Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20 - 2020/21
Institution Svendborg Gymnasium
Fag og niveau Kemi B
Lærer(e) Anette Nørager
Hold 2019 KeB-u (2u Ke)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Mængdeberegning
Titel B Redox
Titel C Fedt og andre fødevarer
Titel D Farver
Titel E Reaktionshastighed og kemisk ligevægt
Titel F Syre-baseligevægte
Titel G Medicin
Titel H Opsamling - labøvelser og repetition

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Mængdeberegning

Stofmængdekoncentration. Syre og basereaktioner. pH-begrebet. Syre-basetitrering
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Fedt og andre fødevarer

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 21 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Reaktionshastighed og kemisk ligevægt

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H Opsamling - labøvelser og repetition

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 17 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer