Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Svendborg Gymnasium
Fag og niveau Oldtidskundskab C
Lærer(e) Sanna Høgh
Hold 2018 ol-y (3y ol)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Antigone
Titel B Odysseus - en rejsende helt
Titel C Arkitektur
Titel D Ovids Metamorfoser
Titel E Sokrates' forsvarstale

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel B Odysseus - en rejsende helt

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Arkitektur

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Ovids Metamorfoser

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Sokrates' forsvarstale

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer