Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20 - 2020/21
Institution Svendborg Gymnasium
Fag og niveau Matematik B
Lærer(e) Rune Bech Lauesen
Hold 2019 MaB-m (1m Ma, 2m Ma)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A 2019m Reduktion, brøker, ligninger, potens
Titel B 2019m Procentregning og eksp. vækst
Titel C 2019m Potensvækst
Titel D 2019m Trigonometri1
Titel E 2019m Statistik 1
Titel F 2019m Vektorer 1
Titel G 2019m Redskaber og begreber
Titel H 2019m Andengradspolynomiet
Titel I 2019m Differentialregning
Titel J 2019m Statistik og sandsynlighed
Titel K 2019m Vektorer #2
Titel L 2019m Annuiteter og indekstal
Titel M 2019m Repetition og eksamenstræning

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A 2019m Reduktion, brøker, ligninger, potens

Reduktion
Brøker
Ligninger
Det udvidede potensbegreb
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B 2019m Procentregning og eksp. vækst

Procentregning
Eksponentiel vækst
Kapitalfremskrivning
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C 2019m Potensvækst

Potensfunktioner
Forskrift, graf
Forskrift ud fra 2 punkter
Regression
Vækstegenskaber (procent-procent) med henblik på mundtlig fremstilling (er ikke skriftligt pensum)
Rapport om svingningstiden for et pendul
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D 2019m Trigonometri1

Sinus og cosinus. Defintion i enhedscirkel.
Anvendelse til beregninger i retvinklede trekanter.
Forløbet er forberedelse til vektorforløb og supplement til brug i fysik.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E 2019m Statistik 1

Beskrivende statistik.
Ugrupperede observationer. Middelværdi, spredning, kvartiler, boksplot
Grupperede observationer. Middelværdi, histogram og sumkurve.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F 2019m Vektorer 1

Vektorbegrebet.
Regning med vektorer grafisk og med koordinater
Stedvektor. Længde af vektor. Vektor mellem 2 punkter.
Prikprodukt, vinkel mellem vektorer, projektion, determinant, areal af parallellogram

Forløbet foregik i Covid-19-perioden dvs. virtuelt.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 20,00 moduler
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G 2019m Redskaber og begreber

2 ligninger med 2 ubekendte
Begreberne ligefrem og omvendt proportionalitet
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 2,00 moduler
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H 2019m Andengradspolynomiet

Andengradspolynomiets graf og rødder. Løsning af andengradsligninger. Faktorisering.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel I 2019m Differentialregning

Differentialkvotient
Regneregler for differentialkvotient
Sammensatte funktioner, produkt af funktioner (regneregler bevises ikke af hele holdet)
Tangentens ligning
Optimering
Trigonometriske funktioner omtales/anvendes som "spor" til A-niveauet.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 15,00 moduler
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel J 2019m Statistik og sandsynlighed

Sandsynlighedsfelt, grundlæggende sandsynlighedsregning
Hypotesetest ved simulering - rapport: "Kan du smage forskel på cola?"
Binomialfordelingen, herunder metoder fra diskret matematik
Binomialtest
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 16,00 moduler
Dækker over: 22 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel K 2019m Vektorer #2

Resterende vektorstof
Analytisk geometri, herunder afstande i planen
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 19,00 moduler
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel L 2019m Annuiteter og indekstal

Annuitetsopsparing
Annuitetslån
Indekstal
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel M 2019m Repetition og eksamenstræning

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer