Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2020/21
Institution Svendborg Gymnasium
Fag og niveau Historie A
Lærer(e) Clemme Wolsing Kjær
Hold 2018 HI-z (1z HI, 2z HI, 3z HI)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Fake News og historisk kildekritik
Titel B Verden før år 500
Titel C Fra Bibelen til Menneskerettighedserklæringen
Titel D Danmark i 1800-tallet og DHO-forløb
Titel E Fra imperialisme til mellemkrigstid
Titel F Anden Vietnamkrig
Titel G Danmark i 1960-70'erne
Titel H Vikingetiden
Titel I Danmarks social- og udenrigspolitik
Titel J Forløb#2

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Fake News og historisk kildekritik

Anslået omfang: ca. 15 ns.

Kort introduktionsforløb med fokus på Grundlæggende begreber indenfor historisk kildekritik med fokus på Fake News.

Fokuspunkter omkring Fake News
- Kendetegn af Fake News?
- Hvorfor Fake News opstår?
- Hvorfor Fake New er et problem
- Hvordan vi behandler nyhedsstrømmer på specielt de sociale medier

- Samfundsforandringer og hvordan de opstår
- Historie som et fag, der kan være med til at forstå og løse problemer
- Fagets identitet og metoder
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Søge information
 • Diskutere
 • Formidling
 • Selvrefleksion
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Kommunikative færdigheder
 • Overskue og strukturere
 • Personlige
 • Selvstændighed
 • Selvtillid
 • Initiativ
 • Ansvarlighed
 • Kreativitet
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
 • Åbenhed og omgængelighed
 • IT
 • Tekstbehandling
 • Internet
 • Konferencesystem
Væsentligste arbejdsformer
 • Forelæsninger
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel B Verden før år 500

Estimeret antal sider, 62 ns.

Overbliksforløb om Oldtidens Egypten samt Antikken med hovedfokus på:
- hvilke faktorer kan skabe og vælte en civilisation?
- magt og styreformer
- religionens rolle
- synet på individets og dets rolle i samfundet

Af underpunkter til de tre civilisationer har vi arbejdet med følgende:

Oldtidens Egypten:
- Nilens betydning for udviklingen af den egyptiske civilisation
- samfundshierarkiet
- Faraos rolle og magt
- religionens betydning
- hieroglyffer og skriftsprogets betydning
- pyramiderne som historisk kilde og symbol

Antikkens Grækenland
- Middelhavets betydning og de græske kolonier
- Perserkrigenes betydning for det athenske demokrati
- polis
- brugen af skrift og mønter
- opbygningen af det athenske demokrati
- samfundshierarkiet i Athen
- forskellene mellem det athenske demokrati og oligarkiet i Sparta

Romerriget
- det romerske demokrati
- patriciere og plebejere og klientforholdet
- Roms vej til storhed og de puniske krige
- overgangen fra demokrati til kejserdømme
- det romerske imperium og hvordan det holder sammen
- det romerske imperiums fald
- slavernes betydning og livsvilkår
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Søge information
 • Skrive
 • Diskutere
 • Formidling
 • Selvrefleksion
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Kommunikative færdigheder
 • Overskue og strukturere
 • Personlige
 • Selvstændighed
 • Selvtillid
 • Initiativ
 • Ansvarlighed
 • Kreativitet
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
 • Åbenhed og omgængelighed
 • IT
 • Lectio
 • Tekstbehandling
 • Præsentationsgrafik
 • Internet
Væsentligste arbejdsformer
 • Forelæsninger
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel C Fra Bibelen til Menneskerettighedserklæringen

Omfang ca. 48 ns.

Forløb med fokus på religion og menneskesyn fra Senmiddelalderen til Den franske revolution

Senmiddelalderen:
- feudalsamfundets struktur
- den katolske kirkes magt og indflydelse
- baggrund for og konsekvenser af korstogene
- afslutningen på Middelalderen; hundredårskrigen og Den sorte død

Renæssancen - mennesket i centrum
- arven fra Antikken
- nyt menneskesyn
- Reformationen og forskelle mellem katolicisme og protestantisme

Oplysningstiden
- ratio
- opgøret med religion
- samfundspagten
- perioden som begyndelsen på det moderne samfund
- Den amerikanske uafhængighedskrig i hovedtræk
- Den franske revolution i hovedtræk   

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Søge information
 • Skrive
 • Diskutere
 • Projektarbejde
 • Formidling
 • Selvrefleksion
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Kommunikative færdigheder
 • Overskue og strukturere
 • Personlige
 • Selvstændighed
 • Selvtillid
 • Initiativ
 • Ansvarlighed
 • Kreativitet
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
 • Åbenhed og omgængelighed
 • IT
 • Lectio
 • Tekstbehandling
 • Præsentationsgrafik
 • Internet
 • Konferencesystem
Væsentligste arbejdsformer
 • Forelæsninger
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
 • Projektarbejde
Titel D Danmark i 1800-tallet og DHO-forløb

Anslået omfang: 95 ns.

Emne med fokus på udviklingen af det danske demokrati, den nationale selvforståelse og menneskesyn i 1800-tallets Danmark. Forløbet er kørt i samarbejde med danskfaget som optakt til DHO.

Fokuspunkter:
Hvad er en national identitet og hvordan skabes den
    - fransk og tysk nationalitetsforståelse
    - nationalisme som en kamæleon
    - forskellige opfattelser af hvad danskhed er i dag

Historisk overblik over de kriser Danmark rammes af fra 1801-1864 og deres betydning for opblomstringen af nationalismen

Slesvigkrige og det danske demokrati
    - baggrunden for Treårskrigen og Anden Slesvigske krig
    - Treårskrigen sammenhæng med den danske demokrati
    - Andens Slesvigske krigs betydning for den danske selvforståelse  
    - den danske grundlov af 1949 (rettigheder og konsekvens)  

Den politiske udvikling
    - forfatningskampen
    - Systemskiftet
    - De fire gamle partier, deres politik og vælgerskare

Industrialisering og livsvilkår
    - den demografiske udvikling og urbanisering
    - livsvilkår under industrialiseringen
    - livet på fattiggården: værdigt og uværdigt trængende  

Moral og køn
    - Sædelighedsfejden
    - kvinders status
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Søge information
 • Skrive
 • Diskutere
 • Projektarbejde
 • Formidling
 • Selvrefleksion
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Kommunikative færdigheder
 • Overskue og strukturere
 • Personlige
 • Selvstændighed
 • Selvtillid
 • Initiativ
 • Ansvarlighed
 • Kreativitet
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
 • Åbenhed og omgængelighed
 • IT
 • Lectio
 • Tekstbehandling
 • Præsentationsgrafik
 • Internet
 • Konferencesystem
Væsentligste arbejdsformer
 • Forelæsninger
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
 • Projektarbejde
Titel E Fra imperialisme til mellemkrigstid

Imperialismen:
- baggrund og industrialisering
- motiver (økonomiske, kulturelle og religiøse)
- formel og uformel imperialisme
- 'The scramble for Africa'

Første Verdenskrig:
- baggrund i imperialismen og stormagtspolitik
- årsagskæde for krigens begyndelse
- krigen i skyttegraven
- Versaillestraktaten
- forklaringsmodeller

Den russiske revolution:
- baggrund og Første Verdenskrig
- Marts- og Novemberrevolutionen
- ètpartistyret
  - kommunisme, kollektivisering, organismetanke, deportationer, planøkonomi, propaganda stat og individ

Fascismen i Italien
- baggrund og Første Verdenskrig
- den fascistiske ideologi
- Mussolinis vej til magten

Nazismen i Tyskland
- baggrund og Første Verdenskrig
- den nazistiske ideologi
- de to økonomiske kriser
- Hitlers vej til magten
- baggrund og Første Verdenskrig
- vegne mod Holocaust
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 19,00 moduler
Dækker over: 20 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Læse
 • Søge information
 • Skrive
 • Diskutere
 • Projektarbejde
 • Formidling
 • Selvrefleksion
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Kommunikative færdigheder
 • Overskue og strukturere
 • Personlige
 • Selvstændighed
 • Selvtillid
 • Initiativ
 • Ansvarlighed
 • Kreativitet
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
 • Åbenhed og omgængelighed
 • IT
 • Tekstbehandling
 • Præsentationsgrafik
 • Internet
 • Konferencesystem
Væsentligste arbejdsformer
 • Eksperimentelt arbejde
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
 • Projektarbejde
Titel F Anden Vietnamkrig

Emner vi har været igennem

Baggrund for krigen
- Vietnam som fransk koloni
- Anden Verdenskrig
- Første Indokinesiske krig
- Den kolde krig
- Dominoteorien

Krigen
- Saigonregimet
-  Genevekonferencen
- Tonkinbugtepisoden
- USA's strategi
- Guerillakrig
- Konsekvenser for civilbefolkningen
- My Lai-Massakren
- TET-offensiven

Årsager til krigens afslutning
- NIxon
- Vietnamisering
- Tv-krig
- Krigen hjemme i USA
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Søge information
 • Skrive
 • Diskutere
 • Projektarbejde
 • Formidling
 • Selvrefleksion
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Kommunikative færdigheder
 • Overskue og strukturere
 • Personlige
 • Selvstændighed
 • Selvtillid
 • Initiativ
 • Ansvarlighed
 • Kreativitet
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
 • Åbenhed og omgængelighed
 • IT
 • Lectio
 • Tekstbehandling
 • Præsentationsgrafik
 • Internet
 • Konferencesystem
Væsentligste arbejdsformer
 • Forelæsninger
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
 • Projektarbejde
Titel G Danmark i 1960-70'erne

Danmark i 1960-70'erne

Fokuspunkter:
- højkonjunktur 1958-1973
- velfærdsstatens 'guldalder'
- nye boligformer
- ungdomsoprør, provoer, studenteroprør og hippiekultur
- rødstrømpebevægelsen
- mode, musik og stoffer
- Jordskredsvalget i 1973
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Søge information
 • Skrive
 • Diskutere
 • Projektarbejde
 • Formidling
 • Selvrefleksion
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Kommunikative færdigheder
 • Overskue og strukturere
 • Personlige
 • Selvstændighed
 • Selvtillid
 • Initiativ
 • Ansvarlighed
 • Kreativitet
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
 • Åbenhed og omgængelighed
 • IT
 • Tekstbehandling
 • Præsentationsgrafik
 • Internet
 • Konferencesystem
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
 • Projektarbejde
Titel H Vikingetiden

Fokusområder
- Vores viden om perioden: historie, arkæologi og naturvidenskab
- Vikinger som et symbol på vores nationale identitet
- Overgangen fra hedenskab til kristendom og det magtpolitiske spil
- Vikingernes togter og den danske indflydelse i England
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Søge information
 • Skrive
 • Diskutere
 • Projektarbejde
 • Formidling
 • Selvrefleksion
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Kommunikative færdigheder
 • Overskue og strukturere
 • Personlige
 • Selvstændighed
 • Selvtillid
 • Initiativ
 • Ansvarlighed
 • Kreativitet
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
 • Åbenhed og omgængelighed
 • IT
 • Lectio
 • Tekstbehandling
 • Præsentationsgrafik
 • Internet
 • Konferencesystem
Væsentligste arbejdsformer
 • Forelæsninger
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
 • Projektarbejde
Titel I Danmarks social- og udenrigspolitik

Anslået omfang: 100 ns.

Dobbeltforløb med fokus på hhv. Danmarks social- og udenrigspolitik fra slutningen af 1800-tallet til i dag

Fokuspunkter  

Socialpolitik
- natvægterstaten
- fattiggårdenes funktion og menneskesynet i 1800-tallet
- demokratiet og industrialiseringens betydning for synet på fattigdom
- baggrunden for og resultaterne af Kanslergadeforliget samt                   Socialreformen 1933
- velfærdsstatens guldalder (1958-1973)
- højkonjunktur og demografi i efterkrigstiden
- udbygning af den sociale sektor
- nye sociale ydelser
- velfærdsstaten i krise fra 1973
- legitimitetskrise og økonomiske udfordringer
- Schlüters firkløverregering og kartoffelkuren
     - privatisering, brugerbetaling, decentralisering, frit forbrugsvalg
     - fra aktiv til passiv forsørgelsesmodel og 'Work-for-welfare-strategien'
- kritik af sociale ydelser i 2000'erne
- velfærdsstatens fremtidige udfordringer

Udenrigspolitik
- neutralitets- og tilpasningspolitik fra 1864
- tilpasningspolitik i forhold til Tyskland
- tilpasningspolitikkens succes under Første Verdenskrig
- Mellemkrigstiden og forholdet til Tyskland
- Danmark under Besættelsen (Scavenius og Munch)
- Alliancer, NATO og dansk 'tøven' under Den kolde krig
- fodnotepolitikken
- dansk aktivisme fra 1991
    - Balkan i 1990'erne
    - dansk engagement i Mellemøsten og USA-orientering i 2000'erne
- Fukuyama og Huntington
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 19,00 moduler
Dækker over: 23 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Søge information
 • Skrive
 • Diskutere
 • Projektarbejde
 • Formidling
 • Selvrefleksion
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Kommunikative færdigheder
 • Overskue og strukturere
 • Personlige
 • Selvstændighed
 • Selvtillid
 • Initiativ
 • Ansvarlighed
 • Kreativitet
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
 • Åbenhed og omgængelighed
 • IT
 • Lectio
 • Tekstbehandling
 • Præsentationsgrafik
 • Internet
 • Konferencesystem
Væsentligste arbejdsformer
 • Forelæsninger
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
 • Projektarbejde
Titel J Forløb#2

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer