Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Svendborg Gymnasium
Fag og niveau Religion C
Lærer(e) Nina Birgitte Rasmussen
Hold 2018 re-u (3u re)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A intro til rel/kristendom/islam
Titel B myter i kristendom og islam
Titel C Ritualer, karisma og etik  i kristendom og islam
Titel D fokus på kristendom
Titel E fokus på islam
Titel F Hinduisme
Titel G ETIK

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel C Ritualer, karisma og etik i kristendom og islam

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer