Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2020/21
Institution Svendborg Gymnasium
Fag og niveau Fransk A
Lærer(e) Louise Fiellau-Nikolajsen
Hold 2018 FRB2 (1FRB2, 2FRB2, 3FRB2)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Begynderfransk
Titel B Le monde de l'enfant - eksamensemne
Titel C La France multiculturelle - eksamensemne
Titel D La Francophonie
Titel E Les deux grandes guerres
Titel F les SDF eksamensemne

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Begynderfransk

Introduktion til fransk. Faget som kultur, videns og færdighedsfag. Øvelser i latent ordforråd og forkendskab ved hjælp af transparente ord.Vi arbejder med begyndersystemet (Franskbogen, Vibeke Gade) og supplerer med sange, digte og små kortfilm og spillefilm. Klassen har set og arbejdet med "C'est la vie" og "Les intouchables".

Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
1. fransk aflevering efter grundforløb 14-12-2018
1. franskopgave 2019 17-01-2019
2. franskopgave 31-01-2019
3. franskaflevering 01-03-2019
4. opgave 14-03-2019
Omfang Estimeret: 35,00 moduler
Dækker over: 31 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Le monde de l'enfant - eksamensemne

I dette forløb har vi koncentreret os om lette tekster om barndom og verden set fra et barns øjne. Vi har sammenlignet opvækst i gamle dage med opvæksten i dag og talt om skolesystemet før og nu i Frankrig.

Christope Barratier: "Les choristes" (film)
"La famille Bélier", kortfilmen : Le Mirroir
Jean-Louis Fournier: "Il a jamais tué personne, mon papa" kapitlerne: 1,2,5,6,7,8,38 og 40.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
5. opgave 04-04-2019
6. franskopgave 26-04-2019
7. franskopgave 09-05-2019
sidste franskopgave i 1.g 22-05-2019
1. franskaflevering 30-08-2019
2. franskaflevering 25-09-2019
Omfang Estimeret: 0,00 moduler
Dækker over: 20 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Formidling
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Kommunikative færdigheder
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Pararbejde
Titel C La France multiculturelle - eksamensemne

La France multiculturelle
Introduktion til Frankrigs immigranter primært fra de maghrebinske lande og de problemstillinger, det fører med sig: Problèmes d’identité, la laïcité
et le foulard à l’école et la violence urbaine.”


Holdet har læst:
"Enfant sans frontières"
"Née En France" - chapitre 1,3 et 4.
"La délinquance", Carte Blanche

Film:
Klassen har arbejdet med drejebog, opgaver og efterfølgende set filmene:

"Intouchables", Olivier Nakache og Eric Toledano, 2011

" La Haine" Matthieu Kassovitz 1995

"Ne m'abandonne pas", Xavier Durringer, 2015

Kortfilm: "Quais de Seine", in Paris, je t'aime, 2006


Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 19 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D La Francophonie

Under coronanedlukningen startede vi op på et emne om Francophonie. Vi startede med at undesøge hvor I verden der tales fransk og så og arbejdede med nogle undervisningsvideoer fra TV 5 med portrætter af personer fra Afrika og Guadeloupe.
Dernæst læste vi " Une abominable feuille d'érable", Roch Carrier, der skildrer forskelle i identitetsforståelse mellem engelsk og fransktalende canadiere. VI har også arbejdet med en tale af Justin Trudeau og arbejdet med hans liv og karriere.
Holdet har set og arbejdet med den canadiske film " Monsieur Lahzar", Philippe Falardeau, 2011
Efter ferien har vi læst romanen " L'enterrement de ma mère", Alain Mabanckou, 74 sider. Bogen skildrer en afrikansk mand bosat i Paris som vender hjem til sin landsby til moderens begravelse og reflekterer over forskelle og ligheder mellem det franske og afrikanske samfund, skikke og normer.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 20,00 moduler
Dækker over: 35 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Les deux grandes guerres

Vi har arbejdet først med 1. verdenskrig siden med 2. verdenskrig og efterkrigstidens filosofiske retning: eksistentialisme.
Vi tog afsæt i den fiktive historiske person Léon Vivien på Facebook og gjorde nogle nedslag for at få ordforråd og indblik i, hvordan den menige soldat oplevede krigen. Dernæst læste vi kærlighedsdigte fra fronten bl. a. Appolinaires: "Si je mourais là bas", 1915.
La bataille des frontières, tv- program, France24 og virtuel rundvisning i skyttegravene TV5 monde.
Under emnet 2. verdenskrig har vi primært læst uddrag fra Simone de Beauvoirs " Le sang des autres" s.30-40 i bogen.
Vi har set og arbejdet med filmen " La Rafle", Roselyne Bosch, der skildrer den store jøderazzia i Paris juni 1942.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
2. franskopgave 04-10-2020
3. franskopgave 25-10-2020
La rafle delprøve 1 11-11-2020
4. franskopgave 30-11-2020
Omfang Estimeret: 15,00 moduler
Dækker over: 25 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer