Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2020/21
Institution Svendborg Gymnasium
Fag og niveau Samfundsfag A
Lærer(e) Mathias Michael Binzer, Rune Flensted Laursen
Hold 2018 SA-c (1c SA, 2c SA, 3c SA)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Farvelfærd? - velfærd og økonomi (arbejdstitel)
Titel B Forbrydelse og straf – Kriminalitet og retsvæsen i
Titel C Demokrati, magt og politik i valgets skygge
Titel D Demokrati, magt og politik i valgets skygge forts.
Titel E Kulturforskelle og integration
Titel F Forløb om international politik (arbejdstitel)
Titel G SamfundsCup
Titel H Amerikansk politik (arbejdstitel)
Titel I Studieturen går til EU
Titel J Corona-krisen i samfundsfaglig belysning (arbejdst
Titel K International Økonomi (konkurrenceevne og ulighed)
Titel L Det polariserede USA
Titel M Danmark i Verden
Titel N Sociologi med fokus på køn og ligestilling

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Farvelfærd? - velfærd og økonomi (arbejdstitel)

Faglige mål:
Eleverne skal kunne:
- undersøge konkrete økonomiske prioriteringsproblemer nationalt, regionalt og globalt og diskutere løsninger herpå (NB: PRIMÆRT LOKALT)
̶- anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger i Danmark og andre lande og diskutere foreliggende og egne løsninger herpå

Kernestofmål:
Økonomi
̶- velfærdsprincipper og forholdet mellem stat, civilsamfund og marked, herunder markedsmekanismen og politisk påvirkning heraf
- makroøkonomiske sammenhænge, bæredygtig udvikling, målkonflikter og styring nationalt, regionalt og globalt.
̶- globaliseringens og EU’s betydning for den økonomiske udvikling i Danmark, herunder konkurrenceevne og arbejdsmarkedsforhold (NB: IKKE MEGET OM GLOBALISERING)

Kernestof:
- Bjørnstrup, Victor m.fl.: Velfærdsstaten under pres, Columbus, København, 2015, s. 13-27, 34-40, 50-93, 95-102, 110-117, 209-213
- Brøndum, Peter m.fl.: Luk samfundet op!, Columbus, København, 2017, s. 198-199

Supplerende stof:
- Det Hvide Hus advarer mod ’nordisk socialisme’: Levestandarden i USA er højere end i Danmark, I: www.dr.dk, 28.10.2018 kl. 19.27 (https://www.dr.dk/nyheder/udland/det-hvide-hus-advarer-mod-nordisk-socialisme-levestandarden-i-usa-er-hoejere-end-i)
- We explain "Nordic Socialism" to Trump, I: www.youtube.dk, Offentliggjort 31.10.2018 (https://www.youtube.com/watch?v=pE3ADowzh8s)
- Youtube-video: Maslows behovspyramide, I: https://www.youtube.com/watch?v=tNTdkLw9_c4
- Fejlslagen integration kan udhule velfærden, I: www.jyllands-posten.dk, 27.11.2018 kl. 20:45 (https://jyllands-posten.dk/premium/indland/ECE11033828/fejlslagen-integration-kan-udhule-velfaerden)
- Lars Løkke Rasmussens nytårstale 1. januar 2019, I: https://www.regeringen.dk/statsministerens-nytaarstale/lars-loekke-rasmussens-nytaarstale-1-januar-2019/, 01.01.2019 (video)
- Youtube-video: Det økonomiske kredsløb, I: https://www.youtube.com/watch?v=c2HnBGSUATQ
- Eleverne arbejdede med vismandsspillet.dk
- Regeringen har fremlagt ny sundhedsreform - få overblikket her, I: http://nyheder.tv2.dk, 16.01.2019, 09:49, Opd. 16.01.2019, 10:57 (http://nyheder.tv2.dk/politik/2019-01-16-regeringen-har-fremlagt-ny-sundhedsreform-faa-overblikket-her)
- Div. Artikler om regeringens udspil til en sundhedsreformen, som eleverne selv fandt
- Kampagne: OG DET ER DAAANMARK, I: https://www.ogdeter.dk/ (video og tekst)


SKAL NOK FLYTTES TIL ANDET FORLØB:
- Sådan kan 470 valg til Kongressen bestemme Trumps fremtid, I: www.politiken.dk, 21.10.2018
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 22 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Forbrydelse og straf – Kriminalitet og retsvæsen i

Tema: Forbrydelse og straf – Kriminalitet og retsvæsen i sociologisk belysning

Faglige mål
Eleverne skal kunne:
forklare sammenhænge mellem samfundsforandringer og ændringer i sociale og kulturelle mønstre
̶ forholde sig kritisk til forskelligartede materialer fra forskellige typer afsendere og anvende viden om samfundsvidenskabelig metode til at gennemføre mindre empiriske undersøgelser
̶ påvise faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af foreliggende og egne beregninger, tabeller, diagrammer og modeller med brug af digitale hjælpemidler (IKKE EGNE BEREGNINGER)

Kernestofmål:
Sociologi
̶ identitetsdannelse og socialisering samt social differentiering og kulturelle mønstre i forskellige lande, herunder Danmark (NB: KUN I DANMARK)
̶ politisk meningsdannelse og medier, herunder adfærd på de sociale medier
̶ samfundsforandringer og forholdet mellem aktør og struktur. (I BESKENDEN GRAD)

Kernestof:
- Okkels, Anne: Kriminalitet og straf, Gyldendal, 2011, s. 6-31
- Smith, Eva: Kriminalitet og retfærdighed, Columbus, København, 2012, s. 30-40, 43-51
- Antoft, Rasmus m.fl.: SociologiNU, Systime, Aarhus, 2015, s. 152-159

Supplerende stof:
- Pape med jernhandsken på: Jeg går ikke så meget op i, om et bandemedlem hjælpes tilbage i samfundet, I: www.dr.dk/nyheder, 26.01.2017 kl. 07.52 (https://www.dr.dk/nyheder/politik/pape-med-jernhandsken-paa-jeg-gaar-ikke-saa-meget-op-i-om-et-bandemedlem-hjaelpes)
- Gadebander, I: Hansen, Hans: Kriminalitet – forbrydelse og straf, Gyldendal, København, 2000, s. 30
- Dokumentarfilm: Vilde piger, TV2, 2012, (http://filmcentralen.dk/grundskolen/film/vilde-piger)
- Div. materiale eleverne selv fandt i forbindelse med undersøgelse af partiernes syn på straf
- Figur 13: Magtadskillelse i det politiske system, I: Hansen, Hans: Kriminalitet – forbrydelse og straf, Gyldendal, København, 2000, s. 49
- Figur 14: Domstolenes organisation, I: Hansen, Hans: Kriminalitet – forbrydelse og straf, Gyldendal, København, 2000, s. 50

Overværede retssag i Retten i Svendborg og efterfølgende besøg af dommeren fra retssagen

Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Synoipsis: Tema: Forbrydelse og straf ... 14-04-2019
Peer review: Første synopsis 24-04-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Demokrati, magt og politik i valgets skygge

Faglige mål
Eleverne skal kunne:
̶ anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet og forskellige teorier fra fagets discipliner til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser
̶ formulere præcise faglige problemstillinger, herunder hypoteser, og indsamle og bearbejde dansk og fremmedsproget materiale, herunder statistisk materiale, til at undersøge og diskutere problemstillinger og konkludere
̶ forholde sig kritisk til forskelligartede materialer fra forskellige typer afsendere og anvende viden om samfundsvidenskabelig metode til at gennemføre mindre empiriske undersøgelser

KernestofMÅL:
Politik
̶ politiske ideologier, skillelinjer, partiadfærd og vælgeradfærd

Sociologi
̶ politisk meningsdannelse og medier, herunder adfærd på de sociale medier (IKKE MEGET OM MEDIER)

Metode
̶ kvalitativ og kvantitativ metode, herunder tilrettelæggelse og gennemførelse af undersøgelser samt systematisk behandling af forskellige typer data (PRIMÆRT KVALITATIV METODE)

Kernestof:
- Jensby, Jacob Glenstrup m.fl.: Politikbogen, Columbus, 2017, s. 13-18, 19-23, 77-80, 83-94
- Kauffeldt, Søren: C-bogen, Columbus, København, 2014, s. 74-83
- Bülow, Morten Winther (red.) m.fl.: SamfNU C, Systime, Aarhus, 2017, s.75

Supplerende stof:
- Div. materiale eleverne selv fandt i forbindelse med undersøgelse af de danske politiske partier
- Div. kandidat- og valgtests på nettet
- Fællesarrangement: Paneldebat i forbindelse med Europa-Parlamentsvalget
- Fælesarrangement: Paneldebat i forbindelse med Folketingsvalget

- Fællesarrangement med Politisk Direktør i Udenrigsministeriet, Jesper Møller Sørensen - om dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik (SKAL SIKKERT PLACERS I ANDET FORLØB)
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Genaflevering af synopsis 06-05-2019
Synopsis: Tema: demokrati, magt og politik i valge 27-05-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Demokrati, magt og politik i valgets skygge forts.

Tema: Demokrati, magt og politik i valgets skygge (fortsættelse af sidste forløb i 1. g)

Faglige mål:

Kernestofmål:

Kernestof:
- Jensby, Jacob Glenstrup m.fl.: Politikbogen, Columbus, 2017, s.58-75, 119-140
- Thorndal, Morten Hansen: Ærkedansker, perkerdansker, Columbus, København, 2018, s. 21-24, 33-46
- Petersen, Vibeke Allerup m.fl.: Metodebogen, Columbus, København, 2018, s. Metodebogen, s. 105-112

Supplerende stof:
- Sommerpodcast: Populisme i Danmark, I: https://www.altinget.dk/artikel/sommerpodcast-populisme-i-danmark, 25.07.2019 kl. 8:30
- Lisbeth Knudsen: Populismens metode fra Trump til Johnson, I: https://www.altinget.dk/artikel/lisbeth-knudsen-populismens-metode-fra-trump-til-johnson, 26.07.2019 kl. 7:00
- Fem meget forskellige vælgere forklarer deres stemme: »Jeg hælder til at stemme på rød blok, men det gør lidt ondt«, I: www.politiken.dk, 05.06.2019 KL. 10.23
- Eleverne gennemførte individuelt kvalitative forskningsinterviews med vælgere, som havde stemt ved folketingsvalget i 2019 mhp. at undersøge deres vælgeradfærd
- Statsminister Mette Frederiksens nytårstale den 1. januar 2020, i: https://www.stm.dk/_p_14892.html
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Kulturforskelle og integration

Tema: Kulturforskelle og integration

Faglige mål:
̶ forklare sammenhænge mellem samfundsforandringer og ændringer i sociale og kulturelle mønstre
̶ formulere præcise faglige problemstillinger, herunder hypoteser, og indsamle og bearbejde dansk og fremmedsproget materiale, herunder statistisk materiale, til at undersøge og diskutere problemstillinger og konkludere

Kernestofmål:
Sociologi
̶ identitetsdannelse og socialisering samt social differentiering og kulturelle mønstre i forskellige lande, herunder Danmark

Kernestof:
- Thorndal, Morten Hansen: Ærkedansker, perkerdansker, Columbus, København, 2018, s. 9-18, 143-151
- Clausen, Birgitte Prytz m.fl.: Unge og identitet – Socialisation i otte forskellige lande, Columbus, København, 2012, s. 146-163 eller 164-183 eller 184-201 (eleverne læste om socialisering og identitetsdannelse i enten Afghanistan, Columbia eller Kina)

Supplerende stof:
- Rollespil om integration
- Figur: Scorer på Hofstedes fem dimensioner for den rigere og mere veluddannede del af unge afghanere, som er bosat i byen. 2013, I: Rarick, Charles m.fl.: Afghanistan’s Younger, Elite and Educated, I:  https://globaljournals.org/GJMBR_Volume13/3-Afghanistans-Younger-Elite-and.pdf
- Integrationssucces: Bliver oftere skilt end danskere, I: https://www.dr.dk/nyheder/indland/integrationssucces-bliver-oftere-skilt-end-danskere, 13.09.2013
- Det nationale integrationsbarometer, I: https://integrationsbarometer.dk/

- Fællesarrangement for samfundsfag A: Hans Lassen: Integrationssuccessen
- Projekt om identitetsdannelse og socialisering i fremmede lande

Hovedfokus: integration, Hofstedes kulturteori, socialisering i fremmede lande (Kina, Colombia eller Afghanistan)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Forløb om international politik (arbejdstitel)

Faglige mål:
Eleverne skal kunne:
̶ forklare begivenheder og udviklingstendenser i det internationale system og diskutere Danmarks handlemuligheder i forbindelse hermed
̶ påvise faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af foreliggende og egne beregninger, tabeller, diagrammer og modeller med brug af digitale hjælpemidler

Kernestofmål:
International politik
̶ aktører, magt, sikkerhed, konflikter og integration i Europa og internationalt (IKKE SPECIFIKT EUROPA)

Kernestof:
- Sørensen, Jacob Greve m.fl.: IP&Ø, Columbus, København 2016, 11-37, 110-136

Supplerende stof:
- Arbejdede med Fragile State Index (https://fragilestatesindex.org/)
- Div. artikler om situationen I det Kurdiske område i Syrien (i forbindelse med Tyrkiets offensiv), som eleverne selv fandt
- Div. artikler om terrorisme, som eleverne selv fandt

- Undersøgte det nye parti, Partiet Fremad (Hjemmeside: https://www.partietfremad.dk/) - SKAL NOK FLYTTES TIL ANDET FORLØB
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G SamfundsCup

Tema SamfundcCup

Innovativt projektforløb, hvor eleverne lavede innovative løsninger på problemer under overskriften Fremtidens uddannelse

Faglige mål:
Eleverne skal kunne:
̶ anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger i Danmark og andre lande og diskutere foreliggende og egne løsninger herpå
̶ anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet og forskellige teorier fra fagets discipliner til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser
̶ forholde sig kritisk til forskelligartede materialer fra forskellige typer afsendere og anvende viden om samfundsvidenskabelig metode til at gennemføre mindre empiriske undersøgelser
̶ på et fagligt grundlag argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter, placere disse i en teoretisk sammenhæng og indgå i en faglig dialog.

Kernestofmål:

Kernestof:
- Eleverne blev undervist i diskursanalyse (men ingen læselektie)

Supplerende stof:
- div. materiale som projektgrupperne selv fandt til deres projekter
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H Amerikansk politik (arbejdstitel)

Kort forløb om det amerikanske politiske system som optakt til SRO.

Faglige mål:
Eleverne skal kunne:
̶ anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger i Danmark og andre lande og diskutere foreliggende og egne løsninger herpå
̶ behandle problemstillinger i samspil med andre fag
̶ formulere præcise faglige problemstillinger, herunder hypoteser, og indsamle og bearbejde dansk og fremmedsproget materiale, herunder statistisk materiale, til at undersøge og diskutere problemstillinger og konkludere

Kernestofmål:
Politik
̶ politiske beslutningsprocesser i Danmark i en global sammenhæng, herunder de politiske systemer i Danmark og EU. (DET AMERIKANSKE POLITISKE SYSTEM)

Sociologi
̶ politisk meningsdannelse og medier, herunder adfærd på de sociale medier (POLITISK MENINGSDANNELSE I USA)

Kernestof:
- Brøndum, Peter og Annegrethe Rasmusen: USA’s udfordringer, Columbus, København, 2016, s. 14-18, 21-24, 42-50, 72-82, 103-108, 109-111, 113-114
- Hansen, Thor Banke og Andreas Bonne Sindberg: USA - Historie, samfund, religion, Systime, Aarhus, 2015, s. 111-120

Supplerende stof:
- Eleverne sammenlignede befolkningssammensætningen i forskellige stater i USA vha. følgende links:
    - https://factfinder.census.gov/faces/nav/jsf/pages/community_facts.xhtml
    - https://www.statista.com/topics/3839/us-states/
    - https://www.census.gov/quickfacts/
- CNN Exit Polls 2016, I: https://edition.cnn.com/election/2016/results/exit-polls
- Statistiske data om Super Pacs fra: SUPER PACS, ‘DARK MONEY’ GROUPS ESCHEW PRESIDENTIAL RACE FOR SENATE, I: https://publicintegrity.org/politics/super-pacs-dark-money-groups-eschew-presidential-race-for-senate/, Published — November 4, 2016, Updated — November 8, 2016 at 5:27 pm
- Det post-faktuelle samfund, I: https://samfundsfag-c.systime.dk/index.php?id=804
- The Daily Show: What the Actual Fact? - The Trump Administration"s "Alternative Facts", I: https://www.youtube.com/watch?v=o_zZY7lgfzo
- Francis Fukuyama: Problemer i det amerikanske system, I: https://vimeo.com/showcase/4155144/video/183484718?

Arbejdede med lineær regression
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel I Studieturen går til EU

Forløb om EU som skulle have inkluderet studietur til Bruxelles - den blev dog aflyst pga. corona-pandemien

Faglige mål:
Eleverne skal kunne:
̶ undersøge og dokumentere et politikområde, herunder betydningen af EU og globale forhold
̶ undersøge konkrete økonomiske prioriteringsproblemer nationalt, regionalt og globalt og diskutere løsninger herpå

Kernestofmål:
Politik
̶ politiske beslutningsprocesser i Danmark i en global sammenhæng, herunder de politiske systemer i Danmark og EU. (KUN EU)

Økonomi
̶ globaliseringens og EU’s betydning for den økonomiske udvikling i Danmark, herunder konkurrenceevne og
Arbejdsmarkedsforhold (KUN EU’S BETYDNING FOR DEN ØKONOMISKE UDVIKLING)
̶ makroøkonomiske sammenhænge, bæredygtig udvikling, målkonflikter og styring nationalt, regionalt og globalt.

International politik
̶ aktører, magt, sikkerhed, konflikter og integration i Europa og internationalt (KUN EU-INTEGRATION)

Kernestof:
- Langvad, Jacob: Europas svære fællesskab, Columbus, København, 2015, s. 17-32, 96-103
- IP&Ø, s. 166-173
- Skriftlig eksamen i samfundsfag - knæk koden, s.
- Repetition af Bjørnstrup, Victor m.fl.: Velfærdsstaten under pres, Columbus, København, 2015, s. 73-93, 95-99, 209-213

Supplerende stof:
- Få overblik over Brexit: Hvad sker der nu?, I: https://politiken.dk/udland/art7616726/Hvad-sker-der-nu, 30.01.2020 KL. 20.09
- Usikkerhed efter Brexit: Bliver det storhed eller fald for Storbritannien?, I: www.information.dk, 31.01.2020
- A - Union that strives for more. My agenda for Europe - By candidate for President of the European Commission Ursula von der Leyen, I: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_en.pdf (læst indledningen)
- EU vil lade regeringerne åbne hanerne for at redde europæisk økonomi fra coronasmitte, I: www.altinget.dk, 13. marts 2020 kl. 17:08

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel J Corona-krisen i samfundsfaglig belysning (arbejdst

Tema: Corona-krisen i samfundsfaglig belysning (arbejdstitel)

Faglige mål:
Eleverne skal kunne:
̶ anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger i Danmark og andre lande og diskutere foreliggende og egne løsninger herpå
̶ undersøge konkrete økonomiske prioriteringsproblemer nationalt, regionalt og globalt og diskutere løsninger herpå
̶ formulere præcise faglige problemstillinger, herunder hypoteser, og indsamle og bearbejde dansk og fremmedsproget materiale, herunder statistisk materiale, til at undersøge og diskutere problemstillinger og konkludere

Kernestofmål:
Økonomi
̶ globaliseringens og EU’s betydning for den økonomiske udvikling i Danmark, herunder konkurrenceevne og
arbejdsmarkedsforhold (IKKE RET MEGET OM ARBEJDSMARKEDSFORHOLD)
̶ makroøkonomiske sammenhænge, bæredygtig udvikling, målkonflikter og styring nationalt, regionalt og globalt.

International politik
̶ globalisering og samfundsudvikling i lande på forskellige udviklingstrin. (KUN GLOBALISERING) ’

Sociologi
̶ samfundsforandringer og forholdet mellem aktør og struktur. (PRIMÆRT TEORIEN OM RISIKOSAMFUNDET)

Kernestof:
- Antoft, Rasmus m.fl.: SociologiNU, Systime, Aarhus, 2015, s. 27, 83-87
- Sørensen, Jacob Graves m.fl.: IP&Ø, Columbus, København, 2016, , s. 197-208
- Petersen, Vibeke Allerup m.fl.: Metodebogen, Columbus, København, 2018, s. 147-157
- Podcast: Corona - Halløj i risikosamfundet, I: https://www.weekendavisen.dk/2020-11/24spoergsmaal/halloej-i-risikosamfundet, 13.03.2020

Supplerende stof:
- Noa Redington: Værsgo, Ellemann, Pape, Skipper & Co., nu er tiden kommet til, at I kan rykke med jeres sparsomme brikker, I: www.politiken.dk, 20.04.2020 KL. 08.40
- Kommentar: Hvad coronakrisen kan lære os om ledelse – og om demokratiet, I: www.mm.dk, 22.04.2020 kl. 5:00
- Bjarke Larsen: Corona- og klimakrisen vil styrke den socialdemokratiske samfundsmodel, I: https://pov.international/coronakrisen-styrker-s/, 18.03.2020
- Elsker, elsker ikke – Euroskepsis i forandring, s. 5-7
- Div. Artikler eleverne selv fandt i forbindelse med undersøgelse af de politiske partiers syn på globalisering
- Div. materiale eleverne selv fandt i forbindelse med projekt om corona-krisen i samfundsfaglig belysning

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel K International Økonomi (konkurrenceevne og ulighed)

Kernestof:
Økonomi:
̶ globaliseringens og EU’s betydning for den økonomiske udvikling i Danmark, herunder konkurrenceevne og
arbejdsmarkedsforhold
̶ makroøkonomiske sammenhænge, bæredygtig udvikling, målkonflikter og styring nationalt, regionalt og globalt

International politik:
̶ globalisering og samfundsudvikling i lande på forskellige udviklingstrin.

Faglige mål:
̶ undersøge konkrete økonomiske prioriteringsproblemer nationalt, regionalt og globalt og diskutere løsninger herpå
- formulere præcise faglige problemstillinger, herunder hypoteser, og indsamle og bearbejde dansk materiale, herunder statistisk materiale, til at undersøge og diskutere problemstillinger og konkludere
̶ på et fagligt grundlag argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter, placere disse i en teoretisk
sammenhæng og indgå i en faglig dialog.

Anvendt materiale:
Bøger:
- Henrik Kureer: ØkonomiNU - en grundbog til samfundsøkonomi, Systime; sider: 26-28, 54-71, 108-118 & 227-243
- Andersen, L.N. og Skött, J.S.: "Økonomibogen". Columbus. 2016. 232-243
- Jacob Graves Sørensen, Martin Graves Rasmussen, Janus Graves Rasmussen: IP&Ø, Columbus: side 232-243

Artikler:
- Kyrø, Ø.: "Dragen og løven" i Weekendavisen. D. 02.11.2018 (ca. 6,5 sider)
- Laugesen, M.: "Omvæltning i Udenrigsministeriet: Vi står med en gigantisk økonomisk udfordring" i Berlingske. D. 25.05.2020 (ca. 3,5 sider)
- Madsen, H.J.: "Eksportvirksomheder kan blive hårdt ramt af markant dollardyk" i Jyllands-Posten. D. 12.06.2020 (ca 3 sider)
- Larsen, T.: "Kan coronakrisen bruges til at styrke Danmark? Ja, hvis Christiansborg rykker" i Berlingske. D. 15.06.2020 (ca. 5 sider)
- Syberg, K.: "Afvæbnende Svendborg" i Information. D. 12.08.2009 (ca. 2,5 sider)
- Høi, P.: "Bagmanden erkender: Caffe latte-lykken er død" i Berlingske. D. 01.09.2017 (ca 5 sider)
- Mitchell, D.J.: "Tax Havens Allow Economic Vitality" i New York times. D. 22.12.2014 (ca 1 side)

Film:
- Dokumentar: ”Frank ser rødt – Multinationale selskaber: Hvorfor betaler de ikke skat?”. DR. Fundet på CFU.dk
- Dokumentar: ”A/S Fattigdom” DR2. d. 26.04.2016 (54 min)

Omfang: Ca. 95 sider

Fokuspunkter:
* Coronakrisens påvirkning af de nationaløkonomiske mål
* Prisdannelsen. Herunder priselasticiteten
* kort repetition af finanspolitik, pengepolitik, arbejdsmarkedspolitik & monetær politik
* Lineær regression i samfundsfag
* Konkurrenceevne. Herunder Porters diamant.
* Globaliseringen
* problematikken omkring nulskats-firmaer (overfladisk)
* Den stigende globale ulighed. Hvis "skyld" er det? og hvordan kan det løses?
* Kinesiske investeringer i Afrika
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel L Det polariserede USA

Kernestof:
Sociologi
- politisk meningsdannelse og medier, herunder adfærd på de sociale medier

Politik
- politiske ideologier, skillelinjer, partiadfærd og vælgeradfærd (ikke så meget partiadfærd)
- magt- og demokratiopfattelser samt rettigheder og pligter i et demokratisk samfund

Metode
- casestudier

Faglige mål:
- behandle problemstillinger i samspil med andre fag (engelsk)
- demonstrere viden om fagets identitet og metoder
-forholde sig kritisk til forskelligartede materialer fra forskellige typer afsendere og anvende viden om samfundsvidenskabelig metode til at gennemføre mindre empiriske undersøgelser
- påvise faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af foreliggende og egne beregninger, tabeller, diagrammer og modeller med brug af digitale hjælpemidler
- analysere og formidle – skriftligt og mundtligt – empiriske og teoretiske sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde på fagets taksonomiske niveauer med anvendelse af fagets terminologi


Anvendt materiale:
Bøger:
- Brøndum, P. & Rasmussen, A.: USA's udfordringer. 3. udgave. Columbus. Side 24-27, 107-112, 129-134, 136-151, 156-160, 173-178

Artikler:
- "Fattige har ikke råd til 2 meters afstand" i B.T. D. 15.04.2020
-  Anne Ringgaard: "Racisme og sexisme trives i økonomisk ulighed", Videnskab.dk d. 9. maj 2017
-  Mads Lundby Hansen: "Prisen for at reducere Gini med 1 pct.point", CEPOS d. 3. februar 2015
-  Christen Sørensen: "OECD konkluderer: Øget ulighed giver lavere vækst", Kristeligt Dagblad d. 15. april 2017
- Rasmussen, A.: "En gyser om fedt, salt og sukker" i Information. D. 20.04.2013
- "Coronavirussen er blevet en dobbelt tragedie for millioner af amerikanere" i Jyllands-Posten d. 07.06.2020
- Lotte Sørensen: "Bror til politidræbt ønsker fred, men forstår demonstranter: 'Folk føler den samme smerte, som jeg føler'", DR.dk, 30.05.2020.


Film:
- klip fra dokumentaren: "Amerikas privatiserede paradis" (2015) Fra. 9.00-22.00 & 27.00-44.00 (fundet på CFU).
- klip fra dokumentaren: "USA's fremtid – hvad er en amerikaner"? (2013) Fra 3.min til 20.min.
- YouTube: "Campaign finance | Political participation | US government and civics | Khan Academy" URL: https://www.youtube.com/watch?v=lPfNgTrWKyE

Omfang: Ca. 65 sider

Fokuspunkter:
* Økonomisk ulighed i USA og DK. Herunder Gini-koefficienten.
* Ulighed i uddannelse og sundhed i USA
* Raceurolighederne i USA
* Casestudie i forbindelse med det amerikanske valg 2020 - forudse hvordan svingstaterne stemmer!
* Polariseringen i amerikansk politik og på de sociale medier
* Vælgeradfærdsteorier (repetition)
* Organisation og penges betydning i den amerikanske valgkamp & demokratiske udfordringer i USA (overfladisk)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13,5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel M Danmark i Verden

Kernestof:
Politik
- politiske beslutningsprocesser i Danmark i en global sammenhæng, herunder de politiske systemer i Danmark og EU (ikke så meget om de politiske systemer)

International politik
- aktører, magt, sikkerhed, konflikter og integration i Europa og internationalt
- mål og muligheder i Danmarks udenrigspolitik


Faglige mål:
- anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige
problemstillinger i Danmark og andre lande og diskutere foreliggende og egne løsninger herpå
- anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet og forskellige teorier fra fagets discipliner til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser
- undersøge og dokumentere et politikområde, herunder betydningen af EU og globale forhold  
- forklare begivenheder og udviklingstendenser i det internationale system og diskutere Danmarks handlemuligheder i forbindelse hermed
- analysere og formidle – skriftligt og mundtligt – empiriske og teoretiske sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde på fagets taksonomiske niveauer med anvendelse af fagets terminologi

Anvendt materiale:
Bøger:
- Sørensen, J.G., m.fl.: IP&Ø. Columbus. Side 256-265, 269-278 & 281-290
- Bülow, M.W., m.fl.: International PolitikNU. Systime. 1. udgave. Side 227-236
- Sørensen, S.F.: Udenrigspolitik - Danmark i Verden (ibog). Systime. kapitel 1 Afsnittene: "Hvad karakteriserer udenrigspolitikken" & "hvad er sikkerhedspolitik", kapitel 2 Afsnittene: "småstaternes udenrigspolitik" & "småstaten Danmark" & "Stormagten Rusland" & "Danmarks politik over for Rusland" & "Danmarks institutionelle udenrigs- og sikkerhedspolitik", Kapitel 11 Afsnittet: "Danmark og Arktis", Kapitel 12 Afsnittet: "Danmark og Cyberkrig", Kapitel 13 Afsnittet: "Dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik i fremtiden"

Artikler:
-  "omskæringsdebatten handler om dansk sikkerhedspolitik" i Berlingske. D. 22.09.2020
-  Mortensen, A.R.: "Danmark – vi holder lav profil på god afstand" i Politiken. D. 29.08.2020
- Maressa, J.E.: "Hvad fortæller regeringens håndtering af coronakrisen om udenrigspolitikken" i Jyllands-Posten. D. 02.06.2020
- Redder, A.: "EU-enhed: Russiske medier spreder fake news om dyresex i Danmark" i Altinget. D. 09.09.2017
- Møller, P.: "Russisk tv-indslag om Danmark er fyldt med fejl - se listen her" i tv2.dk. D. 23.04.2018
- DIIS rapport juni 2020: Nye sikkerhedspolitiske dynamikker i Arktis (uddrag). Gruppearbejde med forskellige aktører.
- Det Juridiske fakultet: "Cyberangreb presser folkeretten" D. 09.09.2020
- Jarlner, M.: "Har Rusland lige iværksat en cyberkrig imod USA?" i Politiken D. 23.12.2020
- "Klimamøde udskyder CO2-striden til næste år" i Avisen Danmark. D. 16.12.2019
-  Breitenbauch, H.: "Europas strategiske lammelse” i Weekendavisen. D. 21.12.2018

Film:
- Dokumentaren: "Sommerfugleeffekten" Fra d. 22/4 2017 (fundet på CFU)
- klip fra Debatten – DK og Trump i Mellemøsten" fra 09.01.2020. Minuttal: 5-20 & 27-37
- uddrag fra Putins tale efter annekteringen af Krim d. 18.03.2014 (ca. første 6 og sidste 4 minutter). URL: https://www.youtube.com/watch?v=uS8hbmoc15c
- "Kerry Responds to Putin's Crimea Speech" URL: https://www.youtube.com/watch?v=Cgackn4O6xQ
- klip fra deadline d. 08.06.2020 - om DIIS nye rapport om sikkerhedsforholdene i Arktis


Omfang: Ca. 130 sider

Fokuspunkter:
* Kort repetition af centrale IP-teorier
* Dansk udenrigspolitik - et historisk oprids
* Definition af udenrigspolitik og sikkerhedspolitik. Herunder det brede og smalle sikkerhedsbegreb.
* Mål og muligheder i Danmarks udenrigspolitik
* Russisk udenrigspolitik
* Danmarks forhold til Rusland - småstat overfor stormagt
* Mini-projektarbejde om Danmarks samarbejde indenfor hhv. FN, NATO, EU og Norden.
* Arktis - fra lavspændt til højspændt område
* Cyberkrig – Den nye dimension i internationale konflikter
* Klimaforandringerne og dets betydning for den globale stabilitet 
* Internationale klimaaftaler med fokus på COP 25
* Forskellige skoler indenfor klimapolitik  
* Fremtidige udfordringer i dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel N Sociologi med fokus på køn og ligestilling

Kernestof:
Sociologi
̶ identitetsdannelse og socialisering samt social differentiering og kulturelle mønstre i forskellige lande, herunder Danmark
̶ samfundsforandringer og forholdet mellem aktør og struktur.

Politik
̶ magt- og demokratiopfattelser samt rettigheder og pligter i et demokratisk samfund, herunder ligestilling mellem kønnene

Metode
̶ kvalitativ og kvantitativ metode, herunder tilrettelæggelse og gennemførelse af undersøgelser samt systematisk behandling af forskellige typer data
- komparativ metode

Faglige mål:
̶ anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet og forskellige teorier fra fagets discipliner til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser
̶ forklare sammenhænge mellem samfundsforandringer og ændringer i sociale og kulturelle mønstre
̶ demonstrere viden om fagets identitet og metoder
̶ forholde sig kritisk til forskelligartede materialer fra forskellige typer afsendere og anvende viden om samfundsvidenskabelig metode til at gennemføre mindre empiriske undersøgelser
̶ på et fagligt grundlag argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter, placere disse i en teoretisk sammenhæng og indgå i en faglig dialog.

Anvendt materiale:
Bøger:
- Søren Juul, Jørgen Elm Larsen og Jytte Kristensen: "Sociologibogen". Columbus. 2016. Side 40-57 & 209-219
- Birgitte Prytz Clausen, m.fl.: "Unge og identitet". Columbus. 2012. Side 48-57
- Anna Storr-Hansen, Kia Ditlevsen og Tine Studstrup: "Køn og ligestilling". Columbus. 2017. Side 30-38, 51-70 & 88-91

Artikler:
- Schmidt, A.L.: "Psykologernes formand: Det gode liv er i bedste fald blevet en heldig bivirkning" i Politiken. D. 07.03.2018
- Alex Vanopslagh (LA): "Velfærdsstaten avler tomhed og håbløshed" i Kristeligt Dagblad d. 28.10.2019
- Støvring, K.: "Sammenhæng skabes i civilsamfundet" i Berlingske. D. 21.04.2010
- Christensen, V.T.: "PISA 2018 - En sammenfatning". Vive. 2019
- Aristoteles: De kønsspecifikke karakteregenskaber i "Han og hun i Hellas" (af) S. Isager & M. Wind
- "Piger om karakterer: Man vil gerne være den bedste" i Berlingske d. 08.03.2019

Videoer:
- Dokumentaren: "det tyske mirakel" fra 2013. De første 12 minutter (fundet på CFU)
- klip fra deadline (13.04.2017).
- Debatten: Danmark Vs Sverige om feminisme og ligestilling DR (2015) (fundet på CFU) De første 30 minutter
- klip fra deadline d. 03.01.2017 Fra. 17 til 34
- Sofie Lindes tale ved "Zulu Comedy Galla" 2020

Omfang: Ca. 95 sider

Fokuspunkter:
* De klassiske sociologer (Durkheim, Weber og Marx )
* Aktør/struktur forholdet
* Liberalisme, socialliberalisme og kommunitarisme
* Kendetegn ved det senmoderne samfund
* Konsekvenserne af den øgede individualisering
* Identitetsdannelse
* Socialisering og gruppedynamik
* Uddannelsens påvirkning på unges socialisering
* Teorier om køn
* Køn og ungdomsuddannelser
* Krop og seksualitet
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer