Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2020/21
Institution Svendborg Gymnasium
Fag og niveau Matematik A
Lærer(e) Sarah Nilsson
Hold 2018 MAA-t (1t MA, 2t MA, 3t MA)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Procentregning
Titel B Eksponentiel vækst
Titel C Potentiel vækst
Titel D Vektorer 1
Titel E Beskrivende statistik og valg matematik
Titel F Andengrads polynomier
Titel G Grafer
Titel H Træning årsprøve
Titel I Opstart/repetition 1g
Titel J Sandsynlighedsregning og statistik 1
Titel K Differentialregning 1
Titel L Polynomier
Titel M Intergralregning 1
Titel N Vektorer 2
Titel O Modellering og metode
Titel P Træning til mundtlig årsprøve
Titel Q Ræsonnement og bevisførelse
Titel R Sandsynlighedsregning og statistik 2
Titel S Integralregning 2
Titel T Differentialligninger
Titel U Funktioner
Titel V Forberedelsesmateriale
Titel W Vektorfunktioner
Titel X Repetition + eksamenstræning

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel C Potentiel vækst

Potentielle sammenhænge og vækst
Proportionalitet

Videoaflevering med beviser

Gyldendals Gymnasiematematik A1 i-bog
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Vektorer 1

Regning med vektorer, vektorkoordinater, skalarprodukt, vinkel mellem vektorer, projektioner, tværvektor, determinant.
Her er også gennemgået en del trigonometri:
Sinus, cosinus i enhedscirklen, ensvinklede trekanter, retvinklede trekanter, vilkårlige trekanter, sinus- og cosinusrelationerne

Vektorrapport

Gyldendals Gymnasiematematik A1 i-bog
Gyldendals Gymnasiematematik A2 i-bog
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 15,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Beskrivende statistik og valg matematik

Grupperede og ugrupperede data, frekvens, sumkurver, kvartilsæt, boksplot, søjlediagram, prikdiagram, histogram

Gyldendals Gymnasiematematik A1 i-bog


Valg matematik - fordelingsmetoder

”Folketingets matematik” af Ebbe Thue Poulsen
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Andengrads polynomier

2.grads polynomier, 2.grads ligninger, parabler, konstanternes betydning for grafens udseende, 2.grads regression

Gyldendals Gymnasiematematik A1 i-bog
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Grafer

Hvad er en funktion grafisk, kontinuitet, definitionsmængde, værdimængde.
Kort intro til monotoniforhold, tangenter, væksthastigheder, stykkevise funktioner, sammensatte funktioner, inverse funktioner
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H Træning årsprøve

Skriftlig årsprøve 1g
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 3,00 moduler
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel K Differentialregning 1

Differentialkvotient, differentiabilitet og kontinuitet, regneregler, tangentens ligning, monotoniforhold og ekstrema, optimering, vækst, væksthastighed og modellering.

Materialer: Gyldendals Gymnasiematematik A2
www.webmatematik.dk
www.frividen.dk
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 20,00 moduler
Dækker over: 17 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel L Polynomier

Andengradspolynomier igen nu med differentialregning, faktorisering og nulreglen samt grafiske egenskaber ved polynomier af højere grad end to
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel N Vektorer 2

Rette linjer og cirkler (parameterfremstilling), samt anvendelse og beviser
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 15,00 moduler
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel P Træning til mundtlig årsprøve

Virtuel mundtlig årsprøve - 20 minutter uden forberedelse - træk en opgave (skriftlig eksamen A-niveau), besvar denne og forklar metoder - samtale del om emnet.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel U Funktioner

Inverse funktioner og trigonometriske funktioner samt funktioner af to variable (forberedelsesmateriale 2013)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel X Repetition + eksamenstræning

Repetition, træning til eksamen samt forberedelsesmaterialet
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 20,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer