regioner og i forskellige stillejer
̶ læse og forstå lange og komplekse tekster på engelsk i forskellige genrer og stillejer fra forskellige historiske perioder og engelsksprogede regioner, samt tekster fra andre fag end engelsk
Sprog, tekst og kultur
̶ analysere og beskrive engelsk sprog grammatisk og stilistisk med anvendelse af relevant faglig terminologi
̶ gøre rede for indhold, synspunkter og sproglige særtræk i engelsksprogede tekster
̶ analysere og fortolke forskellige nyere og ældre tekster med anvendelse af relevant faglig terminologi og metode
̶ analysere og perspektivere aktuelle forhold i engelsksprogede regioner på baggrund af engelskfaglig viden om historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien og USA

Kernestof:
̶ tekstanalytiske begreber og metoder til analyse af fiktive og ikke-fiktive tekster
̶ et genremæssigt bredt udvalg af fiktive og ikke-fiktive tekster fra forskellige perioder, herunder skrevne værker
̶ væsentlige sproglige, historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien og USA samt andre engelsksprogede regioner.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 11,00 moduler
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C 1g Voices of Protest

Ikke eksamensemne!!
Antal sider: 9
I dette forløb arbejdes primært med sagprosa (tale og artikel) for at træne genrekendskab og analyse af sagprosa. Alle tekster, som klassen har arbejdet med enten samlet eller hver for sig (mundtlig aflevering med præsentation af analyse af selvvalgt "protesttekst") kredser om en protest og vi undersøger, hvordan afsenderen benytter sproglige/retoriske virkemidler for at få sit budskab ud. Den første tekst er Oprah Winfreys takketale ved Golden Globe 2018 (MeToo-tema), og ud over at analysere talen (både video og transcript) trækker vi på viden fra det foregående forløb om USA (især afro-amerikanernes forhold). Den næste tekst er en artikel omhandlende klimastrejkerne den 15. marts 2019, og her undersøger vi, hvordan de involverede parter og deres sag fremstilles i det amerikanske online-medie Vox. Eleverne har desuden analyseret en selvvalgt tekst (sangtekst, tale, artikel el. lign.) for at træne mundtlig præsentation af analyse (optakt til den mundtlige årsprøve).

Materiale:
Oprah Winfrey, Speech at the Golde Globe Ceremony, 2018 https://edition.cnn.com/2018/01/08/entertainment/oprah-globes-speech-transcript/index.html (video og transcript - i alt 6 sider)
https://edition.cnn.com/2018/01/08/entertainment/oprah-globes-speech-transcript/index.html
Umair Irfan, "Playing hooky to save the climate: Why students are striking on March 15, Vox, 14 March 2019, https://www.vox.com/2019/2/21/18233206/march-15-climate-strike (3 sider)
Klip med Greta Thunberg (speech - Poland conference - 2018) https://www.youtube.com/watch?v=VFkQSGyeCWg)

Faglige mål:
Sprogfærdighed
̶ forstå forholdsvis komplekse mundtlige engelske tekster og samtaler af en vis længde om almene og faglige emner fra forskellige regioner og i forskellige stillejer
̶ udtrykke sig flydende og spontant med formidlingsbevidsthed i præsentation, samtale og diskussion på nuanceret og velstruktureret mundtligt engelsk om en bred vifte af almene og faglige emner med høj grad af grammatisk korrekthed og med evne til selvkorrektion

Sprog, tekst og kultur
̶ analysere og beskrive engelsk sprog grammatisk og stilistisk med anvendelse af relevant faglig terminologi
̶ gøre rede for indhold, synspunkter og sproglige særtræk i engelsksprogede tekster
̶ analysere og fortolke forskellige nyere og ældre tekster med anvendelse af relevant faglig terminologi og metode
̶ demonstrere viden om fagets identitet og metoder.

Kernestof:
principper for tekstopbygning og tekstsammenhæng
tekstanalytiske begreber og metoder til analyse af fiktive og ikke-fiktive tekster
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D 2g The Lost Generation

Ikke eksamensemne!!
Forløbet handler om mellemkrigstidens ungdom - The Lost Generation - som beskrevet litterært hos F. Scott Fitzgerald i The Great Gatsby og i et uddrag af Ernest Hemingways A Farewell to Arms. Som optakt til værklæsningen (The Great Gatsby) arbejder klassen med forskellige aspekter af perioden generelt (se nedenfor). Fiktionsteksterne læses delvist ud fra et nykritisk perspektiv, men sættes også ind i en litteraturhistorisk og kulturhistorisk sammenhæng, herunder eksempler på "stream of consciousness" hos Hemingway. Klassen har desuden set og som aflevering skrevet anmeldelser af Odense Teaters opsætning af The Great Gatsby (efteråret 2019). (I alt ca. 180 sider).

Materiale:
F. Scott Fitzgerald, "The Great Gatsby", Penguin Books: 1926 (Ca. 160 sider) - Værklæsning.

Dokumentar: America in Color, epis. 1 "The 1920s" (2017) https://www.dr.dk/tv/se/america-in-color-s-1-eps-1-5/usa-i-farver/usa-i-farver-1-5 (Set som introduktion til emnet, ca. 5 sider)

Selvfundet materiale om USA i 1920'rne: Gruppevis har klassen holdt oplæg om følgende emner: The US economy of the 1920s, Prohibition and organized crime, Technology and the automobile, Race relations and the Harlem Renaissance, The entertainment industry, Food and drink, Gender roles and 1920s fashion. (Ca 5 sider pr. gruppe).

Denis Delaney et al., Fields of Vision II, Longman, s. G79-G87: Writer's Gallery (F. Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway), uddrag af Ernest Hemingway, "A Farewell to Arms" (Ca. 8 sider)

De første ca. 5 min. af Katherine Godin, M.Ed., "American Literature: The Lost Generation, Expatriate Writers of the 20the Century", https://www.youtube.com/watch?v=E_ajaiyyEvI (Ca. 2 sider)

Sproglig/stilistisk opgave på baggrund af kort artikel fra "1920s gossip magazine" (Town Topics: The Journal of Society) https://www.amdigital.co.uk/about/blog/item/town-topics

Faglige mål:
Sprogfærdighed:
̶ udtrykke sig flydende og spontant med formidlingsbevidsthed i præsentation, samtale og diskussion på nuanceret og velstruktureret mundtligt engelsk om en bred vifte af almene og faglige emner med høj grad af grammatisk korrekthed og med evne til selvkorrektion
̶ læse og forstå lange og komplekse tekster på engelsk i forskellige genrer og stillejer fra forskellige historiske perioder og engelsksprogede regioner, samt tekster fra andre fag end engelsk

Sprog, tekst og kultur:
̶ analysere og fortolke forskellige nyere og ældre tekster med anvendelse af relevant faglig terminologi og metode
̶ perspektivere tekster litteraturhistorisk, kulturelt, samfundsmæssigt og historisk

Kernestof:
̶ tekstanalytiske begreber og metoder til analyse af fiktive og ikke-fiktive tekster
̶ et genremæssigt bredt udvalg af fiktive og ikke-fiktive tekster fra forskellige perioder, herunder skrevne værker
̶ væsentlige strømninger i britisk og amerikansk litteraturhistorie
̶ væsentlige sproglige, historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien og USA samt andre engelsksprogede regioner.Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 13,00 moduler
Dækker over: 21 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E 2g Gender

I dette forløb er der især fokus på mundtlig såvel som skriftlig analyse af sagprosa (opinion pieces, documentary), herunder udøvelse af kildekritik. Sprogligt arbejder vi især med sproglig stil samt standard og variation. Indholdsmæssigt arbejder vi med forskellige aspekter af kønsproblematikken, bl.a. "cross-gender" og "gender neutrality". Forløbet afsluttes med en fiktionsdel (novelle og spillefilm), hvor vi arbejder videre med allerede kendte analysemetoder. (I alt ca. 25 siders tekst + 1 spillefilm).

Julie Compton, "'Boy or girl?' Parents raising 'theybies' let kids decide", nbcnews, July 19, 2018, https://www.nbcnews.com/feature/nbc-out/boy-or-girl-parents-raising-theybies-let-kids-decide-n891836 (6 sider). Teksten handler om forældres valg om at opfostre deres børn uden at italesætte og synliggøre deres køn for omverdenen.
Louise Roberts, "Stop the sexual politicisation of childhood. We have gone too far", The Daily Telegraph, July 27, 2017, https//www.dailytelegraph.com.au/rendeview/stop-the-sexual-politicisation-of-childhood-we-have-gone-too-far/news-story/2025d0b4b57d76a145798fc2fbe2ce49 (4 sider) Teksten er en kritik af det kønsneutrale samfund.
Ainsley Hawthorn, "Gender neutrality doesn't hurt children - it's part of our history", The Globe and Mail July 5 2019, https://www.theglobeandmail.com/opinion/article-gender-neutrality-doesnt-hurt-children-its-part-of-our-history/ (4 sider) Teksten undersøger gennem historiske nedslag forskellige tiders syn på børn og køn og konkluderer, at det vi i dag ser som traditionel skelnen mellem piger og drenge, bl.a. gennem tøjstil, er en forholdsvis ny skelnen.

Dokumentar: Eric Rockey, Pink Boy, 2005 https://www.shortoftheweek.com/2016/09/08/pink-boy/ Dokumentaren følger den amerikanske dreng, Jeffrey, og hans mor. Jeffrey ønsker at gå klædt som og blive betragtet som en pige, og hans mor har efter flere overvejelser valgt, at det er den rigtige løsning for Jeffrey. Vi hører bl.a. om de udfordringer, det kan give i et forholdsvis konservativt og traditionelt samfund (de am. sydstater), men overordnet set mødes Jeffrey i filmen primært med forståelse. (Ca. 5 sider)

Novelle: Abigail Ulman, "Frida Boyelski's Shiva", Elle (Australia), 1 Mar 2017 (6 sider)

Spillefilm: Tom Hooper, "The Danish Girl", Universal: 2015

Faglige mål:
Sprogfærdighed:
̶ læse og forstå lange og komplekse tekster på engelsk i forskellige genrer og stillejer fra forskellige historiske perioder og engelsksprogede regioner, samt tekster fra andre fag end engelsk
̶ skrive længere, nuancerede og velstrukturerede tekster på engelsk om komplekse emner med høj grad af grammatisk korrekthed, beherskelse af skriftsproglige normer samt formidlingsbevidsthed
Sprog, tekst og kultur:
̶ analysere og beskrive engelsk sprog grammatisk og stilistisk med anvendelse af relevant faglig terminologi
̶ gøre rede for indhold, synspunkter og sproglige særtræk i engelsksprogede tekster
̶ analysere og fortolke forskellige nyere og ældre tekster med anvendelse af relevant faglig terminologi og metode
̶ analysere og perspektivere aktuelle forhold i engelsksprogede regioner på baggrund af engelskfaglig viden om historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien og USA
̶ orientere sig i et større engelsksproget stof, herunder udøve kildekritik og dokumentere brugen af forskellige informationskilderKernestof:
̶ tekstanalytiske begreber og metoder til analyse af fiktive og ikke-fiktive tekster
̶ et genremæssigt bredt udvalg af fiktive og ikke-fiktive tekster fra forskellige perioder, herunder skrevne værker
̶ væsentlige sproglige, historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien og USA samt andre engelsksprogede regioner.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F 2g India

(I alt ca. 52 sider)
Forløbet omhandler Indien og har særligt fokus på ”independence and partition”, ”gender issues and women’s rights”, ”urban/modern India” samt ”Bollywood”. Vi læser primært fiktion og får i denne forbindelse en introduktion til forskellige analysemetoder (postcolonial criticism, gender criticism, biographical criticism). I forb. med Nehrus tale, ”A Tryst With Destiny”, har vi anvendt retorisk analyse og desuden fået en introduktion til diskursanalyse. Da klassen sideløbende har arbejdet med Indiens historie i historiefaget, har vi desuden inddraget elementer af historiefagets kildekritik og diskuteret de forskellige metodiske tilgange og deres styrker og svagheder.
(De sidste moduler i forløbet er læst under nedlukningen i 2020).

Materiale:
I Katrine Brøndsted, Narrating India, Alt i Ord: 2016 har vi læst følgende:
Fiction:
- Shashi Deshpande, ”The Dark” (short story 2004) (6 sider)
- Mohsin Hamid, “How to Get Filthy Rich in Rising Asia” – excerpt (2013), pp. 152-160 (8 sider)
- R.K. Narayan, “The Blind Dog” (1943), pp. 238-242 (5 sider)
- Sujata Bhatt, “Search for My Tongue” – poem (pp. 282-283) (2 sider)
Non-fiction:
- Jawaharlal Nehru, “A Tryst With Destiny” (1947) (3 sider)
Literary theory:
- Postcolonial Theory, pp. 322-325 (3 sider)
- Postcolonial Criticism, pp. 336-337 (1 side)
- Gender Criticism, pp. 334-335 (2 sider)
- Biographical Criticism, p. 328 (1 side)
Introductions:
- Introductory vocabulary, p. 13
- Indian Independence and Partition, pp. 16-25 (4 sider)
- India and Cinema – an introduction, pp. 200-205 (4 sider) – suppleret med 3 filmklip (ca. 3 sider)
- https://www.youtube.com/watch?v=9du69d2v4Ro
- https://www.youtube.com/watch?v=4dsFQFCvVGU
- https://www.youtube.com/watch?v=Zk5pvj8oDiI
OBS:
https://www.youtube.com/watch?v=9du69d2v4Ro
https://www.youtube.com/watch?v=Zk5pvj8oDiI
ER IKKE LÆNGERE TILGÆNGELIGE ONLINE.

Andre kilder/tekster:
India’s Transgender Community: the Hijra https://www.youtube.com/watch?v=mgw7M-JABMg (2 sider)
Short video about Sir Cyril Radcliffe and the partition: https://www.bbc.com/news/av/world-asia-40788079/cyril-radcliffe-the-man-who-drew-the-partition-line (1 side)
Kashmir and Jammu – status – autumn 2019: https://www.bbc.com/news/world-asia-india-50233281?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/topics/cx3ezqn30pmt/india-pakistan-relations&link_location=live-reporting-story (2 sider)

Trine Østergaard, The English Handbook, Systime: 2017, pp. 156-162 (om diskursanalyse) (5 sider)
Kernestof:
̶ standardsprog og variation, herunder elementer af det engelske sprogs udvikling
̶ tekstanalytiske begreber og metoder til analyse af fiktive og ikke-fiktive tekster
̶ et genremæssigt bredt udvalg af fiktive og ikke-fiktive tekster fra forskellige perioder, herunder skrevne værker
̶ faglig læsning af engelske tekster i samspil med andre fag
̶ væsentlige sproglige, historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien og USA samt andre engelsksprogede regioner.
Faglige mål:
Sprogfærdighed
̶ forstå forholdsvis komplekse mundtlige engelske tekster og samtaler af en vis længde om almene og faglige emner fra forskellige regioner og i forskellige stillejer
̶ læse og forstå lange og komplekse tekster på engelsk i forskellige genrer og stillejer fra forskellige historiske perioder og engelsksprogede regioner, samt tekster fra andre fag end engelsk
Sprog, tekst, kultur
̶ analysere og fortolke forskellige nyere og ældre tekster med anvendelse af relevant faglig terminologi og metode
̶ perspektivere tekster litteraturhistorisk, kulturelt, samfundsmæssigt og historisk
̶ behandle komplekse problemstillinger i samspil med andre fag
̶ demonstrere viden om fagets identitet og metoder.

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 14,00 moduler
Dækker over: 27 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G 2g Virtual Book Club

Dette forløb kan ikke trækkes til den mundtlige eksamen i 3g.
I dette virtuelle forløb (læst under Covid-19 hjemsendelsen) er der fokus på værklæsning. Eleverne har individuelt måttet vælge et engelsksproget værk at læse, og har bearbejdet det analytisk på baggrund af en stillet opgave. Undervejs har vi brugt nogle moduler på gruppediskussioner af de valgte værker samt generel individuel og gruppevis vejledning. Produktet er en individuel, mundtlig analyse og fortolkning (afleveret som lydfil/screencast) af det valgte værk. (I gennemsnit(!) 200 sider/elev).

Faglige mål:
Sprogfærdighed
̶ læse og forstå lange og komplekse tekster på engelsk i forskellige genrer og stillejer fra forskellige historiske perioder og engelsksprogede regioner, samt tekster fra andre fag end engelsk
Sprog, tekst og kultur
̶ analysere og fortolke forskellige nyere og ældre tekster med anvendelse af relevant faglig terminologi og metode
̶ perspektivere tekster litteraturhistorisk, kulturelt, samfundsmæssigt og historisk
Kernestof:
̶ tekstanalytiske begreber og metoder til analyse af fiktive og ikke-fiktive tekster
̶ et genremæssigt bredt udvalg af fiktive og ikke-fiktive tekster fra forskellige perioder, herunder skrevne værker
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 9,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H 3g War - horror and heroism

Forløbet er et litteraturhistorisk forløb, hvor alle tekster omhandler krig, krigens væsen og krigens konsekvenser for mennesket.
Temaet ”War – horror and heroism” behandles primært ud fra fiktion med litteraturhistoriske nedslag i middelalder (Geoffrey Chaucer), renæssance (William Shakespeare’s Henry V), 1. Verdenskrig (The War Poets), Vietnamkrigen og ”Counter Culture” (Dylan, Lennon; Tomalin) samt nutiden (USA's krigsførelse i Irak/Afghanistan).
Vi undersøger, hvordan krig og deltagere i krig er beskrevet i litteraturen og de værdier, som knytter sig til krigsførelse og soldaten som arketype (”heroism v. the horrors or war”). Genremæssigt arbejder vi med drama (kort uddrag), poesi, novelle, romanuddrag samt et eksempel på ”New Journalism”. (I alt 37 sider).
Middelalder og renæssance:
Geoffrey Chaucer, The Canterbury Tales: General Prologue (The description of the knight), https://d.lib.rochester.edu/crusades/text/canterbury-tales-prologue-knight (Audio version: https://archive.org/details/P_CHA_GEO_01) (2 sider)

William Shakespeare, Henry V, Act 4, Scenes 3 and 8 (sc. 8: uddrag), http://shakespeare.mit.edu/henryv/henryv.4.3.html
Klip fra Kenneth Branaghs 1989 filmatisering af Shakespeare’s Henry V, https://www.youtube.com/watch?v=hPXXuEel0fU
(6 sider)
1. Verdenskrig:
Tre BBC podcast. Hver gruppe har lyttet til og præsenteret væsentlige pointer fra podcasten videre til andre grupper (matrix). (5 sider)
- Britain: The psychology of War https://www.bbc.co.uk/programmes/p02sx707
- France: Heroism https://www.bbc.co.uk/programmes/p02sx6p8 (The first 22 minutes)
- Minds at War: Paths of Glory https://www.bbc.co.uk/programmes/p02sx5t2
Denis Delaney et al., Fields of Vision, vol. 2, Longman, pp. G117-123 (4 sider)
- Rupert Brooke, “The Soldier”
- Wilfred Owen, “Dulce et Decorum Est”
- Siegfried Sassoon, ”Base Details”
- Writers’ Gallery: War Poets
Denis Delaney et al., Fields of Vision, vol. I, Longman, p. A21 “The Sonnet” (1/2 side)
Vietnamkrigen – ‘Counter Culture’:
Plastic Ono Band, “Give Peace a Chance” http://www.absolutelyrics.com/lyrics/view/john_lennon/give_peace_a_chance/
og https://www.youtube.com/watch?v=C3_0GqPvr4U (1 side)
Bob Dylan, “A Hard Rain’s A-Gonna Fall”, http://www.bobdylan.com/#/songs/a-hard-rains-a-gonna-fall-0
(2 sider)
Nicholas Tomalin, “Zap, zap, the general goes killing Viet Cong”, The Times, June 5, 1966. This version: from The Sunday Times, Dec. 14, 2008, http://archive.timesonline.co.uk/tol/archive/article5337572.ece
(2 sider)
Nutiden:
C. J. Hauser, “Bangana” (2014) (4 sider)
Atticus Lish, Preparation for the Next Life, Oneworld: 2014, pp. 54-66 (11 sider)

Faglige mål:
̶ analysere og fortolke forskellige nyere og ældre tekster med anvendelse af relevant faglig terminologi og metode
̶ perspektivere tekster litteraturhistorisk, kulturelt, samfundsmæssigt og historisk
̶ analysere og perspektivere aktuelle forhold i engelsksprogede regioner på baggrund af engelskfaglig viden om historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien og USA
̶ behandle komplekse problemstillinger i samspil med andre fag
̶ demonstrere viden om fagets identitet og metoder
Kernestof:
̶ tekstanalytiske begreber og metoder til analyse af fiktive og ikke-fiktive tekster
̶ et genremæssigt bredt udvalg af fiktive og ikke-fiktive tekster fra forskellige perioder, herunder skrevne værker
̶ faglig læsning af engelske tekster i samspil med andre fag [Klassen har i historie arbejdet med 1. Verdenskrig]
̶ uddrag af værker af Shakespeare
̶ væsentlige strømninger i britisk og amerikansk litteraturhistorie
̶ væsentlige sproglige, historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien og USA samt andre engelsksprogede regioner.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 14,00 moduler
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel I 3g The USA (Presidential Election)

Forløbet bygger oven på og er en del af "1g The USA" forløbet og omhandler det amerikanske præsidentvalg i november 2020 og hvordan de to præsidentkandidater italesætter amerikanske værdier. (I alt 10 sider).

Materiale:
Maryanne Datesman et al., American Ways, 3rd ed., Longman: 2005, pp. 28-34 (5 sider omhandlende typisk amerikanske værdier: "Individual Freedom and Self-Reliance", "Equality of Opportunity and Competition", "Material Wealth and Hard Work", "The American Dream")

Joe Biden’s acceptance speech at the Democratic Convention – 2020 https://www.youtube.com/watch?v=rmN90VuLH6Y (5 sider)

Trump campaign video https://www.youtube.com/watch?v=LtDqJpOPKOQ (Videoen er ikke længere tilgængelig og kan derfor ikke indgå som eksamensrelevant materiale).

Faglige mål:
Sprogfærdighed
̶ forstå forholdsvis komplekse mundtlige engelske tekster og samtaler af en vis længde om almene og faglige emner fra
forskellige regioner og i forskellige stillejer
Sprog, tekst og kultur
̶ analysere og beskrive engelsk sprog grammatisk og stilistisk med anvendelse af relevant faglig terminologi
̶ perspektivere tekster litteraturhistorisk, kulturelt, samfundsmæssigt og historisk
̶ analysere og perspektivere aktuelle forhold i engelsksprogede regioner på baggrund af engelskfaglig viden om historiske,
kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien og USA

Kernestof:
̶ principper for tekstopbygning og tekstsammenhæng
̶ tekstanalytiske begreber og metoder til analyse af fiktive og ikke-fiktive tekster
̶ væsentlige sproglige, historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien og USA samt andre
engelsksprogede regioner.

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 6,5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel J 3g Shakespeare: Macbeth

I alt ca. 37 sider
Vi har læst hele første akt og er herefter gået i dybden med udvalgte scener (se nedenfor). Vi fokuserer især på Macbeth-karakteren, og hvordan han udvikler sig igennem stykket, samt hvad der driver ham til at begå højforræderi og mord. Vi ser på, hvad der gør Macbeth til en tragisk helt. Vi arbejder med Shakespeares billedsprog og metrik. Stykket sættes ind i en historisk kontekst (renæssancen, den elizabethanske tidsalder, "Elizabethan theatre"), bl.a. med fokus på "the great chain of being" samt spørgsmålet om menneskets fri vilje. Til det sidstnævnte punkt læser vi som suppl. stof ”Oration on the Dignity of Man”.
Læst under nedlukning: Act Three, Sc. II+IV, Act Five, Sc. VIII, IX.
I alt læst 760 linjer (25 sider)
Vi har brugt to ekstra moduler til repetition af og opsamling på forløbet efter genåbningen.

Materialer:
William Shakespeare, Macbeth, New Swan Edition, Longman: 2010
Act One, Scenes I, II, III, V, VI, VII
Act Three, Scenes II, IV
Act Five, Scenes VIII, IX
(De resterende dele er resumeret, så der er skabt overblik over det samlede handlingsforløb).

Denis Delaney et al., Fields of Vision, vol. I, Longman: 2007: pp. C50-55, C57-61 (den historiske periode, litteraturhistorie, teatret på Shakespeares tid) (10 sider)

https://www.bbc.com/bitesize/guides/zmjnb9q/revision/2 (The Great Chain of Being - 1 side)


Giovanni Pico della Mirandola: Oration on the Dignity of Man 1486 (extract) (http://bactra.org/Mirandola/) om renæssancemennesket og dets fri vilje. (1 side)

Metrik: http://www.shakespeare-online.com/plays/macbeth/macbethmetre.html (til opslag)

(Suppl. stof) Udvalgte scener fra Fassbenders filmatisering (2015) og fra spillefilmen Shakespeare in Love:
https://www.youtube.com/watch?v=OYVfJD-a0Y0&t=47s
https://www.youtube.com/watch?v=OHgbhWHsJVk

Faglige mål:
̶ gøre rede for indhold, synspunkter og sproglige særtræk i engelsksprogede tekster
̶ analysere og fortolke forskellige nyere og ældre tekster med anvendelse af relevant faglig terminologi og metode
̶ perspektivere tekster litteraturhistorisk, kulturelt, samfundsmæssigt og historisk

Kernestof:
- tekstanalytiske begreber og metoder til analyse af fiktive og ikke-fiktive tekster
- et genremæssigt bredt udvalg af fiktive og ikke-fiktive tekster fra forskellige perioder, herunder skrevne værker
- uddrag af værker af Shakespeare
- væsentlige strømninger i britisk og amerikansk litteraturhistorie


Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 14,00 moduler
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel K 3g The UK

Størstedelen af forløbet er læst under nedlukningen i foråret 2021, og vi har derfor primært nået at fokusere på fiktion og postmodernisme.
I alt 41 sider.
De læste noveller kredser alle om briter i det senmoderne samfund og behandler temaer som individ, familie, relationer, socialklasser. I "Baglady" tilhører hovedpersonen den traditionelle middelklasse, men farer vild - også bogstavelig talt - i den globaliserede verdens forbrugskultur. I "Big Pockets..." befinder karaktererne sig på samfundets sidespor, mens udviklingen kører forbi dem. "Sunshine" omhandler det at føle sig fortabt i storbyen og karrieren og i stedet lade sig lokke af en karismatisk "guru", som tilbyder mening i tilværelsen, men som i virkeligheden (måske?) har ondskabsfulde hensigter. I "A Gap of Sky" kæmper hovedpersonen med ensomheden i en storby fyldt med mennesker og med sin egen identitet og valg i livet. Endelig ser vi i "My Son the Fanatic" det senmoderne UK fra indvandrerens (1. og 2. generation) synspunkt og hvordan de traditionelle og moderne værdier støder sammen.
I analysearbejdet har vi især haft fokus på de postmoderne karakteristika i novellerne.
Engelsk som lingua franca er berørt meget overfladisk ("kendskab til" - niveau), da vi ikke kunne nå mere pga. nedlukningen.

Kirsten Egebjerg et al., Flux - British Literature, Systime: 2002
- "Introduction to Flux British Literature" (pp. 7-8) - (1 side)
- A.S. Byatt, "Baglady" (6 sider)
- Hanif Kureishi, "My Son the Fanatic" (13 sider)
- Alasdair Gray, "Big Pockets with Buttoned Flaps" (5 sider)

Anna Hope, "A Gap of Sky", The Mechanics' Institute Review, Issue 5, 2008, London, Birkbech: 2008 (3 sider)
Anne Bilson, "Sunshine", L. Lundsgaard og S. Madsen, The Big Picture, Systime: 2001 (8 sider)

Gitte Vest Barkholt and Jørgen Døssing Jepsen, A Short History of Literature in English. A Handbook, Systime: 2010-2011, uddrag fra pp. 79-85 (ch. 6 Post-Modernism) (5 sider)

Maria Khodorkovsky, ”How is English Used as a Lingua Franca Today?”, posted in Language and Culture, August 19, 2013, https://www.altalang.com/beyond-words/how-is-english-used-as-a-lingua-franca-today/ (2 sider)

Suppl. stof:
The Death of the Moth, and other essays, by Virginia Woolf
STREET HAUNTING: A LONDON ADVENTURE (https://ebooks.adelaide.edu.au/w/woolf/virginia/w91d/chapter5.html )
Kun nedslag i Woolf-teksten for at undersøge brugen af intertekstualitet som postmoderne genretræk i "A Gap of Sky".
Til belysning af de traditionelle og de nye socialklasser (social, økonomisk, kulturel kapital) - tre illustrationer: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2305130/Elite-Precariat-So-class-YOU-Unsure-place-new-pecking-order-Then-try-cheeky-quiz-.html   
http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/britain-now-has-7-social-classes--and-working-class-is-a-dwindling-breed-8557894.html  
http://umma55.egloos.com/11157911

Faglige mål:
̶ udtrykke sig flydende og spontant med formidlingsbevidsthed i præsentation, samtale og diskussion på nuanceret og
velstruktureret mundtligt engelsk om en bred vifte af almene og faglige emner med høj grad af grammatisk korrekthed og med evne til selvkorrektion
̶ analysere og fortolke forskellige nyere og ældre tekster med anvendelse af relevant faglig terminologi og metode
̶ perspektivere tekster litteraturhistorisk, kulturelt, samfundsmæssigt og historisk
̶ analysere og perspektivere aktuelle forhold i engelsksprogede regioner på baggrund af engelskfaglig viden om historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien og USA

Kernetof:
̶ standardsprog og variation, herunder elementer af det engelske sprogs udvikling
̶ det engelske sprog anvendt som globalt lingua franca
(begge ovenstående pinde berørt overfladisk i forløbet: "kendskab til")
̶ væsentlige strømninger i britisk og amerikansk litteraturhistorie
̶ væsentlige sproglige, historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien og USA samt andre
engelsksprogede regioner.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 16,00 moduler
Dækker over: 17 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel L Tilladte hjælpemidler: engelsk mundtlig eksamen 3g

Tilladte hjemmesider ved engelsk mundtlig eksamen:

I forberedelseslokalet må du anvende:
Dansk-engelsk/engelsk-dansk ordbøger:
Gyldendals røde ordbøger: https://ordbog.gyldendal.dk/ [hører under ordbogen.com]
Ordbogen.com: http://www.ordbogen.com/

Engelsk-engelsk ordbøger:
Oxford Dictionaries: https://www.oxforddictionaries.com/
Oxford Advanced Dictionary (brit): https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
Merriam-Webster Dictionary: https://www.merriam-webster.com/
The Free Dictionary: http://www.thefreedictionary.com/
Cambridge Dictionary: https://dictionary.cambridge.org/
Dictionary.com: https://www.dictionary.com/

Ordbøger med synonymer:
Thesaurus: http://www.thesaurus.com/

Dansk-dansk ordbøger:
Ordnet.dk: https://ordnet.dk/

Dine noter i Classnotebook i elevnotesbogen og indholdsbibliotek er tilladt at bruge fra Onenote programmet. Du må IKKE tilgå Onenote via browser. For Onedrive, googledrev o.lign. gælder det, at de skal være synkroniseret ned på egen computer. Webadgangen må IKKE bruges. Hvis du ikke synkroniserer automatisk, så hent dine noter ned fra O365, googledrev, OneNote og lignende, så du er sikker på, at de ikke tilgås via internet. Al kommunikation med omverdenen er forbudt.

Du må tilgå de link (men ikke evt. dybere link) samt evt. e-/i-bøger, der er nævnt i undervisningsbeskrivelsen for det forløb, du har trukket. Du må ikke gå på Google el. lign. og naturligvis ikke kommunikere med omverdenen. Du skal aflevere din slukkede mobiltelefon til AJ i eksamenslokalet, eller få en til at holde den, når du har vist coronapas. Du må ikke medbringe den i forb. lokalet.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 0,00 moduler
Dækker over: 1 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel M Forløb#11

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer