Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20 - 2020/21
Institution Svendborg Gymnasium
Fag og niveau Tysk B
Lærer(e) Mette Brusgaard
Hold 2019 TyF-a (1a Ty, 2a Ty)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Emne 1: Anderssein
Titel B Emne 2: Reisen (eksamensemne)
Titel C Emne 3: Liebe
Titel D Emne 4: Das Dritte Reich (eksamensemne)
Titel E Emne 5: Die DDR als Überwachungsstaat (eksamen)
Titel F Emne 6: Krimi und Verbrechen (eksamensemne)

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Emne 1: Anderssein

Anderssein

Emnet "Anderssein" er fælles for alle grundforløbshold (fra skolestart i august til studieretningsstart 5. november). Forløbet afsluttes i studieretningsklassen med nye tekster.

Kernestof fra grundforløb:
- "Antonella" af Frederik Hetmann (fra Alle Woche Wieder, Vita Braagaard, P. Haase og Søn 1981) - 5 sider
- "Drei Straßen Weiter" af Ursula Wölfel (fra Alle Woche Wieder, Vita Braagaard, P. Haase og Søn 1981) - 4 sider
- Kortfilmen Der Schwarzfahrer (Pepe Danquart, 1992) - 5 sider

Kernestof fra studieretningsforløb:
-  Andreas Bourani: "Auf anderen Wegen" (2014)
-  Kummer, Bei dir (2019), https://www.youtube.com/watch?v=shstRc1F6kE

Eva Mommsen, Melanie Kuss: Doping-Opfer Heidi Krieger, Planet-Wissen, 06.06.2016, http://www.planet-wissen.de/gesellschaft/sport/doping_gefaehrliche_mittel/pwiedopingopferheidikrieger100.html (kernestof)


Grammatik fra Alles in Allem, Lone Häckert og Birgit Lohse, Kaleidoscope (1998):
- Kasus og kendeord - 3 sider
- Sætningsanalyse - 4 sider
- Personlige pronominer - 2 sider
- Possessive pronominer - 3 sider
- Hjælpeverber - 4 sider
- Regelmæssige verber i præsens og perfektum - 4 sider
- Sætningstyper + ordstilling i hoved- og bisætning - 4 sider
- Genitiv - 3 sider
- Grammatikemnerne er løbende suppleret med afleveringer, ekstraark, onlineøvelser m.v. - 15 sider

Samlet antal sider: Ca. 45

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel B Emne 2: Reisen (eksamensemne)


FAGLIGE MÅL
• forstå talt tysk standardsprog om kendte emner formidlet gennem forskellige medier
• læse og forstå forskellige typer af ubearbejdede nyere og enkle ældre tysksprogede tekster samt ubearbejdede tysksprogede tekster fra de sidste 10 år.
• redegøre på tysk for studerede tysksprogede tekster og emner, analysere disse og perspektivere til andre tekster, idet de benytter et nuanceret ordforråd samt anvender elementær morfologi og syntaks korrekt
• føre en samtale på et sammenhængende og nogenlunde flydende tysk om emner, de er fortrolige med, samt redegøre for og diskutere forskellige synspunkter
• udtrykke sig mundtligt på tysk om ikke-gennemgåede tysksprogede tekster og emner med anvendelse af et enkelt ordforråd og ofte forekommende faste vendinger og udtryk

INDHOLD
Forløbet ser på:
Rejsen som en ferieoplevelse, tale fremmedsprog, se kultur og seværdigheder.
Rejsen som en flugt
Rejsen som en ny begyndelse
Rejsen som en indre rejse, en udvikling

Forløbet introducerer desuden til basal Landeskunde om Tyskland og de holder oplæg om fiktive rejser til forskellige tyske byer på klassen.

KERNESTOF:

25 KM/H, Markus Goller (instr.), 2018, 1t57 min

Checkeins, Neuneinhalb, Neue Heimat – Wie sich Mayars Familie in Deutschland einlebt,  07/01/2017, http://www.checkeins.de/sendungen/neuneinhalb/sendung/neue-heimat-wie-sich-mayars-familie-in-deutschland-einlebt-100.html

Miriam Keilbach Die 8: Das Hotel in Kenia, das es nicht gibt i Die 10: Meine schlimmsten Reiseerlebnisse, 12. November 2018, https://www.nordkap-nach-suedkap.de/schlimm/ (besøgt 15-04-2020)

I grupper har de arbejdet med én af følgende sange:

Kraftklub: Ich will nicht nach Berlin (2016): https://www.youtube.com/watch?v=4UdRz3sTqEs (besøgt 28/02/20)
Clueso feat. Kat Frankie; Wenn du sie liebst, uploadet af Clueso, 10/03/2017, https://www.youtube.com/watch?v=ws0keQ7GxKE (besøgt 28/02/20)
LEA, zu dir, uploadet af LEA 15/06/2018, https://www.youtube.com/watch?v=4iXXTgOvBAc (besøgt 28/02/20)
SHIRIN DAVID, Fliegst Du mit uploadet af Shirin David 29/05/2019, https://www.youtube.com/watch?v=Keril0u2JyI (besøgt 28/02/20)
Rakede, Jetzt gehst du weg, uploadet af dierakede 14/10/2015, https://www.youtube.com/watch?v=e_xi8WscC-s (besøgt 28/02/20)

Elevproduktioner:
De har forberedt præsentationer om rejser til forskellige byer i Tyskland og trænet ordforråd og det at rejse (abreisen, ankommen)
De har lavet mundtlige billedbeskrivelser af egne feriebilleder og skriftlige aflevering af klassekammerats feriebillede.

GRAMMATISKE OMRÅDER
Perfektum
stærke verbers bøjning
ordstilling sammen syntaktisk analyse

Grundbogsarbejdet kommer fra Alles in Allem 1  

ONLINE HJÆLPEMIDLER, BRUGT UNDERVEJS FORLØBET

https://www.dict.cc/
https://www.verbformen.de/
https://ordbog.gyldendal.dk/  

Arbejdsark og tekster ligger på holdets Klassenotesbog i OneNote.  

Omfang:
48 s.
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 20 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
 • Projektarbejde
Titel C Emne 3: Liebe


FORMÅL
Under emnet har eleverne arbejdet med følgende kompetencer:
• trænet både emnespecifikt og generelt ordforråd, brugen af standardsprog, samt brugen af gambitter; de har arbejdet med mundtligt at gengive handlingsreferat, præsentere overordnet karakteristikker samt fremføre filmanmeldelse.
• forstå talt tysk standardsprog om kendte emner formidlet gennem forskellige medier
• læse og forstå forskellige typer og genrer af ubearbejdede nyere og enkelte ældre tysksprogede tekster samt ubearbejdede tysksprogede tekster fra de sidste 10 år
• trænet ordforråd, faste vendinger og udtryk
• trænet skriftlig gengivelse af indhold med fokus på syntaks, ordstilling og kasusled
• anvendt, trænet og udbygget relevante, globale lyttestrategier  

INDHOLD
Vi har undersøger begrebet DIE LIEBE og hvilken bevægelig størrelse, der gemmer sig bag, samt hvilke billeder og forventninger både eleverne og kerneteksterne lægger i ordet. Under overbegrebet LIEBE har vi set på kærligheden mellem to mennesker, den platoniske kærlighed, næstekærligheden, vreden over tabet af kærlighed, hvordan et forelsket menneske opfører sig, og den måde kærligheden påvirker vores billede af os selv.  

KERNESTOF
Eleverne har arbejdet med én af følgende tyske film, som de selv har set hjemme (pga. Corona), og fremlagt for andre på klassen
Isi & Ossi
Motti Wolkenbruch
3 Türken und ein Baby

Milena Moser: Sonnenbrand, fra Lone Häckert/Lise Hansen “Literatur um die Jahrtausendwende”, Gyldendal, 1999, s. 101-105

Erich Kästner, Sachliche Romanze

Birgit Kollmeyer, „Ich liebe meine Freundin vermisse aber die Verliebtheit“, Ratgeber
 Aus Luzener Zeitung, 18.09.2019, https://www.luzernerzeitung.ch/leben/ratgeber/ich-liebe-meine-freundin-vermisse-aber-die-verliebtheit-ld.1152729 (brugt til at træne eksamenslæsning forud for årsprøve)


GRAMMATIK
Præpositioner
Modalverber

Grundbogsarbejdet kommer fra Alles in Allem 1  
 
ONLINE HJÆLPEMIDLER, BRUGT UNDERVEJS FORLØBET
 
https://www.dict.cc/
https://www.verbformen.de/
https://ordbog.gyldendal.dk/  
Arbejdsark og tekster på holdes Klassenotesbog i OneNote.  

SAMLET OMFANG: ca. 35 sider  (
bestående af "tekster", grammatikbog og lærerproduceret arbejdsark)


Indhold


Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Syntaktisk analyse og fejlsætninger 04-05-2020
Lydfil om Liebe-film (tid 27/5 i uv) 09-06-2020
Erich Kästner: Sachliche Romanze 1929 16-06-2020
Künstler im Bild: En billedbeskrivelse 27-08-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
 • Projektarbejde
Titel D Emne 4: Das Dritte Reich (eksamensemne)

FORMÅL:
– forstå talt tysk standardsprog om kendte emner formidlet gennem forskellige medier
– give en klar og nuanceret redegørelse på tysk for studerede tysksprogede tekster og emner og forholde sig analyserende og perspektiverende til dem med anvendelse af et varieret og nuanceret ordforråd og med sikkerhed i morfologi og syntaks
– anvende relevante lytte- og læsestrategier samt relevante mundtlige og skriftlige kommunikationsstrategier
– udvalgte sider af tysksprogede landes kultur, historie og samfundsforhold. Hovedvægten lægges på Tyskland efter 1945. I mindst ét af emnerne skal indgå tysksproget tekst fra før 1945


INDHOLD:
Emnet behandler det Tredje Rige, nationalsocialisme med fokus på spredning af propaganda til især ungdommen i og uden for skolen, og på jødeforfølgelsen.
Forløbet indledes med et kort læreroplæg (på dansk), der skal forklare betegnelsen "Das Dritte Reich"  og Tyskland i store træk fra 1897 til 1945, har holdet beskæftiget sig med følgende, det er kun for at skabe en forståelsesramme.

Dernæst arbejder holdet med fokus på den at se nazisternes politiske og ideologiske holdninger  og disse realiseret i indoktrineringen af ungdommen, samt i nedslag af eksempler på forfølgelser mod jøder.

KERNESTOF:
Baldur v. Schirach, Vorwärts, Vorwärts! http://ingeb.org/Lieder/vorwarts.html

Bertolt Brecht, Gedanken über die Dauer des Exils, Svendborgdigte, Multivers, 2017, s. 247-249

Leni Riefenstahl, Triump des Willens (1935) (uddrag) 00.00-07:30 min + 31.30-37.46 min, https://www.dailymotion.com/video/x6uajey

"Hitler über Jugenderziehung" i J.Ø. Hansen & E. Haarsaae: Moderne Vergangenheit, forlaget Hovedland, 1991.

Film: Napola - Elite für den Führer, 117 Minutter (Dennis Gansel, Regisseur)

Fabian Scheuermann, Oma und die Nazis, 21/08/2017, Fluter.de,  https://www.fluter.de/bund-deutscher-maedel-oma-zeitzeugin. Besøgt 03/11/2020.

Der Ewige Jude (Fritz Hippler, 1940), Internet Archive (uddrag), 00:19:09 Min
https://archive.org/details/DerEwigeJude, besøgt 12/08/2020


SUPPLERENDE STOF
Uddrag af NSDAPs 25-Punkte-Programm der NSDAP, Deutsches Historisches Museum, http://www.documentarchiv.de/wr/1920/nsdap-programm.html, besøgt 14/01/2017.  (de første 6 punkter)

Chronologie der Judenverfolgung (oversigt), http://www.breu-seite.de/pdf/judenverfolgung.pdf, besøgt 01/03/2017

Sophie Scholl: The German Student Activist Executed at 21 For Her Anti-Nazi Resistance, https://www.amightygirl.com/blog?p=19179

WDR, 19. Juli 1937 - Nazi-Ausstellung "Entartete Kunst" in München eröffnet, https://www1.wdr.de/stichtag6770.html

Elevfremlæggelser af et eksempel på entartete Kunst:
Max Beckmann, Der verlorene Sohn unter den Schweinen
Max Beckmann, Nackttanz
Otto Dix, Feierabend
Otto Dix, Die Skatspieler
Emil Nolde, Frau und Kind
Emil Nolde, Kreuzung

GRAMMATIK
Sammensatte verber
Repetition af kasus og ledsætninger
Tidsangivelser
Det relative pronomen

Sideomfang: 58 sider


Grundbogsarbejdet kommer fra Alles in Allem 1  

ONLINE HJÆLPEMIDLER, BRUGT UNDERVEJS FORLØBET

https://www.dict.cc/
https://www.verbformen.de/
https://ordbog.gyldendal.dk/  

Arbejdsark og tekster ligger på holdets Klassenotesbog i OneNote.
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 23 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
 • Projektarbejde
Titel E Emne 5: Die DDR als Überwachungsstaat (eksamen)

FORMÅL:
- at opnå indsigt i og forståelse for kulturelle og historiske forhold i DDR og hele Tyskland efter 1945, hvilket også er bestemmende for den samlede tyske identitet i dag.
- træne sprogfærdighed og formidling
- arbejde med udtale og sproglig korrekthed.
 
INDHOLD:
Vi ser på dannelsen af staten DDR, dens udvikling til et diktatur og overvågningssamfund og statens sammenbrud og Tysklands genforening. Der er følgende fire fokuspunkter

1. Das Selbstbild des Staates und das Staatssystem: wie wird es den Bürgern vermittelt?
2. Die DDR als Überwachungs- und Kontrolstaat: wie werden die Bürger überwacht und kontrolliert?
3. Der Alltag der Bürger in der DDR: Wie lebt man als Bürger in der DDR? Wie richtet man sich ein oder passt sich an, wie zeigt man seine Unzufriedenheit?

Emnet indgik desuden som forberedelse til SRO med fagene tysk, engelsk, spansk om overvågning.

KERNESTOF
 
Terra X, Überleben nach Kriegsende – Deutschland 1945, YouTube, uploadet 19/07/19, Überleben nach Kriegsende – Deutschland 1945 | Terra X, besøgt 2021

The simpleshow, SIMPLE SHOW ERKLÄRT DEN FALL DER BERLINER MAUER, uploadet 09/10/12, http://www.youtube.com/watch?v=x83OEzipiQo, besøgt 28/10/13

Wiebke Ziegler, Die Stasi, das Leben in der DDR, Planet-Wissen,
https://www.planet-wissen.de/geschichte/ddr/das_leben_in_der_ddr/pwiediestasi100.html, besøgt 2019

Das Leben der Anderen, Florian Henckel von Donnersmarck, 2006. 137 min.

Peter Abraham, der Traum i Marianne Vangstrup, Wahnsinnm Gyldendals, 1991. S. 7-19.

dpa, "Olsenbande" wird 50-Jahre: Im Westen gefloppt, im Osten als DDR-Sozialsatire Kult, Berliner Zeitung, 18.06.2018. https://www.berliner-zeitung.de/kultur-vergnuegen/olsenbande-wird-50-jahre-im-westen-gefloppt-im-osten-als-ddr-sozialsatire-kult-li.46179

SUPPLERENDE STOF:
1989: Mauerfall – Der 9. November uploadet af zeitzeugen-portal 26/08/2011, https://www.youtube.com/watch?v=9tj54f-B-9E

GRAMMATIK
Adjektivets bøjning
Det relative pronomen
Mette Brusgaard, Det relative pronomen på tysk, Youtube, 07/11/2016, https://www.youtube.com/watch?v=czQpdIQUkpQ&t=8s


Lærerproduceret ark og øvelser

Grundbogsarbejdet kommer fra Alles in Allem 1  

ONLINE HJÆLPEMIDLER, BRUGT UNDERVEJS FORLØBET

https://www.dict.cc/
https://www.verbformen.de/
https://ordbog.gyldendal.dk/  

Arbejdsark og tekster ligger på holdets Klassenotesbog i OneNote.  

Sideantal: 56
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Die STASI og syntaktisk analyse 25-11-2020
Muldvarpen, der ville vide, hvem der havde lavet 17-12-2020
Tvivlspræpositioner. 14-01-2021
Die Olsenbande und die DDR 02-02-2021
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 23 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
 • Projektarbejde
Titel F Emne 6: Krimi und Verbrechen (eksamensemne)

FORMÅL fra bekendtgørelsen:

• at kunne læse og forstå forskellige typer og genrer af ubearbejdede nyere tekster

• at kunne forstå talt tysk standardsprog om kendte emner formidlet gennem forskellige medier

• at kunne redegøre på tysk for studerede tysksprogede emner og tekster, analysere og fortolke disse og perspektivere til andre tekster, idet de benytter et nuanceret ordforråd samt anvender elementær morfologi og syntaks korrekt

• at kunne udtrykke sig klart forståeligt og sammenhængende på skriftligt tysk med et varieret ordforråd og med sikkerhed i den centrale ortografi, morfologi og syntaks

• kort introduktion til geografiske, demografiske og sproglige kendetegn ved Østrig

INDHOLD

Vi arbejder indledningsvis med begreber og kendetegn indenfor 'Krimigenren' således, at I får et begrebsapparat, I kan læse, forstå og formulerer jer ud fra. Dernæst arbejder vi med to forskellige 'krimier', som læses i flere dele, og som analyseres ud fra et litterært 'analyseskema'.

Vi kommer også til at arbejde med en artikel, hvor en psykiater fortæller om fascinationen af det 'onde', og hvad der kendetegner en psykopat. I den forbindelse kommer vi ind på 'artiklen' som genreform.

Dernæst skal vi læse en artikel om Josef Fritzl, der skjuler sin datter i under sit hus i 24 år og mishandler hende. I den forbindelse kommer vi til at tale om geografiske, demografiske og sproglige karakteristika ved Østrig.


KERNESTOF

Kinder, Ferdinand von Schirach, fra Schuld, Tyskforlaget (2013) v/Uffe Hartvig Larsen

Einsam, Ferdinand von Schirach, fra Schuld, Tyskforlaget (2013) v/Uffe Hartvig Larsen

'Ne Leiche, Sido, Musikvideo: SDP feat. Sido - Ne Leiche

Berliner Kurier, Tochter 24 Jahre als Sex-Sklavin gehalten: Die Horror-Welt des Josef Fritzl, 23.04.18

Voodoo Jürgens Heite grob ma Tote aus von Voodoo Jürgens uploadet af redelsteiner, 29/06/2016, https://www.youtube.com/watch?v=PvJ9L9gmJSs


SUPPLERENDE STOF

Österreich, https://www.kinderweltreise.de/kontinente/europa/oesterreich/daten-fakten/leute/

Youtube, 7 Unterschiede zwischen Deutschland und Österreich (mit Michael Buchinger), uploadet af Flo 30/08/2015, 8:45 min, https://www.youtube.com/watch?v=KUk8vLxEEmg  
  
Merkmale des Krimis, Helle Egendal, fra Gattungen, Gyldendal (2017)

Analyse von Krimis, Heidi W. Madsen og Sus Storgaard, fra Tyskbogen - Grundbog til niveau A og B, Systime (2019)

Analyse von Artikeln, Heidi W. Madsen og Sus Storgaard, fra Tyskbogen - Grundbog til niveau A og B, Systime (2019)

GRAMMATIK:
Modalverber, Alles in Allem
Passiv, lærerproduceret ark

Grundbogsarbejdet kommer fra Alles in Allem 1  

ONLINE HJÆLPEMIDLER, BRUGT UNDERVEJS FORLØBET

https://www.dict.cc/
https://www.verbformen.de/
https://ordbog.gyldendal.dk/  

Arbejdsark og tekster ligger på holdets Klassenotesbog i OneNote.  

Sideomfang: 37 sider
Indhold


Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Die Olsenbande und die DDR 02-02-2021
Modalverber: Ernie und der Mann, der Hilfe braucht 18-03-2021
Opsamlende opgave til krimien, Einsam 07-04-2021
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 29 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde