Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Svendborg Gymnasium
Fag og niveau Religion C
Lærer(e) Line Vest
Hold 2018 re-v (3v re)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Introduktion til religion, værkstøjskasse
Titel B Islam
Titel C Kristendom
Titel D Buddhisme

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Introduktion til religion, værkstøjskasse

Introduktion- værktøjskasse

Introduktion til religionsfaglig terminologi og metode

Faglige mål:
- at blive bevidst om den videnskabelige tilgang til religionerne, som er en vigtig del af religionsfagets identitet
- at få kendskab til forskellige religionsdefinitioner
- at kunne forholde sig kritisk og undrende til, hvad der er religion
- at kunne anvende begreberne indefra/udefra og andre grundbegreber i religionsfaget (elite/mainstream, maksimalisme/minimalisme, religiøst engagement)
- at kunne redegøre for forskellige religionsfænomenologiske begreber som myter; mytetyper, kosmos/kaos, hellig/profan, ritual og ritualtyper (Van Gennep og Podeman Sørensen) rent/urent
- at kunne anvende Ninian Smarts 7 dimensioner
- at kunne anvende og skelne mellem forskellige myter (kosmologi, kosmogoni, antropogoni, teogoni mm)
- at kunne anvende van Genneps model til overgangsritualer (de 3 faser – seperationsfase/udskillelsesfase, liminalfase, inkorporationsfase/genindlemmelsesfase)
- at kunne anvende Podeman Sørensens model for kultdrama (det rituelle plan, det mytiske plan, virkningens plan)
- at kunne karakterisere og analysere tekster og andet dokumentarisk materiale, der omhandler myter og ritualer

Baggrundsstof:
- Grundbogen t il Religion C, Systime 2012, s. 11-17. 253-257, 261-272
Klip:
Mikael Rothstein; ”Religionshistorie på 5 minutter”, Religionshistorisk forening 2016
https://religionshistoriskforening.dk/religionshistorie-paa-fem-minutter/
John Bellaimey: The five major world religions: //www.youtube.com/watch?v=m6dCxo7t_aE


Klip med forskellige myter:
- Hindu creation story (https://www.y outube.com/watch?v=Y9yWwFWpbRo&feature=youtu.be)
- THE CREATION - Norse Mythology 1 (https://www.youtube.com/watch?
v=p6dtNI9s_6k&feature=youtu.be
Klip med overgangsritualer:
- ”Initiation with ants”: https ://www.youtube.com/watch?v=ZGIZ-zUvotM
type=2&theater
- Rites of Manhood: Crocodile Scars | National Geographic: https://www.youtube.com/watch?
v=oJDOh3VSoxQ&feature=youtu.be
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Islam

Formål:
At give eleverne en grundig indføring i den islamiske religion, dens mangfoldighed, og drage paralleller til de øvrige verdensreligioner. Desuden at eleverne, gennem beskæftigelsen med centrale kilder, opnår forståelse for og indsigt i islams centrale temaer og begreber såvel formativt som i et historisk og nutidigt perspektiv. Eleverne skal kunne redegøre for kildernes indhold, analysere og påpege det centrale i den pågældende kilde samt placere kilden i sin kontekst.
Faglige læringsmål:
1. at kunne redegøre for islams opståen og tidlige historie
2. at kunne redegøre for gudsbegrebet, Koranens status og Muhammeds rolle i islam og centrale
sider af de islamiske trosforestillinger
3. at kunne redegøre for religiøs praksis i islam (særligt de fem søjler)
4. at kunne karakterisere, analysere og perspektivere enkelte Koran- og hadith-tekster og andet
dokumentarisk materiale med henblik på bl.a. verdensopfattelse, menneskesyn, gudsopfattelse og
frelsesforståelse
5. at få kendskab til det islamiske samfundssyn samt til begreberne sharia og jihad
6. at kunne fortolke og vurdere muslimske synspunkter og problemstillinger udefra og indefra
7. at kunne formulere sig om væsentlige problemstillinger vedr. forholdet mellem islam og det
moderne samfund i en dansk sammenhæng
8. at kunne redegøre for vigtige forskelle og ligheder mellem islam og kristendom

Fokus: Oprindelsen; Muhammed, Mekka-Medinaislam, splittelsen og de to retninger; Sunni og Shia, troen og trosartiklerne; Koranen som hellig skrift, opbygning og modsigelser, Hadith, Dommedag, Forudbestemmelse, de 5 søjler, spiseregler, ritualer, den store og lille jihad, Sharia; klassisk og moderne, mødet med Vesten og fundamentalisme, herunder et udblik til Islamisk Stat
Derudover er der arbejdet med Jan Hjärpes model (traditionalisme, modernisme, fundamentalisme, sekularisme) Van Genneps model for overgangsritualer, Jørgen Podeman Sørensens ritual/myte-model (kultdrama) og Ninian Smarts 7 dimensioner.

Baggrundsmateriale:
Grundbog: "Religion og kultur - en grundbog", 2. udgave, Systime 2005-2006
"Pilgrimsfærden" Kate Østergaard - "Danske verdensreligioner - islam", Gyldendal 2008
Fra religionsportalen: "Om ritualer" https://religion.systime.dk/index.php?id=588
Fra Jens Forman, Muslimernes Religion - tro, praksis og sharia, kapitel 3 'Søjlerne' og kapitel 6 "Moderne sharia" Systime 2006
Deniz B. Serinci, "Terrorens Kalifat - et indblik i islamisk stat", kapitel 1: "Hvad er islamisme?

Tekster
De 5 søjler:
Trosbekendelsen:
- sura 112, sura 47,19, sura 48,29.
- Bønnen: sura 5,6, sura 29,45, sura 2, 238, sura 17, 78.
- Fasten: sura 2, 187.
- Almissen: sura 9, 60, sura 4, 162, sura 2, 110.
- Valfarten: sura 5, 95, sura 2, 197-199.
Hadith Bukhari: Bogen om zakat, fortalt af Abu Huraria "Hadith-samling" af al-Bukhari oversat af Ellen Wulff i Religionshistoriske hovedværker, Systime 2007
Hadith Bukaria: Bogen om Hajj, fortalt af abu Huraria "Hadith-samling" af al-Bukhari oversat af Ellen Wulff i Religionshistoriske hovedværker, Systime 2007
De seks trosartikler (gruppearbejde med matrixfremlæggelser)
- om Gud, sura 57: 1-7,
- Om Engle sura  35:1 + sura 50: 16-18
- om Profeterne sura 5: 73-76
- om Forudbestemmelsen dele af sura 8
- om Dommedag sura 10: 100 + 32:7-9 +  18:29
Om sharia:
- Sura 4, 15-18
- sura 24, 1-5
Hadith fra Muslims hadithsamling om sharia Fra Jens Forman, 'Muslimernes religion, side 142
Uddrag ift. forståelse/fortolkning af sharia, jf. Jan Hjärpes positioner
- Abdul Wahid Pedersen: "Om stening"
- Muhammad Abd as-Salam Faraj: "Den forsømte pligt"
- Ali Abd al-Raziq: "Islam og fundamentet for politiks styre"
- Jadd al-Haqq
Om jihad: sura 8 vers 39, sura 9, vers 5
Om Hijab: Beklædnings- og ærbarhedsreglerne; Sura 33, vers 59
Abu Dawud (Hadith, Abu Dawud 4104. Hentet fra Haya.dk – islamisk vidensportal)
- Interview med Ayub om pilgrimsfærden, fra "Danske verdensreligioner - islam", Gyldendal 2008
- "Sharia er troens kilde", Morten Rasmussen i Kristelig Dagblad, 3/10 2003
- "Sekularismen burde være muslimernes bedste ven" Hussein Ibish, Information november 2013https://www.information.dk/debat/2013/11/sekularismen-burde-vaere-muslimernes-bedste-ven
- Magasinet Dabiq: Islamisk stats magasin. Særligt artiklen "Why we hate you" side 30
http://clarionproject.org/wp-content/uploads/islamic-state-magazine-dabiq-fifteen-breaking-the-cross.pdf
- “Min Ummah – daggryet er nær” – hymne til Islamisk Stat. Oversættelse af hymnen "Ummati, Qad Lāḥa Fajarun," som er dedikeret til Islamisk Stat i Irak og Syrien og udkom på Ajnad Media i slutningen af 2013 + video: "My Ummah, Dawn Has Appeared" https://www.youtube.com/watch?v=nl1ETcUw-Q0Karen Jespersen: "Islam har brug for en oplysningstid"
- "Cool islam", Politiken 8. oktober 2006

Film og klip
BBC-dokumentar, "Hajj", 2001
BBC-dokumentar: "The life of the Muhammed" (de første 20 minutter)
Dokumentaren Islamisk stat indefra: http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=031409112150 på CFU
DR3 serien PerkerDansk, afsnit 7 'Religion'
Dansk imam Naveed Baig (Næstformand ved Islamisk-Kristent Studiecenter) "Der er plads til homoseksuelle i islam" klip fra DR, 17 juni 2016 https://www.dr.dk/nyheder/indland/dansk-imam-der-er-plads-til-homoseksuelle-i-islam#!/
Sami Yusuf: "You came to me", sangtekst + musikvideo
https://www.youtube.com/watch?v=opPSO6JDZQQ&list=PLx3vOrvG6kWZY05FcHcfTIES5_vcK5IZs
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Islam ift. Ninian Smart 23-11-2020
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Kristendom

Formål:
Gennem beskæftigelsen med centrale kristne kilder at give eleverne en indføring i kristendommens centrale temaer og begreber såvel formativt som i et historisk og nutidigt perspektiv. Eleverne kunne redegøre for kildernes indhold, analysere sig frem til det centrale i den pågældende kilde samt placere denne kilde i en kristen kontekst.

Fokuspunkter:
Kristendommen i forhold til verdens religioner
Skabelsen og syndefaldet
GT og slægtskabet med jødedommen
Pagtstanken
Messiasforventningen
Bjergprædikenen og det dobbelte kærlighedsbud
Jesu lidelse, død og opstandelse (Lidelseshistorien)
Helligånden og den første menighed
De kristne ritualer med fokus på dåb og nadver
Paulus: Retfærdighed ved tro på Jesus Kristus
Luther: tro frem for gerninger
Kristne symboler og billeder
Sekularisering og kritik
Kristendommen i dag
Kristendom i USA

Grundbog: "Religion og kultur - en grundbog", 2. udgave, Systime 2005-2006
Jens Forman: "Kristne retninger", fra De kristnes religion, Systime 2008
Rebecca Natasha Albinus: "Religioner lever- grundbog til religion", L&R Uddannelse 2017
Thor Banke Hansen og Andreas Bonne Sindbjerg: "USA. Historie, Samfund, religion", Systime 2015

Film, udsendelser og klip
Fra DR/undervisning: '5 skarpe om Jesus', 2014
Fra DR/undervisning: '5 skarpe om Luther' 2014
"Religionens betydning i USA og Danmark" Phil Zuckermann, Danskernes akademi, 2014
"I Guds navn - USA versus Danmark" udsendelse fra DR2

Korte uddrag fra filmen: Mel Gibson: Passion of the Christ, USA 2004
Forskellige klip:
- Fra 'Year One' Abraham tries to circumcise Jack Black https://www.youtube.com/watch?v=Qytw2eCi7-0
- What is Christianity? Explained in 2 Minutes https://www.youtube.com/watch?v=Ut-UOhY0s8E
- Ricky Gervais - The Bible (om skabelsen) https://www.snotr.com/video/4351/Ricky_Gervais_-_The_Bible
- Exodus: Gods and Kings | Official Trailer [HD] | 20th Century FOX
- Christianity from Judaism to Constantine: Crash Course World History #11 https://www.youtube.com/watch?v=TG55ErfdaeY
- Religionsnørden: Kristendom basis 1 https://www.youtube.com/watch?v=y3WkHg3awyg&list=LL7t1vuGXHFTByIAJnc4VGSw&index=273
- Hvad er næstekærlighed? Natholdet 2015 https://www.youtube.com/watch?v=CoSjGAP9ZFw
-This I Believe (The Creed) - Hillsong Worship https://www.youtube.com/watch?v=FtUNQpu2b7Q
Musik: Hymns From Nineveh, "So mournful the elegy, so comforting the hymn", og "I saw ashes where you once lay"
Panamah: "Split det ad det had", fortolkning af Bjergprædiken + tekst. Tekst og musik: Panamah (Anders Christensen, Peter Lützen)
Mathias Obdrup: Lutherlike L&R https://www.youtube.com/watch?v=Xaw1aeeTfOw
Horrible Histories "It's a new world" https://www.youtube.com/watch?v=_ydchf_28Q8

Tekster:
Fra GT
Skabelses- og syndefaldsberetningen 1. Mos. kap. 1–3
Pagtstanken: Abraham (omskærelsen) Moses (de ti bud)1. Mos. kap. 17,1-14 og 2. Mos. 20,1-17
Messiasforventningen: Esajas 52, 13-53,12, 'Herrens lidende tjener'
Overholdelse af sabbatten (2. Mos. 35,1-3)
Åbenbaringen på Sinaj 2. Mos.19,1-6-20,1-17
Fra NT
Bjergprædiken (uddrag) Matt 5,15-48
Den barmhjertige samaritaner Luk 10, 25-37
Det dobbelte kærlighedsbud, Matt 22, 34–40,  Mark 7,1-23
Lidelseshistorien: (gruppearbejde med fremlæggelser)
- Indtoget i Jerusalem Matt 21,1-17
- Skærtorsdag Mark 14
- Langfredag Mark 15
- Kristi Himmelfartsdag Mark 16
- Pinsedag ApG 2
Romerbrevet 3, 21 – 31 Paulus
Luther: "Tro og gode gerninger", Af skriftet om de gode gerninger, 1520, gengivet i Luthers skrifter i udvalg I, side 158, 1967.
Den apostolske trosbekendelse
"Hvad er trosbekendelsen?" Kristelig Dagblad, november 2005
Marie Krarup: "Den syriske flygtning er ikke min næste", oktober 2015
Kim Hartzner: "Den syriske flygtning er også min næste" oktober 2015
"Præsten tror ikke på Gud", artikel i weekendavisen, 1. sektion, side 12, 23. maj 2003
'Sådan ser danskerne på Gud og kirke'
https://politiken.dk/debat/analyse/art5470956/Sådan-ser-danskerne-på-Gud-og-kirke
'Folkekirkens medlemmer tager den alternative religiøsitet til sig'
https://www.kristeligt-dagblad.dk/kirke-tro/folkekirkens-medlemmer-tager-den-alternative-spiritualitet-til-sig-0
"De amerikanske protestanter: Evangelikale og Mainline trossamfund" USA- historie, samfund, religion, Systime. Bog: https://usahistoriesamfundreligion.systime.dk/?id=262

Podcast: "Casper Christensen: En dag bad jeg til Gud, og så skete der det, at det virkede", Tal til mig på p1 20/12 2020
https://www.dr.dk/radio/p1/tal-til-mig-2/tal-til-mig-med-iben-maria-zeuthen-35?fbclid=iwar3ze9a2cjybazhpztjtyg6ysi-b-9hcolglowphx9t4bv_lwt7dvwr8lyu
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 13,00 moduler
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer