Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20 - 2020/21
Institution Svendborg Gymnasium
Fag og niveau Dansk A
Lærer(e) Malene Dinesen
Hold 2019 DA-p (1p DA, 2p DA)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Portrætgenren
Titel B Byen før og nu
Titel C Film, fakta og fiktion
Titel D Sprog og tekst
Titel E Camille Clouds brevkasse - værklæsning
Titel F Humor og satire
Titel G Folkevisegenren
Titel H Retorik og argumentation
Titel I Kanonforfattere i 1700 -1800-tallet
Titel J De skriftlige genrer i dansk
Titel K Ismer i perioden 1870-1939
Titel L Det nemme og det ensomme - værklæsning lyrik
Titel M Nyhedsformidling
Titel N Grafiske fortællinger - værklæsning
Titel O Litteratur og eksistens i det 20. årh.
Titel P Banedanmark - værklæsning noveller
Titel Q Tendenser i nyere nordisk litteratur

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Portrætgenren

Der indledes med portrætskrivning. Eleverne interviewer hinanden og skriver et portræt af en klassekammerat. Som inspiration læses portrættet om Hella Joof fra Ud&Se. Der arbejdes med skrivningen som en proces og med at give feedback, og der er fokus på struktur og sproglig korrekthed.
Omfang af læsestof: 9 sider (tekst og billeder)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Byen før og nu

I forbindelse med en ekskursion til København (dansk og historie) arbejdes der med forskellige tekster og genrer under temaet 'Byen før og nu'.
Der introduceres til arbejdet med sprog og tekst med fokus på semantiske skemaer og stilistiske virkemidler (metafor, sammenligning, personifikation, besjæling)
Der læses tekst af Raske Penge (lyrik/rap), Tove Ditlevsen (prosa/roman-uddrag), Dan Turéll (lyrik/digt), Rudolf Broby-Johansen (ekspressionistisk digt), Emil Bønnelycke (prosa-digt), Michael Strunge (lyrik/digt), Søren Ulrik Thomsen (prosa og foto), Katrine Marie Guldager (prosa/novelle).
Desuden har holdet set reklamefilm for København/Danmark udsendt af Visit Denmark, set musikvideoer (Raske Penge og Dan Turéll) og set klip fra portrætdokumentar (Michael Strunge)
Omfang af læsestof: 30 sider  (tekster og grundbogsstof fra "Faglige forbindelser i dansk")
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Portræt af en klassekammerat 22-08-2019
Genaflevering - portræt med rettelser 09-09-2019
Kbh oplæg 17-09-2019
Afløsningsopgave 1hf Kbh 20-09-2019
Opgave om København 30-09-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 17 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Film, fakta og fiktion

Som forberedelse til holdets første praktik/projekt-forløb arbejdes der med dokumentargenren/reality og forskellige dokumentartyper. Der arbejdes med filmiske virkemidler og forholdet mellem fakta- og fiktionskoder.
Indenfor tv-dokumentarer fokuseres der på følgende: den observerende dokumentar, den dybdeborende dokumentar, reality-showet, reality-serien og reality-magasinet.
Holdet ser et afsnit af "Marta & Guldsaksen" og et afsnit af "De unge mødre".
I projektugen, hvor der er fokus på uddannelse og karrierevalg, arbejdes der med følgende dokumentarer: 'Forbryderjagt', 'Alarm 112', 'Udkantsmæglerne', 'Folkeskolen forfra', 'Socialrådgiverne' og 'Hvide verden'.
Omfang af læsestof: ca. 35 sider grundbogsstof fra 'Den iscenesatte virkelighed' og fra Textanalyse, Systime iBog
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Opgave i forbindelse med PP1 15-11-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Sprog og tekst

Grundlæggende grammatik - med udgangspunkt i  "Nem grammatik" af Jette Kjems m.fl.
Der fokuseres på ordklasser, sætningsanalyse og sætningstyper. Og der arbejdes med sproglig analyse af kortere tekster samt mindre øvelser og egne tekster.
Desuden arbejdes der med analyse af fortælling af H.C. Andersen, hvor der fokuseres på anvendelsen af en prosa-analysemodel.
Omfang af læsestof: 25 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Camille Clouds brevkasse - værklæsning

Line Knutzon: Camille Clouds brevkasse - læses som værk
Der arbejdes både mundtligt og skriftligt med bogen, hvor der fokuseres på oplevelse, vurdering, redegørelse, karakteristik, analyse og fortolkning samt perspektivering.
Der inddrages følgende perspektiverende materiale: uddrag af dramateksten "Guitaristerne" af Line Knutzon, udsendelsen "Vild med bøger" fra DR 17-10-2017 hvor Flemming Møldrup interviewer Line Knutzon, Forfatterweb om Line Knutzon samt div. anmeldelser.
Omfang af læsestof: ca. 160 sider
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Opgave om Camille Clouds brevkasse 24-01-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Humor og satire

Der introduceres til emnet 'humor og satire' med div. eksempler på dansk TV-satire, hvor der både er fokus på den politiske satire og den sociale satire. Desuden arbejdes der med teori-teksten "Latterens kunst" fra Steffen Auring og Erik Svendsen (red.) "Så gælder det rumba...og 46 andre tekster om og med humor". Dansklærerforeningen, 2002. Her fokuseres på følgende begreber om humorens grundgreb: degradering, inkongruens, sprogleg
Der læses korte tekster af Jens Blendstrup og Thøger Jensen. Der perspektiveres til TV-optagelse med Jens Blendstrup og Frodegruppen40 med nummeret 'John danser grønsag'.
Fredrik Backmans roman "En mand der hedder Ove" læses som værk. Bogen sammenlignes desuden med filmatiseringen "En man som heter Ove" af Hannes Holm.
Holdet skriver endvidere opgave om emnet med fokus på analyse, fortolkning og perspektivering (mini-SSO)
Omfang af læsestof: ca. 380 sider
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Danskopgave 1hf 28-02-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Folkevisegenren

Der arbejdes med folkevisen som genre. Holdet introduceres til middelalderen som periode og folkevisegenren - jf. fremstillingen i Textanalyse Systime iBog. Der læses eksempel på en riddervise (Torbens datter) og en tryllevise (Harpens kraft). Desuden arbejder holdet med kreative/perspektiverende opgaver om tryllevisen.
Omfang af læsestof: Ca. 10 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H Retorik og argumentation

Der arbejdes med emnet retorik og argumentation i både mundtlige, skriftlige og visuelle genrer og medier.
Der fokuseres på følgende begreber og modeller: Det retoriske pentagram, appelformer (patos, logos, etos), argumentation (påstand, belæg, underliggende belæg/hjemmel, styrkemarkør, rygdækning, gendrivelse, ordvalgsargument, udeladelse, autoritetsargument, generalisering)
Der arbejdes analytisk med eksempler på reklamer, annoncer og kampagnemateriale, hvorefter eleverne selv laver kreative produkter.
Holdet ser, hører og læser desuden Dronning Margrethes tale til befolkningen den 17. marts 2020 - holdt i forbindelse med corona-krisen. Efterfølgende arbejdes der med selv at skrive og holde en kort tale.
Endvidere arbejdes der med analyse af en debat-tekst, en leder fra berlingske.dk. Denne tekst bruges som udgangspunkt til en skriftlig opgave, hvor holdet skriver debat-indlæg og metatekster med fokus på egen argumentationsform.
Grundbogsstof læses i Ellen Holmboe "Kort og godt om at argumentere for en holdning". Dansklærerforeningen, 2006 - og i Textanalyse Systime iBog.
Omfang af læsestof: ca. 25 sider
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Disposition - debatindlæg 29-04-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel I Kanonforfattere i 1700 -1800-tallet

Der arbejdes med udvalgte tekster af kanonforfattere fra 1700-tallet og 1800-tallet. I 1700-tallet fokuseres der på oplysningstiden og det klassicistiske drama, og der læses uddrag af komedie af Holberg.
I 1800-tallet introduceres der til romantikken (universal romantik/organismetanken og ny-platonismen/dualismen samt nationalromantikken) - og herunder biedermeier/poetisk realisme og romantisme. Der læses tekster af Oehlenschläger, Grundtvig og Blicher.
Omfang af læsestof: Ca. 50 sider
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Debatterende opgave 06-05-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel J De skriftlige genrer i dansk

Der arbejdes med de skriftlige eksamensgenrer med fokus på den analyserende artikel. Der tages udgangspunkt i eksamenssættet til hf fra den 19. maj 2020
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel K Ismer i perioden 1870-1939

I emnet om 'Ismer i perioden 1870-1939' indledes med en introduktion af Industrialismen/ Det moderne gennembrud - jf. fremstillingen i Litteraturportalen. Desuden ser holdet film: "1800-tallet på vrangen 1880-1890 - Revolutionsdrømme, realisme og dobbeltmoral". Samt "1800-tallet på vrangen 1890-1900 - Klunkestil, navlepilleri og nye tider".
Der fokuseres på følgende ismer: naturalisme, kritisk realisme, impressionisme, modernisme, symbolisme, realisme i folkelig litteratur, ekspressionisme og kulturradikalisme.
Der arbejdes med tekster af: Pontoppidan (kritisk realisme), Bang (impressionisme), Amalie Skram (naturalisme), Ibsen (naturalistisk drama), Johs. V. Jensen (modernisme), Nexø (realisme), Tom Kristensen (ekspressionisme) og Poul Henningsen (kulturradikalisme)
Omfang af læsestof - teori og tekster: Ca. 60 sider
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Dansk 1 - analyserende 31-08-2020
Dansk 2 - resumé af HIO 02-10-2020
Dansk 3 01-11-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 19 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel L Det nemme og det ensomme - værklæsning lyrik

Der arbejdes med værklæsning: digtsamlingen 'det nemme og det ensomme' af Asta Olivia Nordenhof. Der fokuseres bl.a. på teksterne som eksempler på autofiktion.
Omfang af læsestof: 50 sider
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Dansk 4 29-11-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel M Nyhedsformidling

I forløbet om nyhedsformidling og journalistik arbejdes der med div. eksempler på nyheder - både web-nyheder, trykte nyheder (aviser) og tv-nyheder.
Der fokuseres på følgende: nyhedskriterier, nyhedsgenrer, layout, nyhedstrekanten, 4-punktsmodellen, tv-nyheders fremstillingsform (episk, didaktisk, dramatisk)
Desuden høres nyhedspodcast: selvvalgte eksempler fra "Genstart" fra dr.dk januar-februar 2021
Der arbejdes endvidere med de udvidede nyhedsgenrer: oplevelsesjournalistik/fortællende journalistik
I den forbindelse læses tekst af Kirsten Thorup og Thomas Boberg: I en eksklusionslejr
Omfang af læsestof: ca. 50 sider (grundbogsstof og tekster)
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Dansk 5 - debatterende artikel 26-01-2021
2p DA skr. prøve 09-02-2021
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 17 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel N Grafiske fortællinger - værklæsning

Der arbejdes med den grafiske fortælling som genre. Holdet læser "Uledsaget - en tegneserieantologi" (2017) som værk. Udgivelsen består af 5 fortællinger om flygtninge - tegnet og forfattet af Halfdan Pisket, Tom Kristensen, Lars Horneman, Karoline Stjernfelt og Adam O.
Omfang af læsestof: ca. 75 sider i alt
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Dansk 6 05-03-2021
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel O Litteratur og eksistens i det 20. årh.

Der fokuseres på det eksistentielle tema i læsningen af udvalgte tekster af kanonforfattere fra det 20. århundrede. Der læses tekster af følgende: Karen Blixen, Martin A. Hansen, Peter Seeberg og Klaus Rifbjerg.
Omfang af læsestof: ca. 32 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel P Banedanmark - værklæsning noveller

Der arbejdes med novellesamlingen "Banedanmark" (2014) af Peder Frederik Jensen som værk.
Omfang af læsestof: ca. 145 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel Q Tendenser i nyere nordisk litteratur

Der arbejdes med forskellige nedslag i den nordiske litteratur i perioden fra 1960erne og til nutiden. Der indledes med eksempler på svensk og norsk litteratur. Som eksempel på svensk litteratur læses et uddrag af roman af Mikael Niemi "Populärmusik från Vittula" (2000). Holdet ser desuden filmatiseringen af romanen, instrueret af Reza Bagher (2004). Som eksempel på norsk litteratur læses et uddrag af romanen "Doppler" (2004) af Erlend Loe.
Fra 1960erne arbejdes der med novelle af Leif Panduro. Fra 1970erne læses digt af Vita Andersen. Fra 1980erne læses digt af Michael Strunge, og fra 1990erne og perioden efter 2000 læses noveller af Naja Marie Aidt, Helle Helle, Charlotte Weitze, Jesper Wung-Sung og Adda Djørup. Her fokuseres både på realistiske og ikke-realistiske skildringer.
Holdet ser desuden dokumentarfilm om nogle af perioderne. "Danske digtere" om 1970erne og om 1980erne.
Omfang af læsestof: ca. 60 sider
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Repetitionsopgave 11-05-2021
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 17 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer