Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2020/21
Institution Svendborg Gymnasium
Fag og niveau Historie A
Lærer(e) Per Brændbyge Petersen
Hold 2018 HI-t (1t HI, 2t HI, 3t HI)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Danmarks tilblivelse - Vikingetid
Titel B Fake news
Titel C Det moderne DKs tilblivelse - 1800-tallet
Titel D Verdenshistorien fra stenalder til kold krig
Titel E Romerriget
Titel F Imperialismen og 1. verdenskrig
Titel G Kold krig og ny verdensorden
Titel H Vefærdsstaten og Danmarks internationale placering
Titel I Israel/Palæstina

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Danmarks tilblivelse - Vikingetid

Peter Frederiksen mfl.: Grundbog til Danmarkshistorien, Systime 2006. S. 13-22, 27-37, 44-47 (kilde 2, 3 og 5).
Carl Harding Sørensen: Vikinger og togter. Gyldendal 1990. S. 6-15.
Carl og Esben Harding Sørensen: Danmark i Vikingetiden. Gyldendal 1979. S. 90, 98-104.
Bjørn Matsen og Ole Bjørn Petersen: Vikinger. Indsigt og udsyn. Systime 2006. S. 59-66.
DR: Historien om Danmark. Vikingetiden. 58 minutter.
Miniforedrag om Danmarks tilblivelse. 4 minutter. http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/miniforedrag-danmarks-oprindelse/
Vikingemuseet Roskilde. Hvordan man bygger et vikingeskib. 6 minutter og 27 sekunder. https://www.youtube.com/watch?v=54rXc9CLM7Y
Klip fra filmen: Normannerne. Per Kirkeby og Poul Gjernis. 1974. 5 min om normannerhøvdingens begravelse.
Artikel Skalk februar 2002: Oldtidens opfindelser.
Foredrag med Jeanette Varberg, Nationalmuseet: Danmarks tilblivelse.
Redegøre for centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmarks historie, Europas historie og verdenshistorie, herunder sammenhænge mellem den nationale, regionale, europæiske og globale udvikling
Dokumentere viden om forskellige samfundsformer
Analysere samspillet mellem mennesker, natur og samfund gennem tiderne
Analysere eksempler på samspil mellem materielle forhold og menneskers forestillingsverden
Forklare samfundsmæssige forandringer og diskutere periodiseringsprincipper
Bearbejde forskelligartet historisk materiale og forholde sig metodisk-kritisk til eksempler på brug af historien
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Fake news

Fake-news forløb
Læringsmål - hvad eleverne gerne skal kunne efter forløbet:
• Hvad er Fake News? (begrebsafklaring Fake News, Alternative nyheder, Alternative Fakta, Selektive Fakta)
• Hvordan identificerer og klassificerer man det?
• Hvem skaber det og med hvilket formål?
• Hvordan spredes de?
• Hvilke konsekvenser har det?
• Hvordan kan vi agere i en verden med Fake News? Hvordan kan vi medvirke til at stoppe spredningen?
• Hvorfor er det vigtigt med fakta og nyheder, som vi kan stole på?
• Hvilken rolle spiller følelser i debatten?
• Hvilken betydning har "informationssamfundets økosystem" for spredningen af Fake News? (lukkede bobler, spredning en-> mange, Gode spredningsvilkår, ingen censur, let adgang)

Materiale:
Hendricks, Vincent & Vestergaard, Mads, ”Hvis du tror, at Michelle Obama er født som mand, skal nettet nok bekræfte det”, Information 19. August, 2017
Test: ”Kan du spotte falske nyheder på facebook?”, DR.DK, https://www.dr.dk/nyheder/indland/test-kan-du-spotte-falske-nyheder-paa-facebook
• Artikel:
http://bf.dk/FagmagasinetPerspektiv/Bladet/2011/Perspektiv%2011/SaadanFaarDuMestUdAfDinKildekritikPaaNettet.aspx
(artiklen er fundet på Svendborg Gymnasiums biblioteks side om "Fake News og kildekritik på nettet"

Skala over informationskvalitet: https://o365itcfyn.sharepoint.com/sites/svgy/bibliotek/Sider/Fake-News.aspx
Aftenshowet Danmark DR Jorden er Flad. 8 minutter
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=Iq0Mh9USgmM
Artikel: Jacob Mchangama
https://www.zetland.dk/historie/sOPXjd5n-aevmJ36a-9c88c


Dokumentaren "Løgnefabrikken - De falske nyheder fra Rusland" på dr.dk/tv. 59 minutter.
Artikel fra Berlingske Tidende + ca. 1½ minut indslag om deep-fake.https://www.b.dk/globalt/kaldte-obama-lige-trump-for-bror-lort-og-er-emma-watson-med-i-en-pornofilm + https://www.youtube.com/watch?v=cQ54GDm1eL0 Obama said this…?
Hvordan lave deep-fake? https://www.youtube.com/watch?v=ttGUiwfTYvg
Gav Trump fingeren til italiensk premierminister?
https://www.youtube.com/watch?v=JPVLOnR7pvQ
Hvorfor blev Sverige ikke angrebet af Tyskland under 2 verdenskrig?
https://www.youtube.com/watch?v=EO86RjbGmcM
A-kraft i Jylland?
http://www.jydskatomkraft.dk/sw2790.html
"Danskerne raser over brug af krænkende glose i humoristisk sammenhæng"
http://rokokoposten.dk/2018/01/03/danskere-raser-brug-kraenkende-glose-humoristisk-sammenhaeng/

CIA dræbte Bob Marley.
http://yournewswire.com/cia-agent-deathbed-bob-marley/
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Det moderne DKs tilblivelse - 1800-tallet

- Peter Frederiksen, Knud Ryg Olsen, Olaf Søndberg: Grundbog til Danmarkshistorien, 2. udgave, Systime. S.124-138, 144-147, 150-151, 154-167. Siderne 51-62, 73-84 og 97-107 blevet gennemgået af grupper og fremlagt.
Film:
- Før frosten.
- https://www.dr.dk/bonanza/serie/413/danmark---storhed-og-fald/11346/danmark---storhed-og-fald-13-slaget-paa-reden Slaget på Reden
- https://www.youtube.com/watch?v=s5dLM3PqhLs Om 1864
Kilde: http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/christian-christensen-om-fattigdom-i-1887/
Foredrag:
- Instruktør Michael Noer. Før Frosten.
Forløbet mundede ud i DHO.
Faglige mål:
̶ redegøre for centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmarks, Europas og verdens historie
̶ redegøre for sammenhænge mellem den lokale, nationale, regionale, europæiske og globale udvikling
̶ skelne mellem forskellige typer af forklaringer på samfundsmæssige forandringer og diskutere periodiseringsprincipper
̶ anvende en metodisk-kritisk tilgang til at udvælge og analysere historisk materiale, herunder eksempler på brug af historie
̶ formulere historiske problemstillinger og relatere disse til elevernes egen tid
̶ formidle og remediere historiefaglige problemstillinger mundtligt og skriftligt og begrunde de formidlingsmæssige valg
̶ behandle problemstillinger i samspil med andre fag
̶ demonstrere viden om fagets identitet og metoder.
Indhold
Omfang Estimeret: 9,00 moduler
Dækker over: 19 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Verdenshistorien fra stenalder til kold krig

Verdenshistorien fra stemalder til kold krig
Helles m.fl: Overblik. Gyldendal 2005. S. 9-10, 13-19, 21-30, 33-38, 41-43, 47-48, 52-53, 56, 59-62, 65-78, 80-84, 87-88, 97-100, 102-106, 113-115, 117-122, 124-127, 130-132, 134-140, 144. 146-150, 152-156, 158-162, 166-167
- http://www.lascaux.culture.fr/#/en/02_00.xml Hulemalerier
- http://www.filmstriben.dk/skole/film/details.aspx?id=2696998000 Kartoflens historie (tegnefilm)
- https://www.youtube.com/watch?v=gj2v7-0tAC0 1. verdenskrig i overblik. 6 min
- http://www.youtube.com/watch?v=5hm59wWGjyw&feature=related Om nationalisme og industrialisering
- http://www.youtube.com/watch?v=l1m0QudJibQ Om industrialiseringen
- https://www.slavespillet.dk
- map as history. Diverse sider
Faglige mål:
̶ redegøre for centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmarks, Europas og verdens historie
̶ redegøre for sammenhænge mellem den lokale, nationale, regionale, europæiske og globale udvikling
̶ analysere eksempler på samspillet mellem mennesker, natur, kultur og samfund gennem tiderne
̶ skelne mellem forskellige typer af forklaringer på samfundsmæssige forandringer og diskutere periodiseringsprincipper
̶ reflektere over samspillet mellem fortid, nutid og fremtid samt over mennesket som historieskabt og historieskabende
̶ opnå indsigt i, hvordan historiefaget kan medvirke til at forstå og løse problemer i nutidenIndhold
Omfang Estimeret: 14,00 moduler
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Romerriget

- C.-J. Bryld: Verden før 1914. Systime 2008. S. 37-67
- Knud Helles: Romerriget. Columbus 1987. S. 48-52, 82-84 og 86-88.
- K. J. Steg: På sporet af Romerriget. Lindhardt og Ringhof. 2018. S. 23-27, 55-57.
- https://www.dailymotion.com/video/x7b6b55 50 min. Pompeii - The Last Day. BBC.
- Map as history. Diverse kort.
- https://denstoredanske.lex.dk/Romulus_og_Remus? utm_source=denstoredanske.dk&utm_medium=redirect&utm_campaign=DSDredirect  Remus og Romulus myte.
- https://www.the-map-as-history.com/Rome-Roman-empire/from-the-founding-to-the-downfall
- https://forlagetcolumbus.dk/boeger/historie/imperier-fra-oldtid-til-nutid/kort-og-figurer-fra-bogen/   Kort over Romerriget.
- https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/romerriget-og-danmark/   Om Danmark og romerne
- https://www.flickr.com/photos/wrldvoyagr/1231408122  Den store Herman. Tankeeksperiment/kontrafaktisk historie - hvordan ville Danmark have set ud, hvis Rom havde overvundet Germanerne og derefter sandsynligvis ville have kommet til Danmark?

Faglige mål:
̶ reflektere over samspillet mellem fortid, nutid og fremtid samt over mennesket som historieskabt og historieskabende
̶ anvende en metodisk-kritisk tilgang til at udvælge og analysere historisk materiale, herunder eksempler på brug af historie
̶ demonstrere viden om fagets identitet og metoder.


Indhold
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Imperialismen og 1. verdenskrig

Imperialismen og 1. verdenskrig.
Materiale:
- C.-J. Bryld: Verden efter 1914. Systime 2008. S.  9-28, 30-56
- Frederiksen m.fl.: Grundbog til historie. Fra de store revolutioner til 2. verdenskrig. Systime 2012. S. 106-109.
- C.-J. Bryld I-bog. Verden efter 1914. Kilde: W. F. Blunt: Storbritanniens imperialistiske skæbne + Kilde: Østrig-Ungarns ultimatum + A. J. P. Taylor (1906-90) fortæller først om attentatet mod den østrig-ungarske tronfølger, Franz Ferdinand, og hans hustru d. 28. juni 1914. + Clemenceaus tale ved traktatens forelæggelse (traktaten for den tyske delegation d. 7. maj 1919).
- https://videnskab.dk/kultur-samfund/det-glemte-folkemord-i-tysk-sydvestafrika-mellem-politiske-fejder-og-historiske-fakta  
- https://www.youtube.com/watch?v=wJ1uo5jvpe8 Første 27 min og 50 sekunder. How the Europeans Divided Africa
- https://www.youtube.com/watch?v=OfO7TduevHA 4 min. How the Assassination of Archduke Franz Ferdinand Unfolded with Dan Snow
- http://www.bbc.co.uk/history/worldwars/wwone/battle_passchendaele.shtml Baggrundsstof om slaget ved Passchendaele.
- https://www.youtube.com/watch?v=vRHp1Gbyhec&t=5778s Film. Passchendaele Documentary. 1 time 54 min.
- https://www.firstworldwar.com/posters/uk.htm Analyser af propagandaplakater fra 1. verdenskrig.
- https://www.youtube.com/watch?v=921z4LAHvak Propaandasang fra USA "Over there". 2 min 43 sekunder.
- Map as history. Diverse kort.
- Thygesen m.fl.: 1914. Da verdenen blev en anden. Forlaget Herredagen 2013. S. 92 og 250.
- Derudover: Hver enkelt elev har produceret en screencast af selvvalgt emne vedrørende 1. verdenskrig - varighed ca. 8 minutter.

Faglige mål:
̶ reflektere over samspillet mellem fortid, nutid og fremtid samt over mennesket som historieskabt og historieskabende
̶ anvende en metodisk-kritisk tilgang til at udvælge og analysere historisk materiale, herunder eksempler på brug af historie
̶ opnå indsigt i, hvordan historiefaget kan medvirke til at forstå og løse problemer i nutiden
̶ formulere historiske problemstillinger og relatere disse til elevernes egen tid
̶ formidle og remediere historiefaglige problemstillinger mundtligt og skriftligt og begrunde de formidlingsmæssige valg
̶ demonstrere viden om fagets identitet og metoder.Indhold
Omfang Estimeret: 9,00 moduler
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Kold krig og ny verdensorden

- Carl-Johan Bryld. Verden efter 1914 - i dansk perspektiv. Systime 2008. S. 149-180, 278-279.
- Carl-Johan Bryld: verdeen efter 1914 I-bog udgave. Kilder: Winston Churchills jerntæppetale, 5. marts 1945 + Stalins svar på Churchills jerntæppetale, 14. marts 1946 (Interview i partiavisen Pravda) + Warszawapagtlandene om Berlinmuren, 1961. fra d. 13. august 1961.
- https://www.youtube.com/watch?v=jlbAUFvh04k  10 min 39 sekunder Eingemauert! - Die innerdeutsche Grenze | DW Deutsch
- Olsen og Mørck: USAs nye verdensorden. Systime 2006. S. 105-119, 135-137, 203-206, 213-214, 233-241, 275-277.
- Film om 11 september 2001: The Last Hour of Flight 11 Historical Documentary. 46 minutter.
- Cold war documentary 2/24. 1945-1947.  https://www.youtube.com/watch?v=p8mpF8Ig7LQ
- Cold war documentary 3/24. 1947-1952. https://www.youtube.com/watch?v=xBRJ-VX6ZZ4
- Om Cuba-krisen:
https://www.youtube.com/watch?v=yOxeZt217uw&index=10&list=PL3H6z037pboGWTxs3xGP7HRGrQ5dOQdGc
- Map as history
Faglige mål:
̶ redegøre for centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmarks, Europas og verdens historie
̶ redegøre for sammenhænge mellem den lokale, nationale, regionale, europæiske og globale udvikling
̶ skelne mellem forskellige typer af forklaringer på samfundsmæssige forandringer og diskutere periodiseringsprincipper
̶ reflektere over samspillet mellem fortid, nutid og fremtid samt over mennesket som historieskabt og historieskabende
̶ anvende en metodisk-kritisk tilgang til at udvælge og analysere historisk materiale, herunder eksempler på brug af historie
̶ opnå indsigt i, hvordan historiefaget kan medvirke til at forstå og løse problemer i nutiden
̶ formulere historiske problemstillinger og relatere disse til elevernes egen tidIndhold
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H Vefærdsstaten og Danmarks internationale placering

- Andersen, Branner, Feldstein, Hastrup, Nielsen, Roslyng-Jensen, Seidelin: Fokus 3 * kernestof i historie - Fra verdenskrig til velfærd, Gyldendal. S. 48-63, 66-68, 70-73, 135-150, 154-155, 157-161,163-175, 178-179.
- Miniforedrag velfærdsstaten. Uploadet 6-2 2012. Peter Brunbeck. 4,26 minutter.
https://www.youtube.com/watch?v=MdK2a4KdXFQ
- Velfærdsstatens historie. Danskernes akademi. Uploadet 20-12 2010. 3 x 10 minutter. https://www.youtube.com/watch?v=s32s0n1ybX0&list=PL7HlnEPrsIozyzx1QiHuWPI31mr7jomZI
- EF-afstemningen 1972. DR 2 15-12 2005. 37,53 min. CFU
- Valgplakater 1972. https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/valgplakater-for-ef-folkeafstemningen-1972/

Faglige mål:
̶  redegøre for centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmarks, Europas og verdens historie
̶  redegøre for sammenhænge mellem den lokale, nationale, regionale, europæiske og globale udvikling
̶  reflektere over samspillet mellem fortid, nutid og fremtid samt over mennesket som historieskabt og historieskabende
̶  opnå indsigt i, hvordan historiefaget kan medvirke til at forstå og løse problemer i nutiden
̶  formulere historiske problemstillinger og relatere disse til elevernes egen tid
̶  demonstrere viden om fagets identitet og metoder.
Indhold
Omfang Estimeret: 9,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel I Israel/Palæstina

- H. W. Mortensen: Israel - en stat i Mellemøsten. Systime 2011. S. 9-34, 37-42, 45-58, 175-178, 182-190.
- C.-J. Bryld: Verden efter 1914. Systime 2006-2008. S. 313-320.
- http://www.lib.utexas.edu/maps/historical/israel_hist_1973.jpg (kort)
Palæstina/Israel 1917 - 2018 på 9 minutter...
www.youtube.com/watch?v=0vwkfJb7FEc
- Bombning af King David hotel 1946: 2½ min.
www.youtube.com/watch?v=4hs4Z5b-ddE
- Film: Bosætter eller besætter. 2007. J.F. Pedersen m.fl.. 60 minutter.
- Fredsforhandlinger og fremtidsperspektiver https://faktalink.dk/titelliste/ipko/ipkofrem
- http://www.youtube.com/watch?v=BL59Q-1Hm0o Palæstina 1936-1939. 6 min 58 sekunder.

Faglige mål:
̶  reflektere over samspillet mellem fortid, nutid og fremtid samt over mennesket som historieskabt og historieskabende
̶  anvende en metodisk-kritisk tilgang til at udvælge og analysere historisk materiale, herunder eksempler på brug af historie
̶  opnå indsigt i, hvordan historiefaget kan medvirke til at forstå og løse problemer i nutiden
̶  formulere historiske problemstillinger og relatere disse til elevernes egen tid
̶  formidle og remediere historiefaglige problemstillinger mundtligt og skriftligt og begrunde de formidlingsmæssige valg
̶  demonstrere viden om fagets identitet og metoder.
Indhold
Omfang Estimeret: 9,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer