Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Svendborg Gymnasium
Fag og niveau Matematik B
Lærer(e) Jens Christian Rasmussen
Hold 2019 MaB-t (1t Ma)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A procent opsparing og gæld
Titel B eksponentielle funktioner
Titel C vektorer og trigonometri
Titel D deskriptiv stat sandsynlighed og kombinatorik
Titel E andengradspolynomier og ligninger
Titel F forberedelse til mundtlig årsprøve

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A procent opsparing og gæld

materiale: abacus STX B1 samt reklamer opgaveark vejledning til Nspire på nettet.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer