Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2020/21
Institution Svendborg Gymnasium
Fag og niveau Matematik A
Lærer(e) Brian Nyhus
Hold 2018 MAA-z (1z MA, 2z MA, 3z MA)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Forløb#1 Vektorer og trigonometri
Titel B Forløb#2 Funktioner
Titel C Forløb#3 Rødder og potenser
Titel D Forløb#4 Differentialregning
Titel E Forløb#5 Funktioner og differentialregning
Titel F Forløb#6 Sandsynlighed og statistik
Titel G Forløb#7 Trigonometriske funktioner
Titel H Forløb#8 Corona og den mundtlige dimension
Titel I Forløb#9 Integralregning
Titel J Forløb#10 Differentialligninger
Titel K Forløb#11 Vektorfunktioner
Titel L Forløb#12 Funktioner af to variable
Titel M Forløb#13 Valgfrit forløb om modeller
Titel N Forløb#14
Titel O Forløb#15

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Forløb#1 Vektorer og trigonometri

Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Uge 47 26-11-2018
Uge 50 14-12-2018
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Forløb#3 Rødder og potenser

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Forløb#4 Differentialregning

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel I Forløb#9 Integralregning

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel K Forløb#11 Vektorfunktioner

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel M Forløb#13 Valgfrit forløb om modeller

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel N Forløb#14

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel O Forløb#15

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer