Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20 - 2020/21
Institution Svendborg Gymnasium
Fag og niveau Engelsk B
Lærer(e) Anine Jørgensen
Hold 2019 En-q (1q En, 2q En)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A 1hf Setting Out
Titel B 1hf Meeting of Cultures
Titel C 1+2hf The UK
Titel D 1hf+2hf The UK
Titel E 2hf The USA and the Presidential Election
Titel F 2hf Virtual Book Club
Titel G 2hf Travelling

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A 1hf Setting Out

Antal læste sider: Ca. 31 (+1 spillefilm)
Vi arbejder med analyse og fortolkning af fiktionstekster, som alle omhandler temaet ”Setting Out”. Fælles for teksterne er, at karaktererne i bogstavelig og/eller overført betydning står over for og går ind i et nyt stadie i tilværelsen, f.eks. overgangen fra en uskyldig barndomsverden til en konfrontation med voksenlivets ofte barskere realiteter. I forløbet arbejder vi med de basale begreber til analyse og fortolkning af fiktive tekster (setting, characterization, narrator, point of view, theme and message) samt enkelte begreber knyttet til filmanalyse. I forb. m. ”The Road Not Taken” desuden “metaphor”, “rhyme”. Vi arbejder med læsestrategier, brug af opslagsværker (primært eng-da ordbog), ordforrådsøvelser.
Materiale:
Kirsten Egebjerg et al., Texting. 1st Year Fiction, Systime: 2005:
- Edward P. Jones, “The First Day” (7,7 ns)
- Charles Bukowski, “Son of Satan” (9,5 ns)
- Michéle Roberts, “Your Shoes” (11,8 ns)
Jimmy Glen, “The Vase”, in Jørgen Riber Christensen, The Human Heart, Systime: 2002 (ca. 1 side)
Robert Frost, “The Road Not Taken”, https://www.poetryfoundation.org/poems/44272/the-road-not-taken (ca. 1 side)
Rob Reiner, Stand by Me, 1986 (spillefilm)
Faglige mål:
Sprogfærdighed
̶ forstå mundtlige engelske tekster og samtaler af en vis længde om almene og faglige emner
̶ læse og forstå skrevne tekster på engelsk i forskellige genrer af en vis længde om almene og faglige emner
Sprog, tekst og kultur
̶ gøre rede for indhold, synspunkter og sproglige særtræk i engelsksprogede tekster
̶ analysere og fortolke tekster med anvendelse af faglig terminologi og grundlæggende faglig metode
̶ anvende faglige opslagsværker og øvrige hjælpemidler

Kernestof:
̶ udtale, ordforråd og idiomer
̶ et genremæssigt varieret udvalg af primært nyere fiktive og ikke-fiktive tekster, herunder et skrevet værk
̶ tekstanalytiske begreber og grundlæggende metoder til analyse af fiktive og ikke-fiktive tekster
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 15,00 moduler
Dækker over: 19 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B 1hf Meeting of Cultures

Forløbet baseres primært på noveller, og vi uddyber arbejdet med analyse og fortolkning af fiktion, herunder "point of view", "reliable/unreliable narrator". Alle tekster omhandler kulturmødet, bl.a. "indigenous culture v. mainstream/western culture", "life as an immigrant" med fokus på Afrika, USA, Australien. Som supplement til "The Thing around your Neck" inddrages forfatterens TED Talk "The Danger of a Single Story", hvor hun problematiserer vestens manglende viden om og forståelse af ikke vestlige kulturer, her hendes egen afrikanske (nærmere betegnet nigerianske) kultur. Det mundtlige arbejde i timerne suppleres med skriftlige analyseopgaver.

Materiale:
Caitlin Davies, "Snake Girl", i Kirsten Egebjerg et al., Texting, Systime: 2005, pp. 86-93 (7 sider)
Chimamanda Ngozi Adichie, "The Thing around your Neck", i Helle Birk, American Issues, Systime: 2008, pp. 57-65 (8 sider)
Chimamanda Ngozi Adichie, "The Danger of a Single Story, TED Talk, https://www.ted.com/talks/chimamanda_adichie_the_danger_of_a_single_story (5 sider)
Peter Goldsworthy, "One of My Best Friends", i René Bühlmann et al., Departures, Systime: 1998, pp. 78-83 (5 sider)

Faglige mål:
Sprogfærdighed
̶ -forstå mundtlige engelske tekster og samtaler af en vis længde om almene og faglige emner
-̶ læse og forstå skrevne tekster på engelsk i forskellige genrer af en vis længde om almene og faglige emner
̶ skrive klare, detaljerede og sammenhængende tekster på engelsk med forskellige formål om almene og faglige emner med en relativ høj grad af grammatisk korrekthed
Sprog, tekst og kultur
̶ -gøre rede for indhold, synspunkter og sproglige særtræk i engelsksprogede tekster
̶ -analysere og fortolke tekster med anvendelse af faglig terminologi og grundlæggende faglig metode
̶ -perspektivere tekster kulturelt, samfundsmæssigt og historisk

Kernestof:
̶ tekstanalytiske begreber og grundlæggende metoder til analyse af fiktive og ikke-fiktive tekster
̶ væsentlige historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien og USA
̶ historiske og aktuelle forhold i andre engelsksprogede regioner.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 11,00 moduler
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C 1+2hf The UK

Forløbet tager udgangspunkt i UK-relaterede emner, som eleverne selv vælger, søger information om og fremlægger for klassen i form af små videopræsentationer med tilhørende opgaver (History, Brexit, the conflict in Northern Ireland, the history of the Union Jack, cricket, hooliganism). Herefter arbejder hele klassen med to videoer "State of the Union" om ønsker om uafhængighed af Westminster - i henholdsvis Skotland og Wales, og vi diskuterer på et overordnet plan fordele og ulemper ved evt. løsrivelser, årsager til løsrivelsesønsker mm, herunder indstillingen til Brexit.

I forb. m. novellen "Big Pockets with Buttoned Flaps" arbejder vi videre med analyse og fortolkning, herunder betydningen af "setting" og sammenhængen mellem "setting" og "characters". I "Baglady" har vi fokus på "social classes" og "the English abroad".

I forb. m. artiklen "I Was a Hooligan for Thirty Years..." arbejder vi med analyse af sagprosa med udgangspunkt i det retoriske pentagram. Spillefilmen Green Street Hooligans ser vi som supplement til artiklen, og vi fokuserer primært på karaktererne (language, personalities, social status/jobs, family relations (missing fathers), looks, values in life), og vi undersøger portrætteringen af "heroes (+tragic heroes) and villains".
Ovenstående del af UK forløbet er foregået under Covid-19 hjemsendelsen (virtuel undervisning).

Immigration to the UK berøres kort i fob. med "the Windrush generation", og "social class" i forb. m. novellerne (The Happiest Days..., Sports Leader og Waiting for Spring) og artiklerne om Ryan. Som suppl. stof indgår filmen "This Is England", som omhandler racisme i 1980'ernes England.

Materiale:
State of the Union: Scotland https://www.youtube.com/watch?v=5V1NIA7X4rs (3 sider)
State of the Union: Wales: https://www.youtube.com/watch?v=OtoO5u0X6LA (3 sider)

Alasdair Gray, "Big Pockets with Buttoned Flaps", i Kirsten Egebjerg et al., FLUX - British Literature, Systime: 2002, pp. 72-75 (4 sider)
A. S. Byatt, "Baglady", i Kirsten Egebjerg et al., FLUX - British Literature, Systime: 2002, pp. 9-13 (4 sider)

Andrew Nicholls, ”I Was a Football Hooligan for 30 Years, and I Loved Every Second of It”, World Football, March 10, 2015, https://bleacherreport.com/[articles/2375447-i-was-a-football-hooligan-for-30-years-and-i-loved-every-second-of-it [Site accessed 13 April 2020] (4 sider)
Lexi Alexander, Green Street Hooligans, OddLot Entertainment: 2005 (15 sider - set som afslutning på forløb og suppl. til artikel).

The Windrush Generation:
https://www.bbc.com/news/av/uk-england-london-23074985/memories-of-windrush-journey-to-london
https://www.bbc.com/news/av/uk-43963008/what-was-life-like-for-first-generation-windrush-migrants
Uddrag fra: https://www.bbc.com/news/uk-43808007

Penelope Lively, "The Happiest Days of Your Life", i Anne Mette Finderup og Agnete Fog, Worlds of English, Systime: 2010, pp. 54-59 (4 sider)
Jane Rogers, "Sports Leader", in Hitting Trees with Sticks, London: Comma Press, 2012 (5 sider)
Tamara Jones, "Waiting for Spring", Graham Jennings (ed.), Henshaw Treats, Northampton: CreateSpace Independent Publishing Platform, 2015, (4 sider) - HFB opgave fra 4/12 2018
Kamal Ahmed, "The boy on the left had no future. The one on the right is a talented star pupil", i Jonna Engberg-Pedersen et al., Contexts, Gyldendal: 2005, pp. 141-144 (3 sider)
Amelia Hill and Kamal Ahmed, "Who is to blame for Ryan's fall?" The Guardian, 11 May 2003, https://www.theguardian.com/media/2003/may/11/realitytv/raceintheuk (4 sider)
Thomas Scripps, "Hundreds of thousands of A-level results downgraded by UK government" (extract), 14 August 2020, https://www.wsws.org/en/articles/2020/08/14/alev_a14.html (Læst ekstensivt, suppl. stof). (1 side)

Shane Meadows, This Is England, WarpFilms/FilmFour Productions: 2006


Faglige mål:
Sprogfærdighed
̶ -forstå mundtlige engelske tekster og samtaler af en vis længde om almene og faglige emner
̶ -udtrykke sig sammenhængende og forholdsvis flydende, herunder formulere egne synspunkter, i præsentation, samtale og diskussion på engelsk om almene og faglige emner med en relativ høj grad af grammatisk korrekthed
̶ -læse og forstå skrevne tekster på engelsk i forskellige genrer af en vis længde om almene og faglige emner
Sprog, tekst og kultur
̶ -gøre rede for indhold, synspunkter og sproglige særtræk i engelsksprogede tekster
̶ analysere og fortolke tekster med anvendelse af faglig terminologi og grundlæggende faglig metode
̶ -perspektivere tekster kulturelt, samfundsmæssigt og historisk
̶ -analysere og perspektivere aktuelle forhold i Storbritannien og USA med anvendelse af grundlæggende engelskfaglig viden om historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold
̶ -orientere sig i et engelsksproget stof, herunder udøve kildekritik og dokumentere brugen af forskellige informationskilder


Kernestof:
̶ -kommunikationsstrategier, standardsprog og variation
̶ -et genremæssigt varieret udvalg af primært nyere fiktive og ikke-fiktive tekster, herunder et skrevet værk
̶ -tekstanalytiske begreber og grundlæggende metoder til analyse af fiktive og ikke-fiktive tekster
̶ -væsentlige historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien og USA
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 22,00 moduler
Dækker over: 24 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D 1hf+2hf The UK

Forløbet er en fortsættelse fra 1hf - se venligst denne undervisningsbeskrivelse.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E 2hf The USA and the Presidential Election

I dette forløb tager vi udgangspunkt i amerikanske værdier og sætter de læste tekster i relation til det værdisæt, der beskrives i American Ways-kapitlet. I novellen "Spoil the Child" er der fokus på "the frontier" og "going west" tankegangen. Vi inddrager "The Second Amendment" i forb. med videoen "Top 10 Guns...". I forb. m. de politiske kampagnevideoer fra præsidentvalget 2020 er der ligeledes fokus på de værdier, som udtrykkes heri, og hvilke virkemidler kandidaterne anvender til at nå deres målgrupper. Som afslutning på forløbet inddrager vi en video om stormen på Kongressen den 6/1-21, og vi har lavet en retorisk analyse af dele af Bidens Indsættelsestale - også her med fokus på de værdier, han refererer til og med hvilke retoriske virkemidler, han gør det.
I alt ca. 26 sider.

Materialer:
Maryanne Datesman et al., American Ways, 3rd ed., Longman: 2005, pp. 28-34 (7 sider)
Howard Fast, "Spoil the Child", The Saturday Evening Post, Aug. 6, 1938, https://www.trussel.com/hf/spoil.htm (7 sider)
The Second Amendment
Video med våbenanbefalinger til amerikanerne: "Top 10 Guns to Buy Before the 2020 Election", https://www.youtube.com/watch?v=nLp-3sG_rW8 (7 min.=2 sider)

Hver gruppe har analyseret og præsenteret en kampagnevideo (sproglige og filmiske virkemidler) og har bl.a. skullet kategorisere videoen (negative, warm, biography/vision, humorous, scary, advocacy, trust). Ca. 1 side pr. gruppe.
Joe Biden: Keep up https://www.youtube.com/watch?v=C3UsWMbUpF4&app=desktop
Donald Trump: Win at any cost? https://www.youtube.com/watch?v=OXiPAI-_gyE&t=40s&app=desktop (only the actual ad, not the discussion afterwards)
Joe Biden: Laughed at https://www.youtube.com/watch?v=yUSdf-_xmJg
Donald Trump: Meet Joe Biden’s Supporters https://www.youtube.com/watch?v=JmXj613HPN8
Joe Biden: Be Not Afraid https://www.youtube.com/watch?v=LgHXJ3rdOn0
Joe Biden: Joe Biden’s Message to Workers https://www.youtube.com/watch?v=k8U82Nn2hM0
Donald Trump: Our America https://www.youtube.com/watch?v=jF99NNcKuBg

Gennemgået under nedlukningen 2021:
Stormen på Kongressen 6. jan. 2021:
stions are homework for Friday 22 January!
Video timeline: 41 minutes of fear from inside the Capitol siege (2 sider)
Kilde: https://www.washingtonpost.com/national-security/military-inauguration-extremist-threat/2021/01/17/ed8885ba-593a-11eb-aaad-93988621dd28_story.html (Vi har anvendt videoen, ikke artiklen)

President Joe Biden's Inauguration Speech (approx. 22 minutes) Watch and listen:
https://edition.cnn.com/videos/politics/2021/01/20/joe-biden-inauguration-speech-vpx.cnn (ca. 7 sider) inkl. transkription af talen.

Faglige mål:
Sprogfærdighed
̶ forstå mundtlige engelske tekster og samtaler af en vis længde om almene og faglige emner
̶ udtrykke sig sammenhængende og forholdsvis flydende, herunder formulere egne synspunkter, i præsentation, samtale og diskussion på engelsk om almene og faglige emner med en relativ høj grad af grammatisk korrekthed
̶ læse og forstå skrevne tekster på engelsk i forskellige genrer af en vis længde om almene og faglige emner
Sprog, tekst og kultur
̶ gøre rede for indhold, synspunkter og sproglige særtræk i engelsksprogede tekster
̶ analysere og fortolke tekster med anvendelse af faglig terminologi og grundlæggende faglig metode
̶ perspektivere tekster kulturelt, samfundsmæssigt og historisk
̶ analysere og perspektivere aktuelle forhold i Storbritannien og USA med anvendelse af grundlæggende engelskfaglig viden om historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold

Kernestof:
tekstanalytiske begreber og grundlæggende metoder til analyse af fiktive og ikke-fiktive tekster
̶ væsentlige historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien og USA
̶ historiske og aktuelle forhold i andre engelsksprogede regioner.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F 2hf Virtual Book Club

Forløbet er gennemført under nedlukningen og er IKKE et forløb, der kan trækkes til den mundtlige eksamen.

Eleverne har læst et værk og har kunnet vælge imellem
Angie Thomas, The Hate U Give (430 sider)
Chuck Palahniuk, Fight Club (200 sider)
Stephen Chbosky, The Perks of Being a Wallflower (120 sider)

Alle har arbejdet med samme analyseopgave:
Analyse and interpret the novel you have chosen.

Your analysis and interpretation must focus on the 1st person narrator and how he/she deals with the question of identity.

These "bullet points" will help you in your analysis and interpretation:

- Characterize the 1st person narrator.
- How does he/she develop in the course of the novel?
- How does he/she deal with the question of identity?
- What is the message of the book concerning identity?
- What are the major themes of the novel? Explain your choices.

In your analysis and interpretation, you must include quotations from and references to significant places in the novel.

Nogle moduler var "læsemoduler", og andre moduler havde form af "læseklub", hvor vi mødtes i læsegrupper på Teams og diskuterede bogen.

Produktet var en individuel præsentation af analysen og fortolkningen af det valgte værk i form af en screencast.

Faglige mål:
--udtrykke sig sammenhængende og forholdsvis flydende, herunder formulere egne synspunkter, i præsentation, samtale og diskussion på engelsk om almene og faglige emner med en relativ høj grad af grammatisk korrekthed
̶ læse og forstå skrevne tekster på engelsk i forskellige genrer af en vis længde om almene og faglige emner
-analysere og fortolke tekster med anvendelse af faglig terminologi og grundlæggende faglig metode

Kernestof:
-et genremæssigt varieret udvalg af primært nyere fiktive og ikke-fiktive tekster, herunder et skrevet værk
̶ tekstanalytiske begreber og grundlæggende metoder til analyse af fiktive og ikke-fiktive tekster
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 9,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G 2hf Travelling

Den første del er læst under forårets nedlukning. I alt ca. 34 sider.
Dette forløb har "rejsen" som overordnet tema. Alle tekster tager udgangspunkt i en fysisk rejse - eller ønsket om den - men rummer også karakterernes indre rejse fra et sted i tilværelsen til et nyt - f.eks. en ny erkendelse. I forløbet arbejdes med både sagproga og fiktion. Selvstændige arbejdsformer vægtes, såsom eksamensforberedende øvelser.

Materialer:
The Power of Adventure Podcast Brought to you by Wilbur Smith2020
-Ep. 5 Dwayne Fields: From Gun Crime to the North Pole (35 minutes = 10 sider)
https://podcasts.apple.com/us/podcast/the-power-of-adventure/id1506650923 (nedlukning)

BBC Learning English. 6 Minute English: “What Is Dark Tourism?”. BBC website, May 8, 2014, viewed October 2017. (www.bbc.co.uk) (1,5 side)
Isabelle Cossart. “I Was The Face Of Disaster Tourism In Post-Katrina New Orleans”. BuzzFeed website, August 25, 2015, viewed October 2017. (www.buzzfeed.com) (2,5 sider)
(31. maj 2018 HF eksamensopgave) (nedlukning)

John Masefield, "Sea-Fever" (poem), 1902, i Poulsen/Nielsen, Travellers, Systime: 2007, pp. 48-49 (1/2 side)

Kushwant Singh, "Karma", 1950, i Anne Mette Finderup og Agnete Fog, Worlds of English, Systime: 2010, pp. 178-183 (4 sider)

Nick Hornby, "Juliet, Naked" (extract, 2009, i Anders Daugaard og Jonas Kjær Andersen, Angles, Gyldendal: 2014, pp. 11-18 (6 sider)

Alice Hoffman, "Flight", from Local Girls, Vintage UK: 2000 (4 sider) - gammel skr. eks.opgave

Lori Robertson, "Do 'slum tours' profit off the poor?' (blog article) BBC Travel website 2012 (2 sider)
John Luth, "The Positive Spin on Slum Tourism" (blog article) 2011 (2 sider)
Kennedy Odede, "Slumdog Tourism", The New York Times website, 2010 (1 side)
- ovenstående fra gammel eksamensopgave

Maria Khodorkovsky, ”How is English Used as a Lingua Franca Today?”, posted in Language and Culture, August 19, 2013, https://www.altalang.com/beyond-words/how-is-english-used-as-a-lingua-franca-today/ (1 side) Note: Vi har læst teksten, men nåede ikke at integrere ELF i forløbet, og eleverne kan ikke forventes at kunne inddrage ELF ved den mundtlige eksamen.

Faglige mål:
Sprogfærdighed
̶ forstå mundtlige engelske tekster og samtaler af en vis længde om almene og faglige emner
̶ udtrykke sig sammenhængende og forholdsvis flydende, herunder formulere egne synspunkter, i præsentation, samtale og diskussion på engelsk om almene og faglige emner med en relativ høj grad af grammatisk korrekthed
̶ læse og forstå skrevne tekster på engelsk i forskellige genrer af en vis længde om almene og faglige emner
̶Sprog, tekst og kultur
̶ gøre rede for indhold, synspunkter og sproglige særtræk i engelsksprogede tekster
̶ analysere og fortolke tekster med anvendelse af faglig terminologi og grundlæggende faglig metode

Kernestof:
det engelske sprog anvendt som globalt lingua franca
̶ et genremæssigt varieret udvalg af primært nyere fiktive og ikke-fiktive tekster, herunder et skrevet værk
̶ tekstanalytiske begreber og grundlæggende metoder til analyse af fiktive og ikke-fiktive tekster
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 15,00 moduler
Dækker over: 19 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer