Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20 - 2020/21
Institution Svendborg Gymnasium
Fag og niveau Matematik B
Lærer(e) Jens Rudkjøbing
Hold 2019 MaB-u (1u Ma, 2u Ma)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A introforløb
Titel B Procentregning
Titel C Funktioner
Titel D Simpel statistik
Titel E Vektorregning
Titel F trekanter
Titel G Ligninger og uligheder
Titel H Mere om funktioner
Titel I Andengradspolynomier
Titel J Sandsynlighedsregning
Titel K Differentialregning
Titel L Vektorer og plangeometri
Titel M Repetition og projektarbejde

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel C Funktioner

ligefrem og omvendt proportionalitet
eksponentialfunktioner
rapport om thc og sprut
potensfunktioner
vækstegenskaber
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel J Sandsynlighedsregning

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel K Differentialregning

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 23 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer