Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20 - 2020/21
Institution Svendborg Gymnasium
Fag og niveau Tysk B
Lærer(e) Mette Brusgaard, Therese Berg
Hold 2019 Ty6 (1Ty6, 2Ty6)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Anderssein
Titel B Familienleben (eksamenseme)
Titel C Reisen
Titel D Schicksalsmomente im Leben (eksamensemne)
Titel E Das Dritte Reich (eksamensemne)
Titel F Die DDR als Überwachungsstaat (eksamensemne)

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Anderssein

Kernestof:
Ursula Wölfel „Drei Straßen weiter“ (1970), in Vita Braagaard Alle Woche wieder, 14. udg. 1997, s. 14-17.
Frederik Hetmann "Antonella" (1972), in Vita Braagaard Alle Woche wieder, 14. udg. 1997, s. 9-13.
Carsten Holm "Das ist die totale Freiheit", in Stefan Polke Die Themenkiste, 2007, s. 5-7.
Pepe Danquart Schwarzfahrer (1992), 12:19 minutter.

Arbejdsark til de fire tekster

Grammatiske emner:
sætningsanalyse + artiklernes bøjning og genitiv
haben, sein, werden
regelmæssige verber
personlige pronomener
possessive pronomener
ordstillingen i hoved- og bisætninger
Lohse og Häckert Alles in allem, side: 11-15, 18-24, 26-35, 39-41, 52-53, 55-56

Sideantal i alt: 46 sider
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Familienleben (eksamenseme)

Kernestof:
Margret Steenfatt „Vater im Baum" (1998), in Bjargum et al. Reise, Tod und Träume, 2002, s. 6-8.
Dorris Dörrie „Bist du eine Hexe?" (1989), in Braagaard Weitblick. Moderne Kurzprosa, 1991, s.17-20.
Zoë Jenny „Sugar Rush", in Jenny Spätestens morgen, 2013, s. 7-15.
Fatih Akin Tschick (2016), 93 minutter

Arbejdsark til alle fire tekster

SUPLLERENDE STOF
Brill und Techmer Großes Übungsbuch Wortschatz, 2011, s. 56-57, 64-66.


Grammatik:
repetition af personlige pronomener
Lohse og Häckert "Stærke verber" og "Modalverber", in Alles in allem, s. 59-61.Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 26 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Reisen

Kernestof:
Sibylle Berg „Hauptsache weit", in Berg Das Unerfreuliche zuerst, KiWi (2001), s. 123-125.
Franz Hohler „Der Abstecher" (1993), in Bjargum et al. Reise, Tod und Träume. s. 30-33.
Bente Jacob „Ferien in Norwegen" (2007), in Iversen Bis ans Ende der Welt - Texte zum Thema Reisen, Tyskforlaget (2009), s. 16-17.
Katja Büllmann „Eine einzige Reise kann alles verändern" (2005), in Iversen Bis ans Ende der Welt - Texte zum Thema Reisen, Tyskforlaget (2009), s. 12-13.
Arbejdsark til alle fire tekster


Grammatik:
fra minlaering.dk: uregelmæssige udsagnsord, ordstilling i hoved- og ledsætninger, personlige stedord og præpositioner - svarende til 40,36 normalsider
fra Lohse og Hackert Alles in allem: præpositioner

Mens Bente Jacobs „Ferien in Norwegen" er et eksempel på en nutidig rejseberetning fra Internettet, konfronterer Bergs „Hauptsache weit" eleverne med en mareridtsversion af vestlige unges jordomrejse efter studentereksamen og punkterer den idylliske forestilling om det frie liv. Det traditionelle liv præget af rutiner udfordres i Hohlers „Der Abstecher", hvor den kedelige hverdag afbrydes af endnu et mareridt. Endelig giver Büllmanns „Eine einzige Reise ..." et mere eftertænksomt, men dog romantisk bud på, hvad der adskiller rejse- og hverdagslivet: Når tilfældet råder, og mennesket træder ud af sin komfortzone, bliver mennesket nyt for sig selv - „Reisen führt uns zu uns selbst. Es macht uns echt."
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Schicksalsmomente im Leben (eksamensemne)

FORLØB: Schicksalsmomente im Leben (2Ty6)
Schicksalsmomente im Leben (eksamensemne)

FORMÅL:
– forstå talt tysk standardsprog om kendte emner formidlet gennem forskellige medier
– læse og forstå forskellige typer af ubearbejdede nyere og enkle ældre tysksprogede tekster samt ubearbejdede tysksprogede tekster fra de sidste 10 år
– udtrykke sig skriftligt på tysk med et varieret ordforråd og med sikkerhed i den centrale morfologi og syntaks
– anvende relevante lytte- og læsestrategier samt relevante mundtlige og skriftlige kommunikationsstrategier
¬–  inddrage en grundlæggende viden om levevilkår, værdier og normer i tysksprogede lande i arbejdet med fiktive og ikke-fiktive tysksprogede tekster og medier samt sammenligne studerede tysksprogede tekster og emner med andre kultur- og samfundsforhold

INDHOLD

Forløbet kredser sig om øjeblikke, der forsegler, forandrer eller påvirker et menneskes skæbne eller motiverer til at leve livet på en anden og måske ny måde. Vi læser forskellige teksttyper og taler om rammerne for menneskets handlemuligheder, råderum og evne til selv at påvirke sit liv.  Formålet er at styrke elevernes kommunikative færdigheder (udtrykke holdning, føre dialog, referere en handling, forklare iagtagelser, redegøre og argumentere for holdninger) og træne viden om relevante tekstanalytiske begreber (die Hauptperson, die Handlung, das Thema, das Milieu, der Ort, Personendarstellung).

Kernestoffet er således repræsentativt for et liv i den moderne Bundesrepublik Deutschland, men vi ser også nærmere på Østrig.

KERNESTOF

Berliner Kurier, Tochter 24 Jahre als Sex-Sklavin gehalten: Die Horror-Welt des Josef Fritzl, 23.04.18

25 KM/H, Markus Goller (instr.), 2018, 1t57 min

Kummer, Wieviel ist dein Outfit wert? (2019), https://genius.com/Kummer-wie-viel-ist-dein-outfit-wert-lyrics

Lisa Altmeier, Transgender und Transsexualität – Wie Felis Geschlechtsanpassung wahr wurde, 04.12.2015, Puls, https://www.br.de/puls/themen/leben/transgender-transsexualitaet-felicitas-100.html

Den ene halvdel har arbejdet med den éne sang og den anden halvdel med den anden sang:
Kraftklub, Dein Lied, uploadet af Kraftklub (2017), https://www.youtube.com/watch?v=h01ZDVRYlgk, besøgt 01/11/2018

Anderas Bourani: Auf anderen Wegen (2014), https://www.youtube.com/watch?v=m-Ik3yy728Y


SUPPLERENDE STOF

Österreich, https://www.kinderweltreise.de/kontinente/europa/oesterreich/daten-fakten/leute/

Talking about Austria in slow Austrian German | Super Easy German (118), uploadet af Easy German, 18/09/2019, https://www.youtube.com/watch?v=Xcz_2yJW3bI,

GRAMMATIK

Sammensatte verber
Repetition af genitiv
Substantivers køn
Præpositioner

ONLINE HJÆLPEMIDLER, BRUGT UNDERVEJS FORLØBET

https://www.dict.cc/
https://www.verbformen.de/
https://ordbog.gyldendal.dk/  

Arbejdsark og tekster ligger på holdets Klassenotesbog i OneNote.

Omfang: 33 sider


Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 17 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel E Das Dritte Reich (eksamensemne)

FORMÅL:
– forstå talt tysk standardsprog om kendte emner formidlet gennem forskellige medier
– give en klar og nuanceret redegørelse på tysk for studerede tysksprogede tekster og emner og forholde sig analyserende og perspektiverende til dem med anvendelse af et varieret og nuanceret ordforråd og med sikkerhed i morfologi og syntaks
– anvende relevante lytte- og læsestrategier samt relevante mundtlige og skriftlige kommunikationsstrategier
– udvalgte sider af tysksprogede landes kultur, historie og samfundsforhold. Hovedvægten lægges på Tyskland efter 1945. I mindst ét af emnerne skal indgå tysksproget tekst fra før 1945


INDHOLD:
Emnet behandler det Tredje Rige, nationalsocialisme med fokus på spredning af propaganda til især ungdommen i og uden for skolen, og på jødeforfølgelsen.
Forløbet indledes med et kort læreroplæg (på dansk), der skal forklare betegnelsen "Das Dritte Reich"  og Tyskland i store træk fra 1897 til 1945, har holdet beskæftiget sig med følgende, det er kun for at skabe en forståelsesramme.

Dernæst arbejder holdet med fokus på den at se nazisternes politiske og ideologiske holdninger  og disse realiseret i indoktrineringen af ungdommen, samt i nedslag af eksempler på forfølgelser mod jøder.

KERNESTOF:
Baldur v. Schirach, Vorwärts, Vorwärts! http://ingeb.org/Lieder/vorwarts.html

"Hitler über Jugenderziehung" i J.Ø. Hansen & E. Haarsaae: Moderne Vergangenheit, forlaget Hovedland, 1991.

Film: Napola - Elite für den Führer, 117 Minutter (Dennis Gansel, Regisseur)

Fabian Scheuermann, Oma und die Nazis, 21/08/2017, Fluter.de,  https://www.fluter.de/bund-deutscher-maedel-oma-zeitzeugin. Besøgt 03/11/2020.

Der Ewige Jude (Fritz Hippler, 1940), Internet Archive (uddrag), 00:19:09 Min
https://archive.org/details/DerEwigeJude, besøgt 12/08/2020


SUPPLERENDE STOF
Uddrag af NSDAPs 25-Punkte-Programm der NSDAP, Deutsches Historisches Museum, http://www.documentarchiv.de/wr/1920/nsdap-programm.html, besøgt 14/01/2017.  (de første 6 punkter)

Chronologie der Judenverfolgung (oversigt), http://www.breu-seite.de/pdf/judenverfolgung.pdf, besøgt 01/03/2017

Læreroplæg med nedslag i Tysklands historie frem mod 1931.

GRAMMATIK
Tvivlspræpositioner

ONLINE HJÆLPEMIDLER, BRUGT UNDERVEJS FORLØBET

https://www.dict.cc/
https://www.verbformen.de/
https://ordbog.gyldendal.dk/  

Arbejdsark og tekster ligger på holdets Klassenotesbog i OneNote.


Sideomfang: 40 sider
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel F Die DDR als Überwachungsstaat (eksamensemne)

FORMÅL:
- at opnå indsigt i og forståelse for kulturelle og historiske forhold i DDR og hele Tyskland efter 1945, hvilket også er bestemmende for den samlede tyske identitet i dag.
- træne sprogfærdighed og formidling
- arbejde med udtale og sproglig korrekthed.

INDHOLD:
Vi ser på dannelsen af staten DDR, dens udvikling til et diktatur, kontrol- og overvågningssamfund.


KERNESTOF

Terra X, Überleben nach Kriegsende – Deutschland 1945, YouTube, uploadet 19/07/19, Überleben nach Kriegsende – Deutschland 1945 | Terra X, besøgt 2021

The simpleshow, SIMPLE SHOW ERKLÄRT DEN FALL DER BERLINER MAUER, uploadet 09/10/12, http://www.youtube.com/watch?v=x83OEzipiQo, besøgt 28/10/13

Johannes R. Becher, Auferstanden aus Ruinen (1949). Melodie: Hanns Eisler, http://ingeb.org/Lieder/aufersta.html + Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=bWe6k1F5WKQ

Claudia Rusch, Die Feinschmecker von Prenzlauer Berg aus Meine Freie Deutsche Jugend, Systime, 2003. s. 36-38.

Das Leben der Anderen, Florian Henckel von Donnersmarck, 2006. 137 min.


SUPPLERENDE STOF:
1961: Der Bau der Mauer, uploadet af zeitzeugen-portal 26/08/2011,
https://www.youtube.com/watch?v=wzItcv0akA0

Gesetzblatt der Deutschen Demokratischen Republik, Teil II, Nr. 51, 13. August 1961, http://1961.dra.de/index.php?id=35

Entwurf für eine Erklärung von Bundeskanzler Konrad Adenauer zum Bau der Berliner Mauer am 13. August 1961, https://www.hdg.de/lemo/bestand/objekt/dokument-erklaerung-mauerbau.html oder https://www.chronik-der-mauer.de/material/178792/erklaerung-von-bundeskanzler-dr-konrad-adenauer-13-august-1961

1989: Mauerfall – Der 9. November uploadet af zeitzeugen-portal 26/08/2011, https://www.youtube.com/watch?v=9tj54f-B-9E

GRAMMATIK
Pronominaladverbier
Modalverber


Lærerproduceret ark og øvelser

Grundbogsarbejdet kommer fra Alles in Allem 1  

ONLINE HJÆLPEMIDLER, BRUGT UNDERVEJS FORLØBET

https://www.dict.cc/
https://www.verbformen.de/
https://ordbog.gyldendal.dk/  

Arbejdsark og tekster ligger på holdets Klassenotesbog i OneNote.  

Sideantal: 50
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde