Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20 - 2020/21
Institution Svendborg Gymnasium
Fag og niveau Fysik B
Lærer(e) Rune Høirup Madsen
Hold 2019 Fy-z (1z FyB, 2z FyB)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Astronomi og verdensbilleder
Titel B Bølger, lys og lyd
Titel C Energi og varmelære
Titel D Kræfter og Newtons love
Titel E Bevægelser og mekanisk energi
Titel F Radioaktivitet og kernefysik
Titel G Atomer og lys - Bohrs atommodel
Titel H Kinematik og Newtons love
Titel I SRO forberedelse og vejledning
Titel J Elektricitetslære
Titel K Eksperimentelt forløb
Titel L Kosmologi
Titel M Tryk i væsker og gasser
Titel N Repetition

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel C Energi og varmelære

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 9,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Bevægelser og mekanisk energi

Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Fysikrapport om mekanisk energibevarelse 18-09-2020
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Radioaktivitet og kernefysik

Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Fysikrapport om to forsøg med radioaktivitet 25-10-2020
Genaflevering af Diskussionen 27-11-2020
Omfang Estimeret: 15,00 moduler
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H Kinematik og Newtons love

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 15,00 moduler
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel I SRO forberedelse og vejledning

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel K Eksperimentelt forløb

Hensigten med det eksperimentelle forløb er primært at samle op på de forsøg, som vi ikke fik udført i tidligere forløb på grund af corona-nedlukningen. Derfor kan eleverne ikke selv vælge emne til forløbet (hvilket ellers normalt er tilfældet på Fysik B).
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Grupperapport om eksperimentelt forløb 07-05-2021
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer