Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2020/21
Institution Svendborg Gymnasium
Fag og niveau Historie A
Lærer(e) Lars Tvetene Ernst
Hold 2018 HI-a (1a HI, 2a HI, 3a HI)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Vikingetiden
Titel B Romerriget
Titel C National identitet - Danmark ca. 1830-1866
Titel D Danskernes slaver ca. 1650-1917
Titel E Fascismen i Italien
Titel F Kina ca. 1949-1989
Titel G Terrorisme
Titel H Den Kolde Krig

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel B Romerriget

Forløb med en meget overordnet gennemgang af Romerrigets historie fra bystatens grundlæggelse og frem til Det Vestromerske Riges undergang.

Nedslagene følger bogens, dvs. De Puniske Krige, republikkens krise og undergang, Pax Romana, det romerske samfunds moral og religion samt slaver.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Danskernes slaver ca. 1650-1917

Forløb med fokus på Danmarks kolonier i Vestindien, herunder årsagerne til kolonialismen, transporten fra Vestafrika til Vestindien, plantagerne, slaveoprør og -afstraffelse, legitimering af slaveri og slaveriets ophør og perioden frem til koloniernes afhændelse i 1917.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Terrorisme

Forløb med særligt fokus på den nye, især fundamentalistiske terrorisme. Ældre, typisk nationalistisk eller politisk, terrorisme, har der ikke været fokus på.

Forløbet har været tematisk med forskellige vinkler på den nye terrorisme: ideologien bag islamismen, terrorismedefinition, udviklingstendenser,, forklaringer på terrorisme og krigen mod terrorisme.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer