Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20 - 2021/22
Institution Svendborg Gymnasium
Fag og niveau Samfundsfag B
Lærer(e) Dorthe Almose Videsen, Mathias Michael Binzer
Hold 2019 SaB-A-b (1b SaB-A, 2b SaB-A)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Dansk politik i en brydningstid
Titel B Integration og indvandring i Danmark
Titel C Velfærdssamfundets styrker og udfordringer
Titel D Det amerikanske præsidentvalg 2020
Titel E Kriminalitet og retssamfundet i Danmark
Titel F Integration og indvandring 2
Titel G EU's styrker og udfordringer
Titel H Danmark midt i en Coronakrise

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Dansk politik i en brydningstid

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 18,00 moduler
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Velfærdssamfundets styrker og udfordringer

Faglige mål:
- anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger i Danmark og andre lande og diskutere foreliggende og egne løsninger herpå
- anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet samt enkle teorier til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemstillinger
- undersøge konkrete økonomiske prioriteringsproblemer i Danmark og EU og diskutere løsninger herpå
demonstrere viden om fagets identitet og metoder
- formulere faglige problemstillinger og indsamle, kritisk vurdere og bearbejde dansk og fremmedsproget materiale, herunder statistisk materiale, til at undersøge og diskutere problemstillinger og konkludere
- påvise faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af tabeller, diagrammer og enkle modeller samt egne beregninger og diagrammer med brug af digitale hjælpemidler
- formidle faglige sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde på fagets taksonomiske niveauer med anvendelse af fagets terminologi

Kernestof:

Økonomi
̶ velfærdsprincipper, herunder stat, marked og civilsamfund
̶ det økonomiske kredsløb, økonomiske mål, herunder bæredygtig udvikling, og økonomisk styring nationalt og regionalt
̶ globaliseringens og EU’s betydning for den økonomiske udvikling i Danmark, herunder konkurrenceevne og arbejdsmarkedsforhold.

Metode
̶ komparativ, kvantitativ og kvalitativ metode.

Bøger:
- Peter Brøndum, Thor Banke Hansen Luk samfundet op! 3. udgave, Columbus side 174-184, 190-194, 201-205 & 208-216
- Christiansen, P.M. & Nørgaard, A.S.: Demokrati, magt og politik i Danmark. 2. udgave, Gyldendal. Side 240-247
- Victor Bjørnstrup, Tobias Matthiesen, Oliver Boserup Skov: Velfærdsstaten under pres, Columbus; sider: 62-69, 90-99, 104-110 & 250-253
- Kureer, H.: ØkonomiNU, systime. Side 26-28
- Henriksen, P, m.fl. Metodebogen, columbus. Side 104-129 (kapitel 5 om kvalitativ metode og interviews).

Artikler:
- Vanopslagh, A.: "Velfærdsstaten avler tomhed og håbløshed" i Kristeligt Dagblad d. 28.10.2019 (ca. 4,5 sider)
- Uddrag af Socialdemokratiets valgprogram fra 1945 ”fremtidens Danmark” fundet på danmarkshistorien.dk (ca. 2 sider)
- Sørensen, A.E.: "Velfærdsforliget 2006". Danmarkshistorien.dk (ca 1,5 sider)
- Vallgårda, S.: "Voksende forventninger giver større utilfredshed" i Information. D. 02.01.2013 (ca. 1 side)
- Nordqvist, R.: ”Mette Frederiksen må gøre op med Thorning-Schmidt og Corydons blåstempling af konkurrencestaten" i Berlingske. D. 20.09.2019 (ca. 4 sider)
Hansen, M.D. & Stræde, J.C.: "Danmark har verdens højeste skatter! Nej vi har ej! Jo vi har! Nej... " URL: https://www.tjekdet.dk/skattetryk (ca. 4 sider)

Videoklip:
- Robert Nielsen i Deadline. URL: https://www.youtube.com/watch?v=4L2CUihQ2G8
- "Langt fra borgen – udlicitering af velfærd" fra 23/03-2017 (fundet på CFU)
- Multiplikatoreffekt og finanspolitk (klip fra økonomi for dummies). URL: https://www.youtube.com/watch?v=9M5Qe7t7nn4

Omfang: Ca. 105 sider

Fokuspunkter:
* Velfærdsmodellerne med særlig fokus på den universelle  
* Velfærdsstatens historiske udvikling  (kort historisk oprids)
* Velfærdsstatens interne og eksterne udfordringer (velfærdsklemmerne)
* Fra velfærdsstat til konkurrencestat
* Ændring af socialkarakteren og dets betydning for velfærdssamfundet
* Markedsmekanismen (udbud og efterspørgsel)
* Nationaløkonomiske kriterier
* Det økonomiske kredsløb
* Finanspolitik, pengepolitik, valutapolitik og arbejdsmarkedspolitik
* Skattesystemet
* Selvstændig Kvalitativ undersøgelse om hvordan Covid-19 har påvirket lokalsamfundet i Svendborg
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Det amerikanske præsidentvalg 2020

Kernestof:
Sociologi
- politisk meningsdannelse og medier, herunder adfærd på de sociale medier

Politik
- politiske ideologier, skillelinjer, partiadfærd og vælgeradfærd
- magt- og demokratiopfattelser samt rettigheder og pligter i et demokratisk samfund

Metode:
- casestudier (A-niveau)

Faglige mål:
- anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet og forskellige teorier fra fagets discipliner til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser
- behandle problemstillinger i samspil med andre fag (Engelsk)
- demonstrere viden om fagets identitet og metoder
- formulere præcise faglige problemstillinger, herunder hypoteser, og indsamle og bearbejde dansk og fremmedsproget materiale, herunder statistisk materiale, til at undersøge og diskutere problemstillinger og konkludere (SRO)
- forholde sig kritisk til forskelligartede materialer fra forskellige typer afsendere og anvende viden om samfundsvidenskabelig metode til at gennemføre mindre empiriske undersøgelser (SRO)
- analysere og formidle – skriftligt og mundtligt – empiriske og teoretiske sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde på fagets taksonomiske niveauer med anvendelse af fagets terminologi (SRO)
- på et fagligt grundlag argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter, placere disse i en teoretisk  sammenhæng og indgå i en faglig dialog. (SRO)

Anvendt materiale:
Bøger:
- Peter Brøndum, Annegrethe Rasmussen: USA´s udfordringer, 3. Udgave. Columbus; sider: 38-43, 46-48, 50-99, 102, 107-112, 124-134

Artikler:
- Nyeng, O.: ”Dommervælde” i Weekendavisen d. 29.01.2016
- Rasmussen, H.F.: "USA er verdens stærkeste demokrati" i Information. d. 06.11.2012
- Thorup, M.: "Amerika ligner og snakker som et demokrati – men er det ikke" (uddrag - De første 2½ side) i Information. D. 18.07.2020
- Lundsten, S.: "Har kendte som Kanye West og Taylor Swift fået for meget politisk magt? i Spektrum. D. 29.10.2018
- "De værste og de bedste præsidenter i USA" i Jyllands-Posten. D. 03.11.2008
- Byrne, T.: "Så stor magt har Trump" i Fyens Stiftstidende. D. 09.11.2016
- Madsen, K.: "Clinton fik flest stemmer. Men Trump vandt med 304" i Politiken. D. 25.12.2016

Video:
- YouTube: "The Bicameral Congress: Crash Course Government and Politics #2" URL: https://www.youtube.com/watch?v=n9defOwVWS8
- YouTube: "How the Republican Party went from Lincoln to Trump" URL: https://www.youtube.com/watch?v=s8VOM8ET1WU

Film:
- Thank you for smoking (2005) ca. de første 45 minutter.
- Ides of March/Kamæleonen (2011)

Øvrigt:
- Valgaften på SG

Omfang:
ca. 120 sider

Fokuspunkter:
* De forskellige former for magt (repetition)
* Den amerikanske forfatning. Herunder højesterets betydning.
* grundlæggende politiske kendetegn i det amerikanske samfund  
* Demokratiopfattelser i amerikansk politik
* Checks and balances
* Det politiske system i USA (lovgivende, udøvende og dømmende magt)
* Beslutningsprocessen i USA
* Lobbyisme
* Partierne: Demokraterne og republikanerne
* Kandidaterne: Trump og Biden
* det amerikanske valgsystem
* Valgkampen (herunder casestudie, hvor eleverne har undersøgt en svingstat og analyseret hvordan indbygerne i staten ville stemme til valget).
* Vælgeradfærd
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 17 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Kriminalitet og retssamfundet i Danmark

Kernestof:
Sociologi
̶ identitetsdannelse og socialisering samt social differentiering og kulturelle mønstre i forskellige lande, herunder Danmark (ikke meget om andre lande)
̶ samfundsforandringer og forholdet mellem aktør og struktur.


Faglige mål:
̶ anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet og forskellige teorier fra fagets discipliner til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser
̶ undersøge og dokumentere et politikområde, herunder betydningen af EU og globale forhold
̶ forklare sammenhænge mellem samfundsforandringer og ændringer i sociale og kulturelle mønstre
̶ på et fagligt grundlag argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter, placere disse i en teoretisk sammenhæng og indgå i en faglig dialog.

Materiale:
Bøger:
- Bjørnstrup, V.; M.fl.: Fra drengestreger til bandekrig. Columbus. Side 10-20, 27-50, 88-93, 95-98 & 102-110
- Smith, E.: Kriminalitet og retfærdighed. Side 30-40 & 100-108

Artikler:
- ”Hver anden dansker bliver udsat for IT-kriminalitet” i Berlingske. D. 02.05.2019
- ”Svindlere lænser danskernes konti som aldrig før” i Politiken d. 20.12.2019
- Zidore, I: "Hvad er Europol?" i NOTAT. d. 07.09.2015
- Jørgensen, T.T.: "Europol har bevist sit værd" i NOTAT. d. 01.09.2015
- Teglskov, M.Z.: " Når folk i jakkesæt snyder og slipper af sted med det, hvorfor skulle en gadedreng
så ikke lave kriminalitet?" i Politiken. D.18.11.2017
- Marstal, H.: Hvorfor begår mænd kriminalitet?" i Politiken. d. 21.04.2017
- "Retten forbyder banden: LTF" i Avisen Danmark. D. 25.01.2020
- "Overblik: Her er EU-reglerne, som danskerne ikke kan bruge" i Danmarks Radio, oktober 2014
- "Forskellige traditioner bag EU’s retspraksis" i NOTAT, september 2015
- "Det modvillige fællesskab" i NOTAT, august 2015
- "Ryborg: Retsforbeholdet har store konsekvenser – og de vokser" i DR, oktober 2015
- "Folketinget: EU’s retlige samarbejde er på vej ned i tempo" i information, august 2015
- Bjerregaard, M.: "Hvem skal beskytte os mod Mette Frederiksen" i Politiken. D. 17.10.2020

Omfang: ca. 85 sider

Video:
- Dokumentar: Satudarah - Et blod. 2015 (fundet på cfu.dk)
- Retten indefra – Giver skyld straf? (DR)

Fokuspunkter:
* Hvad er kriminalitet. Herunder cyberkriminalitet
* Hvorfor begår nogle kriminalitet?
* Rocker- og bandekriminalitet
* Retssystemet i en straffesag
* Hvorfor straffer vi, og hvordan virker det?
* Partiernes holdning til retspolitk
* statistik om kriminalitet
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Integration og indvandring 2

Forløbet er dels repetition af forløbet fra 1.G, som de havde med en anden underviser, og så var det også forberedende i forhold til deres SRO, hvor temaet for nogle elever var integration og indvandring.

Kernestof

Sociologi
- identitetsdannelse og socialisering samt social differentiering og kulturelle mønstre i forskellige lande, herunder Danmark

Politik
- rettigheder og pligter i et demokratisk samfund, herunder ligestilling mellem kønnene

Metode
- kvalitativ, kvantitativ og komparativ metode

Faglige mål:
- anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige
problemstillinger i Danmark og andre lande og diskutere foreliggende og egne løsninger herpå (SRO)
- anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet samt enkle teorier til at forklare og diskutere
samfundsmæssige problemstillinger
- sammenligne og forklare sociale og kulturelle mønstre
- demonstrere viden om fagets identitet og metoder
formulere faglige problemstillinger og indsamle, kritisk vurdere og bearbejde dansk og fremmedsproget materiale, herunder statistisk materiale, til at undersøge og diskutere problemstillinger og konkludere (SRO)
- formidle faglige sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde på fagets taksonomiske niveauer med anvendelse af fagets terminologi (SRO)
- på et fagligt grundlag argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter og indgå i en faglig dialog. (SRO)

Materiale:

Bøger
- Thorndahl, M.H.: Ærkedansker-Perkerdansker. 1. udgave. Columbus. Side 61-65
- Thorndahl, M.H.: Ærkedansker-Perkerdansker. 2. udgave. Columbus. Side 20-24
- Anna Storr-Hansen, m.fl. Køn og ligestilling. Columbus. Side 39-43
- Henriksen, P. m.fl. Metodebogen. Columbus. S. 146-149, 151-153, 156-157

Artikler:
- Salomonsen, J.: "Skoleforsker: Derfor klarer drenge med indvandrer-drenge sig dårligt i skolen" i videnskab.dk D. 05.05.2015
- "Indvandrere og efterkommere forsvinder et sted mellem universitetet og arbejdsmarkedet" i Berlingske. D. 30.04.2019
- Kristensen, K.: "Mette Frederiksen: For mange flygtninge og indvandrere truer den danske velfærd" i Information d. 21.01.2016
- Lyng, J.F.: "Jeg er i live på grund af fremmedes næstekærlighed" i Kristeligt Dagblad. D. 14.09.2019
- Khan, O.K.: "Kronik: Luk grænsen for flygtninge, og træd ud af Flygtningekonventionen" i Information. D. 04.03.2019
- Christensen, K.D.: "For tyve år siden gik Danmark og Sverige i hver sin retning i flygtningespørgsmålet. Nu kan vi se konsekvenserne" i Zetland.dk D. 08.12.2020

Video:
- Dokumentaren: ”kampen om indvandringen” Afsnit 5: Dørmanden (fundet på CFU)

Omfang: ca. 50 sider

Fokuspunkter:
*Sociologiske teorier - Herunder:
Hylland Eriksens identitetsbegreber
Bourdieus kapitalbegreber
Honneths anerkendelsesbegreber
*Køn og ligestilling i integrationsdebatten
*Værdidebatten med fokus på valget i 2001 og Socialdemokratiets udvikling.
* Rawls og Blooms teorier om hhv. åben og lukket integrationspolitik
*Kvalitativ og kvantitativ undersøgelse (nogle lavede et interview og nogle lavede et spørgeskema)
* Den komparative metode (most similar og most different systems)
* En komparativ undersøgelse af forskellen på integrationspolitikken i Danmark og Sverige
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G EU's styrker og udfordringer

Kernestof:

Politik
̶ politiske beslutningsprocesser i Danmark i en global sammenhæng, herunder de politiske systemer i Danmark og EU

Økonomi
̶ globaliseringens og EU’s betydning for den økonomiske udvikling i Danmark, herunder konkurrenceevne og
arbejdsmarkedsforhold

International politik
̶ aktører, magt, sikkerhed, konflikter og integration i Europa og internationalt

Metode
̶ komparativ metode og casestudier

Faglige mål:
̶ anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet og forskellige teorier fra fagets discipliner til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser
̶ undersøge og dokumentere et politikområde, herunder betydningen af EU og globale forhold
̶ analysere og formidle – skriftligt og mundtligt – empiriske og teoretiske sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde på fagets taksonomiske niveauer med anvendelse af fagets terminologi
̶ på et fagligt grundlag argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter, placere disse i en teoretisk sammenhæng og indgå i en faglig dialog.

Anvendt materiale:
Bøger:
- Hans Branner: Det politiske Europa, 3. udgave, Columbus; sider: 24-44, 60-66, 77-91, 133-139, 155-165
- Dagnis Jensen, M.C. & Nielsen, J.H.: EUropa på vej. Systime. sider. 22-25, 28-32, 38
- Bjørnstrup, V.;m.fl. Velfærdsstaten under pres. Columbus. Side 143-154
- Henriksen, P.: Coronakrisen - i et samfundsfagligt perspektiv. Afsnit 4.6 Hvad gør EU?

Artikler:
- Staghøj, M.: "Her er grunden til, at de EU-entusiastiske lande om lidt fræser fra de skeptiske – og efterlader Danmark i krybesporet" i zetland.dk D. 26.05.2017
- Boddum, D.I.: "Regeringen optrapper kampen mod EU-direktiv om mindsteløn" i Jyllands-Posten. D. 07.01.2021
- Steensgaard, N.: "Her, der og alle vegne: Lobbyisterne er at finde overalt" i Berlingske. D. 04.11.2019
- ”EU-parlamentet – En grim ælling?” i Notat, 2009
- Arp, A.: "Stemmerne er talt op: Sådan endte EP-valget 2019" i Altinget. D. 27.05.2019
- Hansen, M.B.: "Økonomi-professor: Her er euroens fordele og ulemper" i Berlingske D. 25.02.2003
- Mathiassen, H. & Grønbech, T.: "Hvem betaler prisen for billigt østarbejde?" i Information. D. 11.02.2014
- Westy, N.: "Vores velstand bygger på social dumping" i Information. D. 30.05.2015
- Sorgenfri, J. m.fl.: "EU har købt så få vacciner, at det kan forlænge corona-epidemien" i Politiken. D. 22.12.2020
- Kaae, M. & Høberg, J.: "Kampen om vacciner mod Corona spreder sig i Europa" i Jyllands-Posten. D. 12.01.2021
- Pedersen, B.: "EU tager til genmæle i vaccinestrid" i Kristeligt Dagblad. D. 10.03.2021

Videoer:
- klip med Morten Messerschmidt (DF) i interview hos David Trads: URL: http://nyheder.tv2.dk/politik/2014-03-22-hos-trads-%E2%80%99eu-er-jo-g%C3%A5et-amok%E2%80%99 (fra ca. 2.50-16.50)
- "Understanding Brexit: The UK votes to leave the EU" URL: https://www.youtube.com/watch?v=xsev9DP10f8 12.08.2016
- "Jimmie Åkesson – Det är inte svårt att älska Europa" URL: https://www.youtube.com/watch?v=lIEcBSiYyZI&t=1s 2019.
- Dokumentaren: DK mod Østeuropa (del 1) (Fundet på CFU)

Omfang: Ca. 115 sider

Fokuspunkter:
* EU's historie, herunder de danske forbehold
* EU – Et samarbejde mellem stater, eller en stadig tættere union?  
* EU's 5 centrale politiske institutioner
* Beslutningsprocessen i EU
* Lobbyisme
* EU og det demokratiske underskud
* EU-skepsis & BREXIT
* EU og nationalstaterne i lyset af globaliseringen
* EU's udfordringer - arbejde med cases
* Integrationsteorierne
* EP19 (meget overfladisk)
* EU's påvirkning på det danske arbejdsmarked og velfærdsmodel
* EU's håndtering af Coronakrisen med fokus på vaccineopkøb.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H Danmark midt i en Coronakrise

Kernestof:

Sociologi:
- samfundsforandringer og forholdet mellem aktør og struktur.

Politik
- politiske ideologier, skillelinjer, partiadfærd og vælgeradfærd
- magt- og demokratiopfattelser samt rettigheder og pligter i et demokratisk samfund,
- politiske beslutningsprocesser i Danmark i en global sammenhæng, herunder de politiske systemer i Danmark

Økonomi
- Velfærdsprincipper, herunder stat, marked og civilsamfund
- Det økonomiske kredsløb, økonomiske mål, herunder bæredygtig udvikling, og økonomisk styring nationalt og regionalt

Faglige mål:
- anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige
problemstillinger i Danmark
- anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet samt enkle teorier til at forklare og diskutere
samfundsmæssige problemstillinger
-undersøge konkrete økonomiske prioriteringsproblemer i Danmark og EU og diskutere løsninger herpå
-påvise faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af tabeller, diagrammer og enkle modeller samt egne beregninger og diagrammer med brug af digitale hjælpemidler


Anvendt materiale:
Bøger:
- Henriksen, P.: Coronakrisen - i samfundsfagligt perspektiv (ibog) Afsnit 2, 2.1, 2.2., 2.3, 2.6 (kun kapitlet "Undtagelsesstaten – big brother is controlling you"), 3.1 (kun kapitlet "Hvorfor opstår tillid? Lidt teori"), 3.2 (Hele kapitlet, undtagen kapitlet "Den danske velfærdsmodel – mindre skævhed?", 3.3 (kun kapitlet "Familien – når svingdøren lukker i"), 4.1., 4.3 (kun kapitlet "Udviklingen i økonomien under coronakrisen"), 4.4 & 4.5

Artikler:
- Tranberg, C.: "Ny epidemilov vedtaget: Her er 5 hovedpunkter, og et man har fjernet" i Altinget.dk D. 23.02.2021
- ”Midnatssol i Folketinget” i Weekendavisen 8. april 2020:
- "Sammen er vi svagest" i Weekendavisen 8. april 2020
- "Corona giver dansk økonomi største nedtur siden finanskrisen" i Avisen Danmark. D. 16.02.2021
- "Flere dyre coronaår vil for alvor udskille tabere og vindere" i Berlingske. D. 22.02.2021

Videoer:
- "Verdens lykkeligste land" - tillid (fra 2018). Findes på mitcfu.dk

Podcasts:
Halløj i Risikosamfundet i weekendavisen. URL: https://www.weekendavisen.dk/2020-11/24spoergsmaal/halloej-i-risikosamfundet

Omfang: Ca. 60 sider

Fokuspunkter:
* Politiske beslutninger og tilliden til det politiske system
* Magt og styring – hvem skal bestemme under en epidemi?  - herunder partiadfærd
* Tryghed og frihed – Hinandens modsætninger eller hinandens forudsætninger?
* Tillid og sammenhængskraft i et samfund
* Risikosamfundet
* Sundhed i et aktør- og strukturperspektiv
* Familien under coronakrisen
* Den økonomiske krise som følge af Coronapandemien
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer