Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2020/21
Institution Svendborg Gymnasium
Fag og niveau Spansk A
Lærer(e) Anja Raahauge
Hold 2018 SP-dsy (1SP1, 2SP1, 3SP1)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Begynderspansk
Titel B Las regiones de España
Titel C Colombia - ser joven en Colombia
Titel D La cultura mexicana
Titel E El arte
Titel F Chile y la dictadura
Titel G España y la Union Europea
Titel H Migración en Latinoamérica
Titel I La Guerra Civil Española y las dos Españas
Titel J Tilladte hjælpemidler til eksamen

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Begynderspansk

Efter grundforløbet har vi arbejdet med forankre det som eleverne er blevet introduceret for i grundforløbet ved at arbejde med TAPAS - kapitel 1 - 11 (bortset fra kapitel 8, som læses i starten af 2g)
- hilse, alder, bosted
- tallene 1-100 (kun intro. skal repeteres)
- hay, ser + estar (betydninger + bøjning)
- ar,er,ir bøjningerne (regelmæssige i præsens
- perfektum (haber + -ado/-ido)
-nær fremtid (ir + a + infinitiv)
- udvidet præsens ( estar + -iendo/-ando - introduceret)
- bøjning af uregelmæssige verber(fx go-verber, diftongerende verber): tener, ir, hacer, poder, decir, venir, dar, saber, poner, querer, volver
- refleksive verber (llamarse, levantarse, acostarse, lavarse)
- dativstyrede verber (fx gustar, encantar, interesar)
- verbalperifrasen: tener que + infinitiv
- bestemt (el/la/los/las) + ubestemt artikel (un/una/unos/unas)
- personlige pronominer: subjektspronominerne, direkte og indirekte objektspronominer (bundne og ubundne), præpositionsformerne.
- demonstrative pronominer: esta, este, esto, esa, ese, eso, aquel, aquella
- placering af "no" (før verbet) + (no) ...nunca, (no)....tampoco.
- adjektivernes kongruens (skal bøjes i køn og tal efter substantivet – obs. nationaladjektiver)
- adjektiver og komparation. fx grande, más grande (que), el/la más grande.
- spørgeord (¿qué?¿quién?¿cómo?¿dónde?¿de dónde?¿cuál/-es?¿por qué?¿cuánto/-s/-a/as)
- alfabetet + udtale
- intonation + sammentrækning
- trykregler (andensidste stavelse ved vokal + -s,-n)(sidste stavelse ved konsonant til sidst)
- Substantivernes køn og flertal.
-genitiv (ejefald): bestemt artikel + (det som ejes) + de + (den/det som ejer) fx ”El libro de la profesora” eller ”La madre de Adela.”
- possessive pronominer - adjektivtisk og substantivisk form.
- muy/mucho
-småord: pues, también, tampoco, y, con, a, para, sí, si, como, pero, aunque, junto a, después (de), tanto, cuando, todavía, ahora, además, a causa de, porque, ya no, por eso, hasta, en, desde, antes (de), tan, muy, siempre, o, hoy, mañana, sólo, que,
- transparente ord fx. información, estudiante, profesor, animal, etc.
- gloser fra de kapitler eleverne har læst fra TAPAS
-gloser: tøj, farver, adjektiver, professioner, familie, personkarakteristik, krop og ansigt, mad, frugt, vejret, ungdomsliv, fritid, møbler og indretning, klokken, ugedagene, månederne og årstiderne, datoer, lande

Vi har i arbejdet med TAPAS været inde på de spanske regioner, kendte spaniere, vin, mad, spanske vaner (overfor danske) og traditioner, Chile og diktaturet.

Endvidere har klassen haft besøg af elever fra både Katalonien og fra Mexico City og har derved fået kendskab til ungdomsliv disse steder.

For at arbejde med personarakteristik og fremlæggelser har klassen set filmen "Tésis" (1996, director: Alejandro Amenábar)
Endvidere har klassen set "TAPAS" (2005, directores: José Corbacho y Juán Cruz) og i den forbindelse arbejdet med personkarakteristik, ser, estar, adjektiverne og verbernes kongruens  i en opgave.
Eleverne har også set flere "afsnit" fra filmen "Retratos Salvajes" og set på tema

Eleverne har arbejdet med det uformelle/private brev.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 40,00 moduler
Dækker over: 43 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Las regiones de España

Vi samler op på kapitlerne fra TAPAS, som omhandler de spanske regioner + Madrid, ved at eleverne laver præsentationer baseret på disse kapitler, samt ved at de udarbejder en oversigt over regionernes geografiske og kulturelle karakteristika, herunder kendte personer, det de producerer, traditioner og regionale sprog/dialekter.

Eleverne har også fået kendskab til Catalonien igennem et besøg fra en gruppe catalanske skoleelever, som de har interviewet om deres liv.

Endvidere har eleverne set og arbejdet med filmen "Ocho Apellidos Vascos" for at se på det billede filmen giver af Baskerlandet og Andalusien, samt på de fordomme og stereotyper der eksisterer om to af de spanske regioner, og på hvorfor filmen blev så populær.

Mht grammatik har klassen genopfrisket verbernes bøjning i præsens, før nutid, futurum (nær fremtid), gustar, adjektivernes kongruens, tener que + inf, personlige pronominer, possessive pronominer, ser/estar + adj, foranstillede adjektiver og ændret betydning (bueno/buen + malo/mal), klokke, dato, årstal, småord,  og præteritum (Bl.a ved at skrive et CV på spansk). De har arbejdet med imperfektum overfor præteritum.

I forhold til skriftlighed har klassen arbejdet videre med brevgenren.

Primært materiale:
fra Zambrano & Clausen: TAPAS - Grundbog, Gyldendal, 7. oplag, DK,  2015
Capítulo 2: Las Canarias (s. 16-17)
Capítulo 3: La Rioja (s. 20-23)
Capítulo 4: Castilla la Mancha (s.28-30)
Capítulo 5: Las Comidas (36-37)
Capítulo 7: Andalucía (s.46-47)
Capítulo 8: Navarra (s. 52-54)
Capítulo 10: El día de Sant Jordi (Cataluña) (s. 64-65)
Capítulo 13: El País Vasco (s. 82-84)
Capítulo 15: Madrid (s.93-94)
Capítulo 16: Christina Sanchez (s.100-101)

Fra Laursen, Tengberg-HAnsen & Wiese: En Viivo - Tekstbog, Gads Forlag, KBH 2003:
Kapitel 30: Tere - Una gallega (s.128-131)

"Ocho appellidos vascos" (2014), instruktør Emilio Martínez-Lázaro.

Fra B. Jensen, John: "Filmscript og opgaver til Ocho Apellidos Vascos - Una película de Emilio Martínez-Lázaro." Lindhardt og Ringhof, 2015.
Afsnit 2: "Opiniones sobre la película Ocho Apellidos Vascos." s. 13-15
Afsnit 3: "Personajes Principales (s.18-23)
supplerende læsning på dansk: Afsnit 1: Baskerlandet, Andalusien og Spanien. (s.8-12)

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 15,00 moduler
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Colombia - ser joven en Colombia

Med udgangspunkt i et foredrag holdt af Salka Wollesen Breum arbejder vi med Colombia. SAlka fortalte i sit foredrag  om sprog, kultur og religion, samt den sociale og politiske situation i Colombia. Endvidere fortalte Salka om machismo, om at være ung i Colombia og om projektet "Mi cuerpo" (et program hun har været med til at starte, som tilbyder gratis undervisning i seksuel sundhedt il skoler i Colombia). I forlængelse af dette foredrag har vi læst tekster om Mario - en ung colombianer for at få kendskab til hvordan virkeligheden kan se ud for en ung colombianer. For at eleverne kunne få en forståelse for det colombianske samfund og dets historie, har vi set dokumentarprogrammer om landet.

Mht grammatik har vi arbejdet med præteritum, dativstyrede verber, indefinitte pronominer og muy/mucho.

I forhold til skriftlighed har klassen arbejdet med artikelgenren.

Primært materiale:
Salkas oplæg holdt den 5/9-2019 på Svendborg Gymnasium (holdt på spansk - de har fået den tilhørende PowerPoint og har skulle skrive en artikel med udgangspunkt i oplægget og deres spørgsmål til Salka)

Fra Mikkelsen & Riismøller: "La identidad contrastada - Jóvenes de Latinoamérica." Gyldendal 2013:
Capítulo 2: Mario de Colombia (s. 22-29)

Supplerende materiale;
Horisont: Colombia- Kampen om Freden. Vist på DR 1 2/6-2014.
Deadline vist på DR1 den 17.06.18: Den konservative Ivan Duque vinder dagens valg i Colombia på skarp kritik af den fredsaftale, der er blevet indgået med guerillabevægelsen FARC.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D La cultura mexicana

La cultura mexicana (Eksamensemne)

Vi udforsker forskellige områder af mexicansk kultur, med særlig fokus på El día de los muertos. Det betyder at vi har læst om aztekerne (la leyenda del sol y la Luna, La leyenda del maíz), katolicisme (la virgen de Guadalupe + semana santa), La leyenda de la Llorona (herunder sangen om la Llorona i forskellige udgaver).

I løbet af dette emne får eleverne kendskab til mexicanernes særlige forhold til døden igennem arbejdet med materiale som på forskellig vis viser mexicanernes fejring af de dødes dag, samtidig betyder dette arbejde at eleverne ikke kan undgå at forholde sig til den danske kulturs forhold til døden. Herigennem får eleverne kendskab til aspekter af mexicansk historie og kultur, samt til deres egen kulturs forhold til døden. Vi har arbejdet med billedbeskrivelse (hvad er personerne i færd med, hvad har de lavet og hvad skal de lave osv.)
Vi har i 2g haft en mexicansk udvekslingselev i klassen og han har bidraget med små oplæg og insider viden om México. I 1g havde klassen besøg af en gruppe mexicanske udvekslingslever fra Svendborg Gymnasiums samarbejdsskole La Salle. Vi har i forbindelse med de dødes dag klædt os ud og spist pan de muerto. Sammen med det faktum at klassens lærer har været med udvekslingselever i México 2 gange, har disse faktorer bidraget til at give et meget levende indblik i mexikansk kultur.

Skriftlighed: arbejde med brevgenren
mundtlighed: træning af billedbeskrivelse


Materiale:

Fra Pilmark & Olsen: Mosaico Mexicano, Gyldendal, 2016 (10 sider):
Capítulo 1: Qué es México (s. 8 - 10 )
Capítulo 5: 01: La cultura mexicana (s. 56-57) + 02: Los aztecas (s. 58-62)

Tekst med titlen: El día de los muertos. (1 side)

Día de muertos (español) – Nationalmuseets hjemmeside: https://natmus.dk/historisk-viden/verden/syd-og-mellemamerika/dia-de-muertos-espanol/ (3 sider)

Video med tekst og billeder om ”día de muertos” fra LAORQUESTA.MX – noticias en FA. (1 side)

Video: "Mitos y leyendas...La Llorona." https://www.youtube.com/watch?v=kDEF8iNdjEE

Supplerende materiale:

Coco (2017), Pixar Animation Studies & Walt Disney Pictures.
Feast – Mexico - El día de los muertos, BBC  program (vist på DR2 den 23/8-2011 under titlen ”Mexico”)

Grammatik: aspekt (datiderne), passiv og se-konstruktioner + trænet delprøve 1.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 13,00 moduler
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E El arte

El arte (eksamenemne)
Vi arbejder med kendte latinamerikanske kunstnere. Vi går især i dybden med den mexikanske kunstner Frida Kahlo og lærer hendes historie at kende igennem tekst og dokumentar. Derudover arbejder vi med hendes mand, Diego Rivera, samt med den colombianske kunstner Fernando Botero. Vi ser på hvad der kendetegner deres kunst, deres motiver, samt deres grunde til at udøve deres kunst.
I løbet af dette emne har eleverne især fået kendskab til Frida Kahlos historie og kunst. I den forbindelse er det ikke muligt at komme uden om Diego Rivera og eleverne har derfor også fået kendskab til ham, men mest i forhold til hvordan han påvirkede Frida Kahlo på godt og ondt. I arbejdet med de to kunstnere har eleverne også fået et indblik i mexicansk historie og kultur. Under emnet har fokus dog været på Frida Kahlos stærke personlighed og karakteristiske og personlige udtryksform, samt på Frida og Diegos lidenskabelige forhold. Billedbeskrivelse og -tolkning har været en del af dette emne, samt evnen til på spansk at udtrykke hvilken effekt et kunstværk har på eleven.

Materiale:
Beneyto, Tamara Lobato: ”Frida Kahlo – pintora universal” fra Tecla – Revista de la consejería de educación en Reino Unido e Irlanda, 17 junio, 2005. (inklusiv øvelser= 5 sider)

”Frida Kahlo – una artista mexicana” fra Viva la Vida, Lindhardt og Ringhof, 2017 (inklusiv øvelser= 10 sider)

"Frida Kahlo - una mexicana fuerte" fra Pilmark, Kristina & Olsen, Rikke: Mosaico mexicano, Gyldendal, 2016, side 108-109 (inklusiv opgave + gloser til billedbeskrivelse= 3 sider)

Adskillige af Frida Kahlos værker brugt til billedbeskrivelse:

Frida Kahlo - Excursión al Mueso de Bellas Artes. YouTube video med interaktive spørgsmål:  https://h5p.org/node/798412?feed_me=nps.       
https://www.youtube.com/watch?v=ueXcGuCqPLA

Indledende introduktion til Diege Rivera fra Wikipedia (6 linjer)  https://es.wikipedia.org/wiki/Diego_Rivera

Fra Havsteen, Marianne & Brink, Estíbaliz Hernández: Frida Kahlo y Diego Rivera, Gyldendal 2002. (Inklusiv opgaver 10 sider)
"Las tradiciones mexicanas como inspiración" tekst introducerer maleriet: Diego Rivera: "Autorretrato, 1930."(s 54) + "'La mexicanidad' como principio" tekst introducerer maleriet: Diego Rivera: La Creación 1922/23 (s. 50) + "Proletario y ambicioso" tekst som intrducerer maleriet: Diego Rivera: La fiesta del maíz, 1923/24 (s. 52).

Diego Rivera - Excursión al Museo de Bellas Artes - lytteøvelse. (Inklusiv spørgsmål 2 sider.)
https://www.youtube.com/watch?v=YXYiv7NlasQ&t=9s

Barraza, Eduardo: "Diego Rivera - Dadme los muros." Nov. 15, 2005, Barriozona.com
https://barriozona.com/diego-rivera-dadme-los-muros/


Murales: "Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central" es un mural realizado por Diego Rivera
en 1947, es la principal obra en la exhibición permanente del Museo Mural Diego Rivera + (Parte del  mural )"La Historia de México," Palacio Nacional, Ciudad de México.


Fra Agostini, Ingrid & Jakobsen, Christina B & Martinsen, Jette S: La Violencia, Gyldendal, 2007:  "Pintura - Fernando Botero" (s.11-12) (Inklusiv opgaver 3 sider)

"Zamba - Excursión al Museo de Bellas Artes - Fernando Botero." ( Lytteøvelse)( Inklusiv spørgsmål 2 sider)
https://www.youtube.com/watch?v=bNcHgNnbQ-s&t=3s

Pintura: Fernando Botero (fra Violencia, …) + 4 malerier af botero.

Supplerende materiale:
Dokumentarer om Fernando Botero: "Colombian Artist Fernando Botero remembered" https://www.youtube.com/watch?v=VZujlapYylc +
"Icon— Fernando Botero, artist 08/13/2016"  https://www.youtube.com/watch?v=KZ9-sSV4NsA

Dokumentar: ”Frida Kahlos liv og tid”, DR2, 2007

Grammatik: Hurtigt overblik over alle typer pronominer og derefter fokus på de personlige pronominer: subjektspronominer, præpositionsformerne + direkte og indirekte objektspronominer

Vi har trænet forskellige opgavetyper fra delprøve 1 + eleverne har skrevet en opgave hvor billedbeskrivelse og tolkning af kunst har indgået.

Vi har løbende under forløbet fulgt med i Coronasituationen i Spanien igennem billeder og sange (Resistiré, Quédate en casa, Volveremos a brindar)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 15,00 moduler
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Chile y la dictadura

Chile y la dictadura (eksamensemne)
Vi arbejder med diktaturet i Chile. Herunder skal eleverne kende de historiske og politiske omstændigheder som førte til kuppet og til konsekvenserne af at leve under et diktatur. Det som skete i Chile afspejler virkeligheden i store dele af Latinamerika. Vi ser på hvordan den politiske situation i Chile i 1973 afspejles i filmen Machuca, samt på hvilke samfundsgrupper der var involveret. Vi ser også på hvad der kendetegner et diktatur: opresión, miedo, terror, tortura, el hombre fuerte. etc. Ligeledes ser vi på hvordan undertrykkelse fungerer og på hvordan et diktatur og den dertilhørende undertrykkelse påvirker mennesker både under og efter diktaturet.. Vi trækker til sidst en tråd op til nutiden.

Materiale:
TAPAS: Capítulo 6 - Chile.

Machuca (Chile 2004), instruktør: Andrés Wood. (Film)

Wood, Andrés: Machuca ved Inge Margrethe Clausen, Gyldendal, DK, 2006:
Uddrag fra dialoglisten:
Escenas 2, 6,12, 14, 15,22,27, 33, 37,  38, 39, 40, 41, 46, 47, 48, 49, 51,52.  

"Andrés Wood y su singular mirada del Golpe de Estado de 1973,"  El mostrador, 26. februar 2004 (uddrag på ca. 17 linjer) https://www.elmostrador.cl/cultura/2004/02/26/andres-wood-y-su-singular-mirada-del-golpe-de-estado-de-1973/

Wood, Andrés: "Escribe Andrés Wood: 'Machuca,' con melancolía y entusiasmo'", abcguionistas.com, 03.08.2004. http://www.abcguionistas.com/noticias/articulos/escribe-andres-wood-machuca-con-melancolia-y-entusiasmo.html


Fra Jakobsen & Martinsen: Retratos Chilenos, Gyldendal,  DK, 2010:
Jara, Victor: ”Las casitas del barrio alto.” (1971) – sang
”En Chile tenemos muchos desafios por delante.” (s. 111- 117)


Jara, Victor: ”Te recuerdo Amanda” (1969) - sang
Jara, Victor: ”Estadio Chile”,  (1973)- digt  http://selucha.tumblr.com/post/3442131849/estadio-chile

Vargas, Gonzalo: spansksproget foredrag om diktatur, tortur og tilgivelse: fokus på militærkuppet i 1973, datidens politiske situation, hans 2 år som politisk fange i en koncentrationslejr i Chile og det efterfølgende liv i eksil + arbejde med at leve videre og tilgive grusomhederne.  Foredrag på Svendborg Gymnasium, december 2019. Eleverne har efterfølgende skrevet dagbog om foredraget.

"Songs of Oppression" (dokumentar instrueret af Marianne Hougen-Moraga og Estephan Wagner, 2020) Visning af dokumentaren efterfulgt af foredrag med Estephan Wagner på Svendborg Gymnasium. Foredraget omhandlede både arbejdet med dokumentarfilmen, samt filmens emne: undertrykkelsens natur og chilensk historie.

Uddrag fra spansksproget "Interview med Marianne Hougen-Moraga om Songs of Repression" v Ulla Ringgaard, Spansklærerforeningens blad Rodrigo nr. 150, 2020. Klassen har læst 4 afsnit med overskrifterne: "Paul Schäfer," "El argumento de la película," "Los personales de la película,"El fin de la película."

Dokumentaren: "Et løfte til de døde" (2007)
Omhandler Ariel Dorfmann, som måtte flygte pga af diktaturet. Skaber overlap til emnet "migración, " da den viser noget om hvordan det er at leve i eksil + viser noget om optakten til diktaturet, livet under diktaturet for dem der blev, samt situationen i nyere tid i Chile.

Supplerende stof:
Wood, Andrés: Machuca /ved Inge Margrethe Clausen, Gyldendal, DK, 2006: ”Om Chile” (s.65-75)

”Sange der ændrede verden – Te recuerdo Amanda” –( tv-program om tiden op til militærkuppet i Chile i 1973, om Victor Jara og sangen ”Te recuerdo Amanda” og den betydning sangen har haft efterfølgende for hele latinamerika.) DR2, 2010.

Mht. grammatik har vi arbejdet med forskellen imellem korte og lange possessive pronominer. Klassen træner sætningsindledere når man skal tale om scener fra en film/et manuskript. Tallene repeteres. Pronominer repeteres (relative, demonstrative, possessive (lange og korte), interrogative, indefinitte pronominer), verbernes bøjninger trænes løbende og futurumbøjningen introduceres og trænes, vi har arbejdet med præpositioner på spansk,  Konjunktiv introduceres.

Vi har også arbejdet med billedbeskrivelse + dagbogs/personlig blog.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 24,00 moduler
Dækker over: 28 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G España y la Union Europea

España y la Union Europea (eksamensemne)

Forløbet omhandler EUs betydning for Spanien.

Udgangspunktet er den spanske forfatning, EU-traktaten og den Europæiske Sprogpagt. Derigennem får eleven kendskab til vigtigheden af at bevare Spaniens regionelle kulturer og sprogstammer.

Formålet er at fremme elevens viden om betydningen af sprog, samt viden om hvordan EU bidrager til lighed, demokrati og udvikling i Spanien. I den forbindelse lærer eleven om Spaniens autonomier, landets opbygning og udvikling. Endvidere får eleven indblik i, dels hvordan EU-medlemskabet konkret bidrager til at skabe fx en bæredygtig by, dels hvorfor spanierne generelt anses som værende pro-europæiske.

Med materialet er håbet, at eleven opnår en dybere forståelse for Spaniens, såvel som Europas regionelle, sproglige og kulturelle forskelle, herunder hvad det betyder at tilhøre en minoritetskultur og at tale et minoritetssprog. I den proces er ønsket, at eleven undervejs reflekterer over sin egen identitet, kultur, sprogkundskaber og tilhørsforhold. Hvorfor er sprog nøglen til fremtidens Europa, hvis man skal sikre lighed, demokrati og udvikling?


Forløbet er udarbejdet i efteråret 2020 af Globale Gymnasier, Anja Naja Raahauge og Anya Wihlborg Petersen fra Svendborg Gymnasium. http://globalegymnasier.dk/forlobet-omhandler-eus-betydning-for-spanien/

Kernestof:
Wihlborg Petersen, Anya & Anja Raahauge: "La Constitución"
Wihlborg Petersen, Anya & Anja Raahauge: "La Union Europea y las lenguas habladas"
Wihlborg Petersen, Anya & Anja Raahauge: "España, Pontevedra y la UE."

Fernández Cordon, Juan Antonio: "Entrevista con David Crystal - Las lenguas son esenciales para la coexistencia." El País, 26.09.2007. https://elpais.com/diario/2007/09/26/paisvasco/1190835609_850215.html
"El eurobarómetro confirma a España como una de los países más europeístas" 28.08.2018. Web oficial de la Union Europea, https://ec.europa.eu/spain/news/180228_eurobarometer-autumn2018_es

Supplerende materiale fra forløbet fra Globale Gymnasier:
Wihlborg Petersen, Anya & Raahauge, Anja: "Den europæiske sprogpagt."

Uderligere supplerende materiale:
P1 Orientering fra den 16/9-2020, hvor den spanske forfatning nævnes i forbindelse med overgangen fra diktatur til demokrati - omhandler desuden den socialdemokratiske regerings opgør med Franco-tiden. https://www.dr.dk/radio/p1/orientering/orientering-2020-09-16/00:27:34

"¿Qué pasará con la UE tras el Covid 19? La Vanguardia - Redacción Barcelona,  30.03.2020 https://www.lavanguardia.com/participacion/debates/20200330/48160119733/debate-futuro-union-europea-crisis-coronavirus-covid-19-brexit.html

Den europæiske sprogdags sprogquiz 2020:  https://ecml.dk/den-europaeiske-sprogdag/den-europaeiske-sprogdag-2020/sprogquiz-den-europaeiske-sprogdag-2020/


Grammatik: præpositioner, repetition af spørgeord, konditionalis. Repetition af relative pronominer, modalverber, verbernes tider, demonstrative pronominer. Indledende introduktion til konjunktiv.
Kende forskel på "puntos porcentuales" og "por ciento" + deres anvendelse i praksis på spansk.
Eleverne har trænet det formelle brev, da de har skrevet et formelt brev på spansk til den lokale borgmester med forslag til forbedringer i kommunen.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H Migración en Latinoamérica

Migración (eksamensemne)
Vi har set på forskellige aspekter af migration i Latinamerika (herunder emigración og inmigración). Vi har set på grundene til migration ( push & pull faktorer/factores de empuje y de atracción)og de følelsesmæssige konsekvenser af at forlade ens familie og hjemland, samt på hvilken betydning immigranter har for modtagerlandet og for de lande de kommer fra (fx remitter.)

Fra Ringgaard & Aase: Retratos latinos de California, Gyldendal, Letland, 2012:
”Un día sin mexicanos – resumen. (s. 15)
”Interview med Francisco Jiménez” (s. 28-34) - entrevista
”Alí Primara: Las casas de cartón.” (s.44-45) - poema
”Interview med Marco Valádez.” (s. 98- 104) . entrevista

Trailer til filmen Un día sin mexicanos. https://www.youtube.com/watch?v=fm2eUaLA2pg

Et løfte til de døde. (Dokumentar om Ariel Dorfman, som måtte gå i eksil i USA efter militærkuppet i Chile)

"Drømmen om USA - På grænsen" (Sæson 1, afsnit 1 ud af 4 ) Amerikansk dokumentarserie (The Trade)  lagt på DR1s hjemmeside 16.november 2020.

"Migrantes víctimas de 'la bestia", el tren que atraviesa México de sur al norte", Euronews en español, última actualización  27/08/2019. https://es.euronews.com/2019/08/27/migrantes-victimas-de-la-bestia-el-tren-que-atraviesa-mexico-de-sur-a-norte

"Conoce al tren, el tren que transporta a miles de migrantes" - nyhedsreportage fra Al Punto. Vi har arbejdet med at forstå især de første 5 minutter af videoen.
Conoce a "La Bestia", el tren que transporta a miles de migrantes


"Entre dos países" (delprøve 1 +2) Spansk skriftlig eksamensopgave fra 19 august 2019.

"Migrantes mexicanos exitosos en EE.UU"- Historias"  - Eleverne har i grupper arbejdet med hver deres historie fra en hjemmeside med 6 historier om succesfulde mexicanere i USA.og lavet en fremlæggelse på spansk om deres mexicaner: Dr. Q, César Vargas, Julissa Acre, Manny Hernández, Dulce Matuz, Jaime Lucero  https://interactivo.eluniversal.com.mx/graficos/2016/migrantes-mexicanos-exitosos/

"México, Guatemala y Honduras estrenarán sis campañas de comunicación para el desarollo sobre migración en agosto" Udgivet 8. august 2019, lagt på reliefweb.int den 9. august 2019  (linje 16 -34)
https://reliefweb.int/report/mexico/m-xico-guatemala-y-honduras-estrenar-n-sus-campa-de-comunicaci-n-para-el-desarrollo

Eleverne har arbejdet med et eksempel fra hver af de tre kampagner

Kampagnevideo "Migrar Informados" fra Mexico Una campaña para #MigrarInformados https://www.youtube.com/watch?v=ihxdzJXHLnQ


Kampagnevideo fra kampagnen "Echale Ganas" fra Guatemala: https://www.youtube.com/watch?v=fzpu0UZ5LNo&list=PLemzVNtMPLbmNeesalnO9zH7C9cB2S4r3


Musikvideo med sangen "Derribando murros" fra kampagnen "Ponele plan a tu vida" fra migrantinfo.iom.int/hn (Honduras) https://www.youtube.com/watch?v=6rNkbvYriY8

Supplerende materiale:
Fra Ringgaard & Aase: Retratos latinos de California, Gyldendal, Letland, 2012:
Kapitel 1: Introduktion. (s. 7-13)

Balslev Clausen; Helene & Flintholm, Lene: "Den illegale emigrations mange ansigter" (s. 8-13) , afsnit fra "Al otro lado - el sueño americano", Gyldendal, 2006.

Walters Joanna: "What is Daca and what are dreamers?" The Guardian, 4. sept. 2017
https://www.theguardian.com/us-news/2017/sep/04/donald-trump-what-is-daca-dreamers

"Horisont" "Karavanen mod USA - vanvidstur forude. (Los primeros 10 minútos)
https://www.dr.dk/drtv/episode/horisont_-karavanen-mod-usa-_-vanvidstur-forude_232042

Domínguez, Alejandro: "Patrullera Fronteriza "le canta" a La Bestia", Milenio.com, 22.07.2014. (første 18 linjer)
https://www.milenio.com/internacional/patrulla-fronteriza-le-canta-a-la-bestia

Grammatik: konjunktiv, imperativ, verbalperifraser

skriftligt arbejde: Vi har trænet delprøve 1 + artikelgenren (2 opgaver).
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 21,00 moduler
Dækker over: 23 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel I La Guerra Civil Española y las dos Españas

La Guerra Civil Española (Eksamensemne)

Eleverne sættes ind i den del af Spaniens historie som vedrører den spanske borgerkrig (både op til borgerkrigen, under krigen og efter krigen, hvor Franco havde magten) og så arbejder vi i særdeleshed med ideen om ”Las dos Españas” og de værdier som kendetegnede de to sider, som jo stemte overens med støtterne og modstanderne af den 2. Republik. Vi ser forskellige films skildringer af perioden med fokus på de førnævnte værdier, samt på de to siders forskellige syn på opdragelse og skole/uddannelse. Størstedelen af materialet skildrer især krigen og diktaturet set igennem børns øjne. Eleverne får også indblik i hvordan borgerkrigen stadig sætter spor i nutidens Spanien.Mht. grammatik har vi arbejdet med Verbalperifraser, danske verber med flere betydninger (fx at blive, at være etc)

I forhold til den skriftlige opgave har eleverne arbejdet med en anmeldelse og delprøve 1.

Materiale:
Fra Tengberg & Laursen: Galería, Systime, 2002: ” La Guerra Civil Española.” (s. 44-47)


”Om friskolebevægelsen,” 1927-generationen” (s. 128-129) fra Vibeke Grube: Spanien i det 20.århundrede, Systime, 1987. (1 side)

Marvall, José María: “Los maestros de la república” (el prólogo del libro: Maestros de la república: Los otros sentidos, los otros mártires, de María Antonia Iglesias) (1,5 sider) http://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/temasmariposas.htm

Fra: ”Cartilla moderna de URBANIDAD. (NIÑAS)”/”Den moderne lærebog for GOD OPFØRSEL (PIGER)”, Editorial Luis Vives, S.A., Huesca, 1954: Tegneserien : ”La niña bien educada” (s. 4-5) (1 side)

Fra Laursen & Tallgren: ”Después de Tariq,” Systime, 2005: ”Uddrag fra franco-tidens skolebøger og deres fremstilling a mauerne.” (s. 36-37) (2 sider)

Frankistisk skolebogsmateriale optrykt i ”Los fantasmas de barro” (fra ”Historia del franquismo” – Franco en la escuela,” s. 190) 4 afsnit: ”El más hermoso país”,” Dios premia a España”,” El dragón de las siete cabezas”,” El héroe y el dragón.” (2 sider)

Giménez, Carlos: Paracuellos  vol.1: ”El Reloj” (s-34 -35) + ”La siesta” (36-37). (tegnet og skrevet i midt 70’erne – tegneserie om drenge på en frankistisk kostskole) (4 sider)

Shimose, Mitsuko: ”La lengua de las mariposas: la educación como sendero hacia la libertad.” (uddrag fra anmeldelse) (med opgaver: 6 sider) http://cinemascine.net/criticas/critica/La-lengua-de-las-mariposas-la-educacin-como-sendero-hacia-la-libertad  Filmene:
La lengua de las mariposas, (1999) instruktør José Luis Cerda (Op til + start af borgerkrigen) I den forbindelse har eleverne i grupper læst udvalgte scener fra filmen, som afspejler las dos Españas og deres værdier: Azcona, Rafael: La lengua de las mariposas (Ed. Ditte Gadegaard og Lucas Ruiz), Systime, 2006. Uddrag fra manuskript: s.41-44, s.49-57, s. 101-102, s.104-105, s.118-120, s. 135 – 137, s. 144-145, s. 152 – 153, s. 158-166.

El Laberinto del Fauno, (2006) instruktør Guillermo del Toro

”Jack Rico entrevista el director Guillermo del Toro sobre ”Pan’s Labyrinth” - Interview med Guillermo del Toro om El Laberinto del Fauno (lytteøvelse). https://www.youtube.com/watch?v=VxyjYIliyhI

Supplerende materiale:

Deadline (19.11.2018) - 40-årsdagen for Francos død  (de faldnes dal + franco-tiden, la transición, el pacto del olvido)

Dokumentarer:
Den røde jord – året 1935. Vist på DRK i 2009

El Silencio de otros (2018). Instruktør Almudena Carracedo og Robert Bahar

Youtubevideo: “Franco Exhumado: Así ha sido la Exhumación e inhumaci´on del dictador,” El País, 24 oktober 2019. https://www.youtube.com/watch?v=WtR9-CMMSvI
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 13,00 moduler
Dækker over: 17 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel J Tilladte hjælpemidler til eksamen

Dansk-spansk/spansk-dansk ordbøger:
Gyldendals røde ordbøger: http://www.ordbogen.com/
Ordbogen.com: http://www.ordbogen.com/

Spansk-engelsk/engelsk-spansk:
Wordreference: https://www.wordreference.comDansk-dansk ordbøger:
Ordnet.dk: https://ordnet.dk/

Dine noter i Classnotebook i elevnotesbogen og indholdsbibliotek er tilladt at bruge fra Onenote programmet. Du må IKKE tilgå Onenote via browser. For Onedrive, googledrev o.lign. gælder det, at de skal være synkroniseret ned på egen computer. Webadgangen må IKKE bruges. Hvis du ikke synkroniserer automatisk, så hent gerne dine noter ned fra O365, googledrev og lignende, så du er sikker på, at de ikke tilgås via internet. Al kommunikation med omverdenen er forbudt.
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer