Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Svendborg Gymnasium
Fag og niveau Religion C
Lærer(e) Anders Jakobsen
Hold 2019 re-a (2a re)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Islam
Titel B Hinduisme
Titel C Kristendommen
Titel D USA

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel D USA

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer