Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20 - 2020/21
Institution Svendborg Gymnasium
Fag og niveau Engelsk B
Lærer(e) Tine Nielsen
Hold 2019 En-x (1x En, 2x En)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A People and Places
Titel B Suburbia and the American Dream - eksamensemne
Titel C Crime in Fiction
Titel D Going Mental - (under COVID)
Titel E The American Election
Titel F Australia - eksamensemne
Titel G Dystopia - eksamensemne
Titel H Multicultural Britain - eksamensemne
Titel I Tilladte hjælpemidler

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A People and Places

People and Places er det officielle AP-introforløb på Svendborg Gymnasium. AP samlæses mellem latin, dansk og engelsk.

I engelsk er fokus meget bredt på basale begreber i grammatikken med brug af latinske begreber. Der arbejdes med analyse af fiction og non-fiction med udgangspunkt i et stilistisk fokus.

Kernestof:
- "American Psycho" af Brett Easton Ellis, uddrag fra chapter 2
- "I Don't Care" af Ed Sheeran og Justin Bieber
- Trump: "Remarks on the Strategy in Afghanistan and South Asia"
- "Bronxwood" af Coe Booth (uddrag)
- "The Hate U Give" af Angie Thomas, uddrag.
- "The Help" af Kathryn Stockett, uddrag
- "Before you returned" af Kayte Young
- "My Mother's Closet" af Kate Buckley eller "A leter to my teeanage girl, who hates me so very much" fra The Guardian

Grammatik:
AP
Kongruens i engelsk

Forløbet har haft en samlet elevtid på 5,6 elevtimer.
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Suburbia and the American Dream - eksamensemne

Emnet Suburbia and the American Dream tager os med til forstædernes historie og udvikling, især i USA. Vi kigger på den amerikanske drøm og opdager hvordan den trives/trivedes i amerikanske forstæder fra 1950erne og til i dag. Fokusområder var: the structure and city planning in a suburb, sprawl and cul-de-sac, bourgeois values, conformity, commuter towns and gated communities.


Kernestof:
(Alle tekster er fra antologien Angles, Grundbog til HF, Anders Daugaard og Jonas Kjær Andersen, Gyldendal: 2014)
Malvina Reynolds: "Little Boxes" med tilhørende audio hentet på youtube
Maeve Binchy: "Love in the Suburbs"
Andrés Duany, Elizabeth Plater-Zyberk og Jeff Speck: "The Victims of Sprawl"
Mad Men, season 1, episode 3 (The Marriage of Figaro) - set på Netflix.
- "US Post World War II Boom - The American Dream - Conformity - Boomers, "Teen" Agers - Urban Sprawl", a video produced by TEXAS LIBERTY ADVOCATE NETWORK ACTION: https://www.youtube.com/watch?v=oFAklf7zP20

Supplerende stof:
- "Where and Why? Melbourne's best suburbs" https://www.urban.com.au/guides/where-and-why-melbournes-best-lifestyle-suburbs
- "The Rise of Suburbs", a video interview with Harvard Professor Liz Cohen: https://www.youtube.com/watch?v=WpO3qRYn52A
- A short video from a news show on abc News, where they sum up the Trayvon Martin case: https://www.youtube.com/watch?v=M9kloN2LtuU

Vi brugte desuden et modul i forløbet på at beskæftige os med det britiske valgsystem, de politiske partier, de aktuelle emner i valget og de seneste meningsmålinger et par dage inden valget.

Grammatik:
Kongruens og tællelighed
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
First written assignment 13-12-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Crime in Fiction

I forløbet beskæftiger vi os med Crime in Fiction og de virkemidler forfattere/fortællere bruger til at skabe suspense. Vi har brugt et i fællesskab skabt vokabular til genren. Eleverne har skrevet crime stories selv, ud fra gængse regler for en crime story.
Vi har arbejdet med essayskrivning.

Kernestof:
- "Tell Me" af Zoë Sharp. Fra antologien "Crime in Fiction" af Barkholt og Jepsen. Systime: 2009.
”Rendezvous” af Daniel Ransom
”The Good Samaritan” af Charles Ardai
“Soft Spot” af Ian Rankin


Supplerende stof:
- Serie fra Netflix som åbning for emnet: "Collateral", instrueret af S. J. Clarkson. Vi har set episode 1 og 2.

Grammatik:
DO-omskrivning
Modalverber
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Summary 1 14-01-2020
LAVES I TIMEN: Creative writing 05-02-2020
Summary 2 06-02-2020
Questions for The Good Samaritan, page 93-98 11-03-2020
Arbejde fra engelsktimen 13 marts hurra 13-03-2020
Essay 1 Fiction 23-03-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 19 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Going Mental - (under COVID)

I dette forløb laver vi værklæsning. Værklæsningen foregår under Corona-perioden, hvor skolen er lukket ned.

Når vi mødes på skolen igen, tager vi fat i temaet påny og udvider det til andre tekster også. Teksterne tages mest fra antologien Angles.

Værk læst i 1g: "The Perks of being a Wallflower" af Stephen Chbosky

Læst i 2g:
- Sylvia Plath, "The Bell Jar", excerpt from the novel
- Mark Haddon "The Curious Incident of the Dog in the Night-Time", excerpt from the novel.
Begge excerpts er taget fra antologien Angles, redigeret af Anders Daugaard og Jonas Kjær Andersen. Gyldendal:2014.

Grammatik:
Adjektiv/adverbium (1g)
Relativpronomen
Substantivernes flertal
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 17 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E The American Election

Det er valgår i USA 2020, og vi har arbejdet med emnet og fokuseret på det amerikanske valgsystem, det politiske system, de to store partier, kandidaterne samt udvalgte valgemner: Covid19, abortion, economy, foreign policy, immigration, BLM, women's rights, health care og gunlaws. Eleverne har holdt oplæg om hver et emne.
Undervejs har vi fokuseret på forskellige aktuelle emner i undervisningen: Ruth Bader Ginsburg + Supreme Court, Trump's tax payments, peaceful transferral of power. Vi har arbejdet med at beskrive den amerikanske mediesituation.


Kernestof:
"Who should I vote for" - youtubevideo af Ari Cagan (https://www.youtube.com/watch?v=Kh85s3FGM9I), 2020
"The Extreme Emptiness of Donald Trump’s Promises on Crime", Amanda Terkel, Huffington Post https://www.huffpost.com/entry/donald-trump-crime-rnc-2020_n_5f4721c4c5b6cf66b2b29df1?guccounter=1

Vi har set 8 valgvideoer fra de to kandidater og arbejdet efter en analysemodel for at analysere deres political advertisements. Liste over videoer kan sendes til censor efter ønske (eleverne har dem liggende i Onenote)

Supplerende stof:
Diverse aktuelle nyhedsklip fra CNBC, CNN, Fox News og BBC og The Guardian
"By the People", instrueret af Amy Rice og Alicia Sams, 2009.
En hel samling af videoer, som hjælper med forståelsen af det amerikanske valgsystem det politiske system, de to partiers forskelligheder etc:
https://www.youtube.com/watch?v=9gPa2LA2Hso - Systime forlaget om det politiske system i USA
https://www.youtube.com/watch?v=HuFR5XBYLfU  - How is power divided in the United States government? - Belinda Stutzman TED Ed
https://www.youtube.com/watch?v=4gseOeyS0NQ - U.S. presidential election 2016/17 explained by explainitychannel
https://www.youtube.com/watch?v=9PrvciTGpRI - Democrats Vs Republicans | What is the difference between Democrats and Republicans?


Grammatik:
Genitiv
Substantivers flertal
Det bestemte kendeord


I forløbet er der ligeledes brugt en del tid på essayskrivning samt givet individuel mundtlig feedback på essays og summary.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Delprøve 1 med grammatikopgaver 02-09-2020
Eksamensessay + summary 21-09-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Australia - eksamensemne

Forløbet indledes med en quiz om historiske, samfundsmæssige, geografiske og kulturelle fakta om Australien. Vi har arbejdet bredt med disse Australske emner, men også haft målrettet fokus på følgende:
Aborigines, Dreamtime, whose history is the Australian history?, British settlement, white Australians and their wish to educate, civilize and eventually breed out the Aborigines, how the Aborigines live today, The Stolen Generation.

Kernestof:
- Introduktionsmateriale til Australsk historie og geografi fra Contexts, Engberg-Pedersen, Grønvold og Ohland-Andersen, Gyldendal: 2005 (digitalt materiale til bogen)
- BBC Travel video om Aboriginal Life (2008): https://www.youtube.com/watch?v=I2eWHDZ-E14
- Sky News vdeo om Aboriginals in the Northern Territory (2011): https://www.youtube.com/watch?v=lglOY-jehPE
- "Dreamtime" fra Impressions of Australia, Lægdsgaard og Dahl, Systime: 1986
- Rudyard Kipling "The White Man's Burden" (1899)
- Kevin Rudd's Apology speech 2008
- The film: "Rabbit Proof Fence", insrtueret af Phillip Noyce, 2002.
- "Fred Andrews" by Polly Borland (Contaxts - see above) 2000


Supplerende stof:
- Video fra abc som problematiserer Australiens historie: https://education.abc.net.au/home#!/media/3607626/whose-story-of-history-
- The British in Tasmania: https://education.abc.net.au/home#!/media/2886726/the-british-arrive-in-tasmania
- Terra Nullius: https://education.abc.net.au/home#!/media/3002316/aftermaths
- Interviews with women who have experienced being stolen (The Stolen Generation): TEDex talk with Sheila Humphries: My stolen childhood, and a life to rebuild | Sheila Humphries | TEDxPerth and Faye Clayton: Telling Our Stories – Our Stolen Generations (Faye Clayton)
- Video about Sorry Day, made by Australian students: https://www.youtube.com/watch?v=uP-mg06Qjyc
- Clip from Australian tv, Daily Dilemma about Australia Day: https://www.youtube.com/watch?v=9-MNXm7XF80
- English as a lingua franca (video by Mr Sultan from the Anraham Lincon Highschool) https://www.youtube.com/watch?v=ljxuPLyn0qs
- "Vote Yes" short film by Nick Waterman (2014) about Australia's referendum an Aboriginal rights, 1967

Grammatik:
Vi har i forløbet kun arbejdet med genopfriskning af tidligere grammatiske emner, samt de emner, som dukkede op i den grammatiske eksamensprøve: Gradbøjning af adjektiver

Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Eksamensopgave - Grammatikdel 11-11-2020
Eksamensessay Goldhawk - Sanders 08-12-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Dystopia - eksamensemne

I emnet har vi fokuseret på hvad et utopia er og hvad et dystopia er. Vi har ledt efter dystopiske træk i de forskellige værker vi har læst og arbejdet med, efter en analysemodel (som kan udleveres til censor hvis dette ønskes). Hovedtrenden i vores værker har været dystopiske samfund med med overpopulation og medfølgende population control. Andre temaer har været surveillance, loss of personal freedom, destruction of nature og illusionen af at samfundet skulle være utopisk men faktisk bliver dystopisk.

Kernestof:
- Shirley Jackson "The Lottery", The New Yorker 1948
- Afsnittet "Nosedive" fra serien Black Mirror på Netflix. Instrueret af Joye Wright, 2016
- Brian Aldiss "Super-Toys Last All Summer Long" fra antologien "Engand versus England" Teglbjærg og Dupont, Gad:1979.
- What Happened to Monday (2017), directed by Tommy Wirkola.


Supplerende stof:
- Steve Cutts - forskellige kunstværker som introduktion til emnet (kan sendes til censor efter ønske)
- Et par uddrag fra Miles Hymans graphic novel "The Lottery"
- Audio af "Super-Toys Last All Summer Long" hentet på youtube, indtalt af Jody Reppert (https://www.youtube.com/watch?v=NRJ_J9U4n-k)

Grammatik:
- Udvidet tid
- Brugen af ing-form efter visse verber
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H Multicultural Britain - eksamensemne

I dette emne studerer vi Great Britain som et multicultural country. Vi kigger tilbage på det britiske imperium som årsagen til variationen i den nuværende britiske befolkning. Emnets fokus er på hvordan forskellige kulturer eksisterer sammen i Storbritannien, hvilke problemer der kan opstå og hvilke fordel der er kan være for immigranter og de efterfølgende generationer i landet. Vi kommer kort ind på hvordan det britiske samfund ser på emnet.
Faglige begreber fra forløbet: nationality, integration, multiculturalism, segregation.

Kernestof:
"My Son the Fanatic" af Hanif Kureishi, som fundet i antologien Contexts.
"Listen Mr Oxford Don" af John Agard, i antologien Worlds of English, redigeret af Anne Mette Finderup og Agnete Fog. Systime: 2010.
"Baghdad Express" shortfilm by Nimer Rashed: http://www.nimer.co.uk/baghdadexpress
"Long nights, low pay, no play" article by Burham Wazir fra The Observer, 2002. Som i antologien Contexts,
"East is East", directed by  Andy De Emmony, Damien O'Donnell: 1999.
- Three videos that tell us what multicultural society in Britain today looks like:
“I’m British but have no white friends” – BBC London (2020)
https://www.youtube.com/watch?v=pguJEIXclt4   - 4,25 min

The Failures of Multiculturalism. TEDx talk by Shaun Flores (2018)
https://www.youtube.com/watch?v=PmyPmK8AYMI  - 10,21 min

A diverse and divided Britain: The people of Oldham’s Views (Sky News 2016)
https://www.youtube.com/watch?v=uQCn-6N9hng  4,5 min
Supplerende stof:
- John Agards egne oplæsninger af digtet "Listen Mr Oxford Don" her: https://www.youtube.com/watch?v=QVZmwG1yOV0 og her: https://www.youtube.com/watch?v=Ywy-Tthdg7w
- David Crystal om World Englishes  ved et British Council lecture i Serbien: https://www.youtube.com/watch?v=2_q9b9YqGRY (minut 0-6:00)
- David Crystal on John Agard's Caribbean English (fra Worlds of English e-bogen hos Systime)

Grammatik:
Spørgende sætninger
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
2x En skr. prøve 09-03-2021
Covid video - laves i timerne 09-04-2021
Assignment of your own choice 28-04-2021
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel I Tilladte hjælpemidler


Dansk-engelsk/engelsk-dansk ordbøger:

Gyldendals røde ordbøger: https://ordbog.gyldendal.dk/ eller nu:   
Ordbogen.com: http://www.ordbogen.com/


Engelsk-engelsk ordbøger:

Oxford Dictionaries: https://www.oxforddictionaries.com/

Oxford Advanced Dictionary: https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/

Merriam-Webster Dictionary : https://www.merriam-webster.com/

The Free Dictionary: http://www.thefreedictionary.com/

Cambridge Dictionary: https://dictionary.cambridge.org/

Dictionary.com: https://www.dictionary.com/


Ordbøger med synonymer:

Thesaurus: http://www.thesaurus.com/


Dansk-dansk ordbøger:

Ordnet.dk: https://ordnet.dk/

Tilladte bøger: ALLE, fx grammatikbøger.
Tillagte noter: ALLE, bare de er offline og ligger downloadede på din pc.

Dine noter i Classnotebook i elevnotesbogen og indholdsbibliotek er tilladt at bruge fra Onenote programmet. Du må IKKE tilgå Onenote via browser. For Onedrive, googledrev o.lign. gælder det, at de skal være synkroniseret ned på egen computer. Webadgangen må IKKE bruges. Hvis du ikke synkroniserer automatisk, så hent gerne dine noter ned fra O365, googledrev og lignende, så du er sikker på, at de ikke tilgås via internet. Al kommunikation med omverdenen er forbudt.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 1 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer