Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Svendborg Gymnasium
Fag og niveau Religion C
Lærer(e) Nina Birgitte Rasmussen
Hold 2018 re-z (3z re)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A intro til religion og til kristendom og islam
Titel B kristendom
Titel C islam
Titel D japansk
Titel E ETIK

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A intro til religion og til kristendom og islam

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B kristendom

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E ETIK

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer